Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anayasa Değişikliği

Siyaset (Türkiye)

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Eylül 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Anayasanın değişmesini istiyor musunuz?

Anayasa'da tek madde olsun istiyorum :

İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürmek herkesin hakkıdır ve devlet bunu sağlamak , korumakla mükelleftir. Doğadaki tüm canlılara ve hatta eşyaya saygı , hukukun temel ve kadim kuralıdır. Esnetilemez , hiçbir zümre için iltimas uygulanamaz !

Bu kadar. .
Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Anayasanın değişmesini istiyor musunuz?

T.C. Anayasası'nın değişmesi elzemdir. 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bu anayasa, bir darbe anayasasıdır. İnsan haklarına dayalı olmaktan uzak olduğu gibi kucaklayıcı bir anayasa da değildir. Ayrıca içerisinde barındırdığı sosyal haklara dair düzenlemeler kesinlikle yeterli değlildir. Katı anayasa olması da değişen dünya düzenine uygunluğu konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Bir darbe anayasası olması, Türkiye'nin uluslararası prestiji açısından da yerinde değildir. Bu sebeple kesinlikle değişmelidir ancak doğru eller ve doğru kararlar doğrultusunda.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.