Bilmek istediğin her şeye ulaş

T.C. Anayasası

Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. Hans Kelsen'in Normlar Hiyerarşisi'ne göre diğer bütün hukuki dogmalardan üstündür ve hiç bir kanun anayasaya aykırı olamaz. Genel olarak genel hükümler, yasama, yürütme, yargı ve temel hak ve özgürlükler bölümlerine sahiptir. Anayasa ile ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur. Vatandaşların temel hak ve görevlerini bildirir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel bir belgedir. Bu tip ülkeler "şekli" anlamda anayasaya sahiplerdir. Oysa İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise "teamüli anayasa" denmektedir. Bu ülkede temel kurumların işleyişi yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara ve belgelere göre düzenlenir. Ayrıca "anayasalı devlet" ve "anayasal devlet" ayrımına gitmek gereklidir. Bu ayrımda ise şekli anlamda bir anayasası olan devlet bu belgede modern anayasanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceği muğlak ve daha da önemlisi kişi temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla güvence altında değilse devlet anayasal bir devlet sayılmamakta sadece anayasa sahibi bir devlet anlamına gelen "anayasalı devlet" sıfatını almaktadır. Buna karşın ister teamüli ister şekli anayasa sahibi olsun eğer bir devlet temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış ise bu devlet anayasal sayılmaktadır. Son ayrım ise "çerçeve anayasa" ile "düzenleyici anayasa" ayrımıdır. Eğer anayasa normlarında devletin temel yapılanması hakkında ayrıntılı bilgilere giriliyor ve düzenlemeler yapılıyorsa bu düzenleyici anayasadır. Anayasa normları sadece devletin temel yapılanmasını çiziyor ve düzenlemeyi kanunlara bırakıyorsa bu ise çerçeve anayasadır. Türkiye'de il...

Ocak 2019

Kadim Hukuk  yeni bir  gönderide  bulundu.

Görevden Uzaklaştırma Nedir ?

657 sayılı kanunun 137-145 maddelerinde; görevden uzaklaştırma önlemi tanımlanmış, bu önlemin kimler tarafından önerileceği, hangi hallerde alınacağı, önlemin ne kadar süre ile alınacağı, önlemi almaya kimlerin yetkili olduğu, soruşturmaya ne zaman başlanacağı, görevden uzaklaştırma önlemini alanların sorumlulukları, görevden uzaklaştırılanların hakları ve bu önlemin hangi hallerde kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

Görevden uzaklaştırma; "Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görev başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. " şeklinde tanımlanmıştır.

Toplumsal düzenin sağlanmasında var olan açık kamu yararı nedeniyle kişilerin hak ve yükümlülüklerinin yasama organının belirlediği sınırlar içerisinde sınırlanmasını içeren, kamu düzeninin sağlanması, sürdürülmesi, bozulduğunda tekrar kurulması, kamu düzenini olumsuz etkileyen faaliyetlerin gerektiğinde kuvvet de kullanmak suretiyle engellenmesine odaklanmış faaliyetlere kolluk denir. Bu faaliyetler farklı erkler içerisinde yapılandırılmış birimler tarafından yerine getirilir. Bu konuda görevli erkler; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlidir. Bu üç kuruma birden kolluk denilmektedir.

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerin ne olduğu maddede açıklanmamıştır, bu şekliyle atamaya yetkili amire geniş takdir yetkisi verilmiştir.Gerçekten de görevden uzaklaştırma önlemi, takdir hakkı kullanılarak alınabilecek, keyfiliğe yol açabilecektir.
Örnek olarak; zimmetine para geçirdiği iddiası ile memur hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadan, somut kanıtlara dayanmadan bu önlemin alınması yasaya aykırıdır. Aynı memurun, zimmet suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli karineler varsa görevi başında kalmasında sakınca olduğu hallerde görevinden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırılan personel kendisine tebliğ yapıldıktan itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli idari dava açmalıdır. Yapılacak yargılama neticesinde memur hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılacaktır.

Eylül 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Anayasanın değişmesini istiyor musunuz?

Anayasa'da tek madde olsun istiyorum :

İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürmek herkesin hakkıdır ve devlet bunu sağlamak , korumakla mükelleftir. Doğadaki tüm canlılara ve hatta eşyaya saygı , hukukun temel ve kadim kuralıdır. Esnetilemez , hiçbir zümre için iltimas uygulanamaz !

Bu kadar. .
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Yeni Anayasada değiştirilemez maddeler olmalı mı?

Tüm maddeler değiştirilemez olmalı. Yani kastettiğim sade ve genel bir anayasa. Fazla madde olmamalı , devletin kuvvetlerinin görevleri belirtilmeli, insan haklarına vurgu yapılmalı. Kısacası hukukun üstünlüğü olan bir ülkede kimse anayasa ile oynamaya kalkışmaz.
Aralık 2014

Doğa Şele, bir soruya yanıt verdi.

Tacize uğrayan kadınların karşıdakini tahrik eden kıyafetler giydiklerinden dolayı bunu suç olarak belirtemeyeceklerini yasalaştırıyolar. Yakında isteyenin istediğini giyemediği bir sisteme sahip olabiliriz. Bunun farkında olan var mı? Ne düşünüyorsunuz?

Böyle birşey kesinlikle kabul edilemez. Bunun giyim kuşamla ne alakası var? Demokrasiye sahip bir ülkede yaşıyorsak (ki öyle görünüyor ama değil) bunun söz konusu olması bile insanların cahilliğini konuşturmasıdır. Gittikçe ortadoğuya benzetmeye çalışıyolar, ki Türkiye insanının yarısından fazlasının cahil olduğunu düşünürsek istediklerini ulaşacaklar.
Ekim 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2014

Mert T., bir soruya yanıt verdi.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de okuyabilir mi?

Bazi arkadaslar yazmis biz nasil yurtdisinda egitim aliyorsak onlarda burda egitim aliyor diye.
Yurtdisinda okurken catir catir parayi oduyoruz biz Turkler. Yabanci ogrenci Turkiyede okurken para odemiyor ama! Ustune ustuk devlet maas bagliyor. İstedikleri bolume cok rahatlikla girebiliyorlar. Eger gittikleri bolumu begenmezlerse gelecek sene baska bolume direkt kayit yaptirabiliyorlar.

Hangi Turk ogrenci bole yapabiliyor? Turlu sinav isgencelerinden geciriyorlar! Bu ulkede yabanci olursan her yol acik arkadas bunu bilir bunu solerim!
Nisan 2014

Mustafa Can Ölmez, bir soruya yanıt verdi.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de okuyabilir mi?

Evet Okuyabir Tabi Biraz Türkçe öğrenirse
Nisan 2014

Cengizhan Eren, bir soruya yanıt verdi.

Yeni Anayasada değiştirilemez maddeler olmalı mı?

Demokrasi değişmezliklerle değil, değişime açık olabilecek şeffaf ilkelerle ayakta kalabilir. Bunun dışında getirilen tüm "değişmezlikler" devletin bazı odakları tarafından korku üretimi amacıyla kullanılır. Nitekim yakın tarihimiz bu en iyi şekilde gösteriyor.
Nisan 2014

Ankra Hkuk, bir soruya yanıt verdi.

Yeni Anayasada değiştirilemez maddeler olmalı mı?

Anayasamızdaki şu anda değiştirilemez olarak korunan maddeler kesinlikle değişmemelidir. Ancak çağdaş ve demokratik ülkelerde, bazı kuralların kesinlikle ebedi kalacağının korunma altına alınması mümkün değildir. Zaten bu kuralların değişmesi için mecliste 367 kişinin yani dolayısıyla halkın 3'te 2'sinin onay vermesi gerekecektir. Bu sebeple özel bazı maddelerin değiştirilmesini engelleyici kuralın varlığına ihtiyaç yoktur. Eğer 3'te 2'lik bir çoğunluk devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu maddesinin değişmesini istiyorsa, ortada bambaşka sorunlar var demektir.
Mart 2014

Beşire Mansız Tozar, bir soruya yanıt verdi.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de okuyabilir mi?

Üniversitemizde ve diğer düzey okullarda(lise, ortaokul vb.) çok sayıda yabancı öğrenci var.
Mart 2014

Melike Öztürk, bir soruya yanıt verdi.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de okuyabilir mi?

Eğitim herkesin hakkı. Nasıl bizim vatandaşımız yurt dışında eğitim alabiliyorsa yabancı uyruklu kişilerde Türkiye'de eğitim alabilir.
Mart 2014

Belgi Saygı, bir soruya yanıt verdi.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de okuyabilir mi?

Hem de nasıl kendi vatandaşından daha rahat koşullarda hem de. Sadece bir miktar para ödemeleri gerekiyor. Mesela Türk vatandaşlarından şimdi harç parası almıyorlar ama, o parayı kriterleri gerçekleştirmek için kurs, başvuru parası olarak alabiliyorlar. Yani kendi eğitim verdikleri sisteme güvenmeyip sınavlara boğarken, yabancı uyruklu kişileri sorgusuz sualsiz alabiliyorlar. Rahat olun sorun yok...
Mart 2014

Melik Meydanoğlu , bir soruya yanıt verdi.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de okuyabilir mi?

Evet okuyabılyor zatende okuyan cokkk : D
Daha fazla

39 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.