Bilmek istediğin her şeye ulaş

Anlaşma

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Temmuz 2016

Denizden Babam Çıksa  yeni bir  gönderide  bulundu.

NEDEN YASADIŞI BALIKÇILIĞA KARŞI KÜRESEL MÜCADELENİN İÇİNDE YER ALMALIYIZ?

7740

Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz su ürünleri avcılığı (IUU), su ürünlerinin popülasyonlarının kontrolsüz bir şekilde azalmasına neden olurken aynı zamanda balıkçılığa bağlı ekonominin ön planda olduğu ülkelerde büyük finansal kayıplara da neden olmaktadır. Ayrıca yasa dışı balıkçılığın ilintili olduğu başka suçlar da söz konusu olabilir; bunlar vergi kaçırma, kara para aklama, kaçakçılık ve iş gücü standartlarının ihlali olarak tanımlanabilirken bunların her biri yasalarca suç kabul edilen diğer davranışlarla bağlantılıdır.

Liman Devletleri Önlemler Anlaşması (PSMA), – daha da bilinen haliyle, FAO’nun 2009’da kabul edilen Yasa dışı, kontrolsüz ve kayıtsız balıkçılığı bertaraf etmek, önlemek ve bu aktiviteleri yapan kişileri caydırmak anlaşması – IUU ile ekonomik şekilde mücadele etmek için geliştirilmiş bir araçtır. Limanlarda yapılan kontroller, açık denizde ya da havadan yapılan kontrollere oranla daha ucuz, gemileri denizde izleyip teftiş etmeye göre daha güvenlidir. Aynı zamanda, kıyıda yapılan kontroller yasa dışı balıkçılığa teşviki azaltır çünkü bu şekilde avlanmış olan su ürünlerinin liman bölgelerine girişinde ve oralarda bu avların pazarlamasını zorlaştırır. Daha fazla liman devletinin PSMA’ya uygun hareket etmesi, IUU balıkçılık davranışlarının azaltılmasına imkan tanıyacaktır ve bu FAO’nun PSMA ile ilgili nihai hedefidir.
7740

Bu uluslararası anlaşmanın bir parçası olmak, anlaşmada geçen önlemleri almak, kuralları etkili biçimde uygulamak ve gerekli maliyetleri karşılamak pek çok doğrudan ve dolaylı ekonomik faydayı da beraberinde getirir. Özünde, PSMA bir işbirliği kaidesidir, daha fazla devletin bu anlaşmaya katılımı uluslara fayda sağlayacaktır. PSMA’ya katılan devletlerin bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirebilmeleri için öncelikli olarak politikalarında değişiklik yapmaları gerekmektedir ve bu, anlaşmayı imzalayan devletlerin bölgesel güçlerini arttırdığı gibi PSMA’nın da etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır.


PSMA’nın ekonomik faydaları


Pazara erişim
PSMA’yı onaylayan liman devletleri, sorumlulukları ciddiye aldıklarını uluslararası alanda diğer ülkelere gösterir. Tek başına bu eylem bile, en önemli ekonomik teşviğe katılmaya önderlik eder. Bu devletler PSMA’nın adımlarını limanları vasıtasıyla yapılan illegal balıkçılığı engellediklerinde, önemli su ürünleri pazarlarına sürekli erişim sağlar. Çünkü su ürünleri satın alan devletler ve onların perakendecileri yasa dışı su ürünleri avcılığının durdurulmasını öneriyor ve ülkeler bu anlaşmayı imzalayarak bu durumu avantaja çeviriyor. Ayrıca bu devletler, PSMA’ya taraf olan devletlerin limanlarını kullanmayı tercih edecekler ki bu durum, aynı zamanda liman gelirlerinin ve liman harcamalarının artmasına, limanlarla ilişkili sektörlerin de bundan kazanç sağlamasına katkı sağlayacaktır.


Devletlerin PSMA’yı uygulamasının geliştirme için mali destek
PSMA’nın 21. Maddesi, anlaşmayı uygulayan devletlerin anlaşmanın gerektirdiği kapasiteye ulaşmak için destek alabileceğini belirtiyor. Anlaşmaya göre, PSMA’ya dahil olan taraflar kapasite gelişimine destek olmak için özel amaçlı bir çalışma grubu kuracak ve anlaşmaya taraf olanlar bu yardımı kendi ülkelerindeki tedbir sistemlerini kurmak için kullanabilecek. Ülkelerin aldıkları destekleri kullanabilecekleri başlıca başlıklar altında ulusal ve bölgesel izleme, kontrol ve gözetleme sistemleri (MCS) ile entegrasyon, denetim prosedürü oluşturmak ve limanlarda çalışanlar için eğitim faaliyetleri sayılabilir.
7740

Balıkçılık sektöründeki yönetişimlerin geliştirilmesi ve kurumlararasında daha etkili iş birliği
PSMA’nın uygulanması, öncelikli olarak bu anlaşmanın gerektirdiği prosedürleri koordine edecek devlet kurumlarının kurulmasını gerektirebilir. Anlaşma, tarafların zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayacak kurumlararası bir çerçeve sunmaktadır. Bu, aynı zamanda ülkeler arası işbirliği çabalarını da teşvik eder niteliktedir. Bu adımlar daha iyi iş gücü uyumu, göç ve sıhhi kurallar başlıklarında ilave fırsatlar getirmektedir. Kurumlararası işbirliği, aynı zamanda süreçlerin şeffaflığı arttırır, yönetimdeki yolsuzluk ihtimallerini azaltır.

Devletlerinin sisteme entegrasyonu, var olan ulusal MCS sistemini geliştirir.
Sistematik olarak liman denetimlerinde toparlanan bilgiler kullanılarak yapılan analizler ve risk değerlendirmeleri, ülkelerin dahili MSC’lerinin maliyetini azaltabilir. İyi yapılmış bir entegrasyon zamandan ve emekten tasarruf etmeye; denizdeki araçların görüntülemesi, izlenmesi ve denetlemesi konusunda kaynakların daha verimli kullanılmasına destek olur.

Bölgesel işbirliği
PSMA, bölgeler ve uluslar birlikte çalışmaya odaklanarak bilgi paylaşımı ve iş birliği için bir çerçeve oluşturur. Anlaşmanın tarafları, yasadışı avcılıkla ilgili bilgileri toplayıp paylaşmak ve yargıya yardımcı olmak ve bu çabaların şeffaflığını güçlendirmeye çalışmak zorundadır. Tüm bir bölge PSMA’yı yerine getirdiğinde, balıkçı gemileri için IUU aktiviteleri ile avlanmış olan su ürünleri daha az ekonomik ve cazip hale gelir. Bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, kıyı devletlerinin anlaşmayı uygulayabilmesi için yeteneklerini arttırır.
7740

Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi
Balıkçılık kaynaklarının yönetimi, bilhassa göçmen türlerin yönetimi, IUU aktiviyeleriyle avcılık yapmış su ürünleri avcılığı araçlarından elde edilen bilgiyle daha da geliştirilebilir. Tam entregre MSC sisteminden toplanan bilgilerle elde edilecek veriler, stokların daha güçlü değerlendirilmesine, kıyı ve açık deniz sularının ayrıca uluslararası suların etraflıca gözlemlenmesine yardımcı olacak.

Balıkçılık sektöründe yatırımı cazibeli hale getirmek
İtibarlı, yasal ve şeffaf bir liman ülkesi inşa etmek, dış yatırımların ülkeye gelmesini ve ülkenin kıyı sularında ülkenin lisansı ile balıkçılık yapmasının önünü açabilir. Bu durum tedarik, tamirat, işleme ve ek servisleri kapsayan liman operasyonlarını arttıracağından ülkenin iç kısımlarının gelişmesine de katkı sağlayacaktır.
7740

Bu yazı,Kaan Uğrasız (@travego) tarafından denizdenbabamciksa.com için Türkçe'ye adapte edilmiştir.
Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Türkiye CERN'le ortak üyelik anlaşması imzaladı

Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ortak üyelik anlaşması imzaladı.

2706

CENEVRE -
Türkiye , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı törenle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ortak üyelik anlaşması imzaladı.

İsviçre'nin Cenevre şehrindeki CERN merkezinde yapılan imza töreninde konuşan Bakan Yıldız, bugünün Türkiye için önemine dikkat çekti, üyelik sıfatıyla CERN'de bulunabilmenin heyecan verici olduğu söyledi.

Türkiye'nin ortak üyelik öncesinde de CERN'deki pek çok projede başarılı çalışmalarda yer aldığını ifade eden Yıldız, Türkiye'de ilk proton hızlandırıcının 2012 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın da bulunduğu bir ortamda açıldığını anımsattı.

CERN'de lise ve üniversite seviyesinde Türk öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalarla bu işbirliğinin daha da güçlendirileceğini belirten Yıldız, anlaşmanın onay sürecinin kısa süreceğine inandığını kaydetti.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından iki yıl içinde TBMM 'de onaylanması gerekiyor. Anlaşma onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmayla Türkiye, CERN'e yapacağı maddi katkı oranında kurum ihalelerinden pay alabilecek, kurumda daimi personel istihdam edebilecek ve Türk bilim insanları CERN'de kadrolu çalışabilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PARÇACIK FİZİĞİ LABORATUVARLARI
İsviçre-Fransa sınırında ve 27 kilometre çapında olan CERN kampüsünde dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarları bulunuyor.

CERN, 2012 yılında, maddeye kütlesini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atom altı parçacığına ilişkin deneylerde bu bozona benzeyen bir parçacık tespit etmişti. Bu gelişme üzerine "Higgs Bozonu" ile ilgili ilk çalışmaları yapan Belçikalı fizikçi François Englert ile İngiliz bilim adamı Peter W. Higgs'e 2013 yılında Nobel Fizik Ödülü verildi.

CERN'de dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce kişi çalışıyor, yaklaşık 60 yıldır araştırmalar yürütülüyor. CERN'e Türk fizikçiler de bazı araştırmalara katılabiliyor.

CERN, genişleme stratejisi kapsamında, 2010 yılında ortak üyelik statüsünü oluşturmuştu. Buna göre ortak üyeler, tam üye olmak için en az iki yıl beklemek zorunda. Türkiye, 21 tam üyesi olan kurumda şu ana kadar gözlemci üye statüsündeydi.

Türkiye'nin ortak üyelik anlaşmasını Türkiye adına, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Mehmet Ferden Çarıkçı imzaladı. Tören öncesinde CERN Genel Direktörü Rolf Heuer tarafından CERN'de yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. (aa)


Kaynak: radikal.com.tr/turkiye/turkiye_cernle_or... .
Ağustos 2012

Hakan Damar, bir soruya yanıt verdi.

Hizmet seviyesi anlaşması nedir?

IT alanında da kullandığımız ve SLA diye tabir ettiğimiz bu anlaşma sayesinde alınan hizmetlerin stabilizasyonu ve destek süreçlerinin hızı gibi değerleri kayıt üzerinde belirleyebiliyorsunuz. Seviyesine göre ekstra ücret istenmektedir.

Şubat 2012

Redeye,  yeni bir soru sordu.

2 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.