Bilmek istediğin her şeye ulaş

Arabulucu

Arabulucu, ara bulan kişi anlamında kulanılan bir kelimedir. Arabulucu, arabuluculuk mesleğini yapan bu konuda eğitim almış bağımsız kişidir. Arabulucu, kendisine başvuran tarafların arasındaki uyuşmazlıkları onları masada tutacak yöntemler kullanarak çözmelerine yardımcı olur. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na (m. 2, a-b) göre arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini, arabulucu ise arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder .

Mayıs 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Yeni arabuluculuk yasası hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklentileriniz ve tahminleriniz neler?

Arabuluculuk, tarafları uzlaştırmaya, onların arasındaki sorunları ortak bir paydada çözmeye çalışan bir kurumdur. Yeni arabulucuk yasası da kişilerin üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk ilişkilerinde geçerli bir kurum yaratmaktadır. Buna göre uzun süren hukuk davaları, kişilerin uzlaşması ile daha kısa sürede sona erebilecek ve yargının üzerindeki iş yükü hafifleyecektir.

2 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.