Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ateizm

Ateizm ya da tanrıtanımazlık, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı. Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir. Kelime anlamında da belirtildiği üzere; ateizm, din ile ilgili bir kavram değil, tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik öğeler üzerinden temellendiren bazı dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder. Yani bu, özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil, genel olarak tüm metafizik inanışlara karşı bir duruştur. Ateizm sıklıkla "dinsizlik" ile özdeşleştirilse de, Budizm gibi bazı Uzakdoğu dinlerinde de 'yaratıcı' anlamında bir tanrının varlığına rastlanmaz. Bu yönüyle de ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. Deist akımlara bakıldığında da, tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür. Ateizm, anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir "tepkisellik" anlamı içermez, zira metafizik öğelerin "var olmadığını" savunmak için metafizik öğelerin "var olması" gerekmez. Ateizm, yalnızca bir "durum" ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik öğelerin var olmadığını söyler. Ateizm; yaratıcı ve müdaheleci bir tanrıyı kabul eden teizmden, yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden deizmden, tanrının evrenin kendisi olduğunu savunan panteizmden ve tanrının hem evrenin kendisi hem de evrenin ötesinde (aşkın) olduğunu savuna...

Mayıs 2017

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Düşünen her insan ateisttir. E.Hemingway

Tüm genellemeler yanlıştır .(Bu da dahil 😏)
Mayıs 2017

Serçe Umut, bir soruya yanıt verdi.

Düşünen her insan ateisttir. E.Hemingway

Eminim ki sadece bunu söyleyip geçmemiştir Hemingway. Ancak bu şekilde paylaşmak o fikri ortaya koyulmasının hemen ardından çürütülmesine yol açar. Bu işler bu şekilde yürümez. Bi fikri değerli yapan şeylerden biri de karşıt fikirli kişiye ulaşmasını sağlayabilmektir.
Ekim 2016

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Bu iddiada şaşıracak bir şey yok.Evrende toz tanesi kadar bile hükmü olmayan homo sapienin her üyesi her zaman her yerde, her konuda kendisini ötekinden daha yukarıda görür.Kendi ırkı, kendi inancı, kendi düşüncesi hep ötekilerden üstündür. Dinleri ortaya koyan güçler bu özelliği iyi bildikleri için kullanırlar. Daha üstün olmaya duyulan özlem insanı ölüme bile koşarak götürür ki şehitlik bu noktada ortaya çıkar.Başka türlü olsaydı insanlar ölmeye bu kadar kolay gider miydi? Elbette hayır.Peki inançlar bizi ne ölçüde üstün yapar ? Hiç kadar.İnanç subjektiftir ve sadece sahibinin doğrusudur. Kaldı ki üstünlük de görecelidir. Bana göre kendisine , yaşadığı topluma , insanlığa artı değerler yükleyebilenler üstündür. Bu noktadan bakınca en hızlı koşan Hussein Bold değil adı bilinmeyen tornavidanın mucidi daha üstündür. Luis Pasteur ve Usame Bin Ladin kıyaslanabilir mi ?
Eylül 2016

Insan, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Birinin birinden üstünlüğü kişiden kişiye değişen bir algıdır. Bence üstün olan biri başkası için aşağılıktır. Belki de hiç kimse yoktur ki herkes tarafından üstün kabul edilsin. Allah katında da en üstün olan Allah yolunda en iyi ilerleyendir. İnançsız biri direkt olarak doğru yola ters bir yol izler. İnanan biri doğru yolda bir milimetre ilerlerse inançsız birinden üstün olacaktır, ALLAH'a göre. İnsan olarak herkesin farklı düşünceleri olabilir, Allah'a göre ise böyledir.
Bilmeden hata edersek affet Allah'ım.
Eylül 2016

Barış Kurt, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Evrimsel olarak inançsızların inananlardan daha ileride olduğunu düşünüyorum.
Eylül 2016

Nihat Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Düşünen her insan ateisttir. E.Hemingway

Kendi görüşünü savunmak için söylenmiş basit bir söz.Ben desem ki düişünen her insan benimle aynı fikirde olandır ? :) Ayrıca böyle bir genelleme yapılamaz. Düşünmek yerine gerçeği bilmek ifadesi olsa en azından tutarlı olurdu.Ki kimsenin gerçeği bilse bile ispatlayabileceğine inanmıyorum.
Eylül 2016

Insan, bir soruya yanıt verdi.

Düşünen her insan ateisttir. E.Hemingway

Düşünüyorum, bu dinimin emri.
Nisan 2016

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mart 2016

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mart 2016

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Ocak 2016

Hakan  yeni bir  gönderide  bulundu.

sokak size gerçeği söyler.

Son zamanlarda her ne hikmetse insanların genel toplum davranışlarına ve ahlakına aykırı hareketleri direk müslüman başlığı altında alaycı ve ön yargılı bir şekilde irdelenmeye başlandı. Koca koca akademik lisans ve unvanlara sahip bu kişiler sanki dünyada ki tek din müslümanlıkmış gibi, Ateist söylemlerin ardına sığınarak propaganda yapıyor. Bir kere içinde bilimsel delil olmadan yapılan hiçbir önerme yada düşünce bir değer ifade etmez. Hedefine sadece müslümanları alan bir ateist söylem ancak faşizm sınırlarına dahil kişisel gorustur. Akademik unvanları ne olursa olsun bilimden ve tarafsızlıktan ayrılmış kişilerin sözleri doğruya hizmet etmez. Doğruyu ancak sokakta ön yargılar üzerinden insanların nasıl yanıltilabilcegini gördugumuzde anlayabiliriz. Buyurun size bir sokak deneyi. Kuran kabına konulmuş bir İncil ile sokakta yapılan sosyal bir deney var aşağıda ki linkte. Muhtemelen, hristiyan, musevi ve ateist ( belki bir kaç müslüman da olabilir içlerinde) bir kitlenin yanlış yönlendirme ile imtihanı...
Ocak 2016

Siran Camgöz, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Deizm, mantık ve akıl yolu ile ulaşma ilkesini savunan bu sebep ile vahiy ile gelen dinleri reddedip tek Tanrıya inanmaktır; ancak Deistler Tanrının evren üzerinde hakimiyetinin olduğuna inanmazlar
Teizm, tek ve çok Tanrıya ve Tanrının evren üzerinde hakimiyeti olduğuna inanmaktır.
Panteizm, evrenin kendisinin Tanrı olduğuna inanır ve her şeyin Tanrıya döneceğini söyler
Agnostisizm, bilinmezciliktir. Yanii Tanrının varlığı veya yokluğu bilinemez
Ateiz, Tanrıya inanmamaktır. Tanrıyı reddeder.
Ocak 2016

Siran Camgöz, bir soruya yanıt verdi.

Deizm ateizme giden bir yol mudur?

Deizmde tanrıya inanmak Ateizm de ise tanrıyı yok saymak vardır. Bu neden ile ateizme giden bir yol olduğunu sanmıyorum. Ama insanlar düşündüükçe ve sorguladıkça fikirleri de değişebilir. Deizm değil ama belki teizm ateisliğe yol açabilir. Deizm de evren hakimiyeti Tanrıda değildir; ancak Teizm de evren hakimiye Tanrıdadır. Bu neden ile zaman içinde yaşanılanlar, toplumsal olaylar atestliğe yol açabilir.

Deizmde herşey akıl ve mantık yolu ile tartışılır. Din konularında da yazılan, birilerinin dediklerini yapmak yerine insanın kendi aklını kullanamsı daha doğru değil mi?
Bütün dinlerin Tanrı tarafından yollandığı düşünülse de hepsi bir şekilde değiştirilmiş, siyasete alet edimiş ve din simsarlarının eline geçmiştir. Bu noktada dinler inkar ediliyor değil sadece akıl kullanıalrak karar veriliyor.

99 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.