Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ateizm

Ateizm ya da tanrıtanımazlık, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı. Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir. Kelime anlamında da belirtildiği üzere; ateizm, din ile ilgili bir kavram değil, tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik öğeler üzerinden temellendiren bazı dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder. Yani bu, özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil, genel olarak tüm metafizik inanışlara karşı bir duruştur. Ateizm sıklıkla "dinsizlik" ile özdeşleştirilse de, Budizm gibi bazı Uzakdoğu dinlerinde de 'yaratıcı' anlamında bir tanrının varlığına rastlanmaz. Bu yönüyle de ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. Deist akımlara bakıldığında da, tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür. Ateizm, anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir "tepkisellik" anlamı içermez, zira metafizik öğelerin "var olmadığını" savunmak için metafizik öğelerin "var olması" gerekmez. Ateizm, yalnızca bir "durum" ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik öğelerin var olmadığını söyler. Ateizm; yaratıcı ve müdaheleci bir tanrıyı kabul eden teizmden, yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden deizmden, tanrının evrenin kendisi olduğunu savunan panteizmden ve tanrının hem evrenin kendisi hem de evrenin ötesinde (aşkın) olduğunu savuna...

Kasım 2013

Şaman @chamacon

Kızlı Erkekli Baaddin v03.0

Şimdi "baydın ama" diyeceksiniz lakin ne kolluk güçleri, ne mülki amirler ne de Baaddin duruyor...
Mizah
Mart 2014

Şaman @chamacon

Sensin Terörist! / Can Dündar yazdı…

“Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyor”du sözde…
Palavra!
Hele bir yol inşaatına karşı çık da gör…
Maske anında düşüyor. Dil çatallaşıyor.
Yeni damga:
“Ateist. ”
ODTÜ’lüler, on binlerce öğrencinin emeği, on yılların sabrıyla büyütülmüş güzelim ormanın katledilip yerine yol yapılmasına karşı çıktı ya…
“Yolu bu solculara rağmen, o ateistlere rağmen yaptık” diyor Hünkâr… Nefret söylemiyle bağırıyor:
“Bunlar terörist, bunlar ateist”…
Bir ODTÜ’lü olarak kendisine aynen iade ediyorum:
Sensin terörist!
Ağacı büyüten biziz, kesen sen…
Talana “Dur” diyen biziz, yol veren sen…
Hukuku müdafaa eden biziz, katleden sen…
Gençleri kurşunlayan polise “Kıymayın” diye feryat eden biziz, onları “Destan yazdılar” diye öven sen…
Zulmün kabardığında camiye sığınan biziz, sığınanları “İçki içtiler” yalanıyla lanetleyen sen…
Hırsızı takip eden biziz, takdir eden sen…
Evladımıza “Haramdan uzak dur” diyen biziz, “Evdeki dolarları sıfırla” talimatı veren sen…
İnsanı insan olduğu için, ayrım gözetmeksizin seven biziz, muhaliflerine “Ateist” diye, “çocuksuz” diye hakaret eden sen…
Hal böyleyken, biz “ateist”iz, mümin sen; öyle mi?
Aynı şeylere inanmadığımıza şükrediyor insan…

Bir teşekkür
Atatürk’ten başlayarak çocuğu olmayan veya çocuklarına, akrabalarına hırsızlık yaptırmayan, iktidar olmuş tüm liderlere, İsmet İnönü’ye, Bülent Ecevit’e, Deniz Baykal’a, Erdal İnönü’ye, İsmail Cem’e, Fahri Korutürk’e, Ahmet NecdetSezer’e, Kemal Kılıçdaroğlu’na ve adını sayamadığım diğerlerine saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.
“Yeni çocuklar”ı gördükten sonra, kıymetiniz bir kat daha arttı gözümüzde…

Can DÜNDAR
Nisan 2014

Şenol Deniz Ikizer @senolikizer

YENİ DAMGA "ATEİST" Can Dündar

YENİ DAMGA "ATEİST"
Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyor”du sözde...
Palavra!
Hele bir yol inşaatına karşı çık da gör...
Maske anında düşüyor. Dil çatallaşıyor.
Yeni damga:
“Ateist. ”
SENSİN TERÖRİST
ODTÜ’lüler, on binlerce öğrencinin emeği, on yılların sabrıyla büyütülmüş güzelim ormanın katledilip yerine yol yapılmasına karşı çıktı ya...
“Yolu bu solculara rağmen, o ateistlere rağmen yaptık” diyor Hünkâr... Nefret söylemiyle bağırıyor:
“Bunlar terörist, bunlar ateist”...
Bir ODTÜ’lü olarak kendisine aynen iade ediyorum:
Sensin terörist!
HIRSIZI TAKİP EDEN BİZİZ TAKTİR EDEN SEN
Ağacı büyüten biziz, kesen sen...
Talana “Dur” diyen biziz, yol veren sen...
Hukuku müdafaa eden biziz, katleden sen...
Gençleri kurşunlayan polise “Kıymayın” diye feryat eden biziz, onları “Destan yazdılar” diye öven sen...
Zulmün kabardığında camiye sığınan biziz, sığınanları “İçki içtiler” yalanıyla lanetleyen sen...
Hırsızı takip eden biziz, takdir eden sen...
Evladımıza “Haramdan uzak dur” diyen biziz, “Evdeki dolarları sıfırla” talimatı veren sen...
AYNI ŞEYLERE İNANMADIĞINA ŞÜKREDİYOR İNSAN
İnsanı insan olduğu için, ayrım gözetmeksizin seven biziz, muhaliflerine “Ateist” diye, “çocuksuz” diye hakaret eden sen...
Hal böyleyken, biz “ateist”iz, mümin sen; öyle mi?
Aynı şeylere inanmadığımıza şükrediyor insan... .
Cumhuriyet
Nisan 2014

Cevap Arayan Adam @cevaparayanadam

Sorgulamaya Başladığım An!

Ölümü sorguladığımda yaratıcıya yakınlaşıyor; hayatı sorguladığımda ise yaratıcıdan uzaklaşıyordum! İşte o zaman anladım ki "tanrıyı" yaratan sadece korkularım! Eğer "ölüm" olmasa "tanrıya inanç" olur muydu?

Bu, üzerinde ısrarla düşünülmesi gereken ciddi bir kaos değil midir?

Zulümlere seyirci kalan ve ölüm korkusuyla kendisine iman etmemizi isteyen ve acizlerin hayatını insanlığa zehir eden "tanrı" şayet varsa da saygı duyulmayı hak ediyor mu?

Tarih boyunca insanlığın yasadığı acıları düşünüyorum. Yaşanılan acılara, Allah'ın verebileceği makul bir cevap var mı?
Öldükten sonra verilecek hangi mükafat, küçük bir bebeğin yaşadığı tecavüz zulmünü unutturabilir ki?
Kime, ne maksatla ders verdiği tartışmalı olan tanrının; bizzat yaptığı ya da göz yumduğu zulümlerin hangisini insanlık hak ediyor?

Şeytanı yaratan ve onu insana musallat eden Allah, sence saygıyı hak ediyor mu?
Haziran 2014

Doğan Gündoğan @dogangundogan

Adalet ve İmtihan!

Her gün haberlerde haksızlığa uğratılan onlarca insan görüyoruz. Örneğin, hırsızın biri eve girip karnı burnunda annenin boğazını kesip mücevherlerini çalarken; bir başka zalim, başka şehre okul okumaya gitmiş kıza tecavüz ediyor. Lise çağında çocuklarımızı uyuşturucuya alıştırıp en fazla 25’inde ölmesini sağlıyorlar ve daha neler neler… Dünyaya baktığımızda zulümden, haksızlıktan başka bir şey göremiyoruz. Peki tüm bu zulmü yapan insanlar yakalandıklarında ne oluyor? İçeriye giriyor ve vergilerimizle karnı doymaya devam ediyor. Hatta onu doyuracak vergiyi vermezsek kısa bir süre sonra biz de evladımızın katilinin alt ranzasında yerimizi alabiliyoruz.
Zulme uğratılmış pek çok insan için bu tip dünyalık cezalar oldukça basit gelecektir. Aslında sadece hakimlerin değil, bizim gönlümüzden geçen cezalar da yine dünyalıktır. Oğlunuzun katilini bıraksalar döve döve öldürmek istersiniz, hatta böyle bir imkan verilse birçok insan da bunu yapar, fakat bunu yapmak sadece beş dakika sürer. Beş dakika sonra tekmelediğiniz adam ölür, her şey biter ve ne çocuğunuz geri gelir ne de siz sandığınız gibi rahatlarsınız. Çocuğunuzu bir daha göremeyeceksiniz ve hayat boyu size yapılan tüm haksızlıklar yapanların yanına kar kalacak ve günün birinde siz de ölüp gideceksiniz.

İşte buraya kadar anlattığım kısım Allah’a ve ahirete inanmayanların kederiydi. Allah’a ve ahirete inanan insanlarsak eğer, her şey birdenbire değişir, başımıza gelen her fiil bir anlam kazanır. Hayatımızda tesadüfe yer olmadığını anlarız. Zalimleri, bizim aklımıza gelmeyecek yöntemlerle cezalandıracak hakimin Allah olduğunu biliriz. Bizim dünyada tasarladığımız cezaları, Allah, ölümün olmadığı bir yerde vereceği için, zaten ilahi adaletini ilk dakikadan göstermeye başlar.…Şu bir gerçek ki, Allah’ın ayetlerini örtüp inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem Azîz’dir hem intikam alıcı… Ali İmran 4

Allah Kuran’da ne denli merhametli olduğunu defalarca vurgular. Fakat hak edene de cezayı çok şiddetli vereceğinin altını çizer.


Bilin ki Allah, azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah; Çok affedicidir, Şefkatli olandır. Maide 98

Allah’a güvenip dayanan müminler anlarlar ki, Yüce Allah, mazlumları gözü yaşlı bırakmayacak, herkese hak ettiğini zerre haksızlık yapmadan tastamam verecektir.

Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz! Dühan 16

İslam, zulüm karşısında sus pus oturmaya teşvik etmez elbette, fakat benim burada anlatmaya çalıştığım şey, mazlumun elinden bir şeyin gelmediği çaresizlik anıdır. Biz müminler, pisliğe bulaşanları, Allah’a kafa tutanları, katilleri, hırsızları, tefecileri, tecavüzcülerin tümünü Allah’a havale ederiz. Çünkü biliriz ki:


“Hesap sorucu olarak Allah yeter (Nisa 6, Ahzab 39) . ”

Ekim 2014

Ayhan Şimşek @zindoz98

Ateist ile Müslüman arasındaki Fark!

ATAiST ile MÜSLÜMAN ARASINDAKİ FARK;
5 dk ve okuyun mutlaka beğeneceksiniz...
Sorgulayan Tartışma Grubunda bir müslüman arkadaş demiş ki; ''Sözgelimi , türkiyede
ateistler yönetimi ele geçirse-iktidar olsa katliam uygularlar''. Kaan arkadaşımız güzel bir cevap vermiş mutlaka okuyun.

Yok la, ne öldürücez sizi... Siz varken hayat güzel. Mesela şirket kurup iki işçi çalıştırmaya kalksan ateist işçi sendika der, hak, hukuk der... Ama müslüman işçi öyle mi? Allaha bin şükür der oturur, 20 sene sigortasız çalışır, üzerine bir de seni velinimet" adleder, duacı olur. Mesela politikaya atılıp ihalelerden köşeyi dönmeyi, yedi ceddini ihya etmeyi istiyorsun. Ateist seçmen saydamlık der, bütçe denetimi der, ihale şeffaflığı der, der de der... Müslüman seçmenin gözünü seveyim. İki allah bi bismillah dedin mi kıçındaki donunu alsan ses çıkarmaz, üstüne senin için ölür öldürür... Mesela evleneceksin, Ateist kadın resmi nikah ister, evlilik sözleşmesi yapar, yemeği o yaparsa salatayı sen yaparsın. Müslüman hatun öyle mi ya?
İrinli yaralarını yalayarak temizlese hakkını ödeyemeyeceğini düşünür, yemeğini yapar, evini temizler, bebelerini doğurur, bakar, büyütür, eskidi mi üzerine 3 tane daha alırsın, gıkı çıkmaz! Diklendi mi çarparsın iki tane aşağı oturur, çok mu canını sıktı? Üç kere boşol dersin biter. Mahkemeyle falan ne uğraşıcan?
Silah fabrikası kurdun da savaş mı çıkarıcan? Herif 72 huri hayaliyle bi ton bombayla kendini patlatır, gözünü kırpmaz. Ateist adam yok vicdani ret der, yok barış der, kardeşlik der, Uğraş dur... Üniversite mi açacaksın, Ateist bilim adamı ödenek ister, laboratuar ister, alan araştırması ister, akademik yayın ister, hakemli dergi ister. İslam alimine ver üç beş kitap, sana hangi batı icadının kuranın hangi ayetinde zaten yazdığını şak diye çıkarıverir.
Cin çarpmasına karşı muskadan tut ölen karınla kaç saat daha cima edebileceğine dair fetvaya kadar, lüzumlu lüzumsuz her şeyi önüne döker... Yeraltı- yerüstü kaynaklarını küresel sermayeye mi açıp aradan komisyonunu mu kapacaksın?
Ateist adam başa beladır. Protesto eder, gösteri düzenlerler, yazı yazar, eylem yaparlar falan... Müslümanlığın gözünü seveyim. "Ayasofyayı ibadete açalım m?" de... Artık senden kralı yok... Hasıl-ı kelam iki gözüm, birilerini kesecek kadar vicdanımız körelse, zaten sizi kesmekle uğraşmaz, iliğinize kemiğinize kadar sömürürüz. Ruhunuz duymaz...!!!
**
Anonim
Ekim 2014

Şaman @chamacon

AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar: Ateistlerden Fayda Gelmez - CNNÇoğunluğunu bilim adamı ve sanatçıların oluşturduğu şöyle uzunca bir liste de var: tr.wikipedia.org/wiki/Ateist_oldu%C4%9F...

Bu milletvekili ne tür bir fayda bekliyordu acaba?
Ocak 2015

Şaman @chamacon

Tanrıdan ateistlere mesaj!

1463

Sevgili ateist,

Tekrardan, demeliyim ki terör eylemleri yapmamakla çok iyi ediyorsun. Böyle devam et!

Sevgiler,
Tanrı

Not: Sayın Müslümanlar burada bahsi geçen tanrı sizinkisi değil, o yüzden hemen dellenmeyin. Buradaki tanrı terör, cinayet, töre falan sevmeyen hayal ürünü bir tanrı.
Eylül 2015

Şaman @chamacon

Eylül 2015

Dilara @dilara_ozgur

Kasım 2015

Dilara @dilara_ozgur

Atayizler iş başına.

Eğer Allah yoksa nasıl olur da gök taşları hep tam da kraterlerin en ortasına düşerler? ..

1139
Kasım 2015

Dilara @dilara_ozgur

Ocak 2016

Hakan @hakkan

sokak size gerçeği söyler.

Son zamanlarda her ne hikmetse insanların genel toplum davranışlarına ve ahlakına aykırı hareketleri direk müslüman başlığı altında alaycı ve ön yargılı bir şekilde irdelenmeye başlandı. Koca koca akademik lisans ve unvanlara sahip bu kişiler sanki dünyada ki tek din müslümanlıkmış gibi, Ateist söylemlerin ardına sığınarak propaganda yapıyor. Bir kere içinde bilimsel delil olmadan yapılan hiçbir önerme yada düşünce bir değer ifade etmez. Hedefine sadece müslümanları alan bir ateist söylem ancak faşizm sınırlarına dahil kişisel gorustur. Akademik unvanları ne olursa olsun bilimden ve tarafsızlıktan ayrılmış kişilerin sözleri doğruya hizmet etmez. Doğruyu ancak sokakta ön yargılar üzerinden insanların nasıl yanıltilabilcegini gördugumuzde anlayabiliriz. Buyurun size bir sokak deneyi. Kuran kabına konulmuş bir İncil ile sokakta yapılan sosyal bir deney var aşağıda ki linkte. Muhtemelen, hristiyan, musevi ve ateist ( belki bir kaç müslüman da olabilir içlerinde) bir kitlenin yanlış yönlendirme ile imtihanı...
Mart 2016

Şaman @chamacon

Daha fazla

98 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.