Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ateizm

Ateizm ya da tanrıtanımazlık, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı. Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir. Kelime anlamında da belirtildiği üzere; ateizm, din ile ilgili bir kavram değil, tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik öğeler üzerinden temellendiren bazı dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder. Yani bu, özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil, genel olarak tüm metafizik inanışlara karşı bir duruştur. Ateizm sıklıkla "dinsizlik" ile özdeşleştirilse de, Budizm gibi bazı Uzakdoğu dinlerinde de 'yaratıcı' anlamında bir tanrının varlığına rastlanmaz. Bu yönüyle de ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. Deist akımlara bakıldığında da, tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür. Ateizm, anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir "tepkisellik" anlamı içermez, zira metafizik öğelerin "var olmadığını" savunmak için metafizik öğelerin "var olması" gerekmez. Ateizm, yalnızca bir "durum" ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik öğelerin var olmadığını söyler. Ateizm; yaratıcı ve müdaheleci bir tanrıyı kabul eden teizmden, yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden deizmden, tanrının evrenin kendisi olduğunu savunan panteizmden ve tanrının hem evrenin kendisi hem de evrenin ötesinde (aşkın) olduğunu savuna...

Temmuz 2016

Gizli Kullanıcı

Nisan 2016

Gizli Kullanıcı

Bilgili bir ateist tartışmaktan kaçar mı?

Kacmaz. Sınıfımda bir ateist var.Çocukher seye cevap veriyor ve tartismaktan korkmuyor.
Nisan 2016

Gizli Kullanıcı

Richard Dawkins hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Çok büyük bilim adamı, çok kötü bir felsefeci.
Ocak 2016

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Ateizm insanlığın varoluşu kadar eski midir yoksa sonradan mı insanlar tarafından ortaya atılmıştır?

Tek yumurta ikizlerinde bireysellik nasıl tanımlanıyorsa öyle kanımcam.
Eylül 2015

UĞUR Doğan @ugurdogan2

Bir insanı ateistliğe iten sebepler nelerdir?

Ailenin din kökenli dayatmaları da dinin incelenip, anlamsız bulunup reddedilmesine sebep olabiliyor.
Ağustos 2015

Dilara @dilara_ozgur

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Kişi başkalarını hatta kendini kandırmak şekliyle iman ediyor olabilir. İmanın kimde olduğunu anlamak mümkün müdür? Kişinin parayla olan ilişkisine bir bakın, insanlara nasıl davrandığına... Ne kadar adil olduğuna... Ne kadar güvenilir olduğuna... Merhametine... Bunlar yoksa onun olduğunu sandığı imanının benim için bir önemi yok. Üstünlük bu özelliklerdedir.
Aralık 2014

Devrim Deniz Bardakcı @devrimdeniz

İnsanlar 'ATEİST' olduğunuzu bildiği halde neden 'CUMA' mesajları gönderme gereği hissediyor?

Ben salıyı tercih ederim aslında o da dört harfli. Ateist değilim ancak bu cuma hayırlama işi de cemaatin uydurduğu bir al gülüm ver gülüm şifresi. Bu mesajları çekenler camiye gitmese bile cuma saatinde telefonlarını açmazlar mesela. Böyle dandik bir kafa . O mesajları atanlara hayırlı salılar yazıp yollayın bence.
Kasım 2014

Hüseyin Boyacı @enrava1919

Yeryüzündeki insanlarının %98 inin dini bir inanca sahip olduğu, %2 sinin ateist olduğu verilerini duyuyoruz. Ayrıca yeryüzünde çok meşhur olan, 'Din Savaşları' isimli konu mevcut. Eğer bu yüzdeler ters olsaydı (%98 ateist,%2 inanan), yeryüzünde ateist savaşları olmaz mıydı ya da daha mı az olurdu?

Azınlıklar çoğunluk olana kadar hep sempatik, iyimser, insan odaklı, modern gibi çekici argümanlar üretir ve bunları üretirken samimidirler. Toplumda çoğunluk olmaya başlarken aralarına her devrin adamı yalakalar girer, bunlara kısaca liboş diyoruz. Sonra o azınlık çoğunluk halini alınca gücün verdiği sarhoşlukla sapıtır savaşta, çıkarır, diktatör de olur.

Ateist veya inanan, fark etmez adı din değil de genetik savaşı olurdu ama o savaşlar olurdu.
Temmuz 2014

Adem Şahin @ademsahin

Ateistlerin yaşam felsefesi nedir? Gerçekten boşa yaşadıklarını mı zannediyorlar?

Biyolojik varlığımızdan sonra her şey gibi farklı bir maddeye kaynak olacağız. Boşunalık değil, gerçekçilik ve alçakgönüllüktür bu.
Mayıs 2014

Hakan Kubaliç @hkubalic

Sizce insanlara cennet vaad edilmeseydi ibadet eden olur muydu? İnsanlar sadece cennete gitmek için ibadet ediyorsa bu dini kendi çıkarların için kullanmak olmuyor mu?

Bir insan doktor olmak istiyor. Olabilmesi için tıp fakültesine gitmesi gerek. Tıp fakültesine gitmeden doktor olabilir mi? Hayır. Şimdi öğrenci okulu kendi çıkarları için kullanıyor mu deriz, yoksa doktor olmak için kendini eğitiyor mu deriz? Tabii her tıp fakültesine giden de okulu bitirecek ya da işinin ehli bir doktor olacak diye bir kural var mı? Yok.
İbadetler ruhsal olgunluğa ulaşmak içindir. Bu olgunluğa ulaşmış olan müminin duası da şöyle olur: "Allah'ım beni senden uzaklığın cehenneminden al" Ya da Yunus Emre gibi "Bana Seni gerek Seni"
Nisan 2014

Cevap Arayan Adam @cevaparayanadam

Gerçek İslam hangisi? Arabistan'ın algıladığı ve yaşadığı mı, İran'ın algıladığı ve yaşadığı mı yoksa Türkiye'de algılanan ve yaşanılan mı?

Saydığınız ülkeler ve dünyadaki diğer ülkelerin tamamı kendi kültürel birikimleri ile İslam'ı yoğurdular ve sonuçta kendilerine has bir Müslümanlık ortaya koydular.

Aslında tehlikeli olan ve sizleri rahatsız etmesi gereken durum bu değil. Asıl tehlike İslam'ın şiddet ve zulümlere perde yapılmasıdır. Mücadele edilecekse bununla mücadele edilmelidir.

Konuyu biraz daha üst seviyeye çıkartırsak aslında insanların, toplumların ve devletlerin şiddetine, zulmüne bahane edecekleri argüman çok! İslam bunlardan sadece biri! Sırp - Boşnak savaşında da argüman Hıristianlık değil midydi? Filistin - İsrail savaşında Yahudilik! Bırakın onları Afrika'da yaşanan kabile savaşlarında sebep nedir? Sovyetlerde Lenin'in, Stalin'in uygulamalarına sebe neydi?

Mücadele edilmes gereken şey, insanların ve devletlerin benliklerinde barındırdıkları şiddettir. Mücadele edilmesi gereken hak ve özgürlükler alanında kısıtlayıcı, despotik yaklaşımlar sergileyen psikopat ruh hallerimizdir.

Değilse, bahane her zaman üretilir. Bu kimi zaman din olur, kimi zaman komunizm olur, kimi zaman petrol olur, altın olur, kadın olur... .
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı

Ateistler, tanrı ve hayaletlere inanmadığı halde korku filmlerinden nasıl zevk alabiliyorlar?

Örneklerle bu soruya yanıt vermek istiyorum;
  • Yüzüklerin Efendisi'ndeki elfler, orklar ve hobbitler de gerçek hayatta yok ancak zevkle izliyoruz.
  • The walking dead deki gibi zombiler de yok ama yine izleyicisi en yüksek dizilerden biri.
  • Bilimkurgular, hatta romantik aşk filmleri bile çoğu kez sadece filmlerde görebileceğimiz anlardır. Bunları zevk alarak izliyorsak sorunun yanıtını da anladınız sanırım... :)
Nisan 2014

Onur Sey ★ @onursey

Tanrı unutma duygusunu bilir mi?

O yerin ve göğün, canlı cansız varlıkların sahibi ve onları yaratandır. İnsanlardaki unutma duygusunu da yaratan O'dur. Eğer unutma duygusunu yaratmamış olsaydı şu an bu soruyu sormuyor olurduk. Belki hiçbir şeyi unutmazdık. Biz sadece kelimeler üzerinden onların anlamları üzerinden tartışıyoruz ve ötesini Allah ' tan başka kimse bilmiyor. Bence biz hatayı Allah 'ı insanın özellikleriyle karşılaştırmakta yapıyoruz. Mükemmelliğe gelince; her insanın bir mükemmel anlayışı vardır, peki daha ötesi...
İşte onu hiç kimse bilmiyor. Örneğin sonsuzluğun ötesini bilen kimse var mı ? Bize düşen ya inanmak ya da inanmamak. Tercih insanların iradesinde. :)
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Daha fazla

98 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.