Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ateş

Ateş veya Od, yüksek sıcaklık ve alev veren hızlı yanma olayı.Oddun meydana gelebilmesi için yanabilen bir maddenin tutuşma sıcaklığında oksijen ile temas etmesi gerekir. Yakıt ve oksijen devamlı mevcut ve temas halinde ise sürekli yanma olur. Bir alevin söndürülmesi, yanmaya sebeb olan unsurlardan yakıt ve oksijenin yok edilmesi, sıcaklığın düşürülmesi ile mümkündür.Herhangi bir maddenin yanabilirliği kimyasal bileşime ve fiziksel duruma bağlıdır. Ola ki oksijen kaynağı hava ise, herhangi bir yanıcı gazın molekülleri hava içine girer ve havadaki oksijen moleküllerine temas eder. Tutuşma sıcaklığına erişince de bu gaz yanar.Bir yanıcı sıvı ilk önce buharlaştırılmalı ve tutuşma sıcaklığındaki bu buhar oksijen ile karıştırılmalı ki, yanma olabilsin. Katıların yanması için ise sıvılaştırılmalı veya buharlaştırılmalı veya hiç olmazsa geniş bir yanma yüzeyi meydana getirmek için küçük taneciklere ayrılmalıdır. Fakat katı, gözenekli ise öğütme zaruri değildir. Bütün katılar, mümkün olan en küçük taneciklere ayrılırsa, oksijen ile temas eden toplam katı yüzeyi çok olacağından şiddetli yanar.Çok şiddetli alevler, yanabilen tozların (zerreciklerin) hava ile karışımından elde edilir. Örneğin kömür ve metal tozlarının yanması gibi. Magnezyum tozları gerekli oranda hava ile karıştırılıp tutuşma sıcaklığına getirilirse, göz kamaştırıcı parlak bir alevle yanar.Maddeler tutuşma sıcaklığının altında oksitlenir. Fakat maddelerin yanabilmesi için tutuşma sıcaklığına yükseltilmesi gerekir. Bu sıcaklığın üzerinde oksidasyon ısısı yeteri kadar hızlı yayılmaz ve yanmamış yakıtta oksidasyonun olduğu bölgeye yakın alanı yanma sıcaklığına yükseltir. Çok ince parçalara ayrılmış maddeler hariç olmak üzere, katıların yanma sıcaklığı sıvılarınkinden daha yüksektir. Genellikle sıvılar kaynama noktasının düşüklüğü nisbetinde parlayıcıdırlar.Od, etrafındaki havayı ısıtır ve onun genişleyerek y...

Ocak 2016

Kubra. Cemoo, bir soruya yanıt verdi.

Ekim 2014

Rıdvan Bayhan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Afrika'da Temel, Ay'da Zafer!

İnsanlığın kökeni ve geçmişe ışık tutmak amacıyla yapılan çalışmalardan çok önemli bilgiler elde edildi ve olağanüstü gerçekler gün ışığına çıkarıldı. Bu bulgular arasında biri var ki, hem bilim çevrelerinde hem de toplumun genelinde şok etkisi yarattı. UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan, Afrika kıtasının güney uçlarındaki bir kazı alanında, günümüzden yaklaşık 1,7 ve 1,5 milyon yıl öncesine ait kalıntılar bulundu. Bu iki tür Paranthropus robustus ("ape-man" olarak da adlandırıldı) ve Homo ergaster'di (erken Homo) . O güne kadar, tarihin o devirlerinde sadece tek bir insan türünün yaşadığına inanılıyordu. Fakat son bulgular, bu inanışı geçersiz kılıyordu.

531

İskelet kalıntıları yanında, insanların o günlerde bile teknolojiyi kullandıklarını gösteren kalıntıların da bulunmuş olması özellikle bilim çevrelerince çok büyük bir ilgi gördü. Bahsettiğim deliller, bir mağarada bulunmuş olan yanmış kemik artıklarıydı. Kemiklerin hepsi bir aradaydı. Bunun anlamış şuydu: Mağarada yaşayan insanlar ateşi kullanmışlar, ama onu kontrol altında tutmayı da başarmışlardı. Günümüz şartlarında önemsiz gibi görünen bu teknolojik gelişme, bazı bilim çevrelerine göre bugün uzaya gidebilmemizin temelini atmış olan bir gelişmedir. Çünkü roket yapıp başarı ile fırlatabilmemizin ana nedeni, ateşi kontrol edebilmemizdir. Bunu başaramasaydık roket yapamazdık, roket olmayınca da uzaya ve Ay'a seyahat mümkün olmayacaktı.


Kaynak: Yaşamın Sırrı DNA / Bahri Karaçay - Syf: 57
Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Selin, bir soruya yanıt verdi.

Ateşe tuz atıldığında ateş niçin parlar?

Tuzun sodyum veya iyotlu tuz olmasından j-kaynaklı parlayabilir.
Nisan 2014

Aykut Kardaş, bir soruya yanıt verdi.

Ateş yanarken niye (mavi, yeşil, sarı, kırmızı...v.s.) değişik renkler görünüyor?

Nesnelerin yanarken çıkardıkları renkler o nesnenin yapısı ya da türü hakkında ne tür bilgiler verir?

inploid.com/t/nesnelerin-yanarken-cikar...
Nisan 2014

Ruken Karaaslan, bir soruya yanıt verdi.

Şubat 2014

Nzn Erd, bir soruya yanıt verdi.

Ateş yanarken niye (mavi, yeşil, sarı, kırmızı...v.s.) değişik renkler görünüyor?

Alev, yanma tepkimesine giren gazlar ve katıların karışımının yaydığı görünür, kızılötesi ve bazen de morötesi ışınımın tamamıdır. Alevin içereceği elektromanyetik dalgaların aralığı yani görünür ışık mı olacağı, kızıl ötesi mi olacağı, mor ötesi mi olacağı; yanan cismin kimyasal yapısına bağlıdır. Alevin yaydığı ışığın kesintisiz bir spektrumu vardır. Örneğin bir gazın tam yanması sonucunda oluşan alev genelde soluk mavi olmaktadır. Bunun haricindeyse, yanma bölgesinden uzaklaştıkça alevin rengi değişebilir. Bu değişim, termodinamik ve ısı biliminde siyah cisim ışıması olarak bilinen ışımanın sıcaklığına bağlıdır. Örneğin bir orman yangınında, yere en yakın bölgelerde alev beyaz veya açık sarı renktedir. Bu renk, organik bir maddenin yayacağı en sıcak renktir. Bu bölgeden uzaklaştıkça, renk önce turunculaşır, sonrasında daha da soğuyarak kırmızılaşır. En üst bölgedeyse, neredeyse hiç yanmamış parçacıklar siyah bir duman olarak göğe karışır. Dolayısıyla alevin rengi, incelenen bölgenin sıcaklığına bağlıdır.
Ocak 2014

Aytaç Dicleli, bir soruya yanıt verdi.

Ateş yanarken niye (mavi, yeşil, sarı, kırmızı...v.s.) değişik renkler görünüyor?

Platin teli örnek çözeltiye batırıp, aleve tutarsak farklı renkler görülür. Bunun nedeni, çözelti içindeki tuzun yapısındaki metale bağlı olarak değişir. Örneğin
  • Na sarı
  • K mor
  • Li kırmızı
  • Ba yeşil
  • Ca tuğla kırmızısı
renginde alev vererek yanar.
Ekim 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Su ateşi nasıl söndürür?

Ateşin oluşması için üç şart gereklidir. Öncelikle tahta, kağıt gibi yanıcı bir madde, ikinci olarak yanan maddeyle kimyasal reaksiyona girmesi için oksijen gerekir. Son olarak da ortamdaki ısının tutuşma seviyesine ulaşması gerekir. Bu üç koşul sağlanınca oksijen ile yakıt kimyasal reaksiyona girer ve ateş yanmaya başlar.

Ateşin sönmesi için de bu üç koşuldan birinin engellenmesi gerekir. Her bir yöntem bu koşullardan birini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu yöntemlerden biri yanan maddeyi ateşten uzaklaştırmaktır, başka bir yöntem de oksijenin ateşe ulaşmasını engellemektir. Üçüncü yol ise ısının düşürülmesi yani ortam ısısının tutuşma seviyesine ulaşmasını engellemektir. Su tam olarak da bunu yapar. Su, yanan maddenin ısısını düşürür ve ısı tutuşma sıcaklığının altına düşünce ateş söner. Fakat bazı ateşler su ile söndürülemez. Mesela yakıtın alkol veya benzin olduğu durumlarda bu sıvılar sudan daha hafif oldukları için suyun üstünde durur ve yanmaya devam ederler.
Ekim 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.