Bilmek istediğin her şeye ulaş

Atom

Fizik

Atom (Yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler. Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elemetin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

Ağustos 2016

Insan  yeni bir  gönderide  bulundu.

speed-light.info/miracles_of_quranPiramitlerin nasıl yapıldığından, ışık hızına; arıların türlerine göre cinsiyetlerinden, atom altı parçacıklara kadar... (ama ingilizce)

Miracles of Quran

Miracles of Quran
Nisan 2016

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2015

Erhan Kılıç  yeni bir  gönderide  bulundu.

Madde Boşluktan mı İbaret? | Erhan Kılıç

Evet. Kesinlikle öyle. Gördüğünüz her şeyin yüzde 99,99'u boştur (Tabi burada bizim anladığımız hiçlik boşluk değil o ayrı bir konu). Atomu biliyorsunuz....
Nisan 2015

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2015

Uğur Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

Cabir Bin Hayyam'ın atom parçacığı hakkında yaptığı açıklama aslında Einstein'in bu olaya yani atomu parçalamaya yoğunlaşmasına mı sebep olmuştur?

Kesinlikle. Bunun dışında mesela dünyaca ünlü oyun yazarları aslında doğudaki hikayeleri yazmışlar. Mesela matbaayı ilk biz bulmuşuz. Ha bir de Amerika'yı biz keşfettik.
Nisan 2015

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Cabir Bin Hayyam'ın atom parçacığı hakkında yaptığı açıklama aslında Einstein'in bu olaya yani atomu parçalamaya yoğunlaşmasına mı sebep olmuştur?

Cabir Bin Hayyam ile alakası olmayıp nükleer santral ve bomba olayı atomların etkileşimi sonucu oluşan füzyon olayıdır.... .
Mart 2015

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Bir madde donarken neden sıcaklığı sabit kalır?

Maddenin donmak için dışarıya vermesi gereken ısıya ise donma ısısı denir. Madde donarken geçen sürede sıcaklık yine sabit kalır. Madde erimek için aldığı ısı ne kadarsa, donmak için aynı ısıyı geri vermek zorundadır: Bu yüzden erime ısısı donma ısısına eşittir.
Kasım 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

BİLİMİNSANLARI İKİ YENİ ATOMALTI PARÇACIK KEŞFETTİLER. Bu parçacıklar, her atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü bir parçacık olan protondan altı kat büyükler ve üç kuarklı olan Baryon ailesindenler.

Two New Subatomic Particles Found Using Large Hadron Collider, Scientists Say - WSJ

Scientists using the atom-smashing machine known as the Large Hadron Collider said they had observed two new particles never seen before, a discovery that refines physicists’ understanding of how elementary particles interact and the forces between them.
Ekim 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

CERN'de iki yeni atomaltı parçacık keşfedildi

Parçacıklara DS3*(2860) – ve DS1*(2860) - adları verildi.
Ayrıntılar için:
newscientist.com/article/dn26345-two-ne... .
Eylül 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nasa Jet Tahrik Laboratuvarı (Jet Propulsion Lab)'na bağlı Soğuk Atom Laboratuvarı (Cold Atom Lab)'nda, atomlar, belli bir sıcaklık derecesine kadar soğutularak, Bose-Einstein kondensi diye tabir edilen durum deneyle gözlendi. Bu düşük sıcaklıkta neredeyse hareketsiz olan atomlar, senkronize (eşzamanlı) titreşimlerde bulunuyorlar.

Cold Atom Laboratory Creates Atomic Dance | NASA

A key breakthrough for the Cold Atomic Laboratory was announced this week ahead of its debut on the International Space Station in late 2016.
Mayıs 2014

redkit, bir soruya yanıt verdi.

Elektronlar, ivme enerjisini nereden alırlar?

Elektronların sahip olduğu açısal ivmeye sebep olan kuvvet çekirdekteki nötron ve protonlarla arasında yer alan kütle çekimidir.
Daha fazla

23 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Elektron Yükü

5 Kullanıcı   4 Soru   8 Yanıt