Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kur'an Surelerini oluşturan her bir cümleye verilen isimdir. Âyet ‏آية Arapça kelime olarak delil, veri veya işâret anlamına gelmektedir. Türkçe olarak "Ayet-i Kerîme" ya da "Yüksek delil" şeklinde kullanımı yaygındır.

Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Zina ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Ayetler
 • Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. (İsra, 32)
 • Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! (Nur, 31-32)
 • Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler. (Muminun, 1-8)
 • Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın! (Enam, 151)
 • (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa, 24)
 • Sizden kimin, hür mü'min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü'min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Nisa, 25)
 • Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. (Maide, 5)
 • Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. (Furkan, 68)
 • Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, 5 hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Mümtehine, 12)
Hadisler
 • Allah indinde zinadan büyük günah yoktur. R. Nasıhin
 • Sizin için en çok korktuğum şey zinadır. Taberani
 • Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi ve sevgisi gider, soğukluk başlar. İ. Neccar
 • Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim. İ. Hibban
 • Zina fakirliğe yol açar. Beyheki
 • Gençliğini zinadan koruyan mümin Cennete girer. Beyheki
 • Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer. İbni Hibban
 • Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır. Hakim
 • Zina fakirlik getirir. Buhari
 • Zinaya devam eden, putperest gibidir. Harâiti
 • Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar. Taberani
 • Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder. Bezzar
 • Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir. Bezzar
 • Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Beyheki
 • Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Hakim
 • Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır. Hakim
 • Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun! İbni Asakir
 • Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir. İ. Ahmed
 • Zina eden, aynı şeye maruz kalır. İ. Neccar
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kevser Suresi ve anlamı nedir?

Kuran-ı Kerim(3) اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اْلاَبْتَرُ

 1. İnnâ a'taynâkel kevser.
 2. Fesalli lirabbike venhar.
 3. İnne şânieke hüvel'ebter.
"Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir."
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Gıybet ve dedikodu ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Ayetler
 • Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Nisa/148
 • Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Hucurat/12
 • Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline! Hümeze/1
 • Birbirinizi gıybet etmeyiniz. Hucurat/12
Hadisler

 • Gıybetin ne anlama geldiğini peygamberimiz şu sözleriyle açıklamıştır: “Gıybet nedir biliyor musunuz?” Sahabeler dediler ki:
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir. Peygamber:
  −“Kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde zikretmendir” dedi. Sahabeler:−Söylediğim kardeşimde olsa da mı? denildi. Peygamber:
  −“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış olursun. Şayet bu onda yoksa şüphesiz ki ona iftira etmiş olursun” buyurdu. Müslim 4/2001
 • “Faiz, yetmiş iki gruptur. En küçüğü kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Şüphesiz ki faizin en şiddetlisi kişinin gıybet ederek kardeşinin namusuna dil uzatması gibidir." Albânî Silsiletü’s Sahiha 1871
 • "Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz veya fiille) taklit etmem. Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile."Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyame 52, (2503, 2504)
 • “Miraç gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.
  -Ey Cebrail! Bunlar da kim? diye sordum.
  -Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.” Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879)
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.