Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bakanlık

Devlet Kurumları

Bakanlıklar, belli bir konuda (Sağlık, eğitim, maliye vb.) devletin işlerini yöneten kuruluşlardır. Her bakanlığın bir bakanı vardır ve bu bakanlar belli bir tarihte bir araya gelerek Başbakan'ın başkanlığında devlet sorunlarını tartışırlar.

Eylül 2015

Rasih Uğur Uyanık, bir soruya yanıt verdi.

Tarım arazileri ile ilgili bir kamu spotunda, konut, sanayi tesisleri vb. ile ilgili olarak "yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun" denmekte. Buna istinaden sormak isterim; ülkemizde bu gibi yatırımlar yapılırken tarım arazilerinin korunması açısından mevzuat ve uygulama açısından eksiklikler var mıdır? Varsa nelerdir? Bir yatırım yapılırken, öncesinde ya da sonrasında (!?) ilgili mercilere başvurmak zorunlu değil midir?

Bahsedilen spota hiç denk gelmemişim, görmezden gelmişim belli ki.
Yapılaşma ile ilgili ana belirleyici unsur aslında imar planlarıdır. Belediye veya mücavir alan sınırları içinde ilgili parsele nasıl bir yapı yapılacağını imar planı ve onunla ilişkili plan hükümleri belirler. Bunların da dışında kalan araziler için ise kararı yetki dahilinde ise belirli sınırlar dahilinde muhtar verir.
İmar planı hazırlanmamış araziler için ki yapılaşmaya (kolay inşaat yapılabilecek) uygun arazilerin de çoğunluğunun tarım arazisi olduğunu kabul edecek olursak; öncelikli olarak parsel büyüklüğünün % 5 oranına toplam inşaat hakkı tanınır. Misal hiçbir şekilde imar planı hazırlanmamış bir arazide bir bağ evi inşa edeceksiniz, 1000 m2 için 50 m2 toplam inşaat alanı (isterseniz 25 m2 taban alanı olan 2 katlı bir külübe yapın) yapma hakkınız saklıdır.
Bunun dışında daha farklı, mesala bir fabrika inşaatı için izin alınacaksa belediyeye yapılacak başvuru ile macera başlar. Mevzi imar planının hazırlanması, belediye meclisince onaylanması, 1 ay boyunca plan ile ilgili itirazların değerlendirilebilmesi için askıda kalması süreçleri başlar. Bu aşamada belediye imar müdürlüğü, meclis üyeleri, herhangi bir bilen plana bir itiraz etmezse plan onaylanır ve tarım arazisine inşaat başlar.
Artan nüfus, yanlış planlama, vs, vs, vs derken başta yanlış devlet politikası, sonrasında ise kabiliyetsiz belediyeler, suskun akademisyenler, sorumsuz yatırımcılar derken durum bu hale geliyor.
Yönetmelik ile uygulama arasındaki fark da bu noktada baş gösteriyor. Kurumlar arası öncelik farklıllıkları ve koordinasyon eksikliği ve tüm bunların başında da güçlü bir iradeye sahip devlet politikasının olmayışı ve uzun yıllar da olmayacak olması.
Eylül 2015

Aşkın Demir, bir soruya yanıt verdi.

Tarım arazileri ile ilgili bir kamu spotunda, konut, sanayi tesisleri vb. ile ilgili olarak "yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun" denmekte. Buna istinaden sormak isterim; ülkemizde bu gibi yatırımlar yapılırken tarım arazilerinin korunması açısından mevzuat ve uygulama açısından eksiklikler var mıdır? Varsa nelerdir? Bir yatırım yapılırken, öncesinde ya da sonrasında (!?) ilgili mercilere başvurmak zorunlu değil midir?

Tarım arazileri için en buyuk eksik yanlış şahsım adına imara izin verilmesidir kanun çerçevesinde hayvan çiftliklerinin konumu ayrıca belirtilmelidir kadastro yolu kenarındaki arazilere % üzerinden imar izni verilmesi bana göre tarım arazilerini öldürmekten başka bir işe yaramaz yapılaşmaya izin veriliyor
Ağustos 2014

Ayhan Dinç, bir soruya yanıt verdi.

KPSS'nin kaldırılıp yerine bakanlıklara kendi sınavlarını yapma hakkı verilmesi memur adayları için sizce ne kadar yararlı yada zararlı olacaktır?

Bence mantıklı olur ... En azından her kez kendi yakınını işe alır ... Torpil yapma, yaptırma derdi ortadan kalkar... Her kez istediği gibi at oynatır ... KPSS ile cebelleşen ve umut besleyenler diğer seçenekleri değerlendirir ... .
Nisan 2014

Evin, bir soruya yanıt verdi.

KPSS'nin kaldırılıp yerine bakanlıklara kendi sınavlarını yapma hakkı verilmesi memur adayları için sizce ne kadar yararlı yada zararlı olacaktır?

Bence çok faydalı bir şey. Çünkü KPSS'deki neredeyse hiçbir bilgi işe yaramıyor memurlukta. Onunla uğraşmak yerine direk bakanlığın ilgili birim sınavına çalışmak daha mantıklı ve işe yarar bir şey.
İnsanların önündeki büyük bir engel de kaldırılmış olur böylece.
Torpil kısmına gelince de Türkiye'de her durumda torpil olduğu ve olacağı için farketmez bu durum yani.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

KPSS'nin kaldırılıp yerine bakanlıklara kendi sınavlarını yapma hakkı verilmesi memur adayları için sizce ne kadar yararlı yada zararlı olacaktır?

Sınavın kaldırılmasının ve sınav hakkının bakanlıklara verilmesi artık hileyle adam kayırmak yerine hilesiz direkt kayırma isteğidir. Artık mevcut totaliter hükumete oy vermeyen hiç kimsenin memur olamayacağı anlamına gelir. Hükumetin destekçisi memur adayları için iyi diğerleri için kötü olacaktır.

Bence sınav kaldırılmamalı hatta milletvekilleri ve bakanlar da sınava girerek çok yüksek puanlar almalılar. Sonuçta en yüksek mertebeli kamu personelleri onlar, en yüksek puanları da onlar almalı ki emin ellerde olalım.
Nisan 2014

Oğuzhan Gökalp, bir soruya yanıt verdi.

KPSS'nin kaldırılıp yerine bakanlıklara kendi sınavlarını yapma hakkı verilmesi memur adayları için sizce ne kadar yararlı yada zararlı olacaktır?

Yeni uygulama diye bir şey yok zaten. KPSS'den önceki döneme dönüş var. Dolayısıyla yandaş memurculuğa... torpili olan memur olacak yine... ... .
Nisan 2014

Arzu Atmaca, bir soruya yanıt verdi.

Ağustos 2013

Samet Polat, bir soruya yanıt verdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevini yerine getirebiliyor mu?

Dinleme skandallarına bakılırsa bilgileri birilerine ulaştırdığı belli
Temmuz 2013

Redeye, bir soruya yanıt verdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevini yerine getirebiliyor mu?

Bilişim konusunun ayrı bir çatı altında yapılandırılması gerektiğini görüşünü savunanlara rastladım. Bana makul göründü.
Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevini yerine getirebiliyor mu?

Ulaştırma Bakanlığı, bir ülkenin hava, deniz ve kara ulaşımını yönetmekle ve düzenlemekle görevli olan bakanlıktır. Kanaatimce bakanlık, son senelerde yapılan en güzel işleri yapmaktadır. Sadece kara değil deniz ve hava yoluna dair projeler de bu bakanlığın görevleri içindedir. Son zamanlarda açılan havaalanları ve uçak biletlerine çekilen ayarlari hava yolu ulaşımının kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Ayrıca deniz yolu ulaşımı için de rekabetin ve seferlerin arttırılması, bu konuda çok mühimdir. Kara yolu ulaşımında da alternatif yollar ve araçlar oluşturulmakta ve insan ve araç trafiği azaltılmaya çalışılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğu, tüm çalışmaların değerini azaltsa da çalışmaların iyi yolda olduğunu düşünmekteyim.
Haziran 2013

Gürkan Çakıcı, bir soruya yanıt verdi.

Başbakan Erdoğan'ın 24 Ocak 2013 tarihinde 4 bakan birden değiştirmesini nasıl karşılıyorsunuz?

Başbakan, 24 Ocak 2013'te kabinesinde radikal değişikliklere gitmiştir. Bunun ilk nedeni, bakanlarıyla yaşadıkları fikir ayrılıklarıdır. Ertuğrul Günay, kendisine göre daha sol görüşe sahiptir ve zaten eski Devsol lideridir. Diğer neden ise halk tarafından tepki görmüş bakanları çekerek ortamı yumuşatma isteğidir. Bunun en büyük örneği de halkla çok fazla polemiğe girip tepki çekmiş olan İdris Naim Şahin'dir. Bu tür durumlarda kan değişiklikleri hep olmuş ve asıl amaç da gündemi değiştirip halkın sinirini ve tepkisini yatıştırmak olmuştur.
Daha fazla

5 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Milli Eğitim Bakanlığı

349 Kullanıcı   30 Soru   183 Yanıt

Tarım Bakanlığı

37 Kullanıcı   4 Soru   3 Yanıt

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

25 Kullanıcı   7 Soru   22 Yanıt

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

27 Kullanıcı   5 Soru   18 Yanıt

Sağlık Bakanlığı

87 Kullanıcı   26 Soru   202 Yanıt

Milli Savunma Bakanlığı

3 Kullanıcı   3 Soru   6 Yanıt

Adalet Bakanlığı

10 Kullanıcı   4 Soru   8 Yanıt

Maliye Bakanlığı

30 Kullanıcı   3 Soru   11 Yanıt

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

7 Kullanıcı   3 Soru   9 Yanıt

Gençlik Ve Spor Bakanlığı

0 Kullanıcı   2 Soru   1 Yanıt

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

0 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt