Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bakteriyoloji

Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır. Hollandalı Anton van Leeuwenhoek mikroskobu bularak mikrobiyojinin temellerini atmış oldu. Pasteur'un çalışmalarıyla 19. yüzyılda başladı ve giderek gelişti. Mikroorganizmaların incelenmesi, değişik kültür ortamlarında üretilmesi ve boyanması, bakteriyolojik araştırmaların kapsamındadır. Bu alanda çalışan uzmanlara "bakteriyolog" denir...

Temmuz 2014

S. Ahmet Saygıcı, bir soruya yanıt verdi.

Yoğurdu yapan bakteriler yoğurt mayalanırken belli bir sıcaklıkta iken aynı zamanda üreyip sayıları çoğalır mı?

Eski sınıflandırmada Lactobacillus bulgaricus (laktobasilus bulgarikus) olarak bilinen Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus ve Streptococcus thermophilus (streptekokus termofilus) . Bu iki bakteriye ait koloniler, yoğurt kültüründe "simbiyoz" olarak yaşamakta, yani ikisi birbirinin yaşam şartlarını desteklemektedir. Lactobasiller adından da anlaşılacağı üzere hareketsiz, uzun ve kısa çomaklar şeklindedir. Streptokoklar ise genelde hareketsiz, ikili ve zincir şeklinde dizilen koklardan oluşur ve gelişmeleri için mutlaka karbondioksitli bir ortama ihtiyaç duyarlar.
Kaliteli bir yoğurt elde etmek için burada önemli olan bakteri dengesinin gerektiği şekilde sağlanmasıdır. Bu dengeyi de Streptecoccus thermophilus / Lactobacillus bulgaricus şeklinde belirtecek olursak 1/1 ve 2/1 olması gerektiği denemelerle belirlenmiştir. Bu arada bu mikroorganizmalar için en ideal gelişme sıcaklıkları 41 ile 43 ° C olduğundan daha aşağı derecelerde tam olarak faaliyet gösteremeyecek, yukarı derecelerde canlılıklarını yitirebileceklerdir. Gerekli şartlar tamamlandığı anda, bu mikroorganizmalar 1 mol glukoz ve 1 mol galaktozdan oluşan süt şekeri laktozun, özellikle glukoz birimlerine etki edip onları laktik asite çevirmeye başlarlar. Sütte aslında bu mikroorganizma çoğalması için hızlandırıcı olan peptidler ve aminoasitler çok düşük düzeydedir. Ama Lactobacillus bulgaricus proteolitik bir aktivite göstermekte, yani proteinleri parçalamaktadır. Bu şekilde valin, glisin, histidin vb. aminoasitler oluşturan Lactobacillus bulgaricus, ilk etapta çoğalma ortamı fazla elverişli olmayan Streptococcus'un yaşam şartlarını destekler. Streptococcus thermophilus ise ürettiği CO2 ve piruvat ile Lactobacillus bulgaricus'a destek olur.
Bu mikroorganizmaların sayı bakımından dengeleri aşama aşama sapma gösterir: Şöyle ki Streptoccus thermophilus, lactobacillus bulgaricusun desteğiyle ilk etapta daha hızlı bir çoğalma gösterirken, daha düşük bir asit geliştirme kabiliyetine sahip olduğundan ve gelişen süt asitliğinde daha çabuk öldüğünden sayıları azalır. Diğer taraftan Lactobacillus bulgaricus'da yüksek asitlik değerlerinde daha iyi geliştiğinden sayıları artış gösterir. Sonunda bu iki bakterinin ortak faaliyeti sonucunda süt asitliği 6.3 - 6.5 pH seviyelerinden, 4.6 pH'nın altına çekilir. Bu bakteriler bir taraftan yoğurtu oluştururken, diğer taraftan oluşturdukları asetaldehit başta olmak üzere diaseton, aseton ile asetik, kaprik ve kaprilik vb gibi asitler, uçucu yağ asitleri ve eksopolisakkaritler ile onun tat, aroma ve kıvamı üzerinde de etkili olurlar. Büyük bir lezzetle yediğimiz ürün yoğurdun son asitliği 3.8-4.2 pH civarında olduğu için patojen mikroorganizma riski içermez. Bu gıdada görülen mikrobiyolojik bozulmaya daha ziyade küf ve mayalar neden olurken, bakteriler asitliğin gelişmesine ve ekşimeye neden olur. Ama yoğurtlaşmanın tamamlanmasından sonra yapılacak uygun bir ısıl işlem bakteri populasyonunu azaltacağından yoğurtun ömrünü uzatacaktır. Aksi takdirde yoğurtun ekşimesi yani PH düşmesi devam eder.
Aralık 2013

Ebru Özkan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mikroorganizmaların en güzel fotoğrafları

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Algler

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mantarlar ( Fungia)

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Paramecium

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Nematode
Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Bacteria

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji
Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Sıcak su kaynaklarındaki bakteriler nasıl beslenir?

Bu bakterilerden kimileri enerjilerini ışıktan değil hidrojenden elde eder. Toprakta, sularda ve yanardağlarda yaşayan bakteriler, yetersiz ışık nedeni ile fotosentez yapamadıkları için alternatif enerji kazanım mekanizması olarak bilinen kemosentezden yararlanarak kükürt, hidrojen, demir, mangan veya arsenik gibi normal kimyasal maddelerden enerji elde ederler.
Ekim 2012

Ali Melih, bir soruya yanıt verdi.

Donmuş bakterileri -20ºC 'de saklamak mümkün mü?

İlk öncelikle bakteriler çok soğuk ortamlarda yaşayamazlar.Çok soğuk ortamlarda bakterilere benzeyen Arkelerden Psikrofill(Soğuk Seven) arkeler yaşayabilir. Senin soruna gelince canlılarda yaşamsal faaliyetleri ya da diğer bir deyişle metabolizmayı enzimler kontrol eder.Enzimlerin yapısında protein bulunur.Protein kısma Apoenzim denir.Proteinlerin yapısı yüksek sıcaklıklarda,tuzlu ve aşırı basınçlı ortamlarda bozulur.O zaman sıcaklığı arttırdıkça enzim aktivitesi belli bir yere kadar artacaktır ondan sonra yapılarındaki proteinler denatüre olacak yani bozulacak enzim aktivitesi duracaktır.Daha sonra sıcaklığı normale çevirsekde enzimler çalışmayacaktır çünkü yapılarındaki Apoenzim(Protein kısım) bozulmuştur.

Sıcaklığıu düşürürsek enzim aktivitesi azalacak belli bir noktadan sonra duracaktır. Ama yavaş yavaş sıcaklığı normal bir seviyeye getirdiğimizde enzimlerin tekrar aktive olup canlıdaki metabolik faaliyetleri devam ettridiğini göreceğiz çünkü enzimlerin yapısı dondurma ile bozulmaz.


Sonuç olarak bakterileri dondurduğumuzda bakterinin metabolik reaksiyonları duracak ama herhangi bir bozulma olmayacaktır.

Sıcaklık değeri saklamak istediğin bakterinin metabolizmasına,cinsine bağlıdır.

Uygun bakterileri saklayabilirsin ama birden normal sıcaklığa getirirsen ani değişim metabolizmayı bozacaktır.

Bir şey değil :)

Eylül 2012

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Alkol bakterileri nasıl öldürür?

Alkol bakteriler için çok önemli fonksiyonları bozar. En çok etki ettiği bölge hücre zarıdır. Alkol hücre zarındaki lipitler ile etkileşerek zar hareketliliğini değiştirir. Zar proteinlerinin işlevi değişir ve geçirgenlik farklılaşır. Yani sonuç olarak hücre zarının etkilenmesi sonucu bakteriler yaşamını yitirir.
Bakteriyoloji
Eylül 2012

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Bakteri ile mikrop arasındaki farklar nelerdir?

Bakteriyoloji

Mikrop genel bir terim olarak kullanılır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve bir çok tek hücreliler mikrop olarak adlandırılır.

Bakteri ise mikroorganizmalar içinde yer alan tek bir sınıftır. Mikroplar bakterilerde kapsar. Bir çok bakteri kaynaklı hastalıklar antibiyotiklerle tedavi edilirken. Mikropların neden olduğu hastalıklarda genellikle işe yaramaz.

Eylül 2012

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Donmuş bakteri kültürlerini kurtarabilir miyiz?

Bu olay tamamen bakterinin hangi koşullarda dondurulduğuna bağlıdır. Hücrelerine zarar vermeden bu işlem yapılabilirse tekrar yaşamaları mümkündür. Bazı bakteri türleri uygunsuz koşullarda yaşamlarını sürdüremedikleri zaman kist oluşumu gösterirler. Bütün fonksiyonlarını durdururlar. Ortam koşulları el verişli olduğunda tekrar canlanırlar.

Son yıllarda tüp bebek yöntemlerinde de dondurulma işlemi uygulanıyor. Embriyolar dondurularak saklanıyor. Ailenin isteği üzerine vakti geldiğinde tüp bebekler yerleştiriliyor.

Şaşırtıcı bir haber;

hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docıd=299482

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.