Bilmek istediğin her şeye ulaş

Balkanlar

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge için bazı yayınlarda Güneydoğu Avrupa kullanımına da rastlanır. Bölgenin adı olan “Balkan” sözünün kullanımı bütün dillerde vardır. Balkan içindeki bazı ülke ve kısımlardaki çok yönlü geri kalmışlık sebebiyle bölge genel olarak, Avrupa'nın sorunlu yerlerinin başında gelir. Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki hükümranlığının bitişinden itibaren Balkanlar’ın paylaşımına dair sıkıntılar günümüze dek sürmüştür. Bölge, 51.000.000 civarında insanın yaşadığı bir toprak parçasıdır (bk. Ülke Nüfusları). Adını batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan’ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır. Önceleri bu sıradağların adı olarak kullanılan Balkan, daha sonraları tüm bu bölge için kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce, Eski ve Orta Çağ kaynaklarında, topografik durumu iyi bilinmeyen bölgedeki dağların bazı kısımlarına “Haemus” (Αἵμου / Αἵμος) denirdi.

Mayıs 2014

Gökhan Biçeryeni bir link paylaştı.

Serbia Hit By Landslides Following Floods - WSJ.com

Landslides complicated rescue efforts in Serbia Monday after the worst recorded flooding in the Balkans had caused dozens of casualties and forced thousands from their homes.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.