Bilmek istediğin her şeye ulaş

Barok

Barok, Avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. Barok kelimesi, İtalyanca düzensiz inci anlamına gelen barroco sözcüğünden türemiştir. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi ve bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzını. Başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 14. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. Mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. Abartılı hareket duygusu ve net gözüken detayları ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir. Yoğun bir etki bırakan bu anlatım biçimi, kendi alanında fazla eser verildiğinden dolayı bir dönem adı olarak anılmaya başlanmıştır. 1699'da italya'da kilise etkisinde doğmuş ve tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Mimaride Mimar Louis Le Vau ve bahçeci André Le Nôtre tarafından yapılan Versailles Sarayı, Barok mimarisinin en tipik örneklerindendir. Bunun yanında resimde Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Vermeer; heykelde Gianlorenzo Bernini; müzikte Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann Barok tarzında eser vermiş kişilere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca günümüzde de halen Barok tarzda eserler veren müzisyenler vardır. Örnek olarak ünlü gitar virtüözü Yngwie J. Malmsteen verilebilir. Barok tarzını en çok yansıttığı albümü ise Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra'dır.

Eylül 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2013

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2013

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nisan 2013

Burak Uras  yeni bir  gönderide  bulundu.

Geçmişten Günümüze; Kontrtenor

Kontrtenor (bazen Kontratenor olarak da geçer) klasik müzikteki en ince erkek sesidir. Bir Kontrtenor sesi Kontralto, Mezzo ve (nadiren) Soprano aralıklarında tınlar.

Kontrtenor ismi 17. yüzyılın ortalarına doğru İngiltere'de ilk defa kullanılmaya başlanmış, fakat erkeklerin Alto partisinde söylemesi 16. yüzyılının ortalarına kadar geri gitmektedir. Bu erkekler kilisenin erkek korosunda yer alırdı.

Romantik dönemde Kontrtenor sesinin ünü yitirilmeye başlamış ve o dönemden bu ses için yazılan parçalar azalmış.

20. yüzyılın ikinci yarısında Alfred Deller önderliğinde Kontrtenor sesi müthiş bir dirilme yaşamış ve Barok Döneminin pop starları olan Hadım'lar (kastratlar) için yazılmış repertuar tekrar okunmaya başlanmıştır.

Kontrtenor sesini tekrar olarak solo işlerle tanıştıran isim Alfred Deller olmuştur. Handel, Henry Purcell, Bach, Vivaldi vb bestecilerin Hadım'lar için yazdıkları parçalar Deller'ın kurduğu "The Deller Consort" ile topluma tekrar sunmaya başlamış ve Kontrtenor sesini bugün ki yerine gelmesini sağlamıştır

Kontrtenor sesi buğulu ve dumansı özelliğiyle bilinir ve takdir edilir. Aralığı genellikle Alto sesine eşittir ve kullanılan ses mekanizması Falset'dir, bu nedenle Kontrtenor sesinin en büyük sıkıntısı pes tonlardır.

"Kontrtenorlar bir şekilde çocuk seslerini korurlar ve bunu yetişkin hayatlarına taşırlar" Andreas Scholl-Alman Kontrtenor

"Kontrtenorlar kadın sesini taklit etmezler aslında, onlar bir nevî "çocukluk"larını korurlar, bu parçalarını saklarlar" Phillipe Jaroussky-Fransız Kontrtenor

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.