Bilmek istediğin her şeye ulaş

Batıl İnanç

İnsan Davranışları

Batıl inanç , mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir. Bazen, nedenini bilmediğimiz davranışlarda bulunur ya da sözler söyleriz. Yolculuğa çıkan birisinin arkasından yere su dökmeyi, merdiven altından geçmemeyi, gece tırnak kesmemeyi, aksıran birisine "Çok yaşa!" demeyi bunlara örnek olarak verebiliriz. Batıl inaçların kökenini, eski paganist inançlarda aramak gerekir. Bu çağlardan kalma batıl inanç dediğimiz alışkanlıklar devam etmiş, oysa bir zamanlar bunları anlamlı kılan inançlar çoktan unutulup gitmiştir. Batıl inançların büyük bir bölümü kadınlara dayanır. Bazıları çok eski tarihlerden gelen boş inançlara ilişkin yalnızca bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Günümüzde Ay'ın Dünya'nın bir uydusu olduğunu biliyoruz. Oysa bundan binlerce yıl önce yaşamış insanlar Ay'ın bir tanrıça olduğuna sanıyor, insanlara zenginlik ve uğur getirdiğini inanıyorlardı. Günümüzde yeni ay çıktığında sevdiği kişinin yüzüne bakmak ya da altına el sürmek türünden davranışlar o dönemlerden kalmış olabilir. At nalının uğurlu sayılmasının nedenlerinden biri, belki de eski Avrupa topluluklarından Keltlerin atın kutsallığına inanmalarıdır. Eskiçağlarda topraktan çıkarılan demir cevherinden demir eşya üretme sanatının büyücülük olduğuna inanılması da bu inancı doğurmuş olabilir. Aksıran bir kimseye "çok yaşa!" denmesinin, aksırma sırasında ruhun geçici olarak bedenden ayrıldığına ilişkin eski inançlardan doğmuş olduğu düşünülebilir. Aksıran kimseyi bu sözlerle sevindirmek, belki de ruhun esenlikle geri dönmesine yardımcı olma amacını taşır. 13 rakamının uğursuz olduğu batıl inancının ise, eski İskandinavların dinlerindeki bir öyküye dayandığı sanılmaktadır. Bu öyküye göre, düzenbaz tanrı Loki, öbür 12 tanrının katıldığı bir şölene 13. olarak gitmiş ve eğlenceyi bozmuştur. Bu olayın yol açtığı kavga, İskandinavların en gözde tanrısı Balder'in ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu batıl...

Ekim 2016

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Bu iddiada şaşıracak bir şey yok.Evrende toz tanesi kadar bile hükmü olmayan homo sapienin her üyesi her zaman her yerde, her konuda kendisini ötekinden daha yukarıda görür.Kendi ırkı, kendi inancı, kendi düşüncesi hep ötekilerden üstündür. Dinleri ortaya koyan güçler bu özelliği iyi bildikleri için kullanırlar. Daha üstün olmaya duyulan özlem insanı ölüme bile koşarak götürür ki şehitlik bu noktada ortaya çıkar.Başka türlü olsaydı insanlar ölmeye bu kadar kolay gider miydi? Elbette hayır.Peki inançlar bizi ne ölçüde üstün yapar ? Hiç kadar.İnanç subjektiftir ve sadece sahibinin doğrusudur. Kaldı ki üstünlük de görecelidir. Bana göre kendisine , yaşadığı topluma , insanlığa artı değerler yükleyebilenler üstündür. Bu noktadan bakınca en hızlı koşan Hussein Bold değil adı bilinmeyen tornavidanın mucidi daha üstündür. Luis Pasteur ve Usame Bin Ladin kıyaslanabilir mi ?
Eylül 2016

Insan, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Birinin birinden üstünlüğü kişiden kişiye değişen bir algıdır. Bence üstün olan biri başkası için aşağılıktır. Belki de hiç kimse yoktur ki herkes tarafından üstün kabul edilsin. Allah katında da en üstün olan Allah yolunda en iyi ilerleyendir. İnançsız biri direkt olarak doğru yola ters bir yol izler. İnanan biri doğru yolda bir milimetre ilerlerse inançsız birinden üstün olacaktır, ALLAH'a göre. İnsan olarak herkesin farklı düşünceleri olabilir, Allah'a göre ise böyledir.
Bilmeden hata edersek affet Allah'ım.
Eylül 2016

Barış Kurt, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Evrimsel olarak inançsızların inananlardan daha ileride olduğunu düşünüyorum.
Eylül 2015

Adenis Noyan, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2015

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

Teknik olarak zaten böyle olması gerekiyor, yoksa inanç sistemi kendi içinde ki ödül ve ceza mantığı ile çelişir. Sadece islam değil tüm dinler kendine iman edeni farklı ve üstün ilan eder, ödülleri de dinin gereklerini yerine getiren alır çünkü o üstündür diğerlerinden. Bu mantık ortadan kalktığında din ortadan kalkar.

Sosyal hayatta ise, zaten din gizli ve üzerinden menfaat elde edilecek davranışlardan uzak yaşanırsa insanlar arasında farklılık yada şu cu, bu cu ayrımları, kayrımları olmayacaktır.

Fakat din, paradır, mevkiidir, güçtür, dolayısı ile hakim din mensupları o bölgede ayrıcalıklı ve üstündür. Yapacak bir şey yok sistem bööle 😊😊
Eylül 2015

Tarik, bir soruya yanıt verdi.

Siz de linkteki kullanıcı gibi inananların inanmayanlardan üstün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden?

İnan Allah katinda daha üstündür bu bir gercek ama müslüman bir insan kendini basklarindan üstün görmez yalniz Allah ici sever ve Allah icin bugz eder
Aralık 2014

Hünkar Türkan, bir soruya yanıt verdi.

Renkli gözlü insanların nazar değdirdiği neden söylenir?

Göz renkleri içinde mavi gözün daha çok nazar değdirdiğine inanılır. Çünkü parlak olan nesneler kendine çarpan ışığı çok iyi yansıtır. Bu da karşısındakini bilinçaltında rahatsız edebilir ve bu şekilde düşünmesine sebebiyet verir. Tabi bunun yanında Göz renginin farklılığı nazar üzerinde tek başına etkili değildir ancak yine de bağlantılı olduğunu etrafınızdaki insanların üzerinizdeki etkisini gözlemleyerek görebilirsiniz . Fakat gıpta edilecek bir yönünüzünde olması şart ;)
Aralık 2014

Ömer K., bir soruya yanıt verdi.

Renkli gözlü insanların nazar değdirdiği neden söylenir?

Eskiden taş devrinde lens mi vardı . içe işleyen güzel gözler gördü mü hemen kiskanmaya başlıyor insan akabinde lens diyecek hali yokya nazari yapistirmiş :) ah bu haset varya insana neler yaptırıyor.
Aralık 2014

Abdullah Gürel, bir soruya yanıt verdi.

Renkli gözlü insanların nazar değdirdiği neden söylenir?

Karşı taraf katlanamadığı içindir.. .
Kasım 2014

Düşünce Hırsızı, bir soruya yanıt verdi.

Renkli gözlü insanların nazar değdirdiği neden söylenir?

Türlü nedenleri yok değil. Kimi kulağa mantıklı geliyor tabii. Tam olarak nedenini biliyorum da diyemem ama bizzat doğduğum yerden akraba içinden gelmiş, yaşanılmış hikayelerin olduğunu biliyorum. İstisnasız sonucun hep nazara bağlanabileceği mavi renkli ve bakışı o yönden etkili insanların, diğer bazı kimselerin hayatına ne tür etkilerde bulunabildiğine dair yaşanmış hikayelerdi bu duyduklarım. Hoş, somut kanıt isteseniz olaya bir şüpheci gibi yaklaşıp "bir sonucu diğer bir sebebe niçin başladın" diye önce ben sorarım zaten. :) O yüzden bunun bilimselden ziyade metafiziksel bir yanı olduğunu belirtmekte fayda var.

Diğer yandan islami şarkın kültürünün kökenine karışan hristiyanlığı ve garpçılığın adeta temellerini atan akdeniz kültüründen ileri islami fikir akımlarını yan yana getirirsek kimin eli kimin cebinde, belli değil tarzında bir sonuç çıkacağı kesindir. Çünkü dünya üzerindeki sayısız kültür, bir veya birden çok kültürden pek çok kere etkilenmiştir. Gazali'deki mistisizmin incilden gelmesi gibi.

Öte yandan insan beyninin bile bir yandan iyileştirici gücü varken, diğer yandan yok edici gücü de olduğu bilinmektedir. Yani nazarın bir de bu yönü var diye düşünüyorum yani bir karşıdan, bir de bizden. Yine de göz müdür, nazar mıdır bilinmez ama açıkçası bu devirde insanı nazar çarpmasa bile açlık ve sefalet içinde hayata tutunmaya çalışanların, sözüm ona vicdanlı zenginleri çarpacağı kuvvetle muhtemel. İlla da bir şeyin çarpması gerekiyorsa yani.
Kasım 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Renkli gözlü insanların nazar değdirdiği neden söylenir?

Nazar Şamanist bir inanıştır, nazar boncuğu da, kurşun döktürme de o zamanlardan kalmadır. Büyü ve karşı büyü... İslamiyet'de nazara inanmak Allah'a şirk koşmaktır, din alimleri hala Kur'an'da nazar olup olmadığını tartışırlar yani yoktur. Böylece metafizik açıdan bile bakınca nazar saçmalıkken gerçek yani fiziksel evrende öyle bir şey hiç yoktur. Hele hele renkli gözler nazar deydirecek olsa NASA'nın bütün uzay araçları düşerdi.

Renkli göz oransal olarak az bulunduğundan insanlara hep yabancı gelmiştir. Malum batıl inançlı bir insan yabancı olan her şeyden korkar. İnsanların alışık olduğu koyu renkli gözlerden hisleri okumaktır. Renkli gözler yabancı geldiğinden onlardan insanların hisleri kolayca görülemez. Zaten koyu renkli gözlerden de görülemez de görüldüğü zannedilir ama renkli gözde görüldüğü de zannedilmez, zaten az bulunduğundan o kadar ilginçtir ki o gözlere bakınca insan onların rengine dalar duygu okumaya çalışmayı unutur. Bu durum solak boksöre karşı dövüşen sağlak boksör durumuna düşürür insanları. Solak alışıktır diğerlerine yumruğun nereden geleceğini bilir ama sağlak karşısındakinin hareketlerini tahmin edemez. Renkli göz de aynı hesap. Siz hiç renkli gözlü birinin renkli göz nazar değdirir dediğini duydunuz mu? Hatta durum solak boksörde de renkli gözlü insanda da aynıdır, bu ikisi de normal olana yani sağlak boksöre ya da koyu renk gözlere alışıktır hatta onlar da kendileri gibi olanları çözmekte zorlanırlar.

Nazar batıl inançtır, renkli gözün daha fazla olan nazarı daha da batıl inançtır, batıla batıl da olsa bir inanç olduğundan dogmatik insanlar inanır ama dogma zaten batılı yasaklar. Tam bir kısır döngüdür bu. İnanıyorsanız batıla inanmayın çünkü dinde yasak, inanmayan zaten batıla da inanmaz. . .
Kasım 2014

Mustafa Kemal Taştekin, bir soruya yanıt verdi.

Renkli gözlü insanların nazar değdirdiği neden söylenir?

Renkli gözlü insanların böyle bir özelliğini bilmiyorum. Ama Erzurumlu İbrahim Hakkının Marifetname'sinde renkli gözlü insanların daha az güvenilir ve sorun çıkartma ihtimalinin yüksek olduğu yazılıdır. Gözleri çekik ve küçük insanlar daha çok nazar eder.
Daha fazla

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.