Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bilgi

Bilgi: (i) bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yetenekler; bir öznenin teorik veya pratik açılardan kavradıkları, (ii) belli bir alanda veya toplamda bilinen; gerçekler ve malumat veya (iii) bir gerçeğin veya durumun tecrübesiyle kazanılan farkındalık veya aşinalık olarak çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. (iv) bir şeyin ya da olayın belirli bir özelliğini tanımlar Felsefenin bilginin doğası, kökenleri ve boyutları ile ilgilenen dalına epistemoloji adı verilir.