Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bilim Tarihi

Bilim ve teknoloji tarihi, Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (bilgi,söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Antik Yunanistan'da "bilgiden gelen zanaat" anlamına geliyordu. Zaman içinde anlamı değişen sözcük, bilimsel araştırmalardan elde edilen somut ve yararlı sonuçları ve bunlara ilişkin araç, yöntem ve süreçlerin bütününü ifade eden bir anlam kazanmıştır. Teknik, temel olarak alet yapımı ve alet kullanarak sonuç alma yöntemleri anlamına gelir. Alet yapma yeteneği, insan türünü Öteki canlılardan ayıran temel niteliktir. Bu niteliği nedeniyle insan, en başından beri teknoloji üreten bir varlıktır ve teknolojinin tarihi insanlığın tüm gelişimini içerir.

Kasım 2015

Mustafa Ali Uğurtan, bir soruya yanıt verdi.

Eskiden yiyecekler nasıl saklanırdı?

Kurutma, tuzlama, salamura yani tuzlu, limonlu, sirkeli su, toprağa gömme, mağara, bodrum vb serin ortamlarda askıya alma, çevreyle temazsız olmasını sağlama.
Nisan 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Eskiden yiyecekler nasıl saklanırdı?

Ne kadar eski olduğunu ve nereden okuduğumu hatırlamıyorum ama doğal buzdolapları kullandıklarını biliyorum. 20 yıl öncesine kadar hala kullanılan bir yöntem olduğunu da biliyorum, malum...
Genişçe bir çukur kazarak içerisine yeteri büyüklükte bir testi yerleştirilirdi. Testi kullanım amacına göre ya su doldurulur ya da boş olarak bırakılırdı ve ağzı kapatılırdı. Bu yöntemle testi içindeki ısı sürekli sabit ve hava değişimden etkilenmeyecek şekilde neredeyse izole bir sistemdir ve toprak sıcaklığındadır.
Bilim Tarihi

Ekim 2014

Cem Turan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Teknoloji ve Tarih: Masum değiliz hiçbirimiz.

Hiç düşündünüz mü? Tarihsel süreçler mi teknolojinin gelişimini tetikledi yoksa teknoloji mi tarihin yol haritasını çiziyor? Yoksa sahip olduğumuz tüm gelişmişliği savaşlarda kazanma hırsımıza mı borçluyuz? Bugün tıpta şifa için kullandıklarımız silah yapalım derken kazara bulunanlar mı? İnsanoğlu çok tuhaf, tarihi de öyle ve ürettiği teknolojileri de...

10422
Temmuz 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

45 yıl önce Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tarihe ayak izlerini bıraktılar.

Twitter / USATODAY: 45 years ago, Neil Armstrong ...

Connect with your friends — and other fascinating people. Get in-the-moment updates on the things that interest you. And watch events unfold, in real time, from every angle.
Haziran 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Mayıs 2014

S. Ahmet Saygıcı, bir soruya yanıt verdi.

Eskiden yiyecekler nasıl saklanırdı?

Gıda muhafaza tekniklerinden günümüze kadar gelen 2 çok yaygın metot vardır. Bunlardan biri kurutma tekniğidir genellikle et ve et ürünlerine ayrıca tarhana yapımında uygulanır sıcak ve güneşli havalarda dışarıya bırakılarak gıdada bulunan suyun uzaklaştırılması ve kuru ortamda yani toprağın altında saklanılarak sağlanır böylece mikroorganizma faaliyeti durdurularak gıdaların bozulması engellenirdi. Diğer yöntem ise turşudur. Mevsimlik sebzeler tuz konsantrasyonu yüksek olan suyun içinde saklanır aynı zamanda yeni tatların oluşması sağlanırdı. Turşuda egemen mikroorganizma gurubu, patojen bakterileri ve gıdayı bozma riski olan diğer mikroorganizmaları yüksek tuz konsantrasyonunun yardımı ile gelişmesini engeller ayrıca gıdada güzel tat oluşumlarına neden olurlar günümüzde bu metot artık saklama değil genelikle damak tadı için kullanılmaktadır
Mayıs 2014

Adem Şahiner, bir soruya yanıt verdi.

Eskiden yiyecekler nasıl saklanırdı?

Gıdalarda belli başlı 6-7 adet muhafaza yöntemi vardır. Bunlardan en ilkel olan ve geçmişten günümüze kadar gelen ve hala kullanılan geleneksel kurutma metodu en etkili ve eski metotlardan biridir. Su aktivitesinin düşürüldüğü yani mikroorganizmaların kullanabildiği suyun uzaklaştırılması metodu uygulanır ve gıdanın içerisindeki serbest su uzaklaştırılır. Bu muhafaza metoduna kurutma denir. Ayrıca gıda ürünlerinin hava almaması amacıyla toprak altında da saklandığı geçmişte ve şuan ilkel yerleşim alanlarında uygulanan mevcut muhafaza metotlarındandır.
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Atatürk'ün yaptığı bilimsel çalışmalar nelerdir?

Yeni cumhuriyetin kalkınması doğrultusunda büyük önder gerçekten bilimde büyük bir atılım sağladı. Bu doğrultuda:
 • Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla reform yapılarak yeniden açıldı. Osmanlı'dan kalma Sanayi-i Nefise mektebi Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında reform yapılarak yeniden açıldı.
 • Ankara'da Hukuk Fakültesi, Gazi Orta Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Mülkiye Mektebi açıldı.
 • Türk tarihi ve dilinin araştırılması için TDK ve TTK kuruldu.
 • Yeraltı kaynakları için MTA kurumu kuruldu.
 • Avrupa'daki bilimsel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla devlet desteğiyle Avrupa'ya öğrenciler gönderildi.
 • Matematik ve geometri alanında bizzat çalıştı. Geometri kitabı yazdı.
 • Yabancı bilim adamlarını Türkiye'ye davet etti. Einstein ile yazıştıkları gerçektir.
  Mustafa Kemal Atatürk
  Einstein'in Atatürk'e gönderdiği yardım çağrısı...

Bunlar genel olarak sayılabileceklerdir. Atatürk'ün bilim anlayışı ve icraatleri çok daha geniş bir konudur. Konuyla ilgili geniş ve faydalı bir kaynak önerim: kitapyurdu.com/kitap/default.asp? id=4642... .
Mart 2014

Pelin Şen, bir soruya yanıt verdi.

Nikola Tesla'nın 20. yüzyıl bilimine etkileri nelerdir?

20. Yüzyıla gelmeden, Nikola Tesla "dönen manyetik alan" adı verilen bir sistemi keşfetti. Ve günümüzde kullandığımız teknoloji tamamen bunun üzerine şekillendi. Üstelik o zamanlar henüz ampül bile keşfedilmemişti Ama ne yazık ki Avrupa'da bu muhteşem keşfin değerini anlayabilecek kimseyi bulamadı. 1893 yılında alternatif akım motorunun patentini aldı Amerika yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk sonraki yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişimini şekillendirmeye başlayacağı zamana atılan ilk adımdı.

Nikola Tesla

Tesla, 20. Yüzyılda bilimin şahlanmasının başlıca nedenidir. Tesla evrenin tıpkı bir senfoni gibi farklı oktavlarda hareket eden enerji dalgalarından oluştuğunu tarif ediyordu. Günümüzde hala elektriği kullanıyor fakat neden var olduğunu ve olduğunu çözemiyoruz. Oysa Tesla bunu kimsenin başaramadığı bir düzeyde anlamış ve bir orkestra şefi gibi yönetmişti. Buna "Işıyan Enerji" adını vermişti ve şüphesiz birçok gizemi de olan bu güç onun en büyük keşfiydi. Bir nevi insanlığa farkında bile olmadıkları şeylerin gücünü anlatmaya çalıştı Tesla.


Mart 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Sıfır nereden gelir?

MÖ 250'li yıllarda Mayalar'ın 0'ı kullandığına dair kanıtlar mevcuttur. MS ise 800'lerde Hindistan'da 0'a benzeyen bir sembol kullanılmıştır. Sanskritçe'de "boş" anlamına gelen sunya kelimesi Arapça'ya sifr olarak tercüme edilmiş ve sıfır buradan gelmiştir. Avrupa'da MS 1400'lerde benimsenmiş ve kullanılmıştır.
Şubat 2014

Engin Ergül   yeni bir  gönderide  bulundu.

Daha fazla

19 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.