Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bina

Mekanik

Bina - Betondan yapılmış katlı yapılara verilen ad Bina (oyun) - Tiyatro oyunu Bina (dilbilgisi) - Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap (TDK sözlüğü)

Şubat 2015

Seyda Kartal, bir soruya yanıt verdi.

İstanbul Sapphire hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapıyı estetik buluyor musunuz?

Estetiklik kişiden kişiye değişen bir kavram benim açımdan bir estetikliği yok, hatta İstanbul gibi bir şehre yakışmayan bir yapı.
Geçenlerde gittiğim bana masal anlatma filminde gökdelenler şehrin mezar taşlarına benzetilmişti.
Kısmen hak veriyorum şehre mimari işlevinden sonra estetik açıdan hiçbir şey katmayan her yapı mezar taşı benim gözümde
Bina
yapının uzunluğunu kıracak bir cephe tasarlanmalıydı. Mesela:
- yapıda girinti cıkıntılar
-yapı üzerinde yataylık daha vurgulu tasarlanabilir
- hiçbiri olmadı yapı simetrik görünümden biraz uzaklaştırılabilirdi
Bina
Bina
şuan örnek olarak bu yapıları bulabildim..
Demek istediğim yapıda uzunluktan önce bu uzunluğun hakkını veren estetiklik vurgulanmalı , yapı uzunluğundan ziyade tasarım ögeleriyle ön planda tutulmalıdır.
Eylül 2014

Aylin Sonmez, bir soruya yanıt verdi.

İstanbul Sapphire hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapıyı estetik buluyor musunuz?

Eğer başıma bir şey gelmeyecekse estetik bulmuyorum.

Sanki başta uzun, sıradan bir bina(dikdörtgenler prizması şeklinde) düşünülmüş, sonradan da "Yahu bu çok sıradan oldu, bari binanın alt kısmını genişletip saçak yapalım" denmiş gibi.

Bina

Belki bu kadar yüksek olmasaydı ya da yükseklik aynı kalıp çok daha üst katlardan itibaren genişlemeye başlasaydı(ki bunun için fazlasıyla geniş bir alana ihtiyaç olacaktı.) göze daha çok hitap edebilirdi. (Bence hiçbir türlü oluru yok.)

Bina yükseldikçe matematiksel hesaplar karmaşıklaşıyor ve tasarım da kısıtlanıyor olabilir. Bu işin mutfağındaki insanlar kim bilir neler düşündüler de bu tasarımı ortaya çıkardılar. Buradan yorum yapmam kolay tabi.

Yine de hem yüksek hem de tasarım anlamında Sapphire'den daha estetik duran Burj Khalifa'yı da burada yayınlayayım:

Bina

Bu yapı üzerine biraz daha düşünülmüş bir tasarım olduğunu daha çok belli ediyor.
Mart 2014

Tutku Yılmaz  yeni bir  gönderide  bulundu.

Loft Daireler

Loft daireler ilk olarak Amerika'da görülmüştür. Genellikle apartmanların en üst katının dizayn edilmesiyle oluşturuluyor. Kelime anlamı çatı katıdır. Tek katlı loft daireler olduğu gibi iki katlı lüks loft daireler de günümüzde inşa edilmeye başlanmıştır.

Yurt dışında eskilerde fabrikadan dönüşüm olarak hazırlanan kullanıma uygun hale getirilen yerlerdi. Loft daireler 1970 yıllarda Amerika da evsizliğe bir çözüm getirmek için oluşturulmuştur.

1939

1939

1939

1939

1939

1939

1939
Ocak 2014

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de mimari anlamda başarılı bulduğunuz yapılar nelerdir?

  • İTÜ Taşkışla Binası
  • ODTÜ Kampüsü (bina yerleşim planlaması olarak)
  • Manisa Valilik Binası
  • Selimiye Camiî (İnşaa yeri seçimi çok iyi)
  • Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası
  • Ankara Merkez Gar Binası
  • TBMM Yerleşkesinde Milletvekili Ofis Binaları (Ana binanın cephe siluetini bozmayacak şekilde tasarlandıkları için, yoksa umumi tuvaletleri daracık)
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
  • Anıtkabir (İnşaa yeri seçimi, Arslanlı Yol, Kuleler, Kompozisyonlar -heykeller, rölyefler vb- hiç de yapılara aykırı durmamış, Gerçek kabrin mozolenin altında olması -bir anlamda naaşın huzur içinde, sakin bir ortamda yatması-, Mozoleyi barındıran binanın seviyesinin diğerlerine oranla yüksek olması)
Ocak 2014

Güven Ayisit, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de artık depreme dayanıklı binalar yapılıyor mu?

2004 yılında çıkan Deprem yönetmeliğinden sonar ruhsat alıp yapılan yapılar depreme dayanıklı yapılmaktadır. Binaların kaba inşaatlarında malzemeden çalamayan mütahitler ince işlerde ucuza kaçabilmekteler. Bununla beraber hala geçmişte dere olan yerlerin üzerine bina yapıldığına şahit oluyorum. Buralar riskl, zemin böyle yerlerde yumuşaktır ve temele su verme riski taşımaktadır. Sokak isimlerine dikkat edin Örn:Dere sk. Dereci sk. Gibi tabelaları gördüğünüzde bunu bir araştırmanızı tavsiye ederim daha önce dere geçtiği için konmuş olma ihtimali oldukça yüksek. Binaların inşaat kalitesinin yanında yapıldığı zeminde büyük önem taşımakta. Deprem risk derecesi düşük zeminlerde yapılan yeni binaları tercih etmenizi öneririm
Kasım 2013

Eski Inploider, bir soruya yanıt verdi.

Ekim 2013

Özge Can Balaban, bir soruya yanıt verdi.

Temmuz 2013

Selahaddin Öztürk, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de artık depreme dayanıklı binalar yapılıyor mu?

Türkiye'de deprem ve yapı ile ilgili tüm standartlar Alman- Amerikan ve Japonya'daki yürürlükteki hali hazır ilgili standartlardan copy-paste yöntemiyle türetilmiş bir sürü teorik bilgi dolu dokümanlardır. Bunun yanında yapı denetimin varlığı deprem sonrası yapılan yapıların proje ve fenni usüllere uygun yapılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak gerek yüksek katlı yapılar, gerek güçlendirme görmüş yapılar için sorduğunuz sorunun gerçek cevabını 7 ve üzerinde şiddette gerçekleşecek bir deprem verecektir.
Haziran 2013

Unluckypod, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de artık depreme dayanıklı binalar yapılıyor mu?

Eskiye nazaran, ortalamaya bakarsak, büyük oranda çok daha dayanıklı binalar yapılıyor evet. bunun iki sebebi var birincisi yapı denetim kanunları(gerçi bazı yapı denetimci firmalar tarafından bypass(yani hile) yapıldığı oluyor ki bu durumda yapı denetimin pek bir anlamı kalmıyor) ikincisi ise şartnamaler; zaten fazla güvenlikliydi ama en son şartname iyice abartmış olabilir. belki de dünyanın en güvenlikli şartnamesi olabilir. bunun dışında mesela başka etmenler var, yani siz devlet olarak ne yaparsanız yapın eğer mühendisleri ve çalışanları yeterince eğitmezseniz uygulamada vahim hatalar olacak ve bina yeterince sağlam olmayacaktır. mesela beton dökümü esnasında fazlaca su ekleyerek viskozitesini arttırmaya yönelik hareketler, bunun yanında beton kürünü eksik veya yanlış yapmak. bütün bunlara rağmen bence kesinlikle eskiye nazaran binalar daha dayanıklı yapılıyor diyebilirim.hem daha dayanıklı hem de sayıca çok daha fazla sağlam binalar mevcut artık. dinamik deprem hesabında 7.4-7.6 deprem şiddeti esas alınarak binalar yapıldığından, olası istanbul depreminde yeni yapılan bir binada rahatlıkla oturabilirsiniz. Ve eğer herşeyi düzgün yaptılarsa, şartname fazla güvenlikli olduğundan, bence rahatlıkla 7.8 şiddetine kadar yolu var.ayrıca sanırım işbankası kuleleri 9 a göre tasarlanmıştı, yanlışım olabilir gerçi.
Haziran 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de artık depreme dayanıklı binalar yapılıyor mu?

Arkadaşlar, yurdumuzda 2002'den beri ve 2007'de güncellenmiş haliyle dünyanın en sağlam deprem şartnamelerinden biri var ve tüm binalar bu şartnameye göre tasarlanıyor. Yani tasarımlarına göre tüm yeni yapılan binalar en az 7 şiddetinde depreme dayanıklı. Tabii dayanıklı derken hasar görmüyorlar demiyorum, bina önem katsayısına göre hemen hepsi depremden hasar görüyor ama yıkılıp insanların üstüne çökmüyor. Bu anlayış size biraz garip gelecektir ama bir binayı hasar görmeyecek şekilde yapabilmek için o binanın kendi ağırlığının aynısını yatay etkilere karşı da taşıyabilmesi lazım olur ki bu durum hem binanın ağırlığını arttırarak sağlanması imkansıza yakın bir hale gelir hem de kimse o binayı ödeyemez. Dolayısıyla binaların tasarımında yukarıda da belirttiğim gibi önem katsayısına göre özellikle çürük olduğunda yapıların çökmesine neden olan düşey elemanların sağlamlığı göz önüne alınıyor. Katsayılar da şöyle: (1 en önemli, 4 en önemsiz oluyor, güvenlik faktörü olarak da 1.5'den 1.0'a gidiyor)TABLO 2.3 – BİNA ÖNEM KATSAYISI (I)
1. Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde
içeren binalar
a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar
(Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri,
PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri,
enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye
yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)
b) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin
bulunduğu veya depolandığı binalar
I=1.5
2. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli
eşyanın saklandığı binalar
a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri
kışlalar, cezaevleri, vb.
b) Müzeler
I=1.4
3. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar
Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb.
I=1.2
4. Diğer binalar
Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar
(Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb)
I=1.0

Tabii bu işin bir de ikinci yüzü var ki, proje, mühendisten çıktıktan sonra müteahhide gidiyor, müteahhitler rekabetten dolayı işleri zararına bile alabiliyorlar ve bu durumda sadece çaldıkları, kırptıkları kısımlardan para kazanabiliyorlar. Küçük müteahhitlerde durum nedir bilemiyorum ama üç dört sene önce İstanbul'da yepyeni bir TOKİ binası durup dururken çöktü, orada rötre yani büzüşmeden doğan kuvvetlere karşı konulması gereken donatı muhtemelen ya koyulmamıştı ya da azaltılarak eklenmişti. Projesi nasıl hazırlanmış olursa olsun böyle bir binanın depreme dayanması beklenemez. Şükürler olsun ki henüz o binaya kimse taşınmamıştı bile. Ayrıca diğer büyük müteahhitlerimizden Sinpaş'ın bir şantiyesinde de aslında firmanın kötü niyetiyle değil ama demircinin cehaletinden (eğitimsiz ucuz demirci de çok bir iyi niyet göstermiyor ama) dolayı döşeme demirleri döşenirken kesilen kolon donatıları olduğunu ve tedbir alınmadan beton dökümüne devam edildiğine şahit oldum.

Uzun lafın kısası proje olarak tüm binalarımız depreme dayanıklı tasarlanıyor ama uygulamada bazen kötü niyetle bazen de cehaletten, özensizlikten tüm binalarımız projesine uygun inşa edilemiyor. Dolayısıyla yeni de olsa, depreme dayanıklı yapıldığı da iddia edilse yurdum binalarının depreme dayanıp dayanmayacağı şans işi. Yanlış anlaşılmasın eminim çoğu yeni bina depreme dayanıklı yapılıyordur, bir kaç da çürük elma araya karışıyordur.
Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de artık depreme dayanıklı binalar yapılıyor mu?

Evet artık eskisine göre daha dayanıklı binalar yapılmaktadır. Bunlar günümüz teknolojisine uygun hale gelmektedir. Yeni çıkan deprem yönetmeliği, yapıların malzemelerine göre özellik belirtmekte ve onları gerçekten sıkı bir denetime tabi tutmaktadır. Dürüstlük çerçevesinde işlerse her şey, daha dayanıklı binalar yapılmaya devam edecektir.
Daha fazla

96 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.