Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bitki

Bitkiler (Latince: Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.Fotosentezi sadece bitkiler yapabilir. Bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır: Ormanlar (her zaman yeşil tropikal yağmur, subtropikal, orta kuşak, sert yapraklı, iğne yapraklı, kışın yaprak dökenler, muson ormanları, tropikal kuru, mangrov, galeri, bataklık), Çalılar (maki, garig, psödomaki), otlar (savan, step, çöl), tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; ekvatora uzaklık, denizden yükseklik(rakım), arazi eğimi, ışık, sıcaklık, nem, yıllık yağış miktarı, toprak içeriği, canlı faktörler (insan, hayvan, diğer bitkiler, mikroorganizmalar)'dir Bitkiler, fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından, canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler. Bitkiler aleminin 350.000'e yakın türü mevcuttur. 2004 itibariyle 287.655 bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650'si çiçekli bitkilerden, 15,000'i de yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genelde ototrof (özbeslek) organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir. Bitkiler, tohumsuz bitkiler (Cryptogamae) ve tohumlu bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır:

Ağustos 2016

Insan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Bitkiler, Hücreler, Gen, Aklımdakiler

Bugünlerde fındık bahçesinde çalışıyorum. İş çok sıkıcı, ayrıca beynin günde 70000 düşünce üreten gücüne maruz kalıyorum ve aklıma bazı şeyler geliyor. Paylaşmak istedim.
Bitkiler, eksik tanımıyla, yere kökleriyle bağlı, fotosentez yapan, tohum üreten canlılar.
Bir bitki tohumu suyla beraber, gerekli ısının oluşmasıyla çatladı ve büyüyor. Şimdi, bu bitkinin her bir hücesinin kendi yapacağı işi bilmesi lazım; ama hücreler arası bir sinir sistemi yok, bitkinin çok büyük kısmından hücrenin birinin haberi yok. Ama sonuç olarak güzel bir iş yapıyorlar.
Bitkinin her hücresinde aynı gen var. Bir tane hücre o geni okuyarak ne yapacağını biliyor ve onu yapıyor; ama o kadar çok farklı türde hücre var ki! Hepsinin ayrı ayrı bilmesi gerek, genin hangi bölümüyle ilgilenmesi gerektiğini.
Bu bitki fındık gibi bir tohum ortaya çıkarıyor ki; insana olsun, diğer canlılara olsun, çok yararlı. Bol bol yiyebilirsin, zararı çok nadir olur. İlaç üretsen ancak bu kadar güzel bir ilaç üretebilirsin; çünkü tadı güzel, görüntüsü güzel, istediğin kadar ye, o kadar çok yararı var, enerji veriyor vs.
Ve bu tohumda da hiç bir hücre diğerlerinin çok az bir kısmı hariç haberi yok. Ve de çok fazla çeşitte hücreler var.
Ayrıca dal, yaprak, tohum bitkinin belirli yerlerinden çıkıyor; şimdi bu çıkan yerlerin hepsi gende yazıyor mu, yoksa bir rastgelelik mi var? Hepsi gende yazamaz, çünkü bütün bitkiler aynı gene sahip(tohumun geni ile bitkinin geni aynı). Bu rastgelelik nasıl belirleniyor?
Ayrıca tohum geni ile bitki geni aynıysa; bu bitkiler nasıl evrildi? Gen değişmiyor; ama binlerce çeşit meyve var.
Bu bitki fotosentez yapmayı nasıl keşfetti? Zaten oksijen yakıcı bir şey, yakar bitkiyi.
Bu tohum da yeni bitkiyi nasıl oluşturuyor? Karmakarışık!
Bitkinin yaprakları neden simetrik? Ayrıca belirli bir şekilleri var. Şekilleri genelde güzel; ama bu bitkinin hücreleri arasında sinir bağı yok, nasıl tutturuyorlar şekli?
Ekim 2014

Semih Cengiz, bir soruya yanıt verdi.

Bonsai nasıl yetiştirilir?

Hayırdır inşallah kısa yoldan zengin olma planları mı var :)
Ekim 2014

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Bonsai nasıl yetiştirilir?

Bonsai yetiştirirken sulamasına çok dikkat etmek gerekir. Yaz aylarında haftada iki kez, bitkinin her yerine su gelecek şekilde sulanmalıdır. Kış aylarında ise biraz daha özen gösterilmeli. Bulunduğu oda 12-13 derecenin altına düşmemeli. Her seferinde aynı kapla ve aynı miktarda su ile sulanmalı. Bunların dışında çürüyen yaprak kesinlikle makasla budanmalı.
Haziran 2014

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Her bitkinin karbondioksiti emme hızı aynı mıdır?

Aynı değildir. Bitkiler glukoz üretmek için fotosentez sırasında karbondioksit kullanır. Glukoz üretimi için bitki karbondioksitten altı molekül alır ve bunları işleyerek glukoz üretir, üretilen glukoz enerji için harcanır, bitki büyür ve gelişir. Bu kimyasal süreç bütün bitkiler için aynıdır ancak daha fazla karbondioksit kullanan bitkiler daha hızlı büyür. Çünkü bitkilerin hızlı büyümesi için daha fazla enerji harcamaları gerekir, buna bağlı olarak glukoz üretimi fazla olmalıdır ve bu da daha fazla karbondioksiti gerektirir. Bu nedenle hızlı büyüyen bitkiler karbondioksiti daha hızlı emer. Bunun en basit örneğini bambularda görürüz. Diğer bitkilere göre bambular %35 daha fazla karbondioksit emer ve işler.
Haziran 2014

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Şevketibostan nedir? Faydaları nelerdir?

Bitki

Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen yabani bir bitkidir. 50 cm’ye kadar boylanabilen bir yıllık otsu bitkidir. Ege ve Akdeniz bölgesindeki pazarlarda Şevketibostan ya da kısaca Şevketotu adlarıyla satılır.

Faydaları
  • Sindirim ve safra salgılarını artırır.
  • Bağırsaklardaki aşırı gazları söktürür.
  • Karın ağrılarıyla birlikte görülen sindirim güçlüğünü giderir.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Hemoroid ve ishali iyileştirmekte etkili olur.
  • Yaraları temizlemekte ve iyileştirmekte etkilidir.
  • Doku ve damar büzücü niteliği nedeniyle kanamaları durdurur.

Şevketibostan bitkisinden yemek yapabilir, zeytinyağlılar hazırlayabilir ya da otu kurutup çay olarak içebilirsiniz.
Haziran 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Isırganlar neden insanın canını yakar?

Yapısı itibarıyla gördüğünüz gibi ısırgan minik dikenlerle kaplı bir bitkidir. Dokunulduğunda bu dikenler deriye batar. Ayrıca organik bir asit olan formik asit ısırganda da bulunur ve yakıcı özelliği vardır. Tene dokununca yanma bunlardan ötürü oluşur.
Haziran 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Bitkilerin anatomik yapısı nasıldır?

Bitki

Bir bitki kök ve sürgün sistemi denilen iki ana parçadan oluşur. Kök, bitkinin toprak altında; sürgün sistemi ise toprak üstünde kalan bölümüdür. Kök sistemi toprak altına dallanmış bir veya daha fazla ana kökten meydana gelir.

Kök ve sürgün sistemini oluşturan kök, gövde ve yapraklara vejetatif organlar denir ve bitkinin büyüme, gelişme, korunma gibi faaliyetlerini sürdürürler. Vejetatif organların devamı olan çiçek, tohum ve meyveye ise generatif organlar denir ve bitkinin üreme işlevini yerine getirirler.
Bitki

Kök Sistemi
Kök sistemi bitkiden bitkiye farklılık gösterebilir. Tohumlu bitkilerde saçak ve kazık kök olmak üzere iki kök türü vardır. Saçak kök birçok dala ayrılan kök türüdür. Kazık kök bitkilerin kökleri ise bir tek ana kökten oluşur. Şeker pancarı, havuç ve şalgam gibi bitkiler kazık köklüdür. Soğan, buğday, çimen gibi bitkiler saçak köklüdür.

Bunlara ek olarak adventif (ek) kök adı verilen kök türü de vardır. Bunlar normal kök sistemine ek olarak gövdeden gelişen kök türüdür. Mısır bitkisinde adventif kök bulunur. Kök gövdeden çıkar ve toprağa doğru inerek uzun, ince gövdeye destekleyici etki verir.

Sürgün Sistemi
  1. Gövde: Dal, yaprak ve çiçeklerin oluştuğu yerdir. Bu açıdan bitki için yaşamsal öneme sahip bir organdır. Ayrıca bitkide besin, su ve mineral taşınımını sağlar. Bitkilere göre gövdeler de otsu ve odunsu olmak üzere ikiye ayrılır. Odunsu gövde sert kabuk içeren gövdeler iken otsu gövdeler yumuşak yapılı, kabuk içermeyen gövdelerdir.
  2. Yaprak: Bitkinin metabolizmasında en önemli organdır. Yaprak bitkide fotosentez ve terlemenin yapıldığı asıl organdır.
Haziran 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Bozkır nedir?

Karaların iç bölgelerinde yağış metrekarede 300-500 mm'ye düştüğünde bitki örtüsü otsular ve çalılardan oluşur. Bunlara bozkır yani step denir. Bu bölgeler kurak fakat yazları çok sıcak olmayan, yazları da çok soğuk kışlar izleyen iklimlerdir. Bitkilerin özellikleri kuraklık durumuna göre değişir. Türkiye'de bozkır İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü çevresinde, Konya Havzası’nda, Ankara ve Kayseri çevresinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ile Mardin arasındaki alanlarda, İç Batı Anadolu Bölümünde, Ergene Havzasında, Doğu Anadolu Bölgesinde görülür.

Bozkır
Moğolistan'da bozkır.
Haziran 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Fideler toprağa nasıl ekilir?

Tutku Yılmaz (@t_u_t_k_u) 'ın yanıtına ek olarak. Fidelerinizi dikimini dolunayın 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası zaman aralığında yaparsanız kökleri daha iyi gelişecektir. Bunu zaten fidelerinizde de gözlemleyebilirsiniz; azalan ay dönemlerinde boylarında büyük bir değişiklik olmayacak kökleri büyüyecektir. Artan ay dönemlerinde de gözle görülür bir boy büyümesi olacaktır. Ayrıca fidelerinizi dikerken fidenin toprak üstünde kalan yeşil kısmını da toprağa gömmemeye dikkat etmelisiniz. O kısım gömülürse fideniz çürüyecektir.
Mayıs 2014

Turan Söylemez  yeni bir  gönderide  bulundu.

Gurmar | Gymnema Sylvestre

409


Gurmar Afrika ve Hindistan kökenli bir odunsu bitkidir. Gurmar ormanlarda yetişen bir sarmaşığın yaprağıdır, yaprakları çiğnendiğinde ağızda şeker tadının alınmasını engellemektedir, hintçe isminin gurmar olma sebebiyle hinçede şeker yok edici anlamında kullanılır. Şeker emilimini ve şekerin yağa dönüşümünü yavaşlatmaya yardımcıdır. Yaprakları ilaç yapımında kullanılır. Gurmar Hint ayurvedik tıbbında sıkça kullanılır. Sağlıklı ve mutlu yaşam sanatı ayurveda için gurmarın önemli bir yeri vardır.

Gymnema Sylvestre diyabet, metabolik sendrom, zayıflama (tatlı krizlerini önler) ve öksürük tedavilerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda gut, anemi, romatoid artrit, sıtma tedavisi ve yılan ısırıklarında panzehir olarak da kullanılır. Sindirim sistemini uyarır, idrar söktürücüdür (diüretik), kabızlığı giderir, idrar söktürücü ve iştah kesici bitkiler arasında yer alır.

Gurmar barsaklardaki şeker emilimini azaltan maddeler içerir. Aynı zamanda vücuttaki insülin miktarını artırır ve pankreas hücrelerinin büyümesini sağlar. Ki insülin burada oluşmaktadır.

Uygun şekilde kullanıldığında 20 aya kadar herhangi bir sorunla karşılaşıldığı rapor edilmemiştir. Hamile ve emzirenlerin gurmar kullanmaları tavsiye edilmemektedir. Gurmar şeker hastalarının kan şekeri seviyesini etkileyebilir. Aynı zamanda insülin tedavisi de görüyorsanız, kan şekerinizin düşüp düşmediğini kontrol ederek kullanmalısınız. Ameliyat sonrası gurmar kullanırsanız glükoz seviyeniz etkilenebilir. Doktor kontrolü altında kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kullanımı:

Bir subardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı kadar gimneya bitkisi koyulup 7-8 dk. Kadar bekletildikten sonra süzülerek içilir, demleme esnasında içerisine bir adet de çubuk tarçın koyulursa çok daha iyi olur. Ayrıca bitki ağızda çiğnenilerekte kullanılabilmektedir.
Mayıs 2014

Melis Vatansever, bir soruya yanıt verdi.

Açık tohumlu bitki nedir?

AÇIK TOHUMLULAR, Gimnospermler, tohumlu bitkilerin göreceli olarak daha küçük grubu. Tohumlu bitkilerin büyük grubunu kapalı tohumlulular oluşturur. Açık tohumlu bitkilerde tohumlar açıkta dururlar. Çünkü bunların meyve yaprakları açıktır. Bu nedenle tohumlar meyvenin içinde değil dışında oluşurlar. Açık tohumlar bir koni oluşturan sert pulcuklar arasına yerleşmiş durumda gelişirler. Çok yıllık bitkidirler. Çoğu yapraklarının dökmeyen bitkilerdendir. Bunlar başlıca dört takıma ayrılırlar. Birincisi sikalar, yani hurmagillerdir. Özgün örneği sago hurması ağacıdır. Sago bir tür nişaştadır. İkinci takımı özgün örneği ginko bitkisi olan ginkgiller oluşturur. Üçüncü takım gnetallerdir. Bunlar tropikal çalıları ve tropik ormanlarda görülen dev sarmaşıkları içine alır. Sonuncu takın hemen herkesin tanıdığı kozalaklılar grubudur. Çam, köknar ladin, servi, mazı bu grubun içerdiği ağaçlardır.

43 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Meyve

58 Kullanıcı   48 Soru   93 Yanıt

Sebze

44 Kullanıcı   32 Soru   72 Yanıt

Çiçek

29 Kullanıcı   16 Soru   25 Yanıt

Patlıcan

1 Kullanıcı   5 Soru   4 Yanıt

Şalgam

1 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Mısır (Bitki)

1 Kullanıcı   5 Soru   5 Yanıt

Havuç

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Lahana

1 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Ayçiçeği

1 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt