Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bitki

Bitkiler (Latince: Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.Fotosentezi sadece bitkiler yapabilir. Bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır: Ormanlar (her zaman yeşil tropikal yağmur, subtropikal, orta kuşak, sert yapraklı, iğne yapraklı, kışın yaprak dökenler, muson ormanları, tropikal kuru, mangrov, galeri, bataklık), Çalılar (maki, garig, psödomaki), otlar (savan, step, çöl), tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; ekvatora uzaklık, denizden yükseklik(rakım), arazi eğimi, ışık, sıcaklık, nem, yıllık yağış miktarı, toprak içeriği, canlı faktörler (insan, hayvan, diğer bitkiler, mikroorganizmalar)'dir Bitkiler, fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından, canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler. Bitkiler aleminin 350.000'e yakın türü mevcuttur. 2004 itibariyle 287.655 bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650'si çiçekli bitkilerden, 15,000'i de yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genelde ototrof (özbeslek) organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir. Bitkiler, tohumsuz bitkiler (Cryptogamae) ve tohumlu bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır:

Eylül 2016

Winterwitch @ilkesanlav

Ağustos 2014

Cahit Ceylan @cahitceylan

Çiçekler maden suyu ile sulanabilir mi?

Su, bütün canlılar için mutlak alınması gereken bir sıvıdır. Suyun ilginçliği bitkiler için bir besin elementinden çok "suyun taşıyıcı özelliği" canlılara hayat vernmektedir. Suyun sade verilmesi daha uygundur. Ancak; Topraksız seralarda sulama suyuna özel bir yazılım ile ilave bitki besin elementleri eklenmektedir. Bilgilerinize, S. G.
Haziran 2014

Emel Gerçek @cenin

Şevketibostan nedir? Faydaları nelerdir?

Bitki

Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen yabani bir bitkidir. 50 cm’ye kadar boylanabilen bir yıllık otsu bitkidir. Ege ve Akdeniz bölgesindeki pazarlarda Şevketibostan ya da kısaca Şevketotu adlarıyla satılır.

Faydaları
  • Sindirim ve safra salgılarını artırır.
  • Bağırsaklardaki aşırı gazları söktürür.
  • Karın ağrılarıyla birlikte görülen sindirim güçlüğünü giderir.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Hemoroid ve ishali iyileştirmekte etkili olur.
  • Yaraları temizlemekte ve iyileştirmekte etkilidir.
  • Doku ve damar büzücü niteliği nedeniyle kanamaları durdurur.

Şevketibostan bitkisinden yemek yapabilir, zeytinyağlılar hazırlayabilir ya da otu kurutup çay olarak içebilirsiniz.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Bitkilerin anatomik yapısı nasıldır?

Bitki

Bir bitki kök ve sürgün sistemi denilen iki ana parçadan oluşur. Kök, bitkinin toprak altında; sürgün sistemi ise toprak üstünde kalan bölümüdür. Kök sistemi toprak altına dallanmış bir veya daha fazla ana kökten meydana gelir.

Kök ve sürgün sistemini oluşturan kök, gövde ve yapraklara vejetatif organlar denir ve bitkinin büyüme, gelişme, korunma gibi faaliyetlerini sürdürürler. Vejetatif organların devamı olan çiçek, tohum ve meyveye ise generatif organlar denir ve bitkinin üreme işlevini yerine getirirler.
Bitki

Kök Sistemi
Kök sistemi bitkiden bitkiye farklılık gösterebilir. Tohumlu bitkilerde saçak ve kazık kök olmak üzere iki kök türü vardır. Saçak kök birçok dala ayrılan kök türüdür. Kazık kök bitkilerin kökleri ise bir tek ana kökten oluşur. Şeker pancarı, havuç ve şalgam gibi bitkiler kazık köklüdür. Soğan, buğday, çimen gibi bitkiler saçak köklüdür.

Bunlara ek olarak adventif (ek) kök adı verilen kök türü de vardır. Bunlar normal kök sistemine ek olarak gövdeden gelişen kök türüdür. Mısır bitkisinde adventif kök bulunur. Kök gövdeden çıkar ve toprağa doğru inerek uzun, ince gövdeye destekleyici etki verir.

Sürgün Sistemi
  1. Gövde: Dal, yaprak ve çiçeklerin oluştuğu yerdir. Bu açıdan bitki için yaşamsal öneme sahip bir organdır. Ayrıca bitkide besin, su ve mineral taşınımını sağlar. Bitkilere göre gövdeler de otsu ve odunsu olmak üzere ikiye ayrılır. Odunsu gövde sert kabuk içeren gövdeler iken otsu gövdeler yumuşak yapılı, kabuk içermeyen gövdelerdir.
  2. Yaprak: Bitkinin metabolizmasında en önemli organdır. Yaprak bitkide fotosentez ve terlemenin yapıldığı asıl organdır.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Bozkır nedir?

Karaların iç bölgelerinde yağış metrekarede 300-500 mm'ye düştüğünde bitki örtüsü otsular ve çalılardan oluşur. Bunlara bozkır yani step denir. Bu bölgeler kurak fakat yazları çok sıcak olmayan, yazları da çok soğuk kışlar izleyen iklimlerdir. Bitkilerin özellikleri kuraklık durumuna göre değişir. Türkiye'de bozkır İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü çevresinde, Konya Havzası’nda, Ankara ve Kayseri çevresinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ile Mardin arasındaki alanlarda, İç Batı Anadolu Bölümünde, Ergene Havzasında, Doğu Anadolu Bölgesinde görülür.

Bozkır
Moğolistan'da bozkır.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Kapalı tohumlu bitki nedir?

Kapalı tohumluların gerçek çiçek ve tohum taslakları vardır. Tohum taslakları ve tohumları meyve ile örtülü olduğundan kapalı tohumlu bitkiler olarak adlandırılırlar. Sayıları 250 bine yakın türden oluşur. Meşe, kayın, gürgen, karaağaç gibi yapraklı ağaçlar ve bütün meyve ağaçları bu gruba dahildir. Odunsu ve otsu çeşitleri vardır. Çok yıllık olanların bazıları kışın yaprağını döker, bazıları dökmez. Çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekti olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Açık tohumlu bitki nedir?

AÇIK TOHUMLULAR, Gimnospermler, tohumlu bitkilerin göreceli olarak daha küçük grubu. Tohumlu bitkilerin büyük grubunu kapalı tohumlulular oluşturur. Açık tohumlu bitkilerde tohumlar açıkta dururlar. Çünkü bunların meyve yaprakları açıktır. Bu nedenle tohumlar meyvenin içinde değil dışında oluşurlar. Açık tohumlar bir koni oluşturan sert pulcuklar arasına yerleşmiş durumda gelişirler. Çok yıllık bitkidirler. Çoğu yapraklarının dökmeyen bitkilerdendir. Bunlar başlıca dört takıma ayrılırlar. Birincisi sikalar, yani hurmagillerdir. Özgün örneği sago hurması ağacıdır. Sago bir tür nişaştadır. İkinci takımı özgün örneği ginko bitkisi olan ginkgiller oluşturur. Üçüncü takım gnetallerdir. Bunlar tropikal çalıları ve tropik ormanlarda görülen dev sarmaşıkları içine alır. Sonuncu takın hemen herkesin tanıdığı kozalaklılar grubudur. Çam, köknar ladin, servi, mazı bu grubun içerdiği ağaçlardır.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Kakule nedir?

Dünya üzerinde belli yerlerde yetişen bir bitki türüdür. Genellikle Hindistan civarlarında yetişir ve burada ihraç edilir. Sınırlı bir alanda yetişmesinden dolayı fiyatı oldukça yüksektir.

Dünya üzerinde vanilya ve safrandan sonra en pahalı bitki olarak adını duyurmuştur.
Hintliler bu bitkiyi baharat olarak kullanmaktadır. Zencefilgil ailesine ait bir bitkidir.

Sıcak bölgeleri sever, büyük yaprakları vardır. Bataklık ormanlarında yetişir. Çok yıllık bir bitkidir. Asıl baharat olarak kullanılan kısımları tohumlarıdır. Keskin bir kokuya sahiptir.
Bitki

Yeşil haldeyken toplanır ve kurumaya alınır.

Bitki

Akciğerler için antiseptiktir.
Bronşite iyi gelir.
Zihni güçlendirici etkisi var.
Mide bulantısına, ağız kokusunu önler.
İdrar sökücü
Kalp rahatsızlıklarını önler.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Fotosentezin önemi nedir?

Fotosentez ile havanın CO2 ve O2 dengesi korunmaktadır.
Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisiine döndürerek canlılar için organik madde üretilir.
Bitkiler besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğundan diğer canlıların varlığı için gerekli bir olaydır.
Fotosentez ile birlikte doğadaki enerji dönüşümü sağlanmış oluyor.

Biyoloji
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Afrika Menekşesi nasıl yetiştirilir?

IŞIK: Yetersiz ışıklanma Afrika menekşelerinin çiçek açmamasının en başta gelen nedenlerindendir. Menekşeler günde 10-14 saat ışık almalıdır. Ancak direkt güneş ışığı zarar verir. Eğer yeterli doğal ışıklanma sağlanamıyorsa, flouresan ışığı ile takviye edilebilir.

SICAKLIK: 20-25°C ideal sıcaklıktır. 15°C nin altına ve 30°C nin üstüne kısa süre dayanabilirler.

NEM: %40-50 nispi nem genellikle idealdir. Sıcaklık arttıkça nemi de arttırmak gerekir.

SAKSI: Temiz, seramik yada plastik saksılar kullanılabilir. Çok büyük saksı kullanılmamalıdır. Bitkinin kökü saksının her tarafını kaplamadan asla daha büyük bir saksıya şaşırtılmaz. Afrika menekşesi, kökler saksının kenarına ulaştığında çiçek açma eğilimindedir.

GÜBRELEME: Gübrelemenin yapılmaması ya da çok seyrek yapılması da çiçeklenmenin az olmasına neden olabilir. Azot fosfor ve potasyum oranları eşit olan ya da potasyum ve fosfor oranı daha fazla olan gübreler dönüşümlü olarak kullanılabilir. Ancak azotun üre azotu olmamasına dikkat edilmelidir. Gübreleme her sulamayla birlikte yapılabileceği gibi bir dolu bir boş şeklinde de yapılabilir. Ancak Afrika menekşesinin kökleri çok hassas olduğundan verilecek gübre miktarı önerilen dozun 1/3’i kadar olmalıdır.

SULAMA: Yumuşatılmış su ya da saf su kullanmaktan sakınılmalıdır. Menekşeler az da olsa normal çeşme suyunda bulunan iz elementlere ihtiyaç duyarlar. Ancak sudaki klor problem olabilir. Bu durumda suyun bir gece açıkta bekletilmesi klorun uçmasını sağlayacaktır. Menekşeler nemli tutulmalı asla çok ıslak bırakılmamalıdır. Sulama suyunun sıcaklığı ortam sıcaklığına yakın olmalıdır.

SAKSI HARCI: Menekşeler, köklerin kolay büyümesi için hafif ve havalı bir harç karışımına ihtiyaç duyar. Aynı zamanda harcın içinde zararlılar ve bakteriler de bulunmamalıdır. Saksı harcını yılda iki kez 1/3’ini boşaltıp yerine taze harç ilave ederek tazelemek gerekir. 1/3 torf, 1/3 perlit, 1/3 vermikulitten oluşan harç menekşeler için oldukça idealdir.

BAKIM: Her ay en alt sıradan 3 yaprağın alınması yeni yaprak oluşumunu teşvik eder. Çiçeklenme bittiğinde solmuş çiçeklerin ve çiçek saplarının alınması gerekir. Saksının her ay 90° çevrilmesi yaprak simetrisinin korunması bakımından önemlidir.
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı

Her bitkinin karbondioksiti emme hızı aynı mıdır?

Aynı değildir. Bitkiler glukoz üretmek için fotosentez sırasında karbondioksit kullanır. Glukoz üretimi için bitki karbondioksitten altı molekül alır ve bunları işleyerek glukoz üretir, üretilen glukoz enerji için harcanır, bitki büyür ve gelişir. Bu kimyasal süreç bütün bitkiler için aynıdır ancak daha fazla karbondioksit kullanan bitkiler daha hızlı büyür. Çünkü bitkilerin hızlı büyümesi için daha fazla enerji harcamaları gerekir, buna bağlı olarak glukoz üretimi fazla olmalıdır ve bu da daha fazla karbondioksiti gerektirir. Bu nedenle hızlı büyüyen bitkiler karbondioksiti daha hızlı emer. Bunun en basit örneğini bambularda görürüz. Diğer bitkilere göre bambular %35 daha fazla karbondioksit emer ve işler.
Nisan 2014

Aykut Kardaş @unknow

Bonsai nasıl yetiştirilir?

Bonsai yetiştirirken sulamasına çok dikkat etmek gerekir. Yaz aylarında haftada iki kez, bitkinin her yerine su gelecek şekilde sulanmalıdır. Kış aylarında ise biraz daha özen gösterilmeli. Bulunduğu oda 12-13 derecenin altına düşmemeli. Her seferinde aynı kapla ve aynı miktarda su ile sulanmalı. Bunların dışında çürüyen yaprak kesinlikle makasla budanmalı.
Nisan 2014

Aykut Kardaş @unknow

Bonsai nedir?

Fazla büyümesi engellenmiş genellikle saksılar içine yerleştirilerek bakımı yapılan ağaç sanatı denilebilir. Özel teknikler kullanılır.

Ağaç

Kelime anlamı olarak bon: tepsi, tabak, sai: bitki... Japonca kökenli.

Ağaç


Güzel gözükmesi için değişik şekillerde hazırlanmıştır.
Ağaç

İklime ayak uydurmaları genellikle çok zordur. Bu yüzden özel bir ilgiye ihtiyaç duyar.

Ağaç

Bu sanat Japonya ya 7.9. Yy larda Çinden gelmiştir. Çinde bu sanatın adı 'Penjing' olarak geçiyor.

Ağaç
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Yanlış kullanıldığında öldürücü olabilen bitkiler hangileridir?

Sarı Kantaron migren tedavisinde kullanılan ilaçlarla kullanıldığında negatif reaksiyon oluşturabilir. Antibiyotik türevi kullanırken de greyfurt tüketilmemelidir. Zehirlenmelere neden olabiliyor.
Daha fazla

43 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Meyve

57 Kullanıcı   48 Soru   93 Yanıt

Sebze

43 Kullanıcı   32 Soru   72 Yanıt

Çiçek

28 Kullanıcı   16 Soru   25 Yanıt

Patlıcan

1 Kullanıcı   5 Soru   4 Yanıt

Şalgam

1 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Mısır (Bitki)

1 Kullanıcı   5 Soru   5 Yanıt

Havuç

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Lahana

1 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Ayçiçeği

1 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt