Bilmek istediğin her şeye ulaş

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanısıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyoteknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de diğer teknolojilerden ayrılır. Örneğin sıcak su kaynaklarında yaşayan bakterilerin birinden elde edilen yüksek sıcaklığa dayanıklı bir enzim, günümüzde uygulama ve temel bilim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan PCR'nin önemli bir girdisidir. Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle de biyoteknoloji birçok bilimsel disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişir. Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir. Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar. Uygulamalar arasında; İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üreti...

Ağustos 2011

Redeye @Redeye

Graz University of Technology develops natural PET recycling

Researchers at the Graz University of Technology have developed a technology enabling the 100% recycling of PET bottles. For example, the old soft drink bottle could potentially become a fashionable new wind-repelling sports jacket. Researchers in Graz and Vienna have made this possible now after eight years of intensive work.

Fungal enzymes decompose the plastic bottle
To put it simply, one takes fungi from the forest, for example from tree trunks. They decompose the PET bottle into their different component parts, according to Georg Gübitz, who heads the research team. “Actually it is not really the fungi themselves which are responsible for decomposing the polyester, the PET, but the enzymes. This can be compared with the decomposition of food components. In our bodies we have enzymes which can correspondingly help us digest the different nutrients”. Within 48 hours the fungi can completely break down a PET bottle, working at similar conditions to those prevailing in the human body, i.e. at a temperature of about 37 degrees.


More widely deployable in the future
Up until now, the old PET bottles could only be re-used to manufacture simple products such as flower pots where purity does not play such a major role. In the future the components of the PET bottle will be used for a greater number of purposes. “From these components one can of course produce the original materials, i.e. PET bottles, but also other things such as functional sportswear made of PET or smaller items, even the active substances for medicines“, Gübitz adds.

The Austrian Center for Industrial Biotechnology (ACIB) is now searching for partners to test the new process and prepare it for series production. ACIB is currently in contact with several waste management companies, Gübitz says.


Ağustos 2012

Burhan Çetinkaya @Burhan

Biyoenerji hangi hastalıkları tedavi etmede kullanılır?

Biyoenerji bir çok hastalıkta kullanılır. En çok başarı gösteren hastalıklar psikiyatri hastalarıdır. Ancak sadece biyoenerji ile sadece tedavi yapmak işe yaramayabilir. Öncelikle gerekli tedavisini yapıp destek olarak biyoenerji uygulamak gereklidir. Psikiyatri de başarılı olmasının nedeni stres kaynaklı olmasıdır. Altında stres yatan hastalıklar işe yarar. Kanser, mide ağrıları, karın ağrıları veya baş ağrıları gibi durumlar bazen strese bağlı olarak gelişir. Bu nedenle öncelikle psikiyatra daha sonra biyoenerji uygulamasına başlamak işe yarar.

Basit bir enerji uygulaması:


Şubat 2012

Redeye @Redeye

Bildiğiniz biyoteknolojik buluşlar nelerdir?

Yapay eller yapıldı bir kadehi dahi tutabilecek hassasiyette birkaç nakil haberi okumuştum buna benzer fakat Türkiye'de değil maalesef.

23 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.