Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bor

Maden

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta bulunabilir. Bu mineraller boraks ve kernit olarak topraktan çıkarılır. Elemental bor doğada bulunmaz. Endüstride yüksek saflıkta bor zorlukla elde edilebilir çünkü bor, karbon ve başka elementlerle bileşikler oluşturur. Borun çeşitli allotropları vardır: amorf bor kahverengi bir tozdur; kristal bor ise siyah, son derece sert (Mohs sertlik skalasında yaklaşık 9,5) ve oda sıcaklığında düşük iletkendir. Elemental bor, yarı iletken endüstrisinde bir dopant olarak kullanılır. Bor bileşiklerinin ana kullanım alanları, çamaşır tozunda beyzalatıcı olarak (sodium perborat) ve ısı yalıtımında kullanılan cam elyafının boraks bileşeni olaraktır. Bor bileşklierinin ayrıca, yüksek kuvvetli düşük ağırlıklı yapısal malzemelerde özlleşmiş rolleri vardır. Camlar ve seramiklerde onların ısı şokuna dayanıklı olması için kullanılır. Boron içeren reaktanlar organik bileşiklerin sentezinde kullanılırlar, ve boron içermeyen bazı ilaçların yapımında ara ürün olurlar. Biyolojide boratlar memelilere düşük düzeyde toksiktir (sofra tuzu kadar) ama eklem bacaklılarda çok daha etkilidirler. Boron içeren doğal bir antibiyotik bilinmektedir. Bitkilerde az miktarda boron hücre duvarının sertleşmesi için gereklidir, bu yüzden toprakta boronun varlığı bitki büyümesi için gereklidir. Deneylerde boronun hayvanlarda da eser seviyede dahi olsa gereklşi bir element olduğu bulunmuştur, ama hayvan fizyolojisindeki rolü bilinmemektedir.

Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye neden bor yönüyle zengin bir ülkedir?

Eskiden Anadolu'nun yerinde olan Tetis denizi yaklaşık 14 milyon yıl önce kapandı ve Anadolu anakarası ortaya çıktı. Ardından Üst Miyosen -Pliyosen denilen, günümüzden yaklaşık 9-2 Milyon yılları arasındaki dönemde, Anadolu'nun orta kesiminde boylu boyunca sığ göller oluştu. Özellikle volkanizmanın etkin olduğu yerlerde hem çevredeki kraterlerden patlayan tüfler yer yer bu göllerde birikti, hem de göllerin tabanlarında çatlaklar boyunca yükselen bor mineralleri yönünden zengin sıvılar göl tabanlarında buharlaşma sonucu tabakalar halinde birikti.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye üzerindeki önemli rezervler nelerdir?

Bor, linyit, demir, bakır, krom, boksit, kükürt, barit, cıva, kurşun, fosfat, manganez, gümüş, nikel, volfram(tungsten), asbest gibi önemli rezervlerimiz bulunmaktadır. Fakat rezervlerimizin tamamı belirlenmemiştir. Bu kaynaklarımız arasında az da olsa petrol bulunmaktadır. Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin gibi illerimizde petrol rafinerleri bulunur. Bu saydıklarımızın yanında saymadıklarımızı da eklersek ülkemizde 54 çeşit maden çıkarılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan sayılarıyla ve güncel olarak Türkiye madenlerini daha detaylı bulabilirsiniz:
mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden_rezervleri

2 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.