Bilmek istediğin her şeye ulaş

Borçlar Kanunu

Mal

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Eylül 2014

Uchiha Itachi,  yeni bir soru sordu.

Mart 2014

Faruk Altınay, bir soruya yanıt verdi.

Ekim 2012

Şebnem Avşar, bir soruya yanıt verdi.

Gabin nedir? Gabinin varlığı durumunda hukukun tanıdığı haklar nelerdir?

Gabine Türk Borçlar Kanun'unun 28. maddesinde yer verilmiştir. Gabinin olabilmesi için; edimler arasında aşırı oransızlık, zor durumda olma ve karşı tarafın sömürü kastıyla hareket etmesi şartlarının bulunması gerekir. Gabinde sözleşme kurulduğu anda geçerlidir, irade beyanları uygundur ve sözleşmenin konusunda ahlaka aykırılık yoktur. Ancak burada bir kişiyi sömürmekten dolayı geçerli ve ahlaka aykırı olan bir sözleşmeyi iptal etme hakkı doğmaktadır. Eğer gabin varsa o sözleşme iptal edilebilir durumdadır. Sömürülen tarafın bozucu yenilik doğuran hak çerçevesinde 1 yıl içinde iptal etme hakkı vardır.

Gabinde tazminat istenebileceğine dair bir hüküm yoktur ancak kıyasen madde 31/2 uygulanarak gabin sebebiyle iptal edilmediği durumda da tazminat istenebilir. Ancak kişi gabinde iptal hakkından feragat etmişse, bu durumda tazminat istenemez.
Ekim 2012

Şebnem Avşar, bir soruya yanıt verdi.

Bir sözleşmenin muvaazalı olduğu nasıl anlaşılır?

Muvazaa ; tarafların dışa karşı açıkladıkları iradeleri çerçevesinde hukuken ortaya çıkmış bulunan işlemi yapmış gözükmek fakat gerçekte işlemin hiç hüküm doğurmaması veya aslında doğurması gerekenden farklı biçimde sonuç doğurması hususunda anlaşmalarıdır.

Muvazaanın mutlak muvazaa ve nisbi muvazaa olmak üzere iki çeşidi vardır :

 • Eğer taraflar gerçekte hiçbir sözleşme kurmayı istemedikleri halde dışarıya karşı bir sözleşme yapmış gibi görünmek için göstermelik bir sözleşme imzalamışlarsa bu sözleşme muvazaa sebebiyle sakattır. Burada mutlak muvazaa söz konusudur.

 • Eğer taraflar iç ilişkide başka sözleşme yapmış olmalarına rağmen; iç ilişkide yaptıkları sözleşmeyi gizlemek için dışa karşı başka sözleşme imzalamışlarsa ve iç ilişkide dışa karşı yaptıkları bu sözleşmenin hüküm ifade etmediği konusunda anlaşmışlarsa, dışa karşı gösterilen bu sözleşme muvazaa sebebiyle hükümsüzdür. Burada nisbi muvazaa söz konusudur.

Muvazaanın yaptırımı; dışa karşı yapılmış gösterilen sözleşmenin kesin hükümsüz olmasıdır.

Ekim 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Gabin nedir? Gabinin varlığı durumunda hukukun tanıdığı haklar nelerdir?

İki tarafın borçlu olduğu sözleşmelerde taraflardan birinin zorda kalma halinde tecrübesizliğinden ya da düşüncesizliğinden istifade edilmesine gabin denir.
Bir sözleşmenin gabine maruz kalması halinde zarara uğrayan taraf 1 yıl içinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
Ekim 2012

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Almanların gündemde tuttuğu Avrupa'da kredi sağlayıcı kuruluşlara -yani Almanlara- borçluların ekonomik kararlarını denetleme gücü veren yasa tasarısı hakkındaki görüşleriniz nedir?

Avrupanın İMF si gibi birşey Almanya .Ben sana para veririm ama nasıl harcayacağını da ben belirlerim. Yani parayı veren düdüğü çalar.

Ama Almanlar daha etik bu konuda en azından Yunanlilara özelleştirme baskısını kur(a)madılar.
Ekim 2012

Özlem Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

11 ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni borçlar kanunu ne gibi yenilikler getirmiştir?

 • Elektronik imza yeniliği geldi yani okuryazar olmayanlar parmak izi veya el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilecekler.
 • Nişanlıya ve sevgiliye tazminat geldi yani beraber olup aralarında resmi nikah olmayanların, nişanlı ve sevgililerin tazminat istemeleri, yasal dayanağa kavuşmuş olacak.
 • Faize sınır geldi yani yıllık faiz oranı, belirlenen yıllık faiz oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacak.
 • Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olamayacak.
 • Ev sahibi-kiracı ilişkisine de düzenleme getirilmiştir. Kiralık yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri mal sahibi karşılayacak.
 • Konut ve çatılı iş yerlerinde, mal sahibine verilen depozito miktarı, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.
 • İşveren, çalışanların psikolojik ve cinsel tacize uğramalarını önlemekle yükümlü olacak.
 • İşveren, işçiye, yıllık izin ücretini, peşin veya avans olarak verecek.
 • Haksız fiilden doğan tazminat isteminde, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl olan kısa zaman aşımı süresi, 2 yıla çıkarılacak.
 • En önemlisi de balkonda mangal yasaklanmış:)
Mart 2012

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Yeni taşındığımız bir yere eski kiracı elektrik borcu bırakmışsa ne yapmamız gerekir?

Elektrik idaresi zaten depozito alıyor, bence yeteri kadar tartışırsanız borcu depozitodan keserler. Siz de zaten elektriği kendi üzerinize açtırmalısınız. Ayrıca tartışmanıza tümümüzden haksız yere alınan zaten bu durumlar için öngörülmüş olan KK (kaçak kullanım) bedelini de katabilirsiniz.
Daha fazla

20 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.