Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bulanık Mantık

Bulanık mantık, 1961 yılında Lütfi Askerzade'nin yayınladığı bir makalenin sonucu oluşmuş bir mantık yapısıdır. Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanır. Klasik yaklaşımda bir varlık ya kümenin elemanıdır ya da değildir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde varlık küme ile olan üyelik ilişkisi bakımından kümenin elemanı olduğunda "1", kümenin elemanı olmadığı zaman "0" değerini alır. Bulanık mantık klasik küme gösteriminin genişletilmesidir. Bulanık varlık kümesinde her bir varlığın üyelik derecesi vardır. Varlıkların üyelik derecesi, (0, 1) aralığında herhangi bir değer olabilir ve üyelik fonksiyonu M(x) ile gösterilir . Örnek olarak normal oda sıcaklığını 23 derece olarak kabul edersek klasik küme kuramına göre 23 derecenin üzerindeki sıcaklık derecelerini sıcak olarak kabul ederiz ve bu derecelerin sıcak kümesindeki üyelik dereceleri "1" olur. 23 altındaki sıcaklık dereceleri ise soğuktur ve sıcak kümesindeki üyelik dereceleri "0" olur. Soğuk kümesini temel aldığımızda bu değerler tersine döner. Bulanık küme yaklaşımında üyelik değerleri [0,1] aralığında değerler almaktadır. Örneğin 14 derecelik sıcaklık için üyelik derecesi "0", 23 sıcaklık derecesi için üyelik değeri "0,25" olabilir. Klasik kümelerin aksine bulanık kümelerde elemanların üyelik dereceleri [0, 1] aralığında sonsuz sayıda değişebilir. Bunlar üyeliğin derecelerinin devamlı ve aralıksız bütünüyle bir kümedir. Keskin kümelerdeki soğuk-sıcak, hızlı-yavaş, aydınlık-karanlık gibi ikili değişkenler, bulanık mantıkta biraz soğuk, biraz sıcak, biraz karanlık gibi esnek niteleyicilerle yumuşatılarak gerçek dünyaya benzetilir. En önemli fark, böyle bir çatıda bilginin kaynağındaki küme üyeliğinin kesin tanımlanmış önkoşullarının olmayışı ve daha çok problemlerle rastgele değişkenlerin hazır bulunmasındadır. Bir şeyin varlığı kendisine ait bir isimle doğar. Evrendekilerin tamamı hem (ya) t...

Mart 2017

Öteki Birisi, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Mantık argümanlarında kural şudur: Bir şeyin varlığı ve yokluğu arasında bir tartışma varsa, var olduğunu iddia eden varlığı ispat etmek zorundadır; yok olduğunu iddia edene ispat yükü yoktur. Tabii, bir şeyin varlığının ispat edilememesi, mutlak yokluğa da delalet değildir. Velhasıl, yokluğun ispatı yoktur.
Kasım 2016

Aysun Avci, bir soruya yanıt verdi.

Ağustos 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Neyi ispat edeceğiz ???

(***Yukarıdaki soru , Sorunuza net bir cevaptır)
Mart 2016

Seckin, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Herşeyden önce bu soru için çok teşekkürler. Şu an oturduğum odanın içinde bulunan tüm eşyaları çıkartsak odadaki havayı ve toz zerreciklerinide boşaltsak. Hatta tüm elektromanyetik dalgaları ve hatta yerçekimini bile yok etsek. Geriye kalan boşlukta ben durabilirim. Demekki orası vardır evrenin bir noktasından ibarettir o boşluk..ben ne zamanki bulunamayacağım varlığımı sürdüremeyeeğim bir noktaya gelirsem o zamanda evrenden çıkmış olurum ama orası benim için yoktur. O halde ben var olmayan bir yere varamam çünkü orası yoktur peki evrende var olmayan yer var mıdır?
Ocak 2016

Adem Ekinci, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Aslında yok diye bir şey yoktur çünkü yaratanın her şeyi yaratmaya gücü yeter. Belki yarattı mı yaratmadı mı sorusu olabilir. Onun cevabı da yok değil bilmiyorum olabilir çünkü gaybı ancak O bilir. Görmediğinden kasıt Yaratan ise, göremezsin fakat ispatı mevcuttur. Küçük bir örnek; beyni görebiliriz ama düşünceyi göremeyiz. O halde insan düşünemez diyebilir miyiz? Veya biri bana rüya gördüğünü ispat etsin? İspat edemiyor diye yok diyebilir miyiz? İspatlar çeşit çeşittir. Bazı şeylerin ispatı maddi, fiziksel iken bazı şeyler de akıl yolu ile ispat olunur. Yaratan da maddi ispatlar ve deliller yaratmasının yanında, akıl ile bulunması içinde yollar yaratmıştır.
Mart 2015

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Var olanı kanıtlayıp ortadan kaldırırsak "yok " u deneyimlemiş olmaz mıyız ? 😉
Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Evet.
"Gökkuşağı, aslında olmayan bir şeyin görüntüsüdür. Sadece bir yansıma, yani ışık kırılması ve farklı bir şekilde yansıyarak görünür hale gelmiş bir yokluktur." Tim CRANE ( timcrane.com ) I-Tunnes Store'da Philosophy Bites kanalından "Tim Crane on Non-Existence" adlı podcati bulup dinleyebilirsin.
Kasım 2014

Cem Turan, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

İspat kişinin doğrularının gerçeğe uygunluğunu test eder. Her doğru gerçek değildir çünkü doğru, gerçeğin algılanışı ile ilgilidir ve gerçekten sapma payı bir hayli yüksektir. Tarih, gerçek kabul edilen doğruların yanlışlıklarının ispatıyla, doğruların çöküşüne şahitlik etmiştir, çoğu zaman.

Bir doğrunun gerçekle uyumunu ispat etmek, elbette iddia makamına ait bir sorumluluktur. Algılanan doğru bir varlığı işaret edebileceği gibi yokluğu da söyleyebilir. Dolayısıyla; her durumda ispat gerekir.

Algılanan yokluk ispatlamaz demek, sadece topu taca atmak; insana özgü muhteşem bilişsel mekanizmayı kullanmamak demektir. İspatlayamıyorsanız sadece hikayedir ve kimileri hikayelere inanmayı sever ama değil gerçek, hiçbir dayanağı sunulmamakla bir doğru bile değildir. Sağlıklı bir bilinç, ispatlayamadığı şeye inanmaz.

Yokluk da ispatlanabilir eğer iddia ediliyorsa. İspatlanamayan bir yokluk algısına kanarak bir öznenin yok olduğunu mesnetsiz iddia etmek yerine "ben göremiyorum, algılayamıyorum" demek daha yerinde olur ki bir gerçeği inkâra düşmesin.

Bu değerlendirmelerin elbette aklı başında bireyler için geçerlidir. Meczuplar ve aklı zayi olmuşlar hariç tutulmuştur ki onların düşünsel bir sorumlulukları zaten olamaz.

Bakmak görmek değildir şüphesiz Bakamamanın da ille de görememeye neden teşkil etmesi beklenmemelidir. Çünkü görmek bir beyin ve idrak fonksiyonudur. Bakmak ise buna göre, ilkel veri toplama yöntemlerinden sadece biri.

O halde yanlış bir ifadedir, görme engellilik. Doğrusu bakma engellilik olmalıdır çünkü gözümüz görme değil, bakma organımızdır ve bakma engelliler de görür hem de daha konsantre görürler bakabilenlerden. Ve hiçbir zaman bakamadıklarını görülmez sanarak inkâra yeltenmezler.

Ben bu mantığı biraz daha bulandırabilirim. Düşünsel boyutun bilgisayar modellemesi: Yazılım üretiminde bilgiyi tanımlarken, bir bilgi tutucunun içine hiçbir ilk değer (initial default value) vermediğinizde o hiçtir, hiçliktir. Kimi mimariler "Null" olarak ifade eder bu durumu. Bilgisayara "hadi onu bana göster" dediğinizde zavallıcık ruhen çöker ve "hiç olanı gösteremem" kabilinden derdini ortaya koyar.

Oysa içinde bir değer olmamasını arzu ettiğimiz bir değişkene boşluk, sıfırlık ile değerce yokluk isnad ettiğinizde bilgisayar bu bilgiyi anlar ve ona göre yorumlar. Kısaca yokluk ve hiçlik aynı kavramlar değildir ve insan hiçlik uzayından bir nokta olmadığından, muhatap olacağı hiçbir konu da hiç olamaz. Olsa olsa yokluktur ki o da değersel bir anlamdır ve ispatlanabilir bir doğruluktur.

Yokluk bir nesnenin gerçekte yok olduğunu yani hiç olduğunu değil, yok olduğunu söyleyenin algısı içine giremediğinin bir göstergesidir her şeyden önce ve bu durum o nesnenin gerçekte de olmadığını, hiç olduğunu göstermez.
Ekim 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Yok olan bir şey ispata ihtiyaç duymaz çünkü yoktur. Sadece var olan şeyler deney ve gözlemlerle ispat edilebilir ki yok yok olduğu için kendisiyle ne deney ne de gözlem yapılabilir. Ateistlereyse lafınız; ateistler tanrının yok olduğuna da inanmazlar. Yok olan bir şeyin yokluğuna inanmak kadar saçma bir şey olabilir mi zaten. İnançlılar tanrının varlığına inanırken ateistler yok olduğunu düşündükleri şey için bir antitez geliştirmeye bile çalışmaz sadece var olduğuna inanmazlar. Ateizm inanç değil inançsızlıktır. Dikkat edin var olduğuna inanmamak bir inanç değildir inanmanın zıddı yani inançsızlıktır. Size de hayırlı cumalar.
Ekim 2014

Ergün Tuna, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Bilim; deney ve gözleme dayalıdır... İspat edemediği hiç bir şeyi, bilim ve bilim adamları inkar edemezler... İnkar etmeleri kendi savundukları gerçekleri red anlamı taşır. . .
Haziran 2014

Yakup Yiğit, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Bunun başka bir versiyonu da, "Kimsenin olmadığı bir ormanda düşen bir ağaç gerçekten düşmüş müdür? " Felsefe klişeleri...
Haziran 2014

Murat Keskin, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Biz insanlar, var olan varlıkların sırlarını sanki çözdük, sıra yok olanlara mı geldi. Bu gibi sorular Bilim i kendi doğrultuların da veya görüşlerin de kullanmaya çalışanların işine gelir ancak, ve ülkemiz de Bilim neden gelişmedi sorusunun neredeyse tek ve gerçek cevabıdır. Ülkemiz de Bilim bu tarz anlayışlar yüzünden yerlerde sürünüyor. Ayrıca YOK un izahı da olmaz, bir şey için yok diyor isek, yok dediğimiz şeyi aslın da kıdfkabul ederiz, ve de kainat döngüsü bizlerin düşüncesine göre değil, kendi nesnelliğine göre hareket eder, yani bizlerin düşüncesinin çokta bir önemi YOK. BİZLERİN DEĞİŞTİRECEĞİ BİR ŞEY DE yok .
Haziran 2014

Adem Şahin, bir soruya yanıt verdi.

Mayıs 2014

Ankra Hkuk, bir soruya yanıt verdi.

Gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, 'yok''u ispat edebilesiniz?

Olmayan bir şeyin yokluğu ispat edilemez, ancak ispata da gerek yoktur zaten. Yok olduğunu beyan etmek yeterlidir. İspat yükü var olduğunu iddia eden tarafta olur. Kimse bir şeyin yokluğunu ispat etmek zorunda değildir.
Daha fazla

14 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.