Bilmek istediğin her şeye ulaş

Büyü

"Sihir" sözcüğü bu sayfaya yönlendirilmiştir. Sahne sihiri için hokkabazlık maddesine bakınız. Büyü veya sihir (Arapça: سحر); insanların doğaüstü, paranormal veya mistik yöntemlerle doğal dünyayı (olayları, nesneleri, insanları) etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sistem.

Nisan 2014

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

Büyü konusunda bildikleriniz nelerdir? Gerçek mi, yoksa sadece inanış mıdır?

Basit bir formül:

Siz, şayet büyü/muska/cin konusunda uzman bir şahıs olsaydınız ne yapardınız?

Kendinizi bir an için kendisini büyücü, muskacı ya da cinli olarak tanımlayanların yerine koyunuz!

Büyü, muska ve cin musallat etme olayı gerçek olsaydı; bu dünyayı büyücüler, muskacılar ve cin sahipleri yönetiyor olurdu! Formül bu kadar basit!

Büyü yoktur! Muska şarlatanlıktır! Cinler de insanlar gibi kuldurlar ve kimseye musallat olamazlar.
Mart 2014

Zekiye , bir soruya yanıt verdi.

Büyü var mıdır? Tarihçesi nedir?

Var dır insanların içini bilemezsiniz her şeyi yapabilir
Ekim 2013

İlginc Adam, bir soruya yanıt verdi.

Büyü konusunda bildikleriniz nelerdir? Gerçek mi, yoksa sadece inanış mıdır?

Büyü gerçektir, sadece okuduğum ve çevremde gördüğüm örneklerle açıklayabilirim bunu, deneyimim yok şükürler olsun.

Büyü tamamen şeytanın en büyük hilelerinden birisi, şeytana tabi olan cinlerle beraber yaptıkları insanları aldatma metodu. Bu işlere merak salmış ve uğraşan insanlara ulaşıyorlar ve önce Allah'ın iznini alarak kişiye musallat oluyorlar. Başlıyorlar kandırmaya, "sen şöylesin, sen böylesin, sen çok inançlı birisin, bizler senin hizmetine girmiş askerleriz, dile bizden ne dilersen, " gibi... Sonra kişinin isteklerini yerine getirmek için karşılığında küfre girecek durumları yapmalarını isterler; "İdrar ile abdest al, namaz kıl, kaybolan kişiyi veya eşyanı bulalım", "insan pisliğini Kuran'ın içinde bir gün beklet, sevenleri ayıralım" vb...

Sonra kişi kendinden öyle bir geçiyor ki, sapkınlığı kendini şeyh ve ulema ilan ediyor. Bazen bu durum kendini peygamber olarak ilan ettiğide olabiliyor.

Kısaca uğraşmaya çalışmak bile çok tehlikeli, şimdi akla şu soru geliyor, madem kötü bir şey ve inançlı olanları inancından çıkmasına neden oluyor da, Allah neden buna izin veriyor? Kuran'da Allah bize şah damarımızdan da yakındır ayetini hatırlarsınız, kısaca Allah'ın yasak koyduğu işlerle uğraşan insanların kalplerini mühürlediği için bu insanlara şeytan ve cinlerin musallat olmalarına müsade ediyor.
Ekim 2013

Tuğba *han, bir soruya yanıt verdi.

Büyü İslamiyet'te günah mıdır?

Elbette günahtır. Büyü yapan kişiler şeytanın arkadaşlarıdır, büyü yaptırmakta şeytanın arkadaşlarıyla iş birliği yapmak olur ayrıca herşeyden önce kul hakkına girer . İslamiyette kul hakkı zordur. Bırakın büyü yapmayı örneğin kuran okuduktan sonra dua ederken ; Allahım ... ... ... . Kişi beni sevsin vb. Gibi dualar bile doğru değildir. Her ne kadar kuran okuyup Allah dililiyor olsak dahi, o kişiyi yönlendirmiş oluruz, Kuran'ın hürmetine belki duamız kabul olabilir fakat bir yerde de kişinin duygularına tecavüz ettiğimizden kul hakkına girer bi tür büyü bile sayılabilir. İllaki böyle bir istekte bile bulunacak isek, onun yerine ör. ... ... ... Kişinin seveceği şekilde davranmayı mesela öğretmenimin beni seveceği, çalışmalarımı beğeneceği şekilde davranmamı, çalışabilmemi vb. nasip et gibi dua etmek daha uygundur. Büyücülerin çoğu Allah, günah, sevap, ceenet, Kuran vb. Ağızlarından düşürmezler oysaki birçok söyleme göre büyü yapan kişilerin büyülerinin kabul olabilmesi için zaten; Kuran'ı tuvalete sallamak gibi kötü şeytanı sevindirici davranışlarda bulunması gerekir. Çoğu zaman neyazık ki
ermişlerle büyücülerde karıştırılabilir. Aradaki en önemli fark biri istidraca (büyücüler) girmiştir diğeri seyri sülüke. (ermişler) . Her ikisinde de bazı olağanüstü farklılıklardan haberdar olabilme sağlanabildiğinden çoğu zaman yanlışa sapılabilir.
Haziran 2013

Özge Uzun, bir soruya yanıt verdi.

Büyü İslamiyet'te günah mıdır?

Evet çünkü Allahın işine karışıyorlar
Haziran 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Büyü İslamiyet'te günah mıdır?

Evet, İslamiyet'te büyü vardır ve kesinlikle haramdır. Kişiyi dinden çıkardığı konusunda İslam ulemasının görüşü vardır. Büyü yapan ve yaptıran kişilerin dinden çıktığı konusunda ittifak vardır.

"Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil'de Harut ve Marut'a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi "biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!" demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkiyle bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi."Kuran-ı Kerim, Bakara Suresi, 2. Ayet
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

İslam dininde büyü ve sihirin yeri nedir?

İslam inancına göre sihir ve büyü vardır. Bunlar kesin olarak yasaklanmış, günahlanmış eylemlerdir. Hatta peygamber Hz. Muhammed (SAV)'e bile büyü yapılmıştır.

Bakara, 102. ayette büyü yasaklanır:

"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!"

(Kuran-ı Kerim, Bakara Suresi, 102. Ayet)

"Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez."

(Kuran-ı Kerim, Taha Suresi, 69. Ayet)

"Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım."

(Felâk, 113/4)

Büyü ve sihir hadislerde de yasaklanır:

"İnsanı helak eden yedi şeyden sakınınız. Bunlar nedir diye sorulduğunda şöyle buyurdu: Allah’a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı insanı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, harpten kaçmak ve namusuna düşkün Müslüman kadınlara zina iftirası atmak."

(Riyazü’s Salihin, Hadis No: 1797)

"Bir düğüme üfüren sihir yapmış olur. Sihir yapan da şirke girer."

(Nesâi, Tahrimüd-Dem, 19)
Nisan 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Voodoo büyüsünün bilimsel açıklaması var mıdır? Bilim, bu tür olaylara nasıl yaklaşmaktadır?

Voodoo büyüsü ölümü Haiti kültüründendir. Büyü yapıldığını öğrenen kişinin kendisine büyü yapıldığına inanmasından hemen sonra, geçmişinde hiçbir fizyolojik neden yokken, zamansız bir şekilde ölüm gerçekleşir. Psikolojide psikolojik etmenlerin, psikosomatik (psikofizyolojik) hastalıkları tetikleyebildiği görülmüştür. Yaygın psikosomatik hastalıkların arasında ise ülser, asma, kronik baş ağrıları, hipertansiyon ve koroner kalp hastalıkları geliyor.

Çalışmayan bir buzlukta kilitli kalan adamın sürekli öleceğine odaklanmasıyla ölmesinin hikayesini hepimiz biliriz. Burada da aynı olay görülür. Bunların yanında dikkat çeken bir konu da kişilik tipiyle koroner hastalıklar arasındaki bağ. Histeri, nevrotizm ve somatik şikayetler koroner hastalıkların ilk belirtileriyle büyük uyum gösteriyor. Ancak yine de kişilik özelliklerinin birinin yaşam süresini kısaltıp kısaltamayacağına dair net ve kesin bir bulgu yok.

Sonuç olarak sosyo-kültürel etmenlerin de ölüm zamanıyla ilişkilendirilebileceğine dair bulgular bulunuyor. Duygusal bir bağla inanç duyulan, örneğin kutsal olduğuna inanılan günler içerisinde ölüm oranları artabiliyor. Bu da bizlere Voodoo ölümünün psikolojik ve sosyal etmenlerden nasıl da etkilenebileceğini gösteriyor. Saydığımız tüm bu faktörler zihnin sağlık ve ölüm zamanı üzerine etkilerini gözler önüne seriyor.

10 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.