Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çakra

Çakra, (Sanskritçe kaynaklı bir kelime olup, Pali: chakka, Çince: 轮, Tibetçe: khorlo) tekerlek ya da dönüş anlamına gelir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Çakra, Hint Felsefesi ve bazı ilgili Asya kültürlerinde, insan vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür. Yoganın üstadları, insanın, görünen fiziksel varlığı ötesinde, daha duyarlı ve daha etkin bir bünyeye sahip olduğunu ileri sürerler. Bizler, bunu ancak bazı özel durumlarda, duygularımız aracılığıyla sezebiliriz. Aslında bedenimizde birçok önemli çakra olduğu düşünülmektedir: örneğin, avuçlar içinde,tabanlarda, diz kapaklarında, dirseklerde bulunan çakralar diğerlerine göre daha önemlidirler. Ama ana çakra merkezleri vücudumuzda omurga boyunca sıralanmaktadır. Hint felsefesine göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumunda, kuyruksokumunda, negatif bir akım bulunur. Bu iki "kutup"arasında dolaşan elektrik gücü "YAŞAM"dır. Her yoginin amacı, kuyruk sokumunda, Muladhara Çakra yakınında, yılan gibi kendi üzerine üç kez çöreklenen uyuyan Kundaliniyi, yani negatif enerjiyi uyandırıp, onu Sushumna Nadi (omurilik boyunca) Sahasrara Çakrada (başın tepesinde) bulunan pozitif akımla birleştirmektir. Bu olay, sabır ve azimle uygulanan Pranayama (nefes egzersizleri), asanalar (yoga duruşları), ve meditasyon sayesinde gerçekleşebilir. Buna erişebilen yogilerin sayısı çok fazla değildir. Kundalini yukarıya yönelirken, omurga boyunca sıralanan enerji merkezleri (çakraları), teker teker delerek kafatasının tepesinde bulunan pozitif akımla birleşince yoginin bedeni elektrik akımına tutulmuş gibi sarsılır ve mutluluğun en üst hazzını duyar; böylece ermişliğe yükseldiği kabul edilir: yogilere göre, bunu erenler, karşısındakinin düşüncesini "okuyabi...

Eylül 2012

Duygu Avcı, bir soruya yanıt verdi.

Çakralar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çakralar; insanın, enerji boyutunda evrenle arasındaki iletişim kanallarıdır. Çakraların dengeli bir şekilde açık olması insanı ruhen ve fiziken olumlu yönde etkiler. İçinde bulunulan hayat koşulları, yaşanılan şehir hatta ülke, kişisel düşünceler ve diğer iletişim kanalları yoluyla etkilenirler. Her çakranın kendine ait bir rengi vardır. Aslında çakralar; 7 renk, 7 nota, 7 katman kavramları ile aynı fakat farklı boyutta olan bir evren bütünleyicisidir insanın.

Beden ve zihin dinginliğini yeniden kazanmak ve korumak için geliştirilen meditasyon yöntemleri ile çakraların dengeleri korunabilir.

Eylül 2012

Serap Temur, bir soruya yanıt verdi.

Çakralar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Toplamda 7 çakra vardır.

Bunlar:

Bütünleşme

Affedicilik

İletişim

Sevgi şevfat

Huzur

Yaratıcılık

Masumiyet,

Açı

İmaları için neler yapılmalı tam bilmiyorum ama
sahajayogaturkey.f2s.com/gizlibeden.html internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.