Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çalışan Hakları

İş

Çalışan Hakları Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Aralık 2014

Nazende @nazende

Personel maaşları bankaya yatırıldığı halde ücret pusulasını imzalatma zorunluluğu var mı?

Tabiki
bordro ve hesap pusulası imzalatılmalı, hesap pusulasından işveren imzalı bir suret çalışana verilmeli. . .
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Taşeronluk sistemi nedir? Olumsuz yönleri nelerdir?

Taşeron; alt işveren olarak tabir edilmektedir. İşin bir bölümünü yaptırmayı, asıl üstenciden üzerine alan ikinci üstenci olarak tanımlanmaktadır.

Örnekle açıklama yapalım; bir okulun temizlik işçileri aslında temizlik firmasının çalışanı olup, okulun temizlik işlerini yürütmek ile görevlidir. Yani okul asıl işveren olurken, temizlik firması ise alt işverendir.

İnşaat işçileri, temizlik işçileri, güvenlik görevlileri, maden-çelik işçileri, bilişim çalışanları, kamuda çeşitli görevlerde çalışan işçiler giderek taşeron firmaların etkisi altına girmektedirler.

Taşeron firmalar neden tercih edilir?

Maliyeti düşürmek en başta gelen nedendir. İşçilerin sigorta ücretleri karşılanmadığı için daha düşük maliyetle işçi çalıştırılır. İşçiler ile tek tek muhatap olmak yerine sadece taşeronların sorumlusu ile muhatap olmak işin yürümesini hızlandırmaktadır.

İşçilerin yaşadığı olumsuzluklar;
 • Düşük ücretler
 • Mesai saatlerinde yaşanan sorunlar
 • Eksik veya geç ödenen ücretler
 • İş güvencesi yoksunluğu
 • Yıllık izinler ile ilgili sorunlar
 • Kıdem tazminatı
 • Tatil günlerinin dengesizliği
 • Hem işverenleri tarafından, hem de taşeron olarak firma tarafından baskıya uğramaları
 • Sendikalaşma konusunda yaşanan sorunlar
 • Kadrolaşamama
Devlette çalışan taşeron işçi sayısı yaklaşık 585 bin kişi. Özel sektörde de yaklaşık 500 bin taşeron işçi çalışıyor. Kamuda 585 bin taşeron işçi çalışırken bu rakamın 471 bini temizlik, 16 bini sağlık, 117 bini güvenlik, 34 bini dağıtım elemanı olarak istihdam ediliyor.

İşçi
Aralık 2013

Gizli Kullanıcı

Çalışanların yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?

İş yerindeki kıdeme göre yapılır. İş yerinizde:
 • 1 yıldan 5 yıla kadar(5 yıl dahil) hizmetliyseniz 14 günden,
 • 5 yıldan 15 yıla kadar hizmetliyseniz 20 günden,
 • 15 yıl(15 yıl dahil) ve daha fazla hizmetiniz varsa 26 günden
az izniniz olamaz.
Aralık 2013

Gizli Kullanıcı

Yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi?

İşverenle anlaşmak suretiyle bölünerek kullanılabilir. En fazla 3'e bölebilirsiniz. Ancak izinlerin parçasının 10 günden az olmaması gereklidir.
Aralık 2013

Gizli Kullanıcı

Çalışanların işlerinde dinlenme süreleri yasal olarak ne kadar süredir?

İş kanunun 68. Maddesine göre ara dinlenmelerde o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle olması gereken ara süreleri:
 • 4 veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
 • 4 saatten fazla ve 7, 5 saate kadar (7, 5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
 • 7, 5 saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.