Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Sanayi devriminden sonra işgücünde meydana gelen artış ve buna bağlı olarak çalışma ilişkilerinin karmaşıklaşması Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkilerini başlangıcını oluşturur. İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi işçi sınıfı meydana getirmiş, toplumun en kalabalık kesimini oluşturmalarına neden olmuştur. İşverenlerin aşırı kar güdüsü ve kazanma hırsı çalışanların daha fazla sömürülmesine neden olmuştur. Bu durum 18.yy'da İngiltere'de işçi sınıfı oldukça çalışma koşullarına sahip olmasına neden olmuştur. Günde 14 saat ve üzerinde çalışmak durumunda bırakılmışlardır. İngiltere hükümetinin çalışma saatlerini sınırlaması ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ile ilgili çıkardığı yasalarla sosyal politika alanında ilk önlemleri almış olup direkt olarak Endüstri İlişkilerini düzenlemiştir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri'nin, Türkiye'de kuruluşu 1859'a kadar uzanan Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde olmuştur. İlk kez 1960 yılında Prof. Dr. Cahit Talas tarafından kurulan Sosyal Siyaset Kürsüsü ile başlar. "Çalışma ekonomisti" unvanıyla lisans derecesi vermenin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürüten bölüm bünyesinde dört anabilim dalı ve bir araştırma merkezi bulunuyor:

Mart 2015

Musa Yakan, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

Matematiğin önemini 21. Yüzyılda uzun uzun tartışmaya gerek yok. Endüstri Mühendisi dediğin zaman bu çok genel bir anlam içeriyor. O yüzden kısa cevaplar vermek biraz güç. Firmalar bazı programları bilmeni isteyecektir. Muhasebeyi kafandaki iş planında merkezi bir yere koyduysan o kursa gitmen kesinlikle faydalı olacaktır. Ama başka bir şey planlıyorsan bir şey diyemem.
Ocak 2015

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

M. Fatih Hocaoğlu gayet güzel cevap olmuş alanlar o kadar uzak ki birbirinden end. müh lisansı na katkı sağlayacak bi sertifika değil bilgisayarlı muhasebe ancak ek bilgi sahibi olduğunuzu gösterecektir.
Ocak 2015

Bülent Sakarya, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

Eğer elimde sertifika olsun mezun olduğumda işime yarayabilir diye düşünüyorsan git tabi. Bizim zamanımızda MEB onaylı sertifikalar işe yarıyordu. Şimdi durum ne bilmiyorum. Eğer zamanın varsa bölümünle alakalı veya alakasız çeşitli kurslara katılman yararlı olur. Tabi ekonomik olarak kendini fazla zorlamadan yap bu işleri.
Ocak 2015

M. Fatih Hocaoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

Doğru soru şu Endüstri mühendisliğinde muhasebenin yeri nedir ? Cevabı vereyim neredeyse hiç yoktur. Endüstri mühendisliği matematik ağırlıklı bir alandır. Diğer mühendisliklerden ayrılan yönü matematiksel modelleme bakışıdır ve spesifik bir sahaya adanmış değildir.
Böyle bir kurs sizi mesleğinizde çok ilgisiz yanlış bir yola sokacaktır. Bence daha iyisi yabancı dilinizi, matematik temelli derslerinizi (matematik ve yöneylem gibi) ve programlama bilginizi güçlendirin. Muhasebe gerçekten mühendislik yapacaksanız hiç işiniz olmayacak bir alandır.
Ekim 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mercedes çalışanları grevde - Ekonomi Haberleri - Radikal

ABD ve Amerika ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Mercedes çalışanları grevde haberi için hemen tıklayın!
Eylül 2014

Burak Akçay, bir soruya yanıt verdi.

Yönetişim sizce ne anlama geliyor?

Bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişkiden, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü ifade etmektedir. Birlikte yönetmek demektir. Yönetimin bir çok aktörün işbirliği ile yapılmasıdır. Örneğin; kamuda yönetişim, yönetimin sadece seçimler aracılığıyla seçilmiş bir kesim tarafından değil; STK'lar, odalar, meslek grupları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi bir çok grubuda sürece dahil ederek gerçekleştirmektir. Yöneticilerin hesapverebilir, saydam, uzlaşmacı bir tutum içinde davranmalarını ifade eder.
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Yabancıların çalışma izni alabilmesi için karşılanması gereken kriterler nelerdir?

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T. C. Vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T. C. Vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
d. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
e. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T. C. Vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T. C. Vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinindeğerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T. C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.
Şubat 2014

Bahar Sarıtaş, bir soruya yanıt verdi.

Çeko (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) bölümü nasıldır?

Gelir politikaları ve uluslararası çerçevede sosyal politikalar kapsamında eğitim veren bir bölüm.
Aralık 2013

Yunus Tıraş, bir soruya yanıt verdi.

Kişi başına düşen sanayide kullanılan robot sayısı en yoğun ülkeler hangileridir?

Bununla beraber imalat endüstrisinde çalışan 10. 000 kişi başına kullanılan robot sayısı olan robot yoğunluğu göstergesine baktığımızda ülkemizdeki bu değerin çok çok düşük olduğunu görmekteyiz. Dünyada en çok robot kullanan ülke olan Japonya’da robot yoğunluğu 361, ikinci sıradaki Almanya’da 236, üçüncü Kore’de 214 iken Türkiye’de otomotiv endüstrisinde 31’dir. İmalat sektörünün geneline bakıldığında ise 10’larda gezmektedir. Rakamların kaynağı Uluslar arası Robotik Federasyonudur.
Kasım 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Robotlar ilk defa nerede ve ne amaçla kullanılmıştır?

İlk elektronik özerk robot William Grey Walter tarafından 1948-49 yılları arasında Burden Nöroloji Enstitüsü İngiltere'de yapılmıştır. Bu ilk robot analog elektronikle çalışıyor ve sadece araştırma amaçlı yapılmıştı. Walter bu robotla çok az bir zekanın kompleks bağlantılar sayesinde çok şey yapabilirliğini kanıtlamaktı. Robotun adı Elmer idi (bunun gibi iki tane daha inşa etti) bu robotlar ışığa duyarlılardı ve bu sayede yapabildikleri tek zeki hareket bataryaları biterken şarj istasyonuna gidip kendilerini şarj etmek idi.

Bunun ve yüzyıllar önce yapılmış olan mekanik otomatalar haricinde ilk iş gören, dijital programlanabilir robot 1954 yılında George Devol tarafından icat edilmiştir. İsmi Unimate'dir. Devol ilk Unimate'ini 1960 yılında General Motors'a satmıştır. Robotun işi döküm makinesindeki sıcak metal parçaları alıp üst üste dizmekti.
Ekim 2013

Hakan Köse, bir soruya yanıt verdi.

Bulut bilişim modellemeleri daha yenilikçi organizasyon yapılarını düşündürtebilir mi?

Öncelikle bulut bilişim modeli hakkında biraz bilgi verelim, Bulut bilişim son yıllarda teknoloji yaşantımıza giren bir kavram ve kimilerine göre çok faydalı iken kimilerine göre ise güvensiz bir sistem. Ben şahsen bulut bilişimin herşeyden önce internetteki bazı teknik problemlere toplu bir çözüm ürettiğini belirteyim. En basit örnek ile teknik olarak bir web sitesinin yaşamsal döngüsünü kesintisiz sürdürebilmesi için bir çok bilgi ve donanıma ihtiyaç varken, bugün bulut bilişim sistemleri ile bu işler çok çok kolay hale geldi ve kesintisiz, kaliteli servis vermek gerçekten çok önemli bir konu. Bu aynı zamanda bir de dezavantajı beraberinde getiriyor elbette, eğer bulut sistemde bir sorun olursa servisi alan yüzlerce hatta binlerce web sitesi sorundan etkileniyor ve yapacak hiçbirşey yok : )

Gelelim daha yenilikçi organizasyonlara... Aslında bulut bilişimin kendisi böyle bir amaca direk olarak hizmet etmiyor. Bulut bilişimin sağlayıcıları bu işi 2 ana hedef için yapıyorlar. Birincisi para, ikincisi data.

Durum böyleyken yenilikçiliği tetikleyici tek etki kullanılan teknolojinin bir çok işi daha kolay ve zahmetsiz hale getirmesi sebebi ile girişimcilerin kendilerini daha üretken olabilecekleri bir ortamda bulmaları diyebiliriz.

Bence bu da çok önemli bir etkidir ancak yenilikçiliğin ve girişimciliğin gelişmesi için esas ihtiyaç duyulan şey, daha yetişmiş insan kaynağı ve daha geniş yelpazeden çok sayıda yatırımcı ağının oluşmasıdır..
Daha fazla

97 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.