Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çalışma İzni

Çalışma İzni Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Ekim 2015

Emre Battal, bir soruya yanıt verdi.

İnsanların sabah 8 akşam 6 çalışmasını gerekli ve doğru buluyor musunuz? Sizce nasıl olmalı?

Çalışma saatleri bir toplumda ne kadar düşük olursa o toplumun gelişmişliğini gösterir.
Ağustos 2015

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

İnsanların sabah 8 akşam 6 çalışmasını gerekli ve doğru buluyor musunuz? Sizce nasıl olmalı?

Toplumdan topluma değişen bir şey. Sabah 8'de iş yerine giriş yapıp, pastahaneden poaça, açma söyleyip 10'a kadar rahatsız edilmek istemeyip, günün yarısını da laklakla geçiren bir millet için bu saatler az bile. İş ahlakı sahibi toplumlarla sadece baskı altında çalışan toplumları birbirinden ayırmalıyız. İşini kendini tatmin amaçlı mükemmel ve çabuk yapan bir Alman için tabii ki çok fazla bu çalışma saatleri ama üstünün baskısı altında her fırsatta işini şişirerek yapmaya çalışan Türk milletine uygun buluyorum. O şişirme işleri kontrol edebilmek için saatlerini harcamak zorunda olan üstler için de bu saatler gerekli.

8 senedir Türkiye'de yaşıyorum ve işim gereği bir çok ofisle yakinen haşır neşir oldum, yurdum ofislerindeki performansın %30'u geçmediğini düşünüyorum. Ülkemizde haftalık yaklaşık 50 saatte bir Almanın haftalık 35 saatte ürettiği işin yarısı bile üretilemiyor. Bunun nedenlerini de görüyorum, iki halkı ve iki sistemi de tanıdığımdan. Çalışanlar yaşanacak kadar para edecek iş üretmiyorlar ve yaşanacak kadar da para kazanamıyorlar, tam bir kısır döngü. Milletimi tanıyorum ücretler arttırılsa dahi "ne güzel, çok para kopardım" diye düşünüp aynı tembelliğe, aynı şişirmeceye devam edecek bir millet. Yurdumuzda imrenilen durum ne yazık ki çok çalışıp, çok üretip, çok kazanmak değil de yattığın yerden kazanmak. "İşi bilecen işe gitmeyecen. " diyen bir millet aslında daha da fazla çalıştırılmalı ki ülkenin dış piyasalarda rekabet şansı olsun. Dikkat edilmelidir ki ülkemiz artık işçiliğin aşırı pahalı olduğu ülkeler arasındadır ki bu da yabancı yatırımların daha verimli iş üretilen ülkelere kaymasına neden olmaktadır. Yabancı yatırım deyip geçmeyelim; bu istihdamı da ülke ekonomisini derinden etkileyen bir konudur. . .

Nasıl olmalı dendiğinde; bence herkes puanı yetip de girebildiği okulu okuyarak orada gönülsüzce öğrendiği işi değil de sevdiği işi yapmalı. Matematik gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyenler mesela mühendislik okumaya özenmemeli. Okunacak, sayısal ya da sözel hiçbir şeye yeteneği olmayanlar bir meslek okulu okumalı. Zaten yeri geldiğinde bir duvarcı ya da tesisatçı bir avukat ya da mühendisten fazla kazanabiliyor. Tabii burada da severek yapmak şart. Tamam devlet kaliteli akademik kadro eksikliğine rağmen bir sürü üniversite açıyor ve oralardan kalitesiz elemanlar yetişiyor ardından da işsiziz diyorlar. İnsanın o konuya yeteneği yoksa başka bir iş öğrenmeli, kötü bir üniversiteden mezun olmak diploma getirse de konuya uygun yeteneği arttıramıyor. Oralarda okumak yerine insanın severek yapacağı ve verimli olacağı bir işi yapması bence çok daha mantıklı. Bilmiyorum şimdi üniversite adayları kaç seçim yapabiliyorlar ama benim zamanımda 18 seçim yapılabiliyordu. Bir insan 18 bölüm/üniversite istiyor, hepsine de uygun yeteneklere sahip olamaz. Yani çok seçim hakkı verildi diye hepsini kullanmak mantıksızdır. Birazcık iş ahlakı da gelişmelidir ülkede. Yatarak para kazanmanın önüne geçilmelidir ki bu da devletin yapması gereken bir şey. Eğer herkes severek yaptığı mesleği edinirse tüm kalite ve verim artacak, dolayısıyla ücretler de artacak, çalışma saatleri düşecektir.
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Yabancıların çalışma izni alabilmesi için karşılanması gereken kriterler nelerdir?

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T. C. Vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T. C. Vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
d. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
e. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T. C. Vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T. C. Vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinindeğerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T. C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.
Eylül 2012

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Green Card nedir?

Bence ABD bu işten iyi para kaldırıyor. Sonuçta bu kart işsiz güçsüzlere verilmiyor ,bu kartı alanlar illaki iki senede bi git gel yapıyor uçak parasıydı,oteliydi v.s. yani yılda ortalama her green card sahibi 5000 dolar harcarsa toplamda ne olur siz hesaplayın ;)
Mayıs 2012

Buse Sonugelen, bir soruya yanıt verdi.

Green Card nedir?

-Green card sahibi öğrenciler okula ücretsiz gidebiliyorlar ya da bir Amerikalı öğrencinin okula ödediği miktar kadar ödeme yapıyorlar.
-Sigortanız da yatırıldığı için Amerika'dan emekli olabiliyorsunuz.
-Yaşamınız boyunca oturma,çalışma iznine sahip olup rahatça Amerika'ya giriş ve çıkış yapabiliyorsunuz.
-Amerika'daki devlet üniversitelerine burs başvurusu yapabiliyorsunuz.
-Amerika'daki devlet dairelerinde çalışabiliyorsunuz.
-İşyeri açabiliyorsunuz.
Mayıs 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Green Card nedir?

               Yurtdışı
  • Resimi adı Permanent Resident Card.
  • Bu kart bir Amerikan vatandaşlık sistemi oluyor..
  • Bu karta sahip olanlar seçme ve seçilme hakları hariç tüm Amerikan haklarına sahip oluyorlar.
  • Genelde Amerika da okurken tercih ediliyor.
  • Amerika da çalıştığınızda sigortanız da yatırılıyor.
  • 3-5 sene sonra seçme-seçilme hakkınızıda alabiliyor ve tam vatandaş oluyorsunuz..
Mayıs 2012

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Mart 2012

Şahan Taylan Üstündağ, bir soruya yanıt verdi.

Yabancıların çalışma izni alabilmesi için karşılanması gereken kriterler nelerdir?

  1. Türkiye dışında ikamet eden yabancı uyruklular, yaşadıkları/vatandaşı oldukları yerdeki T.C Büyükelçiliği veya Konsolosluklarına başvuruda bulunabilirler.
  2. Türkiye’de geçerli bir oturma iznine  sahip olan yabancılar, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapabilir ve çalişma izinlerini alabilirler.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.