Bilmek istediğin her şeye ulaş

Canlı Türleri

Canlı Türleri Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Mayıs 2015

Pelin Şen, bir soruya yanıt verdi.

En uzun süre yaşayan canlı türü hangisidir?

Yaşlılık

Resimde gördüğünüz canlı "Turritopsis Nutricula".Kendisi dünyada ölümsüz olarak tanımlanan tek canlı türüdür. Ömrünün sonuna geldiği zaman veya hayatını devam ettirebileceği koşullar mevcur değilken denizanası olmadan önceki polyp haline geri döner. Daha sonra yeniden denizanasına dönüşür. Dışarıdan bir etki olmadığı takdirde sürekli yaşar.
Aralık 2014

Ahmet Caner Sönmez, bir soruya yanıt verdi.

Türleşme diye tanımlanan, doğada canlı türlerinin kendiliğinden ortaya çıktığı görüşü ne kadar anlamlıdır?

Soruya şöyle bir başlangıçla yanıt yazacağım. "Canlı türlerinin kendiliğinden ortaya çıkışı" görüşü ve iddiası dinî bir söylemden köken almaktadır. Yani ".. Bütün canlıların yaratıcı bir üstün kuvveti vardır, o da Yaradan'dır, Rab'dir" söyleminin karşıtı olarak "bilimsel" anlatımlar konuluyor. Bu o kadar yanlış bir söylem ve içeriğinde (belki de bilmeden ama bence bilerek) sinsice ters yüz edilmiş gerçekler var ki. Belki şaşırılabilir, yalnız ortada böyle bir gerçek var, din olgusunu bilim olgusuyla karşıt gibi düşünenler üzülecek: Bilim, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi 'kendiliğinden oluşmuş' olarak sınıflamaz.

Bilim, önce "madde"yi anlama uğraşıdır! "Temel öğeler (elementler) nelerdir? " diye sorarak maceraya atılır ve bunların kerte kerte "nasıl? " şekillere bürünerek, belirli bir noktaya gelmesiyle ilgilenir. Örneğin, temel öğeler, bir zamanlar, "ateş-hava-toprak-su" şeklinde ayrımlandırılırken, bugün bir "Periyodik Tablo"ya sahibiz. Hidrojenle başlayan ve Ununoctium ile biten, benim bilgim dahilinde olarak en son 118 adete ulaşmış element (yapay oluşturulanlar dışarda tutulabilir)sayabiliriz doğanın temelini oluşturan.
Hepimizin malûmu, karbon, azot, oksijen ve çeşitli kütledeki diğer bazı elementlerle şekillenmiştir dünyamız ve dünyamızın şu son halinde biz,hayvanlar âlemi içinde, "insanlık" türü olarak, bitkiler âlemi ile eş zamanlı bir şekilde vücuda geldik.

Bu temel öğelerden kademe kademe bir sonraki yaşam biçimine evrimleşen bir düzen için, "kendiliğinden oluşmak" diye bir söylem, zaten olmaz. İşte bu anlayış, dünya üzerinde bir kısım insana zor geliyor. Çünkü insanlar, bilim bunu deyince, "ne yani, şimdi biz yaratılmamış mıyız? Tanrı suretinden değil miyiz? " diye soruyor ve bilimi burada cevaplandırma lüksü bulunmayan bir soruyla muhatap kılıyor ve hatta bu sorunun devamında gelişen davranışlarla, bilimin çalışmasını engellemeye kadar varabiliyor tüm insanlık! Çok acı. Bilim müneccim de değildir, öcü de değildir.
Bilim, bir "nasıl"ı bulma uğraşıdır. Ve bu "nasıl"lar birike birike belki de günü gelince "neden" sorusuna cevap verebilecek. Belki de hiçbir zaman veremeyecek. "Neden? " sorusu bir ölçüde mistik bir sorudur. Muallâkta olan bir alana el atar. Belirsizlikler ve tanımlanamayan kavramların içinde mistisizm (gizemcilik) yatar. İnsanlar "neden? " diye sormayı çocukluklarından itibaren severler. Örneğin, "Neden buradayız? " , "Neden insanız? ", "Neden vücudumuz var? " vs. vs. gibi sorularla, aslında bilim ilgilenmez. Felsefe, din ve mitoloji ilgilenir. "Nasıl bu noktaya geldik? ", "Tarihsel uygarlıklar nasıl varlık bulmuş ve yok olmuştur? " , "Beynimiz nasıl bir yapıdadır ve nasıl oluşmuştur? ", "Vücudumuz nasıl bu şekli almış ve nasıl çalışmaktadır? ", "Türlerin kökenine biyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan nasıl ulaşabiliriz? " gibi sorularla ise bilim, doğrudan ilgilenir.
Yukarda özetlediğim "bilimsel ifade tarzı"na göre düşünürsek, zaten, bilimin bir "anlamlandırma" uğraşı olduğu ortaya çıkar. "Ne kadar anlamlıdır? " diye sorulursa, bilim dışlanmış olur. Canlılığın, kademe kademe oluşması kavramı bir "kendiliğinden oluşum" değildir. Bu da bilinirse, her şey daha iyi anlaşılır.
Kasım 2014

Cihan Soylular, bir soruya yanıt verdi.

Yeryüzündeki son teknolojilerile keşfedilmiş yeni sıradışı yaşam birlikleri nelerdir?

Bence insanlardır. Çünkü hala tam olarak bi sonuca varıldığını düşünemiyorum insanlar konusunda. Hepsi birbirinden farklı oluyor. Felsefik bi düşünce tabi.
Mayıs 2014

Melis Vatansever, bir soruya yanıt verdi.

Evrim teorisi türlerin çeşitlenmesini nasıl açıklar?

Evrime göre canlılığın devamı ve çeşitliliği doğal seçilimle sağlanır. Bir popülasyon içindeki bazı tip canlılar diğerlerine göre daha fazla döl bırakır. Zamanla daha üretken olan tipin frekansı yükselir. Yeniden üretim kapasitesindeki farklılığa doğal seçilim denir. Doğal seçilim uyuma yönelik evrimin tek mekanizmasıdır; gen havuzunda daha önceden var olan genetik çeşit sınıflarının değişken yeniden üretim başarısı olarak tanımlanır. Doğal seçilimin en bilinen hareketi mutasyonla ortaya çıkan uyumsuz çeşitlerin ortadan kaldırılmasıdır. Doğal seçilim nasıl hareket ettiğine bağlı olarak genetik çeşitlenmeyi destekleyebilir ya da azaltabilir. Eğer seçilim zararlı alelleri temizlemeye yönelik hareket ederse ya da bir alelin sabitlenmesine yol açarsa genetik çeşitlenmeyi azaltır. Eğer heterozigotlar homozigotlardan daha uyumluysa seçilim genetik çeşitlenmenin desteklenmesine yol açar.
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Mantarların yaşamımızdaki önemi nedir?

  • Bol proteinli besin kaynağı olarak yiyerek tüketiriz.
  • Ekmek, şarap, bira için kullanılan mayalar mantar kültürleridir.
  • Bir çok peynir türünün mayası da mantarlardır.
  • Orman sistemlerinde ağaçların karbondioksit ihtiyacını karşılamaya destek olurlar.
  • Bitkilerin köklerine yerleşerek bitkiden karbonhidrat alırlar bunun karşılığı bitkiler de mantarlar yardımıyla topraktan su ve suda çözünen tuzları absorbe ederler.
  • Tıpta yoğun kullanılan penisilin yine mantarlardan elde edilir.
  • Psilocybin içeren mantarlar bir çok halkın ruhani törenlerinde kullanılır. İnsan sağlığına bir zararları yoktur ama benzeri, karıştırılabilecek bir çok zehirli mantar da mevcuttur.

Mantar toplayıp yemek her şeye rağmen tehlikeli bir iştir, toplamaya kalkarsanız yanınızda bir uzman olması iyi olur. Yine de uzmanım diyenlere de güvenilmemeli ve elinizde mantarları zehirli benzerleriyle karşılaştıran güzel resimli bir kitap da olmalıdır. Toplayıp eve geldiğinizde tüm mantarlar yenmeden önce kitapla bir kez daha kontrol edilmelidir. Bir çoğu çok zehirli hatta öldürücüdür.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ocak 2013

Gonca Köse  yeni bir  gönderide  bulundu.

Temmuz 2012

Gonca Köse  yeni bir  gönderide  bulundu.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.