Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çember

Geometri

Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil. Çemberin çevrelediği 2 boyutlu alana daire denir.Tanımda bahsi geçen sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine yarıçap, yarıçapın iki katı uzunluğa ise çap denir. Genellikle, merkez m, yarıçap r, çap ise R (Büyük r harfi) ile gösterilir. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına ise kiriş adı verilir. Bu anlamda, merkeze göre birbirine bakışık(simetrik) olan iki noktayı birleştiren doğru parçasının uzunluğu aynı zamanda çapa eşittir.Analitik geometride çemberin denklemi xy-koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:Eğer çemberin merkezi koordinat sistemi içinde (0,0) noktası olursa, yukarıdaki ifadeşeklinde de yazılabilir ve bu çembere yarıçap 1 olduğunda birim çember denir.

Şubat 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Çemberin çevresi nasıl hesaplanır?

Tüm dairesel şekillerin yay uzunluğu radyan cinsinden yay açısının yayın yarı çapıyla çarpımıyla hesaplanır. Bir çember de 360 derecelik bir yaydır, bir Pi 180 dereceye tekabül ettiğinden 360 derece 2Pi'ye tekabül eder. Dolayısıyla sayın Gonca Köse (@GNCKSE) 'nin yazdığı formülle hesaplanır.
Eylül 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Çember ve daire nedir?

Daire, bir çember ile sınırlanmış alandır. Çemberin içinde kalan alandır. Burada alandan kasıt bir çemberin çevrelediği noktaların kümesi olmasıdır. Bir dairenin açık daire ya da kapalı daire olmasını dairenin sınırlarını oluşturan çemberin daireye dahil olup olmadığı belirler; çember daireye dahilse kapalı daire, değilse açık dairedir. Çember ise düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesidir. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çemberi belirtir. Çember ve dairenin arasındaki farka gelince:
  • Çemberin içi boş dairenin içi doludur.
  • Çemberin içi boş olduğu için sadece çevreci bulunabilir.
  • Dairenin hem alanı hem de çevreci bulunabilir.
ÇemberYüzük bir çemberi temsil ederken, cumhuriyet altını bir daireyi temsil eder.
Ağustos 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Çemberin alanı nasıl hesaplanır?

Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir. Çemberin tam ortasından alınan noktaya çemberin merkezi denilir. Merkez 'M' harfi ile gösterilir. Merkezden geçen ve çemberin üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına çap denir. 'R' harfi ile gösterilir. Merkez ve çember üzerindeki nokta arasındaki doğru parçasına ise yarıçap denilir ve 'r' harfi ile gösterilir.

Alan formülü: Çember
Çember
Ağustos 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Çemberin çevresi nasıl hesaplanır?

Bir yüzey üzerinde alınan bir noktadan eşit uzunlukta çizilen kapalı eğriye çember denir. Çemberin tam ortasından alınan noktaya çemberin merkezi denilir. Merkez 'M' harfi ile gösterilir. Merkezden geçen ve çemberin üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına çap denir. 'R' harfi ile gösterilir. Merkez ve çember üzerindeki nokta arasındaki doğru parçasına ise yarıçap denilir ve 'r' harfi ile gösterilir.

Formülüne bakacak olursak;

Çember

Örnek: Örnek : Çap uzunluğu 22 m olan çemberin çevresinin uzunluğu ne kadardır? ( Pi =3 )
Çözüm: Çap = 2 r olduğuna göre; yarıçap( r ) = 11 cm olur.
Çevre = 2 x Pi x r = 2 x 3x 11 = 66 cm bulunur.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.