Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çevre Bilinci

Çevre

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Ağustos 2020

Mine, bir soruya yanıt verdi.

Aracında seyir halindeyken kocaman bir çöp poşetini yol kenarındaki yeşilliğe fırlatan bir araç sahibini deşifre etmek istiyorum. Ne yapabilirim?

Aslında yapmak istedigim seyi burada tam olarak ozetlemissiniz ama isin dogrusu hali hazirda boyle bir platform var mi diye ariyordum, zira baslatmak ve yaymak icin 'şuanda' çok fazla vaktim yok
Sosyal medyada bu tarz olayları görenler için bir teşhir mekanizması yaratmak adına "Teşhir Edilmesi Gereken Davranışlar", vs. gibi bir isimle bir facebook, twitter sayfası açarak bu sayfaları besleyebilirsiniz ve insanların da buraya benzer video ve fotoğrafları yüklemesini sağlayabilirsiniz. Bu konuda bir farkındalık yaratmanıza destek olacaktır kanaatimce
Ekim 2015

Fatma Nur Metin, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de Nükleer santrale karşı mısınız? Karşıysanız neden?

Nükleer enerji artık çağımızın bir gereği, karşı değilim. Türkiyede olduğu için endiseliyim sadece
Ekim 2015

Fatma Nur Metin, bir soruya yanıt verdi.

Arkadaşlar ağaç yakan, ağaca zarar veren birine olabilecek en ağır cezayı aldırmak için nasıl bir yol izlemek lazım? Daha önce Ankara'da ağaç kesenleri polise şikayet etmiştik belediyeden saçma sapan bir para cezası almışlardı sadece. Daha ağır bir ceza alması mümkün müdür?

Seninle aynı fikirdeyim. Bence bu insanlara para cezası yerine 300-400 (misal veriyorum) ağaç dikme cezası verilmelidir. Bu konuda gezi davası sonucu hâkimin verdiği karar emsal karar olabilir. Hakim polise ağaç dikme cezası vermişti.
Temmuz 2015

Hakan Özerdem  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sürdürülebilir Mimarlık Nedir? Ne Değildir?

Sürdürülebilir mimarlık, her ne kadar insana ve doğaya uyumlu kelimeleri ile tabir edilse de, insan faktörünün doğa ile uyumsuzluğu nedeniyle sadece doğa uyumlu demek daha doğru olabilir. Sürdürülebili mimari çalışmaların temel hedefi kaynak tüketimini minimum seviyeye indirmektir. Yani enerji tüketiminin mümkün olan en fazla oranını doğadan almak üzere yapılan mimari tasarımlardır.
Peki, sürdürülebilir mimari gerekli midir? Gerekli ise neden gereklidir? Diye soran arkadaşlar hala varsa, şunu eklemekte fayda var. Karbondioksit salınımı, Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu’nun hesaplarına göre yıllık ortalama 10 milyar ton. Bu hızda gidildiği takdirde 2099 yılında sıcaklık ortalamalarının 45 dereceleri (Santigrad) bulma ihtimali var. İnanmayan biraz Google ile araştırma yapsın, o bile yeterli olacaktır. Hadi hala üşenen varsa ben size genel üretim faaliyetleri ve neden oldukları doğal yıkımların ufak bir listesini vereyim.
Küresel ısınma veya iklim değişikliği – Fosil yakıtların atmosfere yaydıkları sera gazlarına ek olarak tarımsal ve endüstriyel faaliyetler. Etkileri: Isı farklılıkları, sıklıkla karşılaşılan fırtınalar, çölleşme, tropik hastalıklar, okyanus akıntılarının değişmesi, deniz seviyesinin yükselmesi
Stratosferdeki ozon deliği – Stratosferde Kloroflorokarbon (CFC) gazlarının salımının sebep olduğu ozon tabakasında incelme, açılma. Etkileri: Artan ultraviyole (UV) radyasyonunun sıklaşan kanser vakalarına neden olması, bitkilerin üretkenliğinin azalması, deniz yosunlarının ve yüksek irtifadaki biyolojik hayatın olumsuz etkilenmesi
Asit yağmurları – Genelde fosil yakıt kullanımından kaynaklanan sülfürik ve diğer madde yayılımlarının asidik çökelmelere neden olması. Etkileri: Topraktaki metallerin çözülmesi ve dolayısıyla deniz canlıları ve bitkilerin zehirlenmesi
Su ötrofikasyonu – “Aşırı besleyici”lerin suya karışmasıyla artan yosunlaşmanın sudaki oksijen oranının düşmesine neden olması.
Etkileri: Balık ve diğer su canlılarının ölümü
Fiziksel müdahalelerle doğal hayatta değişim – Tarım, ormancılık, açılan yollar ve şehirlerin büyümesi ile habitat’ın fiziksel değişime zorlanması, yıkımı. Etkileri: Biyo-çeşitliliğin yok oluşunun birincil sebebi
Ekolojik zehirlilik – Bitkilerin, hayvanların ve diğer canlıların zehire maruz kalmaları. Etkileri: Çok çeşitli etkileri var.
Dumanlı sis ve hava kirliliği – Nitrojen oksit salımları ve Uçucu Organik Bileşikler (VOC) yer seviyesinde ozon üretirler. Diğer hava kirleticiler ise toz parçacıkları ve sülfür dioksit içerirler.
Etkileri: Artan sıklıkla karşılaşılan astım ve diğer sağlık sorunları
Sağlık bozucu maddeler – Kansere sebep vermeyen cilt tahriş edici büyüme engelleyici endokrin bozucular
Kanserojenler – Kansere neden olan maddelerdir. Genetik mutasyona sebep veren DNA’yı değişime zorlayan mutagenler. Teratogenler ise büyümekte olan embriyolarda kusur yaratır
Fosil yakıtlar – Petrol, gaz ve kömür’ün şu andaki tüketim oranlarıyla yakıtı malzemeye, enerjiye ve CO2 salımlarına çevirme hızı doğanın yakıt rezervlerini yenilemesi imkânından milyonlarca kere daha hızlıdır.
Temiz Su – Temiz yüzey sularının ve yeraltı sularının tüketimi telafisi olmayan sorunlar yaratmaktadır. Temiz, içilebilir suya erişim hızla ilerleyen uluslararası bir problemdir.
Mineraller -Maden cevherleri metallere ve alaşımlara çevriliyor ve bunlar da genellikle oksitlenerek dağınık atıklar olarak geri dönüşüme kazandırılamıyorlar.
Üst toprak – Birçok yerde tarım, ormancılık ve yapı sanayisi nedeniyle toprak doğanın kendini yenileyemeyeceği bir hızla aşındırılıyor.

Bu bilgiler “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları” dergisinden alınmıştır.
Ülkemizde inşaat sektörünün çevreci mimari uygulamaktan kaçınmalarının temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir.
 • Çevreye uyumlu ürün geliştirmenin faydalarını henüz görememiş olmaları
 • Kısa vadeli ekonomik geri dönüşe dayalı iş modellerine mahkûm olmaları
 • Çevre ile ilgili konuları yan iş olarak görmeleri
 • Bilgiye erişim kanallarının zayıf olması
 • Yeterli deneyime sahip olmamaları
 • İş yükü fazlalığı, rutin işlerinin yoğunluğu

Firmaların neden sürdürülebilir mimari seçmeleri gerektiğine gelecek olursak;
 • Yalnız bugünün değil, geleceğin de yönetmeliklerini yerine getirebilmek
 • Sektörde yeni sesi duyulmaya başlayan ve ileride neredeyse her müşterinin isteyeceği özellikleri şimdiden sunabilmek

 • Kurumsal vizyon ile firmanın itibarını geliştirmek
 • Diğer firmalarla rekabette önde olmak
 • İnşa edilen yapının kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak
 • Üretim sürecini geliştirmek
 • Maliyetleri düşürmek
 • Firmanın AR-GE yatırımlarını arttırması ile yeni iş olanaklarını yakalama ve yeni pazarlara açılma gücünü arttırmak

Öncelikle sürdürülebilir mimari için ekolojik dengeyi sarsmayacak, geri dönüşümlü ve doğaya en fazla uyumlu malzemelerin kullanımı hedeflenir. Doğal taşlardan, ahşap kullanımına (tabii orman katliamı yapmadan), kil, saz gibi pek günümüzde tercih edilmeyen materyallere kadar giden bir liste içinde malzeme çeşitliliğimiz olacaktır. Her ne kadar bu ütopik görünse de (ki ülkemizdeki imar düzenlemelerinden, inşaat sektörünün tutumuna kadar ulaşan nedenlerle) bazı noktalarda hala bu tür yaklaşımları kullanmanız mümkün olabilmektedir.
Ülkemizde mimari projelerde enerji kullanımı ve enerji tasarrufu konularında uygulamaları pratiğe dökmek daha mümkün görünmektedir. Özellikle elektrik masrafından tasarruf, doğayı en umursamayan kişileri bile bir anda “çevre gönüllüsü” hale getirebilmektedir. Değişik pencere uygulamaları, binanın rüzgar aldığı kısımlarındaki havalandırma uygulamaları, baca ve sulama uygulamaları olsun, bir çok alanda enerji tasarrufu yapacağınız detaylar mevcut. İlgilenenler Cengiz Bektaş’ın kitaplarına bir göz gezdirsin, ne demek istediğimi anlayacaklardır. Hal’i hazırda günısı olarak adlandırılan su ısıtma sistemlerinden, çift cam gibi yalıtım malzemelerine elimizde “bir nebze” tasarruf araçlarımız var, fakat sürdürülebilir olmadıkları kullanılan yan malzemelerinden aşikar.
Sonuçta, günümüzde geç kalmış olsak da, inşaat sektöründen sürdürülebilir mimarlık uygulamalarını hala hayata geçirebiliriz. Bahsettiğim “akıllı ev” diye görüntülü sistem sunan binalar değil, gerçekten doğanın çevresinde kendisine sunduğu özelliklerden faydalanan, gerçek “akıllı evler” benim bahsettiğim.
Kalın sağlıcakla…
Yazının orjinal metni ozerdem.com/makaleler/surdurulebilir-mim. . . adresinde yayınlanmaktadır.
Haziran 2015

Seyda Kartal  yeni bir  gönderide  bulundu.

DÖNÜŞEN KİTAP

978

Kulağa harika geliyor değil mi?
Arjantin’de çocuk kitapları basan yayınevi Pequeno Editor “TreeBookTree” isimli yeni kitabını özel bir şekilde basmış. Doğaya zarar vermeyen mürekkep ve yapıştırıcı kullanılan kitaba mavi tropikal ağaç tohumları yerleştirilmiştir.

978

978

Bu projeyle ağaçtan kağıt elde etme süreci tersine çevrilmiş, gerçek bir kitaba dokunma hissi, nasıl bir ağacın kağıda dönüştüğü çok güzel anlatılmıştır.
Doğadan aldığınız emaneti, doğaya iade etmiş olmanız ise projenin en muazzam tarafı.978
Şubat 2015

Artpro, bir soruya yanıt verdi.

İklim değişikliği ya da küresel ısınma konusunda insanların duyarlılığı sizce artıyor mu?

Buzulların çekilmesi ile oluşan yeni topraklar Çin-Rusya ve ABD gibi güçleri karşı karşıya getirip yeni savaş sebepleri oluşturuyor. İnsan oğlunun aç gözlülüğü bitmek tükenmek bilmeyen bir ölçüde. Bu güne kadar sonumuzu hazırlayan açgözlülüğümüz bizi çözüm aramaktan çok uzaklara götürüyor.
Şubat 2015

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

İklim değişikliği ya da küresel ısınma konusunda insanların duyarlılığı sizce artıyor mu?

Artıyor fakat bu bilincin artış hızı yeterli olmadığından hükumet kararlarının da doğrultusunda üreticiler insan sağlığına zararlı olmayan ürünleriyle, çevre politikalarıyla ve kullanılan ürünlerin geri dönüşümlü olması gibi kararlar almaya özen gösteriyor...

Bu gibi maliyetli kararlar alınmasının temel nedeni ise 1950'lerde gelişmeye başlayan sanayi ve endüstriyel tarım yöntemlerinin dünyayı getirdiği bugünkü durumun bir önlem alınmadan devam etmesi halinde 2100 yılında dünyayı yaşanamayacak bir duruma sokacak olması.
Aşağıdaki tablo 1 ve tablo 2'de bu durum net bir şekilde görülebilir.
tablo1
Küresel Isınma
tablo2
Küresel Isınma

Tablo 3'de dünyanın bugünkü bu haline katkısı olan ülkeleri ve katkıdaki paylarını görebilirsiniz. Küresel Isınma

Dünyanın bugünkü bu vahim duruma gelmesinin nedenlerini ve bu durumu düzeltmenin yöntemlerini araştıran 130 farklı ülkeden seçilmiş toplamda 300'ün üstünde bilim insanının raporları doğrultusunda gerçekleştirilen İklim Değişikliği 2014 kararları hükumetleri artık kaçamayacakları köşeye sıkıştırmış ve bu önlemleri almaya mecbur koşmuştur. Küresel Isınma

Bu raporlar sonucu; dünyanın kirletilmesinde ki en büyük katkıyı sağlayan Çin ve ABD Kyoto sözleşmesini imzalamak zorunda kalmıştır.
Küresel Isınma

Küresel Isınma

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere; 2015 yılında dünya genelinde 15 Milyon insanın kanserden öleceği öngörülüyor.

Küresel Isınma

Aşağıdaki tabloda da net bir şekilde görüleceği üzere dünyayı kirleten temel şey parfümler ve benzerleri değildir. Fakat hem dünyayı hemde kendimizi iyileştirmek için en büyük katkıyı sağlamak istiyorsak. Bir an önce bilinçlenip geri dönüşümlü ürünlerle birlikte organik olmayan hiç bir şeyi satın almamak olmalı.
Bu davranışlarımız kimyasal tarım başta olmak üzere sanayide de, enerji seçimlerinde de üreticileri politikalarını daha hızlı bir şekilde değiştirmek zorunda bırakacaktır.

Küresel Isınma
Aralık 2014

Pınar B., bir soruya yanıt verdi.

Ülkemizde kuş gözlemciliği faaliyetinde bulunan dernek, vakıf, öğrenci kulübü gibi topluluklar hangileridir?

trakus.org/ en iyi site olduğunu söylerdi çok sevgili ingilizce öğretmeni Can Yücel :) Karst'a yaşadığı dönemlerde kuş gözlemciliği yapıyordu.Antakya'ya geldi umarım devam eder. Onu dinlemek güzel :)
Kars ve Erzurum'da kuş gözlem topluluğu olduğunu biliyorum.internet sitesini linkte bıraktım :)
Kasım 2014

İsa Eren Akbıyık, bir soruya yanıt verdi.

Coğrafya projesi yapmak istiyorum fakat yapılabilecek birçok konu var. Uzmanlık alanınıza göre aklınızda çevredeki bir sorunu çözebilecek projeler nelerdir?

Çevredeki sorunun ölçeğine göre değişebilir tabi. Uzmanlık alanım ekolojik çevre tasarımı. Fakat mevcuttaki çözüm kılıfına girmiş sorunları kaldırmak gerekiyor. Mevcut projeleri inceleyerek hatalarını saptamak başlı başına bir proje.
Kasım 2014

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Coğrafya projesi yapmak istiyorum fakat yapılabilecek birçok konu var. Uzmanlık alanınıza göre aklınızda çevredeki bir sorunu çözebilecek projeler nelerdir?

Uzmanlık alanına ne hacet. Türkiye'nin heryerine HES yapılıyor, coğrafyamız değişiyor. Bundan iyi 'proce' konusu mu olur?
Ekim 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Göllerin ağır abisi zor durumda - Hürriyet Hayat

Göllerin ağır abisi zor durumda haberi için hemen tıklayın! Güncel haberler ve son gelişmeler Hürriyet Hayat sayfasında!
Daha fazla

72 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.