Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı, bir canlının yaşamını sürdürmek için içinde bulunduğu ortamda ihtiyaçlar piramidi içerisinde etkileşime girdiği her türlü faktörün istenmeyen etkilerinin engellenmesi amaçlı fikir ve faaliyetlerdir. Sağlık, bir canlının ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır. Çevre sağlığı tabirinde ise, özne çevre yerine varlığa yüklenerek onun, çevresel etkenlere karşı korunması hali ve çevresel etkenlerin ona entegre edilmesi tanımlanmaktadır. Demek ki çevre sağlığı; Varlığın, olumsuz olarak tarif edilen her türlü çevresel etkene karşı korunması ve onunla çevresel etkenleri belirlenen kriterlere uyumlu olarak bir arada tutma hizmetidir.Unrecognized parameters: 'rvprop', 'rvsection'

Ocak 2015

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

KONVANSİYONEL TARIM YÖNTEMLERİNİN DÜNYAYA ZARARLARI

DÜNYADA TARIM
 • · Dünya topraklarının kullanılmasında en büyük payı tarımsal uygulamalar alıyor. İnsanoğlu şu anda dünyamızın buzla kaplı olmayan topraklarının yaklaşık % 38’inde tarım yapıyor.
 • Bu alanın üçte birini ekinler, geri kalanını ise canlı hayvan üretiminde kullanılan çayır ve meralar oluşturuyor.
 • Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar, ortalama küresel ürün veriminin son 20 yıl içinde ancak % 20 oranında arttığını gösteriyor. Ancak bu oran, üretim artışını 2050 yılındaki tahmini dünya nüfusuna yeter oran olan; iki katına çıkarmak için yeterli değil ne yazık ki.
 • Dünyada yetiştirilen bitkisel ürünlerin % 60’ı insanların, % 35’i hayvanların beslenmesi için kullanılırken, kalan %5 de biyoyakıt ve diğer sanayi ürünlerini elde etmek için kullanılıyor.

KONVANSİYONEL TARIM YÖNTEMLERİNİN DÜNYAYA ZARARLARI

 • Üretimi artırma yolunda kullanılan kimyevi yöntemler, tarımın çevreye ve doğaya verdiği zararı oluşturuyorlar. Bu zarar iklim değişikliği ve okyanusların asitleşmesi ile kendini ciddi bir şekilde hissettiriyor.
 • Yapılan çalışmalar bugüne kadar tarımsal uygulamaların yol açtığı zararı tahmini olarak şu şekilde açıklıyor: Tarih öncesine ait çayır ve meraların % 70’i, savanaların % 50’si, ılıman iklim kuşağındaki yaprak döken ormanların % 45’i ve tropik ormanların % 25’i yok edilerek tarım arazisine dönüştürülmüş.
 • Bu verilere göre, en son yaşanan buzul çağından bu yana ekosisteme bu derece zarar veren başka hiçbir etken yok. Tarımın dünya üzerinde bıraktığı fiziksel ayak izlerinin dünyadaki tüm kaldırım ve binalar ile karşılaştırıldığında nerdeyse 60 kat daha fazla olduğu söyleniyor.
 • İnsanlar her yıl yaklaşık 4000 kilometreküp su kullanıyor ve bu suyun büyük bir kısmı nehir ve yeraltı su havzası kaynaklı. Suyun % 70’i sulama amacıyla kullanılıyor.
 • Konvansiyonel Tarım uygulamaların yoğunluk kazanmasıyla birlikte son 50 yıl içinde sulanan arazilerin sayısı iki katına çıktı, küresel gübre kullanımı ise % 500 oranında arttı.
 • Sentetik gübreler, zirai ilaçlar ve kimyasallar çok fazla kullanılıyor.
 • Azot ve fosforun doğaya yayılma oranı 1960 yılından bugüne neredeyse iki katına çıktı. Bu da toprak, su kirliliğine ve nehir ağızlarında oksijen yetersizliğinden dolayı ölü bölgelerin oluşmasına neden oluyor.
 • Tarımsal üretimde kimyevi gübre kullanılması verimi artırıyor, ama bu gübrelerin ancak yarısı bitkiler tarafından kullanılıyor, diğer yarısı toprağa ve suya karışıyor. Atmosfere sera gazı salımında en büyük payı; bu konvansiyonel tarım faaliyetleri alıyor.Açığa çıkan karbondioksit, metan ve azot oksit gazlarının % 35’inden tarımsal uygulamalar sorumlu. Bu oran dünya çapında ulaştırma ve elektrik üretimi sonucunda ortaya çıkan sera gazı salımından bile daha fazla.
Eylül 2014

Cem Turan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Teknik insanların da kendilerine göre hastalıkları vardır. Özellikle bu eğilimler siyaset veya müteşebbis girişimciliği ile buluştuğunda korkulası sonuçlar doğurabilir.

Cem Turan: TEKNİK İNSAN HASTALIKLARI: HAVALİMANI, KANALİSTAN, 3.KÖPRÜ

undefined
Ağustos 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı İçin Oluşturduğu 6 Tehdit - onedio.com

İklim değişikliği, denizlerin su seviyesini arttırmaktan, felaketlere neden olan mevsim anormalliklerine kadar dünyayı ve canlı hayatını tehdit ediyor. Peki iklim krizinin insan sağlığına dolaysız ...
Temmuz 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Mayıs 2014

Yükselen Hijyen, bir soruya yanıt verdi.

Çevre kirliliğine karşı çözüm yolları nelerdir?

Araçlarınızda yüzdeyüz yerli BORKAT ürünü kullanarak hem ekonominize fayda hem de çevreye karşı hassas olabilirsiniz.
Mayıs 2014

Gamze Vatansever, bir soruya yanıt verdi.

Çevre kirliliğine karşı çözüm yolları nelerdir?

Hava su toprak gürültü vs. ana başlıklar altında bir sürü kirlilik var. Kirliliğin kaynağı ise sadece "insan" faktörüdür. Yapılan teknik önlemlerin yanında belkide en önemlisi olan BİLİNÇ kazanmaktır. Çoğu insan yaptıkları işlerin sonuçlarının nelere sebep olduğunu bilmeden sadece para kazanmak çalışır. Tarladaki işçiden bilmem ne şirketlerdeki üst düzey yöneticilere kadar bu böyledir.
Nisan 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Radonun Tehlikesinden Haberdar mıydınız?

ABD'de yayımlanan USA Today gazetesinin haberine göre, ABD'de sigaradan sonra akciğer kanserinin ikinci nedeni kokusuz olan radon gazı. Öyle ki her yıl 21.000 ABD'li bu gaz yüzünden akciğer kanseri olup, yaşamını yitiriyor.

Uranyumun toprakta ya da suda doğal bozulması sonucu, evlere kanalizasyondan ya da tatlı su şebekisinin çatlaklarından sızıyor.
ABD Çevresel Koruma Ajansı'na göre bu ülkedeki her 15 evden 1'i tehdit altında.

Haberin ayrıtıları için:
usatoday.com/story/news/nation/2014/04/2... .
Mart 2014

Tuğçe Akkoç, bir soruya yanıt verdi.

Güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonlarının kurulmasının çevreye ne gibi katkıları olabilir?

Fosil yakıtların dünyaya verdiği zararın farkında olmamıza rağmen hayatımızın parçası haline gelen pek çok araç bizi bu yakıtların kullanımına mecbur bırakıyor. Zararı önlemek adına yapılan çalışmalardan biri olan güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonlarının çevreye pek çok katkısı var. Bu istasyonlar güneşli havalarda üzerindeki bataryada biriktirdiği elektrik enerjisi ile gece ve güneşsiz günlerde de telefonların şarj edilmesine imkan sağlıyor.
Bu istasyonların kamuya açık alanlarda yaygınlaştırılması durumunda, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve karbon salınımını azaltmasının yanında enerji tasarrufu ve dolayısıyla çevre kirliliğinin azalmasına katkıda bulunuyor.

Görünümü ise şu şekilde:

Çevre Bilinci

Çevre Bilinci
Eylül 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Genel olarak çevre sorunları nelerdir?

Çevre sorunlarının yani ekosistemlerdeki bozulmaların bir kısmı doğal yolla, bir kısmı da insan etkisiyle oluşur.

Hava kirliliği: Canlılar için yaşamsal önemi olan hava, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucunda atmosfere bırakılan maddelerin belli bir yoğunluğa ulaşması sonucu kirlenmektedir. Hava kirliliğinin nedenleri; kullanılan kalitesiz yakıtlar, egzoz gazları, kentlerin konumu, soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması, olumsuz hava koşulları gibi olaylardır.

Gürültü ve ses kirliliği: İnsanların yaşamında çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunların ortaya çıkışında etkisi bulunan bu çevre ve sağlık sorunu “gürültü kirliliği” olarak da isimlendirilmektedir.

Su kirliliği: Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Yani su kirliliğinin asıl neden insanlardır. İçme ve kullanma suları daima temiz olmalıdır. Su kirliliğinden dolayı deniz, göl ve akarsularda her türlü üretim düşer, içme ve kullanma suyu bulmakta güçlük çekilir, suya bağlı ekosistemlerde doğal denge bozulur.

Toprak kirliliği: Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar ve çöpler, sanayi atıkları, egzoz gazları, kimyasal gübreler, tarımla mücadele ilaçlarının kullanımı, yanlış arazi kullanımı, su ve rüzgar erozyonu, ile ulaşım ağı toprak kirliliğine neden olur.

Işık kirliliği: Lazerler ve gereksiz aydınlatmalardır. Işık kirliliği bu sebeplerin gece havada aşırı aydınlık oluşturmasıdır.Bu aşırı aydınlık canlılara zarar vermektedir. Deniz kaplumbağaları ve kuşlar gidecekleri yolları şaşırmaktadır.

Orman Tahribatı: Son günlerin en büyük sorunu haline gelmiştir. İhmal, dikkatsizlik, kaçak yapılaşma ve arazi açmak için ağaçların bilinçsizce kesilmesi gibi sebepler yüzünden ormanlar tahrip olmaktadır. Bu yangınlar sonucunda doğanın dengesi bozulmaktadır. Canlı türleri kaybolmakta ve toprak zenginliği yok olmaktadır.

Aşırı Nüfus Artışı: Nüfusun fazla olduğu bölgelerde; doğal kaynaklar fazla kullanılır, hava, su ve toprak daha çok kirlenir, evsel atıkların fazlalığı çevreyi sürekli kirletmeye devam eder.

Çevre
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?

 • Sıcaklıkların artması
 • Buzulların erimesiyle deniz seviyesinde yükselme
 • Buna bağlı olarak tsunami ve fırtınaların artması
 • Tatlı su kaynaklarının azalması
 • Güneşin zararlı ışınlarına direkt maruz kalma
 • Hava kirlenmesi nedeniyle canlılarda sağlık ve solunum problemleri
 • Toprağın nemini kaybetmesi
Bunlar şu anda gerçekleşen fakat uzun vadede çok daha ileri düzey görülebilecek etkileri. Ayrıca bu temel problemlerden çeşitli problemlerinde türeyeceğini unutmamalı. Gördüğünüz üzere küresel ısınmada her şey sıcaklık dengelerinin bozulmasıyla başlıyor. Zaten bunun nedeni de Sera etkisi. Küresel Isınma

Sera Etkisi Nedir?
dünya üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Yansıyan ışınlar karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir.
Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

İnsanların çevreye olan etkileri nelerdir?

Kapsamlı bir soru olmakla birlikte verilebilecek cevap hem olumlu hem de olumsuz etkilerdir. Tabii nüfusun hızla artması ve bundan ötürü yaşam kaynaklarının tüketilmesi/kirletilmesi gibi nedenlerle olumsuz etkiler çok daha fazladır. İnsanlık yüzyıllardır çevre kirliliği oluşturmuştur. Ormanlar, doğal sular gibi yaşam alanlari tahribe uğratmış kendi yaşam hakkını kısıtlamıştır. Hatta dünyanın doğal dengesinin bozulmasında dolaylı veya dolaysız olarak insan etkisi vardır. Doğal yaşam ve dengeyi bozma sonucunda küresel ısınma meydana gelmiş, biyolojik tehditler ortaya çıkmış, yapay ve tatsız bir yaşam noktasına gelinmiştir. Buna karşılık çevreye yapabildiğimiz tek iyilik ise toprağı kullanmak, o da kendi karımız için...
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Su Bilgi  yeni bir  gönderide  bulundu.

Yakın Yaşam

Sağlıklı ve güzel günler yakındır!
Belki zorluklarla, türlü sıkıntılarla ve ülke olarak yoksullukla geçti çocukluğumuz.
Ama hiç kuşkusuz, bizler daha mutluyduk eskiden! Yarınlara umutla bakıyorduk çünkü;
hayatı dolu dolu yaşıyor, geleceğin güzel olacağına inanıyor ve meyveleri dalından koparırken sebzelerin tadına doyamıyorduk biz çocukken...

Yoksul değil, aslında ne kadar zengin olduğumuzu ise sonradan anladık.
Dünyanın en bereketli toprakları üzerinde yaşadığımızın farkına vardık.
Ama aradan geçen yıllar içinde küsmüştü bize o topraklar.
Daha çok üretim, hırs ve sistem gereği bozulmuştular.

“Ne ekersen, onu biçersin” demiş büyüklerimiz.
Gereken ilgiyi, özeni ve şefkati gösterince toprağımıza;
temizledi içini ve döndü yine bereketli, sağlıklı, tertemiz
ve lezzet dolu bağrına...

İşte biz YAKIN YAŞAM olarak, bu sevdanın peşindeyiz.
Organik tarımın en sağlıklı ve lezzetli ürünlerini
sizlere sunmak için çarpıyor yüreklerimiz.

En çok da çocuklarımız için çalışacak YAKIN YAŞAM.
Yarınlara bir umut sunmak ve onlara daha iyi bir dünya bırakmak adına…

21 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Hijyen

12 Kullanıcı   14 Soru   18 Yanıt

Deniz Kirliliği

3 Kullanıcı   2 Soru   3 Yanıt

Karbon Salınımı

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Çevre Kirliliği

2 Kullanıcı   1 Soru   2 Yanıt