Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çevre

Doğal çevre, yeryüzündeki bütün canlı ve cansız şeyleri kapsayan bütün, doğa. Çevre kirliliği Çevre toksikolojisi Çevre felaketi Çevre sağlığı Çevre mühendisliği

Ağustos 2020

Hakan Biroğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

Çevre Danışmanlık deyince akla ne gelir ?

Merhabalar, deyince akla ilk gelen her zaman temiz bir çevre için yapılan çalışmaların tümü barındıran hizmetin adıdır. Bu kapsamda İşletmeler özellikle ağır sanayiler ve üretim yapan fabrikalar çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadır. Sanayi bölgelerinde kirli hava yayılımını en az seviyeye indirmek için bu hizmetin alınması zorunlu kılınmıştır.
Peki çevre danışmanlık altında verilen hizmetler nelerdir ?

- ÇED Raporu,
- Proje Tanıtım Dosyası,
- AERMOD Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları,
- Sera Gazı Emisyonu İzleme ve Raporlama,
- Karbon Ayak İzi
- Su Ayak İzi
- Atık Yönetimi
- GSM Ruhsatı Müşavirlik Hizmeti
- Yatırım Teşvik Belgesi Müşavirlik Hizmeti
Eylül 2016

Gizli Kullanıcı, bir soruya yanıt verdi.

Çevre Mühendisliği okuyorum. Boş zamanlarımda gönüllü olarak mesleğimi öğrenebileceğim -staj yapabileceğim- şirket önerileriniz hangileridir?

Öncelikle mühendis olacağın için iş hayatında bi yerden sonra yönetici pozisyonunda bulunacaksın. Bundan dolayı sadece çevre mühendisliği üzerine odaklama kendini. Elinden geldiğince kurumsal şirketlerde staj yapmanı öneririm sana. İnsan, zaman, kriz yönetimini kurumsal şirketlerde daha profesyonel öğrenebilirsin. Bilgi donanımını okulun ve sen bi şekilde yaratıyorsun zaten. Onun haricinde çevre danışmanlık firmaları direk mesleğini öğrenmen açısından çok yararlı olacaktır.
Haziran 2016

Denizden Babam Çıksa  yeni bir  gönderide  bulundu.

İklim değişikliğinin okyanus resiflerine olan etkileri [infografik]

7740

Dünyanın karasal kesiminde artan karbodioksit miktarına bağlı olarak okyanus sularının asiditesi de artıyor ve suyun pH değerindeki düşüş, deniz altındaki mercan resiflerini tehdit ediyor.

Karasal kesimdeki karbodioksit kaynakları arasında bazı endüstrilerin üretim prosesleri, fosil yakıtların kullanılması, motorlu taşıtların motorlarındaki yanmanın neticesi olarak sayılabilir. Ayrıca kırsal kesimde artan gübreleme miktarına bağlı olarak günden güne sayısı artan biyokütle de sera gazlarının ortaya çıkmasını tetikliyor. Havadaki gazı bünyesine alarak besin olarak kullanan ormanlık alanların azalması da sera gazlarının ortamdan uzaklaştırılmasını ve toprağa geri dönmesini engelliyor.

Bu yazdırılmaya hazır olan infografiği bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


denizdenbabamciksa.com/iklim-degisikligi. . .
Mayıs 2016

Denizden Babam Çıksa  yeni bir  gönderide  bulundu.

Dünya denizlerindeki büyük ekolojik sorun: İstilacılık

16769

Değişen şartlara bağlı olarak kendi yaşam alanından farklı alanlara yerleşen türler, ekolojik dengeleri değiştirip yeni şartların oluşmasını sağlıyor. Bu, yepyeni ve önemli güncel ekolojik sorunlardan birisini oluşturuyor. İstilacı türlere dair yeni bilgiler edinmenin tam zamanı.

İstilacı tür nedir?
Doğal olarak yaşadıkları yerlerden çeşitli sebepler nedeniyle başka yerlere göç eden ya da yaşam alanını genişletmek suretiyle yeni yerlerde yayılım gösteren ve kendilerine göç ettikleri yeni lokasyonlarda da yaşam alanı kuran canlılara istilacı tür denir.

İstilacı olarak tanımlanan türlerin göze çarpan özellikleri nelerdir?
Bu canlıların genel özelliklerine bakıldığında genellikle uzun süre yaşadıkları, kısa süre içinde büyüyerek üreme çağına geldikleri, bir seferde fazlaca yumurta bırakabildiklerine, içinde yaşadıkları suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine toleranslarının fazla olduğunu görebiliriz. Belirtilen bu özellikler, türlerin sucul ortamlarda baskın hale geçmelerinin temel sebebidir.

16769


Neden bu canlılara istilacı tür denir?
Belirli bir yaşam alanından başka bir yere göç eden türler, yeni yaşam alanlarındaki çevresel şartlara bağlı olarak kendi yaşam alanlarındakinden daha farklı bir üreme ve yayılma hızına sahip olurlar. Aynı zamanda, yeni yaşam alanlarındaki ortamın beslenme sistemine de dahil oldukları ve belirli bir grubu tüketip kendilerini tüketerek hayatta kalan bir canlı türünün neredeyse olmaması sebebiyle o alanda baskın haline gelirler. Böylece yeni yaşam alanlarındaki ekosistemin içinde işgalci konuma düşerler.

İstilacı türler, dahil oldukları yeni ekosistemlerini nasıl etkilerler?
Yeni yaşam alanları içinde yeni olan ve istilacı olarak tanımlanan türlerin yeni ekosistemleri içindeki etkileri temel olarak iki şekilde incelenebilir: ekolojik ve ekonomik yararlar ile zararlar.

İstilacı türlerin ekolojik zararları, yeni yaşam alanlarında halihazırda var olan canlıların yaşam döngülerine, beslenmelerine, üremelerine ve rutin yaşam alışkanlıklarına müdahale ederek onların kendi yaşam alanları içindeki etkinliklerini kısıtlayarak yok olmalarına neden olarak tanımlanabilir. İstilacı türler, yeni yaşam alanlarındaki ekonomik değeri olan türlerin popülasyonları üzerinde de baskınlık kurarak balıkçılığı da olumsuz etkiler.

Çeşitli evrelerde ve formlarda istilacı türlere besin olan yerel türler yada istilacı türlerin sahip olduğu ve toksik özelliği gösteren salgılarla ölen canlılar, bölgedeki popülasyonların dengesinin bozulmasına ve istilacı türlerin sayılarının artarak daha baskın bir hale gelmelerine neden olur.

Çevresel etkilerin yanında istilacı türlerin yeni alanlarına genetik etkileri de söz konusudur. Bölgedeki türlerle yapılan çiftleşmeler, yerel türlerin soylarının saflığını tehlikeye atarken yeni melezlerin oluşmasına da neden olur. Genetik materyalde meydana gelen değişmeler, yerel türlerin soylarının devamının sürdürülme olanağını azaltırken doğal davranışların da değişmesine neden olabilir.

16769

Bununla birlikte, istilacı türler kendileriyle birlikte vücutlarının üzerinde ya da içinde daha küçük canlıları, algleri, parazitleri, bakterileri ve virüsleri de taşırlar. Mikro boyuttaki yabancı tür taşınımı, su içindeki biyolojik dengenin daha küçük basamaklardan itibaren bozulmasına neden olduğu gibi istilacı türün yeni geldiği bölgenin doğal koşullarının geri döndürülemez şekilde hasar görmesine zemin hazırlar.

Fakat istilacı olarak tanımlanan türler, aynı zamanda belirli bir ortamda istenmeyen etkilerin yok edilmesinde de aktif olarak kullanılabilir.

İstilacı türlerin ekonomik yararları ise tüketimlik su ürünleri tedariği, yetiştiriciliği ve avcılığı için yüksek verimli türlerin daha az enerji harcanarak daha yüksek verimle elde edilmesi ve pazara sunulması olarak kabul edilebilir. Daha önce bölgede yaşamayan ve orada istilacı olarak tehlike arz eden türlerin ortamdan düzenli olarak çekilmesi, denizlerdeki popülasyon dengesinin sağlanmasına da katkı sağlar.

İstilacı türler nasıl yayılır?
Türlerin kendi yaşam alanlarından başka bir alana yayılmalarının ve kendilerine yeni yaşam alanları edinebilmelerinin farklı yolları vardır. Bunlar farklı fiziksel parametrelere sahip denizler arasında açılmış olan kanallar, farklı denizel ortamlardan geçen gemilerin balast suları ya da gövdelerine tutunarak, araştırma labaratuvarlarının doğal su kütleleriyle olan etkileşimleri sayesinde olabilir. Bunun yanında aşılama ve taşıma metodları da canlıların yeni yaşam alanlarında istilacı tür olarak tanımlanmalarına neden olur.

Farklı ekolojik çevreler içindeki canlıların başka yerlerde yayılım göstermesinin en önemli ve dikkat çeken bir kaç örneğini Süveyş Kanalı vasıtası ile Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçişler, gemilerin balast suları ile Atlantik Okyanusu'nun iki yanındaki taşınımlar ve kapalı sistem deniz akvaryumları için özel olarak üretilmiş canlıların doğal deniz ortamına karışması sayılabilir.

16769

Yayılım gösteren istilacı türler nasıl temizlenir?
Fiziksel, kimyasal yada biyolojik yoldan tür temizliğinin yapılmasının farklı metodları vardır. İstilacı türün doğal tüketicisini aynı ortama koymak doğal ve doğru bir çözüm olarak düşünülse de yeni bir baskın türün oluşmasına neden olabildiği için iyi bir araştırmanın neticesinde bu yola başvurulmalıdır.

Canlının türüne göre fiziksel avcılık, istilacı türlerin ortamdan uzaklaştırılması için iyi bir yöntem olsa da, balıkçılık faaliyetleri de biyolojik temizliğin yapılmasında farklı bir alternatif olarak düşünülebilir.

Kıyı ve ticari balıkçılara verilecek eğitimlerle istilacı türlerin avlanması ve avcılığının yapılmasının ardından izlenecek yolların öğretilmesi, bu türleri tüketen ülkelere ticari olarak pazarlanması için sürdürülebilir bir çözüm olarak sunulabilir. Özellikle Akdeniz'de son yıllarda fazla miktarda yayılım gösteren balık balığı ve aslan balığının Uzak Doğu'da sıklıkla türketildiği göz önüne alındığında bu türler yurt dışına ihracat için iyi birer kazanç kaynağı olabilir.

Dünya üzerinde değişen ekolojik koşullar, canlıların yaşamada adapte oldukları yerlerden daha farklı yerlerde de yaşamalarına imkan tanıyacak hale geliyor. Yayılım alanlarındaki değişimler türlerin soylarını devam ettirebilmelerini de etkiliyor ve yalnızca güçlü olan türler, yaşam alanlarını işgal eden yeni türler ile yaşamayı başarabilecek.

Peki biz bu değişikliği fırsata çevirebilecek miyiz? İşte yanıtını aramamız gereken en büyük soru bu.
Nisan 2016

Denizden Babam Çıksa  yeni bir  gönderide  bulundu.

Okyanuslar için inovatif su ürünleri yetiştiriciliği projesi kabul edildi.

7740

Norveç Ticaret ve Balıkçılık Bakanlığı, Norveç'in ilk tam otomatize edilmiş açık deniz su ürünleri yetiştiricilik sistemine onay verdi.
Vikingler zamanında başkent olarak kullanılan ve günümüzde Norveç'in balıkçılık limanlarından birisi olan Trondheim açıklarına kurulacak olan çiftlik, gerek sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, gerekse atık yönetimi bakımından gelecekteki su ürünleri yetiştiriciliği için rol model olmakla birlikte küresel protein ihtiyacının giderilmesi çalışmalarında kilit bir rol oynuyor.

Açık okyanusta yer alan yeni nesil balık çiftliği, geleneksel olarak kıyıya daha yakın yerlere konumlanan tesislerin halihazırda var olan işletim zorluklarını bertaraf etmesi açısından ayrı bir öneme sahip. Suyun üzerinde durabilen, batabilen yada okyanusun anlık değişimlerine adapte olabilen yapısı ile su koşullarının yetiştiriciliği yapılan balık üzerindeki etkisini daha ideal hale getiriyor. 100 ile 300 metre arasındaki derinliğe kadar konumlanabilen tesis, halihazırda var olan su akıntılarından da maksimum derecede faydalanarak bulunduğu bölgede ortaya çıkabilecek bazı hastalıkların tesisi ve üretimi olumsuz yönde etkilemesinin de önüne geçiyor.


Detaylar içindenizdenbabamciksa.com/2016/04/okyanusl... adresini ziyaret edebilirsiniz.
Eylül 2015

Rasih Uğur Uyanık, bir soruya yanıt verdi.

Tarım arazileri ile ilgili bir kamu spotunda, konut, sanayi tesisleri vb. ile ilgili olarak "yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun" denmekte. Buna istinaden sormak isterim; ülkemizde bu gibi yatırımlar yapılırken tarım arazilerinin korunması açısından mevzuat ve uygulama açısından eksiklikler var mıdır? Varsa nelerdir? Bir yatırım yapılırken, öncesinde ya da sonrasında (!?) ilgili mercilere başvurmak zorunlu değil midir?

Bahsedilen spota hiç denk gelmemişim, görmezden gelmişim belli ki.
Yapılaşma ile ilgili ana belirleyici unsur aslında imar planlarıdır. Belediye veya mücavir alan sınırları içinde ilgili parsele nasıl bir yapı yapılacağını imar planı ve onunla ilişkili plan hükümleri belirler. Bunların da dışında kalan araziler için ise kararı yetki dahilinde ise belirli sınırlar dahilinde muhtar verir.
İmar planı hazırlanmamış araziler için ki yapılaşmaya (kolay inşaat yapılabilecek) uygun arazilerin de çoğunluğunun tarım arazisi olduğunu kabul edecek olursak; öncelikli olarak parsel büyüklüğünün % 5 oranına toplam inşaat hakkı tanınır. Misal hiçbir şekilde imar planı hazırlanmamış bir arazide bir bağ evi inşa edeceksiniz, 1000 m2 için 50 m2 toplam inşaat alanı (isterseniz 25 m2 taban alanı olan 2 katlı bir külübe yapın) yapma hakkınız saklıdır.
Bunun dışında daha farklı, mesala bir fabrika inşaatı için izin alınacaksa belediyeye yapılacak başvuru ile macera başlar. Mevzi imar planının hazırlanması, belediye meclisince onaylanması, 1 ay boyunca plan ile ilgili itirazların değerlendirilebilmesi için askıda kalması süreçleri başlar. Bu aşamada belediye imar müdürlüğü, meclis üyeleri, herhangi bir bilen plana bir itiraz etmezse plan onaylanır ve tarım arazisine inşaat başlar.
Artan nüfus, yanlış planlama, vs, vs, vs derken başta yanlış devlet politikası, sonrasında ise kabiliyetsiz belediyeler, suskun akademisyenler, sorumsuz yatırımcılar derken durum bu hale geliyor.
Yönetmelik ile uygulama arasındaki fark da bu noktada baş gösteriyor. Kurumlar arası öncelik farklıllıkları ve koordinasyon eksikliği ve tüm bunların başında da güçlü bir iradeye sahip devlet politikasının olmayışı ve uzun yıllar da olmayacak olması.
Eylül 2015

Aşkın Demir, bir soruya yanıt verdi.

Tarım arazileri ile ilgili bir kamu spotunda, konut, sanayi tesisleri vb. ile ilgili olarak "yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun" denmekte. Buna istinaden sormak isterim; ülkemizde bu gibi yatırımlar yapılırken tarım arazilerinin korunması açısından mevzuat ve uygulama açısından eksiklikler var mıdır? Varsa nelerdir? Bir yatırım yapılırken, öncesinde ya da sonrasında (!?) ilgili mercilere başvurmak zorunlu değil midir?

Tarım arazileri için en buyuk eksik yanlış şahsım adına imara izin verilmesidir kanun çerçevesinde hayvan çiftliklerinin konumu ayrıca belirtilmelidir kadastro yolu kenarındaki arazilere % üzerinden imar izni verilmesi bana göre tarım arazilerini öldürmekten başka bir işe yaramaz yapılaşmaya izin veriliyor
Nisan 2015

Ahmet Emin Gürsoy, bir soruya yanıt verdi.

Çevre Mühendisliği okuyorum. Boş zamanlarımda gönüllü olarak mesleğimi öğrenebileceğim -staj yapabileceğim- şirket önerileriniz hangileridir?

Çevre mühendisliği ; hava su ve toprak alanlarından oluşur. Hava ve su çok geniş alanlardır sana hangisi daha etkileyici geliyorsa o firmaları araştırıp onlara yönelmen gerekir. Ve çalışanlarına avantajları dezavantajları işi öğrenme konusunda sorular sormalısın yardımcı olacaklardır.
Mart 2015

Derviş Şahin, bir soruya yanıt verdi.

Çevre Mühendisliği okuyorum. Boş zamanlarımda gönüllü olarak mesleğimi öğrenebileceğim -staj yapabileceğim- şirket önerileriniz hangileridir?

Kurumsal firmalar zorunlu staj dışında stajyer almıyor genelde. Ama bulunduğunuz bölgedeki danışmanlık firmalarına danışabilirsiniz.
cmo.org.tr/belgelendirme/tescilli_sirke...
yukarıdaki bağlantıdan bulunduğunuz şehri seçip aç dediğinizde bölgenizdeki firmaların bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca çşb'nin sitesinde de lisanslı firma bilgileri mevcut.
isatanbul anadolu yakasında iseniz öğrenci arkadaşlarımı yönlendirdiğim bir yer var. deri osb'de çalışan bir arkadaşım yaz dönemleri öğrencilere yardımcı oluyor.
Şubat 2015

Artpro, bir soruya yanıt verdi.

İklim değişikliği ya da küresel ısınma konusunda insanların duyarlılığı sizce artıyor mu?

Buzulların çekilmesi ile oluşan yeni topraklar Çin-Rusya ve ABD gibi güçleri karşı karşıya getirip yeni savaş sebepleri oluşturuyor. İnsan oğlunun aç gözlülüğü bitmek tükenmek bilmeyen bir ölçüde. Bu güne kadar sonumuzu hazırlayan açgözlülüğümüz bizi çözüm aramaktan çok uzaklara götürüyor.
Daha fazla

87 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Çevre Bilinci

81 Kullanıcı   38 Soru   93 Yanıt

Çevre Düzenlemesi

11 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

İklim Değişiklikleri

1 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt