Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

Ocak 2019

Kadim Hukuk  yeni bir  gönderide  bulundu.

Görevden Uzaklaştırma Nedir ?

657 sayılı kanunun 137-145 maddelerinde; görevden uzaklaştırma önlemi tanımlanmış, bu önlemin kimler tarafından önerileceği, hangi hallerde alınacağı, önlemin ne kadar süre ile alınacağı, önlemi almaya kimlerin yetkili olduğu, soruşturmaya ne zaman başlanacağı, görevden uzaklaştırma önlemini alanların sorumlulukları, görevden uzaklaştırılanların hakları ve bu önlemin hangi hallerde kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

Görevden uzaklaştırma; "Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görev başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. " şeklinde tanımlanmıştır.

Toplumsal düzenin sağlanmasında var olan açık kamu yararı nedeniyle kişilerin hak ve yükümlülüklerinin yasama organının belirlediği sınırlar içerisinde sınırlanmasını içeren, kamu düzeninin sağlanması, sürdürülmesi, bozulduğunda tekrar kurulması, kamu düzenini olumsuz etkileyen faaliyetlerin gerektiğinde kuvvet de kullanmak suretiyle engellenmesine odaklanmış faaliyetlere kolluk denir. Bu faaliyetler farklı erkler içerisinde yapılandırılmış birimler tarafından yerine getirilir. Bu konuda görevli erkler; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlidir. Bu üç kuruma birden kolluk denilmektedir.

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerin ne olduğu maddede açıklanmamıştır, bu şekliyle atamaya yetkili amire geniş takdir yetkisi verilmiştir.Gerçekten de görevden uzaklaştırma önlemi, takdir hakkı kullanılarak alınabilecek, keyfiliğe yol açabilecektir.
Örnek olarak; zimmetine para geçirdiği iddiası ile memur hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadan, somut kanıtlara dayanmadan bu önlemin alınması yasaya aykırıdır. Aynı memurun, zimmet suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli karineler varsa görevi başında kalmasında sakınca olduğu hallerde görevinden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırılan personel kendisine tebliğ yapıldıktan itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli idari dava açmalıdır. Yapılacak yargılama neticesinde memur hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılacaktır.

Aralık 2018

Kadim Hukuk  yeni bir  gönderide  bulundu.

Güvenlik Soruşturmam Olumsuz Geldi Ne Yapmalıyım?

1- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanız olumsuz geldiği takdirde kurumunuz size tebliğ belgesi imzalatılır veya Cimer'den mail gelir. Bu şekilde Okulla veya Kurumla ilişiğiniz kesilir.

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmanızın hangi sebepten olumsuz sonuçlandığı bilgisi size verilmez. Cimer üzerinden yapacağınız başvuruda sadece güvenlik soruşturmanızın olumsuz olduğu bilgisi verilir. İçeriği hakkında bilgi verilmez. Bu bilgi gizlilik derecesine haiz bir bilgi olup Bilgi Edinme Kanunu kapsamında değildir.

3- İdare Mahkemesine 60 gün içerisinde Yürütme Durdurma (YD) talepli iptal davası açmalısınız.

4- Bu süre hak düşürücü süre olup dava açmadığınız takdirde dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

5- Bir defa güvenlik soruşturmanız olumsuz olduğu takdirde ileride başvuracağınız tüm kurumlarda güvenlik soruşturmanız olumsuz gelecek, memur olmanız engellenecektir.

6-Polis Okulu Öğrencileri (POMEM/PMYO/Polis Akademisi), Uzman Çavuş, Subay/Astsubay Öğrencileri (Milli Savunma Üniversitesi), Öğretmen, Doktor, Zabıt Katibi,TAŞERON İŞÇİLER ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre alım yapılan tüm kadrolarda güvenlik soruşturması yapılır. Güvenlik soruşturması bekleyenler tebliğ belgesi kendilerine ulaşmadan veya Cimer üzerinden bilgilendirilmediği sürece dava açamazlar.

7-Sıkça karşılaştığımız otel kayıtlar güvenlik soruşturmamı etkiler mi sorusunun cevabı aslında ahlak ve adaba aykırı davranış içerisinde değerlendirilebiliyor. Güvenlik soruşturmasında ahlaki durum nedir şeklinde bir sorunun cevabında kişinin sosyal çevresi, ailesi ve ilişkileri irdelenmekte. Bu araştırma neticesinde bir zaafiyet bulunduğu takdir de güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmaktadır.

8- Güvenlik soruşturmasında ailenin etkisi çok fazladır. Karşılaştığımız davaların bir çoğu aile bireylerinin işlediği suçlar, haklarında elde edilen istihbari bilgilerden dolayıdır. Suçlar şahsi değil mi şeklinde bir savunma malesef idare hukuku bakımından salt uygulanabilir bir ilke değildir. Zira idare memur alımı noktasında aile ve sosyal çevresine bakmak zorundadır. Güvenlik soruşturması bekleyenler en çok ailedeki bireylerden dolayı mağdur edilmektedir.

Kaynak:kadimhukuk.com.tr
Aralık 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Erdal Eren, Hukuk, Adalet, Kamu Vicdanı. Sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de yapılıyor böyle hukuk yanlışları. Örneğin Almanya'da Talat Paşa'yı öldüren Ermeni suikastçının ifadesinin değiştirilmesi ya da Fransa'da kabul edilen 'Ermeni soykırımı yoktur demek suçtur' yasası gibi. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, böyle hukuk katliamları o ülkelerin tarihlerine geçiyor ve kara birer leke olarak kalıyor.

Hikayesini Bilmeden Dinlediğimiz, Aslında Erdal Eren Anısına Bestelenen 11 Şarkı - onedio.com

Ağustos 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Tokat attığı eşine çiçek almaya mahkum edildi! - Türkiye Haberleri - Radikal

Mahkeme ve şiddet ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Tokat attığı eşine çiçek almaya mahkum edildi! haberi için hemen tıklayın!
Ağustos 2014

Arif Baltaci, bir soruya yanıt verdi.

Meşru müdafaa için hazırlık yapmak meşru müdafaa halini bozar mı?

Meşru müdafaa taammüdü kapsamaz. Eğer hazırlık varsa taammüd vardır. Fakat bahsettiğiniz gibi bir polis memuru görevi dolayısıyla taşıdığı silahı ile meşru müdafaa sınırlarında kalacak şekilde birini vurması meşru müdafaa halini bozmaz. Bu bir hazırlık olarak nitelendirilemez.
Temmuz 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Haziran 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Şiddet başka bir şiddet eylemi ile meşrulaştırılabilir mi?

Burada Gezi Eylemleri hakkında yazmış olan arkadaşlar sanırım olayları medya filtresinden gözlemlemişler. Gezi Parkı eylemleri polisin yaptığı devlet terörüne kadar kesinlikle şiddetten uzaktı ki hala da öyleler. Şu anda bile yakalanan molotofçunun polis çıkması neticesinde her iki taraftan da şiddeti yaratanın devlet olduğu görülmektedir. "Geziciler" hala şiddete karşı dağılıp yeniden toplanmayı tercih etmektedir ki bu da bunca devlet şiddetine rağmen eylemlerin ne kadar barışçıl nitelikte olduğunu göstermektedir. Sokağa çıkıp toplanmak, yürümek, slogan atmak demokrasilerde halkın hak arama yöntemleridir ve şiddetle karşı konulması demokratik değildir. Zaten devletin tüm gücüyle saldıran polis güçlerine karşı "Geziciler"in techizatı, gaz/toz maskesi, deniz gözlüğü, süt ve limondur. Burada şiddetin tabii ki elinde gerçek silahlar bulunan polis tarafından yapıldığı aşikardır.

44 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.