Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

Ekim 2017

Gizli Kullanıcı

Sosyal medya paylaşımlarından doğan hukuki sorunlar nasıl çözümlenmelidir?

Bence aynen devam etmeli sürücü kursu böyle yapıyorsa onların eğiteceği adaylar sonra kullandığımız kasap tabiriyle yollara çıkıyor. Bunun önüne geçilmeli ufak da olsa milletimizi bilinçlendirmeliyiz.
Şubat 2015

İbrahim Ünal @ibrahimunal

Kast ve taksir birer haksızlık şekli mi, kusurluluk şekli mi yoksa çifte fonksiyonlu mu (yani hem kast hem kusur sahasında mı)?

kasıt: 1.isim Amaç, istek, maksat
"Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki tüketimimdi. " - E. Şafak
2. Öldürmeyi, yaralamayı veya zarar vermeyi isteme, kötü niyet

taksir: hukuk Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu


Kasıt ikinci, olumsuz anlamında kullanılmadığında bir kusur değildir. Örneğin: "Yolcularıma kasıtlı olarak kemerlerini bağlatıyorum ki kaza anında bir zarar görmesinler. " "Canına kast etmek" tabii ki isteyerek zarar vermek anlamına gelir, bir kabahattir.


Taksir her şekilde kusuru ifade eder ama bir istek olması gerekmez. Zeka, bilgi ya da dikkat eksikliğinden de olabilir.


Bu bağlamda baktığımızda kasten adam öldürmek, amaçlayıp, planlayıp, öldürmeyi isteyerek adam öldürmek olurken taksirle adam öldürmek öldürmeyi amaçlamadan ama diğer kusurlardan dolayı adam öldürmek olur. Muhakkak ki taksirde ceza indirimi olacaktır. Doğru olup olmadığını hukukçular mutlaka tartışıyorlardır. Soma Holding'in öldürdüğü 302 işçi ya da Torunların öldürdüğü 10 işçi taksirle öldürülmüştür, birer katliam boyutunda olmalarına rağmen kasten adam öldürme kategorisine girmezler.
Aralık 2014

Suat Köroğlu @suatkoroglu

Ceza muhakemesi adına CMK ve ilgili diğer kanunlarda yapılan ve yapılması planlanan güncel değişimlerin mevcut muhakeme sistemimize olumlu ve olumsuz ne gibi etkileri olabilir?

Sizi tebrik ediyorum, aynı soruyu 6 kere sormayı nasıl başardınız? :)
Sorunuzun yanıtı: Hukuktan anlamıyorum ancak değişiklikler birilerinin çıkarına olacak şekilde değil de açık ve ihtiyaç duyulan alanlarda olursa ancak iyi olabilir. Ayrıca nasıl uygulandığı önemlidir.
Ekim 2013

Gizli Kullanıcı

Bilim bir insanın %100 şiddet suçu işleyeceğini tahmin edebilseydi, suçu işlemeden önce o kişiyi kontrol altına almak doğru olur muydu?

Bilim hiçbir zaman sizin dediğiniz gibi böyle bir şeyi öngöremez. Sadece tahmin eder. Dünyanın demokratik tüm ülkelerinde (bazı geri kalmış Orta Doğu ve Afrika ülkeleri hariç) bir insanın suçluluğu kanıtlanana kadar o insan hukuken suçsuz görülmek zorundadır. Kaldı ki şiddet eğiliminin bir gende sabitlenmesi ve bu genin kişide bulunması o kişinin mutlaka şiddet suçu işlemesini gerektirmez. Kişi o genini sanatsal ya da sportif bir faaliyet için kullanıp başarılı bir metal şarkıcısı, bir boksör ya da araba yarışçısı vb olabilir. Kısaca suç işlenene kadar cezai bir uygulama takip niteliğinde bile olsa doğru değildir.
Ekim 2013

Redeye @Redeye

Bazı insanların tamamen biyolojik nedenlerden dolayı suç işlediğini kabul edersek, onları buna rağmen cezalandırmak doğru olur mu?

Biyolojik nedenlerin ne olduğuna bağlı. insan düşünecek, yorumlayacak, zorluklara dayanacak özelliklere sahip, bu da onu doğadaki diğer canlılardan ayırır. buradaki biyolojik neden yeme içme gibi ihtiyaçlardan eşini korumak istemesi gibi sebeplerse bunlar insan için biyolojik bir neden olarak görülemez çünkü insan bu tarz sorunları çözebilecek kapasitededir. fakat genetik olarak bir rahatsızlık olabilir, doğuştan gelen psikolojik rahatsızlıklar olabilir bu tarz durumlarda cezalandırmak doğru olmaz tersine bu insanları koruyup yaşam kalitelerini artırarak onları zararsız hale getirmek daha doğru olur.
Nisan 2012

Redeye @Redeye

Bilişim suçlarından hangilerinin takibi şikayete bağlıdır ya da olmalıdır?

Internet uzerinden sahsiniza yapilan her turlu hakaret,uygunsuz soylemleri hepsi Bilisim suclarina girer.Bilisim suclarinin dereceleri vardir.bu konularin detayli incelemesini emniyet genel mudurlugu sitesinden yapabilirsiniz.Unutulmamalidir ki gercek hayatta veya sanal ortamda olsun hic bir suc cezasiz kalmaz.

Bilişim Hukuku

Ağustos 2014

Recep Şahin Sargın @Vaveyla

Meşru müdafaa için hazırlık yapmak meşru müdafaa halini bozar mı?

Bozar
Meşru müdafaa anlıktır ve saldırıya karşı koruma amaçlı kasıtsız ani hareketli bir davranıştır. Hazırlık yapmak olası kastı gösterir.
Kastın olduğu yerde meşru müdafaa olmaz.
selamlar
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı

Rüşvet suçu ne anlama gelir? Rüşvet neden kalkışma suçlarındandır?

"Rüşvet suçu, kural olarak bir kamu görevlisiyle diğer herhangi bir kişi arasında gerçekleştirilen ve kamu görevlisinin yetkilerinin icrasıyla ilgili, fakat görevinin gereklerine aykırı bir iş için karşı taraftan haksız bir yarar kabul etmesi sonucunu doğuran bir anlaşmadır. "

Peki, neden kalkışma suçu? Öncelikle kalkışma suçu, kişinin bir suçu aklında tasarlayıp onun sonucunda bir eylem meydana getirmese bile işlediği suçtur. Yani suça teşebbüs etmektir. Rüşvet konusunda, kanımca, önemli olan rüşveti alıp vermek değil; rüşvete niyetlenmektir. Bu durumda rüşvet, gerçekleştirilmesi veya teşebbüs halinde kalması fark etmeksizin suç kabul edilir.

Tabii en iyisini yine hukukçu arkadaşlar bilir.
Daha fazla

44 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.