Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ceza Yasası

Mal

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Kasım 2014

Uğur Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

İdam işlenilen suçları azaltmak için işe yarar mı yoksa o da başka tür bir canilik mi? Fikriniz nedir?

Bazı suçlarda olmalı, mesela çocuk tecavüzleri gibi ama arkadaşlarında söylediği gibi kişi suçsuz da olabilir ve telafisi olmaz. İki ucu boklu değnek.
Kasım 2014

Birkan Aydin, bir soruya yanıt verdi.

İdam işlenilen suçları azaltmak için işe yarar mı yoksa o da başka tür bir canilik mi? Fikriniz nedir?

Bu soruyu okuduğumda, soruya olan cevabımın yıllar içerisinde nasıl değiştiğini fark ettim...
15 yaşlarındayken, "Allah'ın verdiği canı allah alır. " diyordum. Sonuçta hayırda şerde allahtan geliyordu. Sanki ceza vermek allah'ın işine karışmak gibi geldiğinden uzak duruyordum.
20 Yaşındayken, üniversitede tarih dersine giren aşırı ülkücü olan öğretim görevlisi hocamında dediği gibi, çocukları istismar eden, vatan haini olan... vs. vs. kişilerin benim vermiş olduğum vergilerle beslenmesine ve barındırılmasına karşıydım. İdam edilmelilerdi...
22 yaşından sonra, dine olan inancımın sona ermesi ve araya giren 100 'lerce kitabında etkisiyle, her ne suç işlenmiş olursa olsun. İdamın geçerli bir yol olduğunu düşünmemekteyim. İnsanların kişilikleri, genleri, çevreleri ve almış oldukları eğitimlerle oluşmuştur. Doğru ya da düzgün insan diye bir şey bence yoktur. Doğruluk ve düzgünlük yine bizlerin belirlemiş olduğu kriterlere verilen isimlerden ibarettir. Herkes kabul etmelidir ki, sırf canımızı sıktı ve rahatsızlık verdi diye bir çok canlının canını aldık, alıyoruz... Bir kedi ile, bir sineğin yaşam hakları eşittir. Bir sineğin sadistçe kanatlarını koparıp öldürmek, zehirlemek ya da onu yere yapıştırmak vicdanınızı acıtmıyorken, bir kedinin kuyruğunun koparılması ya da bir araba tarafından ezilmesi sizi üzüyor olabilir. Burada olan şey, beyninizin, bu iki farklı olaya vermiş olduğu tepkiden ibaret... Bir katilde tıpkı sizin sinek için hissettiklerinizi, sizin için hissediyor olabilir... Bu onun öldürülmesi gerektiği anlamına gelmiyor ama her canlı iç güdüsel olarak kendini korumak isteyecektir. Kilit altında da tutulabilirler... Elbet bir gün, doğal seçilim bu genleri haklayacaktır. . . :)
Kasım 2014

Ergün Tuna, bir soruya yanıt verdi.

İdam işlenilen suçları azaltmak için işe yarar mı yoksa o da başka tür bir canilik mi? Fikriniz nedir?

İdam ve ona atfedilen, idamı meşru kılan sebeplerin, toplumdan topluma farklılıklar gösterdiği bilinir... Örnek ; vatana ihanet yasası gibi... vs... vs... Ancak, idam kararının uygulanması her ne sebep ile olursa olsun, bireylerin birbirlerini öldürmeleri (haklı yada haksız) durumunda, hukuk denilen kararların ardına sığınılmaksızın, bir cana kıyanın canı sorgusuz sualsiz, can ile yerine getirilmelidir... Yani idam edilmelidir... Şekli önemsiz... Bunu bilinç altında, not eden bireyler, haklı yada haksız bir canı almaktan imtina edeceklerdir... İdam yasasına itiraz edecek olanlar... Hukuk alanında çıkar elde edenler olacağı aşikardır... İdam bir başka canilik değildir... İdama sessiz kalmak, bir caninin, bir faniyi caniyane biçimde, canice katletmesi, bir başka caniliğin örneğidir. . .
Ağustos 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Şiddet önlenebilir mi?

Kabil ile Habil rivayetini hatırlatırım.
Temmuz 2014

Erdem Efe Erginsoy, bir soruya yanıt verdi.

Ve Sivas davası zaman aştırılarak düşürüldü! İnsanlık suçunun zaman aşımı olur mu?

Bu utanç vesikası kararlar alınırken bazıları kendi aralarında paylaştıkları devlet kademelerinin, koltuklarının peşindeydi. O gün orada can veren insanlar için adalet bekleyenler umurunda mıydı? Hayır. Kürsülerden ayetler, hadisler veren çok saygıdeğer! Devletlilerimiz adaletle ilgili, ölümle ilgili, can almayla ilgili ayetlere gözlerini kapatmışlar sanki. Hayat o kadar zor ki onlar için. Mecliste istedikleri tarzda yasa yapamıyorlar ya, hemen onaylanmıyor ya, hemen uygulanmıyor ya hani, çok zor bunlar için hayat. Hayat faili meçhul cinayet mağdurlarına kolay tabi. Ellerine 3-5 kuruş para verip susturursunuz ne de olsa. Tıpkı bir avuç kömür için can veren insanların geride kalanlarına yaptığınız gibi. Tıpkı gaz kapsülüyle öldürülen gençlerin geride kalanlarına yaptığınız gibi. Ne diyelim. Allah rahmet eylesin.
Haziran 2014

Yakup Yiğit, bir soruya yanıt verdi.

Katil olmanın genetik unsurlar nedeniyle kaynaklanması hukuk açısından nasıl değerlendirilir?

Suça karşı 'ceza' kavramına daha çok 'eğitim' gözüyle bakılmalıdır. Bir insanla kıyaslamak belki çok doğru değil ama hayvanları ceza ile eğitmeyi ele alalım. Hayvanların doğası gereği yaptığı (genlerinden gelen) davranışları bastırıp yerine istenilen başka davranışları yüklemek, bu eğitim türüne verilmiş doğru bir örnek olacaktır.
Ocak 2014

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Şiddet önlenebilir mi?

Tamamen önlenebileceğini düşünmüyorum ama azaltılabilir hatta minimize edilebilir. Bunun için başta psikologların yardımına ihtiyaç var. Şiddetin hastalık derecesinde olduğu durumlarda psikiyatristler ve bunlarla -gerekiyorsa- koordineli bir biçimde çalışacak olan klinik psikologlar devreye girebilir. Tabii sosyologlardan da görüş alınabilir. En nihayetinde bu bir devlet politikası olmalıdır. İnsan davranışlarını bozan etmenler arasında kişinin doğasından gelen bir takım bozuklukların yanısıra günlük hayatta tahribat yaratan çevre faktörleri de var.
Ekim 2013

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Şiddet önlenebilir mi?

Hayır önlenemez çünkü;
  1. Frued'un da üzerinde ısrarla durduğu gibi saldırganlık bir güdüdür.
  2. Özel Mülkiyete dayalı sınıflı toplumsal yapıların olamazsa olmazı şiddettir.
  3. Ve ne yazık ki şiddeti ortadan kaldırmak için de şiddete gerek vardır ki bu kısırdöngü kırılamaz.
Sonuç: Bizler şiddet sarmalı içerisinde mutluluk öyküleri ile avunup duracağız sanki: ))
Ekim 2013

Redeye,  yeni bir soru sordu.

Eylül 2013

Ahmet G., bir soruya yanıt verdi.

Meşru müdafaa nedir? Şartları nelerdir?

Meşru müdafaa hukuka uygunluk sebeplerinden bir tanesidir. Hukuka uygunluk sebepleriyle beraber, hukuka aykırı bir fiil hukuka uygun hale gelir.

TCK MADDE 25. - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez."

Yukarıdaki fıkra Meşru müdafaa ile ilgilidir. Bu madde TCK'nın 2. Kısmının, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler adlı 2. Bölümünde işlenmiştir. Maddenin lafzından Ceza Sorumluluğunu kaldıran bir sebep olarak, meşru müdafaanın işlendiği görülebilir.

Meşru Müdafa'nın şartları ise şunlardır.

1. Meşru müdafaada bulunan kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin şahıs veya mal varlığına karşı yönelmiş bir saldırı yahut hemen başlamak üzere olan bir saldırı bulunmalıdır

2. Meşru müdafaa sırasında saldırı devam ediyor olmalıdır. Yahut tekrarı konusunda şüphe olmayacak şekilde bir beklenti olmalıdır bu durumda tekrarlar arası meşru müdafaa kabul edilecektir. Saldırının tekrarı muhakkak değil ise saldırı anından sonra meşru müdafaa kabul edilmeyecek şartları var ise Haksız tahrik hükümleri uygulanacaktır.
3. Saldırı hukuka aykırı olmalıdır.

4. Müdafaa, saldırıya karşı gerekli ölçüde olmalıdır (Orantılılık ilkesi).
Savunan, elindeki tercihlerden en az zararlı olanını kabul etmelidir. Bu ise TMK 2'deki dürüstlük kuralı ilkesi ile kanaat edilir. Her halükarda korku ve heyecan ile bu sınır aşılırsa TCK 27/2 uygulanacaktır: (2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez."
Eylül 2013

Hacer Vural, bir soruya yanıt verdi.

Meşru müdafaa nedir? Şartları nelerdir?

Meşru müdafaa zorunluluk haliyle birlikte hukuka uygunluk sebeplerinden birini oluşturur. Haksız bir saldırıdan korunmak için yapılan hareketlerin suç oluşturması durumunda eylemin hukuka aykırı sayılmayacağı bazı koşullarla kabul edilmiştir. Ancak bazı koşulları vardır. Öncelikle haksız bir saldırının olması, saldırının hakka yönelmiş olması maddi veya manevi, savunmada zorunluluk olması, savunmanın saldırıyla orantılı olması gerekir.
Eylül 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Meşru müdafaa nedir? Şartları nelerdir?

Hukuk kuralları bildiğiniz gibi ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Birinin size taş atacağını düşünüyorsanız ve üstünüzde kask ve vücut zırhı varsa o, taş atacağını düşündüğünüz kişinin kafasına kurşun sıkıp onu öldürmek yurdumuz hukukunda meşru müdafaadır gerisi teoridir, teferruattır.
Daha fazla

17 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.