Bilmek istediğin her şeye ulaş

Enneagram

Enneagram, dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan, kesin tarihi bilinmeyen, eski bir öğretidir. Batı'nın Enneagram'ı öğrenmesi 1930'lu yıllarda, Rus bir felsefeci olan George Ivanovich Gurdjieff ile başlamıştır. Gurdjieff, Enneagram'ı daha üstün bir bilince ulaşabilmek amacıyla kullanmıştır. Bugün kullandığımız anlamdaki Enneagram metodolojisine ana katkıyı ise, 1950'li yıllardan başlayarak, Bolivia'lı bir psikolog olan Oscar Ichazo ve 1970'lerden itibaren de Şili'li psikiyatr Claudio Naranjo yapmıştır. Oscar Ichazo, Enneagram sembolü üzerine tipleri yerleştirmiş ve bu tipler arasındaki ilişkilerin, insanlarla yapılan görüşmeler aracılığıyla, doğrulanabilmesini sağlamıştır. Ichazo, eğitim ve grup çalışmalarına, merkezi New York'ta bulunan Arica Enstitüsü'nde devam etmektedir. Oscar Ichazo ile bir süre birlikte çalışan Claudio Naranjo ise Enneagram'ı psikolojik fikirler bağlamına yerleştirmiş, Enneagram'a yaptığı katkıyla, sözlü aktarım şeklinde günümüze ulaşan Enneagram'ı Batı psikolojisi modeli ile birleştirmiştir.

Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-9

Tip 9: BarışcıDokuzlar için uyum içinde yaşamak ve huzurlu olmak herşeyden önemlidir. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşırlar. İnsanları, olayları, fikirleri yargılamadan, olduğu gibi kabul ederler. Her durumda, olumlu ve olumsuz yönlerin tümünü görüp değerlendirmeden bir karara varmak istemezler. Bu yüzden kararsız olarak algılanabilirler. Karar verdikten sonra ise değiştirmemekte inat ederler. Huzuru bozduğunu düşündükleri için çatışmadan kaçınırlar, problemleri görmezden gelirler ya da önemsiz olduğunu düşünürler. Akışına bırakıldığı takdirde, herşeyin sonunda bir çözüme ulaşacağına inanırlar.


14048
14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-8

Tip 8: Meydan OkuyanSekizler, güçlü olmaktan, kontrolü ellerinde bulundurmaktan ve etki bırakmaktan hoşlanırlar. Adaleti sağlamak için mücadele ederler. Kararlıdırlar, inisiyatif alırlar ve engellerin üstesinden gelerek işi sonuçlandırırlar. İnsanların ne düşüneceğine aldırmadan, akıllarından geçeni söylerler ve öfkelerini dışa yansıtırlar. Kendileri gibi açık sözlü ve ne istediğini bilen insanlardan hoşlanırlar. Böylelikle, gerçeklerin konuşulacağını ve kimsenin art niyetli hareket etmeyeceğini düşünürler. Bu iddialı tavırları diğer insanları ürkütebilir.


14048

14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-7

Tip 7: MaceracıYediler, bardağın hep dolu tarafını görür, çevrelerine enerji saçar ve hayattan zevk almaya çalışırlar. Zihinleri sürekli yeni ve yaratıcı fikilerlerle doludur. Her zaman birden çok seçenekleri olsun isterler. Bir işi bitirmeden diğerine başlayabilirler. Yaşam enerjileri ile insanlara ilham verir ve onları harekete geçirirler. Yerlerinde duramaz, hızlı hareket eder ve hızlı düşünürler. Kendi hızlarına uyum sağlayamayan insanlara karşı sabırsızdırlar. Eğlenceye odaklı olduklarından, olumsuz duygulardan ve düşüncelerden hoşlanmazlar.


14048

14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-6

Tip 6: SorgulayıcıAltılar, tehlikeleri ortaya çıkarmak, kendilerinin ve çevresindeki insanların güvenliğini sağlamak için, herşeye önce şüpheyle yaklaşırlar. Problemleri önceden görüp, önlem almaya çalışırlar. Sürekli tetiktedirler. Altıların güvenlerini kazanmak çok zordur, ama güvendikten sonra o kişiye kendilerini adarlar. Altılar, güvende olmak için bir gruba ait olmak isterler. Grubun refahı ve güvenliği için çok çalışırlar. Sorumluluk sahibi, sadık ve işbirliğine açıktırlar. Şüpheci yanları kötümserlik olarak algılanabilir.


14048
14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-5

Tip 5: AraştırmacıBeşler, bilgi toplamaya, öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye odaklanmışlardır. Son derece mantıklı, düşüncelere önem veren, sebep-sonuç ilişkileri kurmada ve problem çözmede başarılı kişilerdir. Kitap okumaktan ve araştırma yapmaktan büyük keyif alırlar. Bu yüzden yalnız kalmaktan daha çok hoşlanırlar. İnsanlarla aralarında belirli bir duygusal mesafe olsun isterler. Aşırı talepkar ve duygusal insanlar Beşleri rahatsız eder çünkü Beşler, kendi kendilerine yeterli ve bağımsız olmak isterler.


14048

14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-4

Tip 4: ÖzgünDörtler, farklı ve özel olmaktan hoşlanırlar. Bazen kendilerini, bu dünyanın dışındanmış gibi hissederler. Olaylara alışılmadık ve yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Kendilerine özgü bir estetik ve güzellik anlayışları vardır. Yaptıkları işlerde, anlam ve derinlik ararlar. Duygularının son derece farkındadırlar ve duygularını ifade etmeyi isterler. Ruh durumları, ani değişiklikler gösterebilir: mutlu ve neşeli iken, bir an sonra depresyondaymış gibi görünebilirler.


14048
14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-3

Tip 3: Başarı OdaklıÜçler, hedeflerine ulaşmak ve başarmak için çok çalışırlar. Kaynakları verimli bir şekilde organize edip, düşünceleri uygulamaya geçirmekte ve sonuç elde etmekte çok başarılıdırlar. Başkalarının saygı ve takdirini kazanmak için, yaptıkları her işte, en iyi olarak görülmek isterler. Statüye ve imaja çok önem verirler. İşlerinde sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmek için, duygularını bir kenara bırakırlar. Kariyerleri, ailelerinin ve ilişkilerinin önünde gelir.


14048
14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-2

14048

Tip 2: Yardımseverİkiler, ihtiyaç duyulan kişi olmaktan, insanlarla ilgilenmekten ve onlara yardım etmekten hoşlanırlar. İlişkilere çok önem verirler. Yakın ve sıcak ilişkiler kurma konusunda başarılıdırlar. İlgileri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan, kendi ihtiyaçlarının farkında olmazlar ve bunları dile getirmezler. Aşırı fedakardırlar. Yaptıklarının doğal karşılanması ya da onların ihtiyaçlarının sorulmaması hayal kırıklığı yaratır. Hayal kırıklığının dışa yansıması sonucu, sitemkar ve aşırı duygusal olarak algılanabilirler.


14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

enneagram tipleri-1

Tip 1: MükemmeliyetçiBirler, doğru olanı yapmak, kendilerini ve çevrelerindeki kişileri geliştirerek, dünyayı mükemmel bir yer haline getirmek için çok çalışırlar. Yüksek iç standartlara sahiptirler. Yaptıkları iş ne olursa olsun, iç sesleri onlara "mükemmel" olduğunu söyleyene kadar, o iş üzerinde sabırla çalışırlar. Başkalarının da bu şekilde çalışmasını beklerler ama bu beklentileri karşılanmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Mükemmele ulaşma çabaları yüzünden, eleştirel ve yargılayıcı olarak algılanabilirler.


14048

14048
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

Enneagram Tipleri

4773

TİP 1: Mükemmeliyetçi

Birler, doğru olanı yapmak, kendilerini ve çevrelerindeki kişileri geliştirerek, dünyayı mükemmel bir yer haline getirmek için çok çalışırlar. Yüksek iç standartlara sahiptirler. Yaptıkları iş ne olursa olsun, iç sesleri onlara "mükemmel" olduğunu söyleyene kadar, o iş üzerinde sabırla çalışırlar.
4773

TİP 2: Yardımsever

İkiler, ihtiyaç duyulan kişi olmaktan, insanlarla ilgilenmekten ve onlara yardım etmekten hoşlanırlar. İlişkilere çok önem verirler. Yakın ve sıcak ilişkiler kurma konusunda başarılıdırlar. İlgileri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan, kendi ihtiyaçlarının farkında olmazlar ve bunları dile getirmezler.
4773

TİP 3: Başarı Odaklı

Üçler, hedeflerine ulaşmak ve başarmak için çok çalışırlar. Kaynakları verimli bir şekilde organize edip, düşünceleri uygulamaya geçirmekte ve sonuç elde etmekte çok başarılıdırlar. Başkalarının saygı ve takdirini kazanmak için, yaptıkları her işte, en iyi olarak görülmek isterler.
4773

TİP 4: Özgün

Dörtler, farklı ve özel olmaktan hoşlanırlar. Bazen kendilerini, bu dünyanın dışındanmış gibi hissederler. Olaylara alışılmadık ve yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Kendilerine özgü bir estetik ve güzellik anlayışları vardır. Yaptıkları işlerde, anlam ve derinlik ararlar. Duygularının son derece farkındadırlar ve duygularını ifade etmeyi isterler.
4773

TİP 5: Araştırmacı

Beşler, bilgi toplamaya, öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye odaklanmışlardır. Son derece mantıklı, düşüncelere önem veren, sebep-sonuç ilişkileri kurmada ve problem çözmede başarılı kişilerdir. Kitap okumaktan ve araştırma yapmaktan büyük keyif alırlar.
4773

TİP 6: Sorgulayıcı

Altılar, tehlikeleri ortaya çıkarmak, kendilerinin ve çevresindeki insanların güvenliğini sağlamak için, herşeye önce şüpheyle yaklaşırlar. Problemleri önceden görüp, önlem almaya çalışırlar. Sürekli tetiktedirler. Altıların güvenlerini kazanmak çok zordur, ama güvendikten sonra o kişiye kendilerini adarlar.
4773

TİP 7: Maceracı

Yediler, bardağın hep dolu tarafını görür, çevrelerine enerji saçar ve hayattan zevk almaya çalışırlar. Zihinleri sürekli yeni ve yaratıcı fikilerlerle doludur. Her zaman birden çok seçenekleri olsun isterler. Bir işi bitirmeden diğerine başlayabilirler. Yaşam enerjileri ile insanlara ilham verir ve onları harekete geçirirler.
4773

TİP 8: Meydan Okuyan

Sekizler, güçlü olmaktan, kontrolü ellerinde bulundurmaktan ve etki bırakmaktan hoşlanırlar. Adaleti sağlamak için mücadele ederler. Kararlıdırlar, inisiyatif alırlar ve engellerin üstesinden gelerek işi sonuçlandırırlar. İnsanların ne düşüneceğine aldırmadan, akıllarından geçeni söylerler ve öfkelerini dışa yansıtırlar.
4773

TİP 9: Barışçı

Dokuzlar için uyum içinde yaşamak ve huzurlu olmak herşeyden önemlidir. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşırlar. İnsanları, olayları, fikirleri yargılamadan, olduğu gibi kabul ederler. Her durumda, olumlu ve olumsuz yönlerin tümünü görüp değerlendirmeden bir karara varmak istemezler.

Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

Enneagram Sembolü

14048

Enneagram sembolü, bir çember üzerinde 9 temel kişilik özelliğini gösteren noktalar ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren ok ve çizgilerden oluşan bir geometrik şekildir.


Enneagram metodolojisinde, Mükemmeliyetçi, Yardımsever, Başarı Odaklı, Özgün, Araştırmacı, Sorgulayıcı, Maceracı, Meydan Okuyan, Barışçı olarak adlandırılan 9 farklı kişilik tipi bulunur.


Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

Enneagram Metodolojisi

Kişilik tiplerini inceleyen diğer teorilerden farklı olarak Enneagram, statik değil dinamik bir sistemdir. Enneagram sembolü üzerindeki her bir nokta, belirli biçimlerde birbiri ile ilişki içerisindedir. Enneagram, tiplerin sadece kişilik özelliklerini, eğilimlerini ve tercihlerini tanımlamakla kalmaz, davranışlarının altında yatan motivasyon kaynaklarını da açığa çıkarır. Bunun yanısıra, tiplerin stres ve güven hallerinde, duruma bağlı olarak değişebilen davranış şekillerine değinir.

Kanatlar

Her bir kişilik tipi, kanat adı verilen, sağındaki ve solundaki kişilik tiplerinden etkilenebilir. Genel olarak bir kanadın baskın olduğu söylenebilir ancak her iki kanadın dengede olduğu durumlar da olabilmektedir. Ana tipin kanatlarla olan ilişkisi her kişinin kendine özgü davranışlar sergilemesini sağlamaktadır. Kanatlar, kişinin temel özelliğini tamamlayıcı ya da karşıt özellikler taşıyabilirler ancak kişinin temel kişilik özelliklerini bulunduğu tip belirlemektedir.

Örneğin Tip 2 Yardımsever için;
14048

2 kanat 1
Bir kanadı baskın olan İkiler ana tiplerinin özelliklerini sergilemenin yanısıra daha görev odaklı, idealist ve yargılayıcı olma eğilimindedirler.


2 kanat 3
Üç kanadı baskın olan İkiler ana tiplerinin özelliklerini sergilemenin yanısıra daha hareketli, rekabetçi ve sonuç odaklı olma eğilimindedirler

Stres ve Güvenlik Noktaları
Enneagram, kişilik tiplerinin stres ve güven anlarındaki davranışlarını da açıklamaktadır. Enneagram sembolü üzerinde, ana tipten uzaklaşan ok yönündeki tip, kişinin stres anında, bazı özelliklerini sergilediği, stres noktası olarak adlandırılan tiptir. Enneagram sembolü üzerinde, ana tipe yaklaşan ok yönündeki tip, kişinin kendini güvende hissettiği anlarda, bazı özelliklerini sergilediği, güvenlik noktası olarak adlandırılan tiptir.

Örneğin Tip 2 Yardımsever için;

14048


Stres Noktası (Ana tipten uzaklaşan ok yönü) : Tip 8
İkiler stres altında olduklarında Sekizin olumsuz özelliklerini sergileme eğiliminde olabilirler. Canayakın, yardımsever ve fedakar olan İkiler, stres altındayken çevresindekiler üzerinde baskı kurmaya, kontrol etmeye veya çatışma çıkarmaya eğilimli olabilir.

Güvenlik Noktası (Ana tipe yaklaşan ok yönü) : Tip 4İkiler kendilerini rahat ve güvende hissettiklerinde Dördün olumlu özelliklerini sergileme eğiliminde olabilirler. Canayakın, yardımsever ve fedakar olan İkiler, kendilerini rahat ve güvende hissettiğinde kendi ihtiyaçlarının ve isteklerinin de farkına vararak, bunları dile getirmeye eğilimli olabilir.
Haziran 2014

jennywilly  yeni bir  gönderide  bulundu.

Çocuk Yetiştirmede Mizaç Tiplerinin Önemi

‘Ey sevgili oğlum, Allahtan başkasını ilah olarak tanıma (Lokman 13)
‘Yavrucuğum; namazında devamlılık göster, doğru ve yararlı olanı emret, kötüden ve yanlıştan vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabır göster. Bunlar azim ve kararlılık gösterilmeye layık şeylerdir. Gururlanarak insanlara üstünlük ve kibir taslama, yeryüzünde küstahça- böbürlenerek yürüme… Davranışlarında ölçülü ve dengeli ol, kaba ve yüksek sesle konuşma.(Lokman 17-19)
Hz. Lokmanın çocuğuna verdiği bu tavsiyeler bir ebeveynin çocuğu ile ilgilenerek konuşmasının ve eğitmesinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu göstermektedir. Başta Hz. Muhammed s. A. V olmak üzere peygamberlerin ümmetlerine ve evlatlarına verdikleri tavsiyeler ve gösterdikleri örnek davranışlar; eğitim ve terbiyenin hem bir sorumluluk hem de kutsal bir görev olduğuna işaret etmektedir.
Peygamber efendimizin en belirgin özelliklerinden birisi çocuklara çokça sevgi ve şefkat göstermesidir. Oğlu olan İbrahim süt emme çağında iken onu koklar, öper ve kucaklardı (Müslim fedail 63 )
‘Dünyada iki reyhanım’ dediği Hasan ve Hüseyin’i sık sık yanına çağırıp sever ve bağrına basardı.
O kendi evlat ve torunları dışındaki çocuklara da sevgi gösterirdi. Usame bin Zeyd şöyle diyor; ‘Resullullah beni bir dizine, Hasanı da diğer dizine oturtur sonra da ikimizi birden bağrına basar ve ey rabbim bunlara rahmet et, ben de bunlara merhametliyim derdi’ (Buhari edep 22)
Resullullah çocukların başını okşar, bineğine alır, sevdiğini ifade eder, hal ve hatırlarını sorar, onlarla şakalaşır, rastladığında selam verir, onları eğlendirir, omzuna ve sırtına bindirirdi.
Hz. Enes Peygamberimize on yıl hizmet etmiştir. Yaptığı işler zaman zaman Resullullah’ın istediği gibi olmasa da kendisine bir kez olsun kaba söz kullanmadığını, vurmadığını, azarlamadığını, surat asmadığını, ayıplamadığını anlatmaktadır. Hz. Peygamber çocuklara adil davranır; sevgide ilgide ve şefkatte onları birbirinden ayırt etmezdi. O bize şu tavsiyede bulunmaktadır. Çocuklarınızın arasını eşit tutun’ (Ebu Davud 3544)
O; her insanın kabiliyet ve yeteneğine, imkân ve ihtiyaçlarına uygun şekilde davranmış ve en verimli şekilde istihdam etmiştir. Sesinin etkileyiciliği ve bu konudaki kabiliyeti nedeniyle Hz. Bilal’i müezzin tayin etmiş, hitabet ve ikna kabiliyetini gördüğü Musab bin Umeyr’i tebliğ için Medine’ye göndermiş, sakin ve barışçıl tabiattaki Hz. Osman’ı barış anlaşmaları ve ihtilafları çözmek için görevlendirmiştir.
Allah insanların biyolojik yapısını (boy, renk, cinsiyet vs.) farklı şekillerde yarattığı gibi psikolojik yapılarını da değişik imkân ve kabiliyetlerde yaratmıştır.
Bazı insanlar daha sakin iken bazıları daha hareketlidir. Bazıları daha duygusal iken diğer bazıları akıl ve mantık ağırlıklıdır. Bazı kişiler halim selim iken bazıları çabuk öfkelenebilirler. Kimileri pratik el becerilerine daha yatkınken kimileri de teorik ve zihinsel yönde daha yeteneklidirler.
Bu açıdan baktığımızda çocuklarımızın bizden ve diğer çocuklardan farklı imkân ve kabiliyetleri olabileceğini bilmeliyiz.
Eğer çocuğun kişilik ve mizaç yapısını doğru tespit edip anlayabilirsek onun gelişmesi için en uygun olan tutum ve davranışları sergilememiz de kolay olacaktır.
Yapılmış birçok bilimsel gözlem ve araştırmalar çocukların neredeyse doğumdan itibaren gözlemlenebilen farklılıklarına dikkat çekmiştir. Bazı çocuklar; korku nedir bilmezken bazıları her yeni durumu korku ve kaygıyla karşılama eğilimindedirler. Bazı çocuklar, gördükleri ve akıllarına gelen her şeyi denemeye eğilimliyken bazıları da yeniliklere daha mesafeli olup bildikleri ve alıştıkları şeyleri devam ettirme eğilimindedirler. Yine bazı çocuklar zorlu şeylerle karşılaştıklarında bütün enerjilerini ve imkânlarını kullanarak zorun üstesinden gelmeye eğilimliyken bazıları ise zorlu şeyler karşısında kendini geri çekmeye ve daha kolay olana yönelmeye eğilimlidirler
ŞUNU HER ZAMAN HATIRDA TUTMALIYIZ:
Hiçbir kişilik ve mizaç yapısının bir diğerine genel bir üstünlüğü yoktur. Bir diğer ifadeyle daha iyi veya daha kötü bir kişilik ve mizaç yoktur. Ancak farklılık vardır. Nasıl ki bir elma çekirdeğinden, portakal olmasını beklemiyorsak; çocuğumuzun mensup olduğu mizaç yapısından da onun için imkânsız olanı beklememeliyiz.
Her anne-babaya düşen şey; o mizaç yapısının imkân ve potansiyellerini tespit edip anlayarak çocuğun olumlu gelişimi yönünde tutum ve davranış sergilemektir.
Kısacası; size verilen bir elma çekirdeğinden bir portakal elde edemezsiniz. Ama o elma çekirdeğinden; sağlıklı, gelişkin, olgun bir elma mı yoksa kurtlu, çürük, ham bir elma mı olacağı siz anne-babaların tutumuna ve çevresel şartlara bağlıdır. Örneğin çok hareketli ve cesur yapıdaki bir çocuğu sakin, halim selim bir hale getirmeniz çok zordur ama onun cesaret ve enerjisini olumlu ve faydalı alanlara yöneltebilirsiniz.
İşte bu yüzden bize hediye edilen her bir çocuğumuzun öncelikle yapısını yani mizaç özelliklerini anlamaya çalışmalıyız. İşte bu nedenle eğer ebeveynler çocuklarına faydalı olmak ve bilmeden de olsa zarar vermek istemiyorlarsa hem kendi mizaçlarının farkında olmalı hem de kendi mizaçlarının çocuklarının mizacına ve beklentilerine uyup uymadığını düşünmelidir. Mesela siz çok sakin ve mantıklı davranan bir ebeveyn olabilirsiniz ama çocuğunuz çok hareketli ve duygusal olabilir. Veya siz çok cesur biri olduğunuz halde çocuğunuz korkuya eğilimli olabilir. Bu durumda çocuktan kabiliyetli olmadığı alanlarda çok şey beklemek, onu zorlamak veya ayıplamak yanlış olacaktır.
Dolayısıyla ebeveynler çocuklarını yetiştirmeden önce kendilerini yetiştirmelidirler.
“Anne-baba her bir çiçeğin kendi renginde ve kokusunda açıp gelişmesi için gerekli bakımı yapan bahçıvan gibidir. O çiçek hangi renkte ise o şekilde açacaktır. Onun rengini değiştirmeye çalışmak, onun rengini beğenmemek veya onu istediğimiz renge boyamaya çalışmak yanlış olacaktır. ”
Üç tür ebeveynlik vardır;
· Biyolojik ebeveynlik; bir çocuğun biyolojik oluşumu için gerekli olan bedensel yeterlilik ile ilgilidir.
· Psikolojik ebeveynlik; kendinin ve çocuğunun mizaç ve kişilik yapısının farkında olarak çocuğunun zihinsel-duygusal ve davranışsal düzeyde gelişmesi ve yetkinleşmesi için gerekli olan tutumu gösterebilme yeterliliğini ifade eder.
· Ruhsal ebeveynlik ise; manevi (ruhsal) açıdan bilgeliğe, hakikate, sonsuz sevgi ve şefkate ermiş olarak çocuğunun imkân ve kabiliyeti nispetinde bu ruhsallığı yansıtabilme yeterliliğidir.
Yüzyıllardır yapılmış olan gözlem ve değerlendirmeler en temelde DOKUZ FARKLI MİZAÇ YAPISI olduğunu göstermiştir. Bu yapıların çekirdeği doğuştan gelmekte olup zaman zaman anne babadan çok farklı olabilmektedir.

Mükemmeliyetçi ve kuralcı mizaç yapısı
Bu mizaç yapısındaki çocuklar; düşünerek hareket eden, uslu, ciddi, ne yaptığına dikkat eden, titiz ve düzenli olmaya eğilimli, “doğruyu ve yapılması gerekeni gözleyen-soran ve onu yapmaya çalışan, bir şeyi hatalı, eksik ve yanlış yaptıklarında bu durumdan oldukça rahatsız olan, mantıklı, yanlışlık yapmaları halinde suçluluk duygusunun çabuk geliştiği, haksızlığa uğramaları halinde ise kolay öfkelenen bir yapıya sahiptirler.

Yardımsever ve duygusal mizaç yapısı
Bu mizaç yapısındaki çocuklar çok duygusal, sevecen, merhametli, yardımsever sıcakkanlı, insanlarla çabuk kaynaşabilen, arkadaş canlısı, çabuk ağlayan, çevresinden ilgi ve sevgi bekleyen, kendisini sevdirmeye ve beğendirmeye çalışan, yakın temastan hoşlanan, çabuk alınıp kırılabilen, alınıp küsebilen bir yapıya sahiptirler.

Azimli ve hırslı mizaç yapısı
Bu mizaç yapısındaki çocuklar; hırslı, enerjik ve rekabetçi olup kendinden emin gözüken, “ başarmak ve takdir edilmek isteyen”, yenilgiyi ve başarısız olmaya tahammül edemeyen amaçlarına kolayca motive olup hedefleri doğrultusunda –duygularına takılmadan- sonuca ulaşıncaya dek çaba gösteren ve bir ortamda ne söylemeleri, nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa ona uygun davranma becerisi gösterebilen bir yapıya da sahiptirler.

Hassas ve hüzünlü mizaç yapısı
Bu mizaç yapısına sahip çocuklar; duygusal açıdan hassas, kolay incinebilen, hüzünlü, merhametli, karşısındakilerin duygularını anlamaya çalışan, içten ve dost canlısı, içlerinden geldiği gibi davranan, bazen aktif ve canlı olsalar da, bazen de yalnızlığa ihtiyaç hissedip kendi duygu dünyalarıyla baş başa kalmaktan hoşlanan, duygusal iniş çıkışları çok sık yaşayan bir yapıya sahiptirler. Duygusal olarak kolay incinirler fakat genelde bunu pek belli etmezler. İncindiklerinin çevresindekiler tarafından fark edilmesini ve anlaşılmasını beklerler.

Düşünceli ve mesafeli mizaç yapısı

Bu mizaç yapısındaki çocuklar genellikle içe dönük, sessiz, bilgiye ve öğrenmeye meraklı, çekingen, gözlemleyen, çok düşünen, korkuya çok eğilimli, yalnız kalmayı seven, insanlara karşı mesafeli, fiziksel yakınlıktan ve temastan pek hoşlanmayan, çevresinde olan bitenleri sessizce gözlemleyen, duygusallıktan oldukça uzak bir yapıya sahiptirler. Dikkat çekmekten, göz önünde olmaktan özellikle kaçınan bu çocuklar; toplumun uzağında veya kenarında olmayı daha çok tercih ederler.

Tedbirli ve kaygılı mizaç yapısı
Bu mizaç yapısındaki çocuklar; kontrollü ve temkinli davranan, güven ve emniyet arayan, ilişkilerinde nispeten çekingen olan, çabuk endişelenen, güçlü ve kendisini koruyan bir otoriteye bağımlı, olası en kötü ihtimalleri hesaplayan, gelecek ile ilgili kaygılar taşıyan, tedbirli ve çekingen hareket etmeye eğilimli, karar vermekte zorlanan veya verdikleri kararları yakın çevresine onaylatan, zaman zaman özgüven problemi yaşayan ve mutlaka “ bilen bir otoriteye” ihtiyaç duyan bir yapıya sahiptirler.

Meraklı ve hareketli mizaç yapısı
Bu mizaç yapısındaki çocuklar çok hareketli, konuşkan, dışa dönük, neşeli, iyimser, muzip, şakacı, heyecan ve maceradan hoşlanan, keyiflerine çok düşkün çocuklardır. Hayal dünyaları çok geniş olan ve sorunlar karşısında derhal pratik çözümler üreten, acı ve sıkıntılardan kaçan, bir şeye uzun süre odaklanmakta zorlanan, kolayca dikkati dağılabilen, aynı şeyleri yapmaktan çok çabuk sıkılan, yenilik ve değişiklik arayan, meraklı (özellikle her şeyi kurcalamayı seven) ve maymun iştahlı, rahat ve biraz da umursamaz bir yapıya sahiptirler.

Cesur ve güçlü mizaç yapısı

Bu mizaç yapısındaki çocuklar; cesur, korkusuz, çevresindekileri yönlendirmek ve yönetmek isteyen ancak yönetilmekten hoşlanmayan, cömert, çatışmaktan çekinmeyen, kendinden emin, zorluklar karşısında güçlü ve dayanıklı, enerjik, her şart ve durumda öne çıkıp müdahale edebilen, kolay ağlamayan, sınırlanmaya ve baskılanmaya sert tepki gösteren, kendilerini ve çevresindekileri korumak için kavga ve çatışmadan asla çekinmeyen, zayıflıktan ve güçsüzlükten hiç hoşlanmayan, sert, baskın, tahakkümcü ve çok çabuk öfkelenen bir yapıya sahiptirler.

Uyumlu ve barışçıl mizaç yapısı
Bu çocuklar; sakin, mülayim, utangaç, hareketlerinde biraz ağır ve yavaş gözüken, aceleci olmayan, huzur ve sükûnet arayan, çevresiyle uyumlu olmaya gayret eden, , çatışma ve kavga ortamlarından hoşlanmayan, barışçıl ve uyumlu olmaya çalışan ancak zorlandığı ve rahatsız olduğu durumlarda gizli gizli inat edebilen bu çocuklar; genelde sakin ve uyumlu olmalarına rağmen nadir de olsa içlerinde biriktirdikleri öfkeyi ani öfke patlamaları şeklinde gösterebilen bir yapıya sahiptirler.

Anne ve babalara düşen görev; çocuklarının mizaç yapısındaki olumlu eğilimleri dengeli bir şekilde teşvik etmek ve geliştirmek, olumsuz eğilimleri ise mümkün oldukça tetiklememek ve en aza indirmektir.

BİR ÇOCUKTAN MEKTUP!
Sevgili annem ve babam;
Bana sahip olduğunuzu sandıkça hata yapıyorsunuz. Benim sadece ben olduğumu kabul edin. Saçım, gözüm, kaşım size benzeyebilir ama benim sizden farklı bir kişiliğim ve eğilimlerim var. Beni dilediğiniz gibi şekillendirebileceğinizi veya tamamen size ait olduğumu düşündükçe yanılıyorsunuz. Ben size bunun tam aksini ispat ettikçe de hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Lütfen beni anlayın.
Beni kendi ufkunuza değil, benim yapımın ihtiyaç duyduğu ufka doğru kanatlandırın. Beni sevin ama kontrol etmek için değil. Beni uyarın ama öfkeyle değil. Hatta gerektiğinde beni cezalandırın ancak cezalandırırken bile gözlerinizde sevgiyi görebileyim.
Söylediğiniz bir şeyi yapmadığımda bunu neden yapmadığıma-yapamadığıma bakıp beni anlamaya çalışın. Mizacımın öncelikli ihtiyaçlarını bilerek onları vermek konusunda gayret edin. Ve size zor gelen (üzen, rahatsız eden, öfkelendiren) yönlerimi beni yargılamadan ve başkalarıyla kıyaslamadan söyleyin. Değişmem konusunda bana sabırlı bir şekilde yardım edin!
ismailacarkan.net

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.