Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dava

Dava, bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılmasıdır. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve feri (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur. İhtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme (kamu) davası, şahsi dava olarak da tarif edilir. Tek başına dava sözcüğü, sıklıkla hukuk davalarını işaret eder. Hukuk davaları: edim davaları, tespit davaları, yenilik doğuran olmak üzere üçe ayrılır: Hak sahibinin, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını, yani bir ediminin yerine getirilmesini istediği davalara edim davaları denir. Mahkemelerdeki davaların çoğu bu çeşittir. Alacak davaları, tazminat davaları gibi. Bir hukuki bağın var olup olmadığının tespit edildiği davalara tespit davaları denir. Delil tespiti, evlilik dışı çocukların neseplerinin tespiti gibi. Mahkeme gününe kadar var olmayan ve yahut hakimin kararı olmadan var olmayacak olan hukuki sonuçları meydana getiren davalara yenilik doğuran davalar denir. Boşanma davaları gibi. Dava edene davacı, dava edilene de davalı denir. Dava konusu olan hususa dava olan şey (eski dilde müddeabih) denir.

Mart 2016

Avukat Kazım Üstün, bir soruya yanıt verdi.

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Basit tehdit suçunun cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.
Nitelikli tehdit suçunun cezası ise 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezasıdır.
Mayıs 2015

Senem Pars, bir soruya yanıt verdi.

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Tehdit suçu Türk Ceza kanunu 106.maddesinde düzenlenmiştir. "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. " denilmektedir.

Anladığım kadarıyla vücut dokunulmazlığına saldırıdan bahsetmişsiniz. Cezası 6 aya kadar değil 6 aydan başlayıp iki yıla kadardır. Üst sınır iki yıl, alt sınır 6 aydır. Şikayete bağlı suçlardan olduğu için tavsiyem şikayetçiden özür dilemeniz ve şikayetini geri almasıdır. Aksi takdirde sabıka durumun, mahkemedeki iyi halin vs sebeplerle 6 ay ile iki yıl arasında bir cezaya hükmolunacaktır. Hiç sabıkan olmadığı için hakim takdir hakkını kullanarak hükmün açıklanmasını geriye de bırakabilir. 5 yıl başka bir suçtan hüküm giymezsen cezan hüküm hiç açıklanmadan 5 yıl sonra düşecektir. Şayet başka bir suçtan 5 yıl içinde yargılanırsan bu açıklanmayan hüküm de açıklanacaktır.
Şubat 2015

Hacer Vural, bir soruya yanıt verdi.

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Bir kimseye karşı internet üzerinden tehdit suçunu işlemek diğer biçimlerden farksız olarak kanundaki şekliyle cezalandırılır. Uzlaşmaya gitmenizi öneririm.
Ocak 2015

Recep Şahin Sargın, bir soruya yanıt verdi.

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Sanıyorum ceza alırsınız fakat 5 yıl bir suç işlememek kaydıyla ertelenir bu sürede ayrı bir suç işlerseniz ikisi de infaz edilir ama işlemezseniz bir sıkıntı olmaz
Ekim 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sanki bu tür olayları bir yerlerden hatırlıyorum. Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade eserinden mi, yoksa Aziz Nesin'in hikayelerinden mi? Neden olmasın, zaten Aziz Nesin, Sakıncalı Piyade'ye önsöz yazmadı mı?

MİT, Dink suikasti belgelerinin 'devlet sırrı' olup olmadığına karar veremedi - Türkiye Haberleri - Radikal

Ankara ve İstanbul ile ilgili haberleri mi aramıştınız? MİT, Dink suikasti belgelerinin 'devlet sırrı' olup olmadığına karar veremedi haberi için hemen tıklayın!
Ocak 2014

Recep Şahin Sargın, bir soruya yanıt verdi.

Aralık 2013

Fatih Uc, bir soruya yanıt verdi.

Hangi durumda maddi/manevi tazminat davası açabiliriz?

Çok genel bir soru bu, yüzlerce tazminat davası türü var ve her birinin dayanağı ile içeriği farklıdır. Ben de genel olarak açıklayayım; size karşı kasten ya da dikkatsizlik sonucu bir zarar verilmiş ise (maddi için ekonomik kaybınız, manevi için çekilen sıkıntı vs. varsa) zarara yol açan olayın hukuki açıdan haksız olduğunu düşünüyorsanız bir avukata gidip hemen işlemlere başlayabilirsiniz.
Aralık 2013

Tuna Do, bir soruya yanıt verdi.

Bireysel olarak nasıl dava açılır?

Dava, belirli unsurları içinde bulunduran bir dilekçe ile adliyeye başvurmak ve bazı durumlarda masrafını ödemek yoluyla açılır.
Aralık 2013

Ahmet G., bir soruya yanıt verdi.

Dava açma dilekçesi nasıl yazılır?

Bir avukata giderseniz o size yardımcı olacaktır.
Temmuz 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Boşanma davalarının sonuçlanması ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları en çabuk biten boşanma davalarıdır. Taraflar anlaştığı için boşanma tek celsede biter. Diğer türlü mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak boşanma davaları 1-4 hafta aralığında sürebilir. Eğer çekişmeli bir boşanma davası söz konusuysa problem burada başlar. Ön inceleme duruşması, tahkikat safhası gibi süreçlerden ötürü özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde boşanma davaları en az 1 yıl sürebilir. Koşullar olumsuz ise bu süre 2-3 yıla kadar çıkabilir. İstanbul dışı şehirlerde nüfusun azlığına bağlı olarak çekişmeli boşanma davalarının sonuçlandırılması ortalama 7-8 celseye denk gelir. Bu da yaklaşık 1 yıla tekabül ediyor. Bu nedenle kesin ve hızlı bir sonuç için anlaşmalı boşanma davaları önerilir. Bu aynı zamanda avukat maliyetini de fazlasıyla azaltıyor.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.