Bilmek istediğin her şeye ulaş

Demokrasi

Siyaset (Türkiye)

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca [Ses bağlantısına git] dimokratia (yardım·bilgi) (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratos, iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilirler. Demokrasinin ana yurdu olan Eski Yunan'daki filozoflar Aristo ve Eflatun demokrasiyi eleştirmiş, o zamanlarda halk içinde "ayak takımının yönetimi" gibi aşağılayıcı kavramlar kullanılmıştır. Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi işlediğinden çok hangi demokrasinin daha iyi işlediği tartışmalarına girmişler ve liberal, komünist, sosyalist, muhafazakar, anarşist ve faşist düşünürler kendi demokratik sistemlerinin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sebeple demokrasinin çok fazla sayıda değişik tanımı oluşmuştur.

Ocak 2017

Evren Bilimci, bir soruya yanıt verdi.

Demokrasi işe yarayan bir yönetim biçimi mi?

Tamamen işe yaramaz bir yönetim biçimi. Kimsenin devlet hakkında tam yetkiye sahip olmaması bir grup parlomento üyesini manipüle ederek emir komutanınçok yavaş işlemesine yol açar.
Aynı zamanda hiç bir zaman hiç bir devlet bahsedildiği gibi bir demokrasi yaşamamıştır. Her zaman bunun demoraksini azlığına işaret ettiği dile getirilerek suç hale demoraksiden aklanmaya devam etmiştir.
Cumhuriyetin gerekliliklerinden olan bu şeytan icadı bir batı ürünü. Darbesiz yaşayamaz.
Ocak 2017

Melek Özaslan, bir soruya yanıt verdi.

Demokrasi işe yarayan bir yönetim biçimi mi?

Tanımı tam olarak karşılayan mevcut bir yönetim biçimi görmemiz pek olası değil; fakat en iyisi olduğu da tartışılamaz bir gerçeklik.
Ekim 2016

Mete Tıkıroğlu, bir soruya yanıt verdi.

Demokrasi işe yarayan bir yönetim biçimi mi?

Tabi ki işe yarar.. Sonuçta sizi kimin becereceğini siz seçiyorsunuz.. Aksi durum daha kötü değil mi!!
Sonuçta birileri size o işi yapacak, en azından bunu kimin yapacağına seçme hakkınızın olması güzel birşeydir.
Eylül 2016

Taylan Özgür Şahin, bir soruya yanıt verdi.

Demokrasi işe yarayan bir yönetim biçimi mi?

Hedefine ulaşacak yani salt demokrasi modelinin işleyebilmesi için yönetime katılacak olan halkın bilinçli ve dışarıdan etkilere kapalı olması gerekir günümüz şartlarına göre olan sistemlere demokrası adı verilemez bu şartlar sağlanırsa ancak bu soruya cevap verilebilir.
Ocak 2016

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Ulus-Devlet kavramı yerine Ulus-Toplum kavramı ekseninde bir ülke olmuş olsaydık daha mı iyi olurdu?

Aslında ikisi ayrılmaz kavramlar. Ulus-devlet ve ulus-toplum kavramlarındaki 'ulus' kelimelerini matematikteki gibi sadeleştirirsek, 'devlet' ve 'toplum' kavramları açığa çıkıyor. Bizim son birkaç asırdır meselemiz de bu zaten. Devlet ile vatandaşı bir arada göremedik. Vatandaşın aslında devletin temel unsuru olduğunu unuttuk. Ne zaman hatırladık? Vergi toplanacağı zaman, askere alınacağı zaman, oy kullanacağı zaman hatırladık.

Ulus-toplum kavramı, hiçbir zaman tasvip edilemeyecek bir milliyetçiliğe sebep olur ki, bunun acıları da er geç çekilir. Mesela, Türkiye'deki herkese 'Türk' olduğunu kabul ettirmek gibi. Aslında Türkler gibi, Kürtler, Araplar vs. milletlere mensup vatandaşlar da Türkiye'de yaşamaktadırlar.

Ulus-devlet kavramı ise 'yurt milliyetçiliği'dir. Örneğin herkese Türk pasaportu vermek gibi. Resmi dil Türkçe olabilir ama iki Arap, aralarında Arapça konuşabilir; Kürt bir türkücü, türküsünü kendi dilinde seslendirebilir. Dışarıdan bakınca herkesin Türk görünmesi, yurtiçinde ise herkesin kendi etnik kimliğini özgürce yaşabilmesidir. Örneğin, buradan Almanya'ya bakınca orada yaşayanları Alman diye tanımlıyoruz ama Almanya vatandaşı olanlar içinde araştırsanız zenciler bile çıkar.
Ocak 2016

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Ulus-Devlet kavramı yerine Ulus-Toplum kavramı ekseninde bir ülke olmuş olsaydık daha mı iyi olurdu?

Ülke olmak derken zaten "devlet" olmak kasdedildiğine göre soru ontolojik olarak yok oluyor.. .
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Bugüne kadar iktidara gelen partiler nerede hata yaptılar? Nasıl olmalarını isterdiniz?

Çağa göre doğru iktisat politikaları izleyemediler ya da izlemekte geç kaldırlar. Bu, büyük resim. Resme yakından bakılırsa, sanayiye nasıl teşvik verilecek, tarım nasıl desteklenecek, hangi konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülecek, kamu sektörü hangi alanlarda yer alacak, özel sektör nasıl oluşturulacak gibi konular açığa çıkıyor. Kısacası bir organizasyon eksikliği, bir düzensizlik vardı.

Bir diğer önemli konu ise insana ne şekilde yatırım yapılacağı, ülkenin insan kaynağının nasıl değerlendireleceği konuları zayıftı.

Nasıl olmalarını mı isterim? Ne görüşü savunurlarsa savunsunlar evvela gerçek bir Türkiye haritasını çıkarmalılar. Türkiye'yi iyi anlıyor olabilirler ama az gelişmişliğimiz daha da iyi anlamaları gerektiğine işaret ediyor.

Bir de Türkiye demokrasisinin gerçek anlamda en büyük eksikliği merkez sağda gerçek anlamda ya da gerçeğe yakın bir şekilde liberal parti olamayaşıdır. Liberalizm, tıpkı pekmezle tahinin karıştırıldığı gibi muhafazakârlıkla karıştırılıp halkın önüne sunulur.
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Çoğulcu demokrasi ile çoğunlukçu demokrasinin farkları nelerdir?

Tahmin ediyorum 'çoğunlukçu' terimi, 'çoğulculuğun' suistimal edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Çoğulcu demokrasi, çok fikrin serbest seçimlere girebildiği, temsil hakkı için yarışabildiği demokrasi türüdür. Örneğin eski Doğu Bloğu ülkelerinde devlet isminde 'demokratik' kelimesi oluyordu ama tek bir parti bulunuyordu. Seçim ise, bu partiden hangi yörede hangi adayların seçileceği ile ilgiliydi. Genel seçim olmaktan ziyade bizdeki bir parti içerisindeki ön seçim gibi birşeydi.

Çoğulcu demokraside ise farklı görüşlere ait oluşumlar (siyasi partiler) serbest seçimlerde yarışabilirler.

Hükumet kurma krizi yaşanmaması için iktidara gelme konusunda seçmen oylarında mutlak çoğunluğa sahip olma şartı aranmayabilir ama bu da demokrasi açısında tartışmaya açıktır.

Hükûmet hangi görüşten ya da görüşlerden olursa olsun, diğerlerini ezemez. Ülkenin hukuk düzenine ve evrensel insan haklarına bağlı olmalıdır. Ayrıca kabul görmüş modern hukuka aykırı olamaz. Örneğin temsilsiz vergi hakkı doğuramaz.

Çoğunlukçu düzende ise, devlet erklerinde çoğunluğu ele geçirenler, azınlıkta kalanlara iyi davranmama hakkını kendilerinde bulabilirler. Bunun en basit yolu yasama kuvvetinde çoğunluğa ulaşmaktan geçer. Böylece yürütme kuvvetinde baskın hale de gelirler hatta tamamını ele geçirebilirler. Bu iki kuvvet onların olunca yargı da bağımsızlığını yitirerek onların yargısı olabilir.
Kasım 2015

Dilara  yeni bir  gönderide  bulundu.

Ağustos 2015

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Feministler gece operasyonuyla 200 sokağını adını değiştirdi

Feministler gece operasyonuyla 200 sokağını adını değiştirdi - BirGun.net

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece feminist dernek 'Osez le feminisme' üyeleri 200 sokağa verilen erkek isimlerini kadın
Haziran 2015

Uchiha Itachi, bir soruya yanıt verdi.

'Sayısal demokrasi halkın cehaletiyle ters orantılı bir rejimdir.' (Prof. Dr. Doğan Kuban) Bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sayısal demokrasiden kastı bana göre; çoğunlukçu demokrasi anlayışını savunduğunu gösterir. Bu demokrasi anlayışı; çoğunluğun kararının mutlak olduğu ve çoğunluğun istediği her şeyi yapabilme iktidarıdır. Cehaletin ters orantılı olması da alınacak bir karada toplumda geniş tabanlı bir işbirliği sağlanmasının cehaleti azaltacağını ifade etmiş. Diğer bir ifadeyle, toplumun alınacak olan bir kararda ne kadar büyük bir işbirliği sağlarsa cehalet o kadar azalacaktır. Lakin bu görüş bana göre çok tartışılır!
Mart 2015

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Demokrasi işe yarayan bir yönetim biçimi mi?

Ne işine ama . Çoğunluk içinde yer alıp kendi diktatörünüzü seçebilirsiniz mesela. Yada muhalefette kaldığınızda beş yıl sonra abdurrahman çelebi olmayı ummanıza da yarayabilir . Başka işe de yarar. Hele meclise kapağı attınız mı sülalenizin işine yarar .
Daha fazla

64 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.