Bilmek istediğin her şeye ulaş

Devlet Düzeni

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Kasım 2015

Hacer Kara, bir soruya yanıt verdi.

Vergi nedir? Vergi bir devlet için neden önemlidir?

Vergi : biz gibi ena....in düzenli ödediği. Ama zenginlerin asla ödemediği ve ödememek için hayıra okul... Hastane ... Yaptırıp kendi isimlerini kullandıkları ...mersedesle gezip Devlete vergi borcunu kaçırdığı: aslında ödenmesi gereken tüyü bitmedik öksüzlerin hakkı olan paradır
Kasım 2015

Mozambik_prensi, bir soruya yanıt verdi.

Vergi nedir? Vergi bir devlet için neden önemlidir?

Vergi ; İnsanlığın doğuşundan beri güçlü ve zayıf ilişkisinin ortaya çıkması ile başlayan bir güç simgesidir. Güçlünün gücünden aldığı dayatma ile zayıflardan kopardığı ve aldığı değerlerin toplamıdır. Verginin alt yapısında ya da doğuşunda ceberrut bir ilişki yumağı yatmaktadır. Vergi alma ayrıcalığını toplumu yönetme erkini ele geçirenler elde etmiştir. Vergi tarihsel süreçte uygarlığın gelişmesiyle değişim göstermiştir. Yönetenler ve yönetilenler arasında ilişkinin günümüze kadar olan değişimi, şüphesiz ki verginin amacını ve anlamını da değiştirmiştir.Eski çağlarda vergi, mağlupların galiplere ödemesi gereken bir borç olarak kabul olunmakta ve mağlupların gelirleriyle servetlerinin bir bölümü haraç adı altında alınmaktaydı. Eski sümer, Yunan ve Roma medeniyetlerinde az veya çok önemli vergiler vardı. Fakat kökeninde vergiler ihtiyari bir mahiyet gösterirlerdi. Dönemlerine göre kabile reisi, derebeyi veya krallara verilen bir nevi hediye ve yardımlar verginin ilk şekilleridir.Derebeyi veya kabile reislerinin yerine merkezi devletler geçtikçe bunlar yetersiz kalmış, sonuçta ihtiyari yapıda olan hediye ve yardımlar, zora dayanan bir şekil almıştır.
Günümüz modern dünyasında vergi kapsamlı tanımı şu şekilde yapılabilir. Vergi; devlet veya vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerince, egemenlik gücüne dayanılarak, mali, ekonomik, sosyal ve siyasi amaçlarla, yükümlülerden, mali güçlerine göre, bireysel karşılığı olmaksızın, kanunlara uygun olarak ve hukuki cebir altında alınan parasal ödemelerdir.İlk çağlarda vergiler orduların ve sarayların ihtiyaçlarını finanse etmek amaçlı toplanırken günümüzde vergilerin toplanma amacı çok kapsamlı bir hal almıştır. Vergilerin amaçlarını mali olan ve mali olmayan amaçlar olarak ikiye ayırabiliriz. Verginin mali amacı kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamaktır.Ancak, devlet, mali amaçlar dışında mali olmayan dışında iktisadi, sosyal, ve hatta siyasi güdülerle vergi alma yoluna gidebilir. Bu bağlamda, verginin mali olmayan amaçları arasında ,
· İktisadi kalkınmanın sağlanması,
· Gelir dağılımında adaletin sağlanması,
· Bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi,
· İktisadi istikrarın sağlanması,
· Belirli sektörlerin gelişmesinin teşvik etmek,
· Kamu sağlığını ve çevresel yapıyı korumak,
· Belirli işletme türlerinin yaygınlaşmasını sağlamak,
· Belirli tüketim mallarının tüketimini teşvik etmek [caydırmak]
· Demografik yapıyı değiştirmek amacıyla, evlilikleri ve nüfus artışını teşvik etmek [caydırmak] sayılabilir.
Ekim 2014

Faruk Altınay, bir soruya yanıt verdi.

Büyükşehir belediyeleri ile normal belediyeler arasındaki farklar nelerdir?

Bu konudaki tüm detaylı bilgileri aşağıda verdiğim linkte bulabilirsiniz. Kolay gelsin.
eskisehirkentkonseyi.org.tr/kentkonseyi/...
Eylül 2014

Gökhan Tonbak, bir soruya yanıt verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Bakan arasındaki görev ve statü farkı nedir?

Hükümetin calışma şekli gelenekseldir herhangi bir mevzuata baglı degildir... bakanlıgı olmayan kurumlar için başbakan yardımcısı atanır... bakanlıkların asli görevi olmayan işlerle ilişkilendirilirler... basbakan yardımcısı olmazsa tüm bu işler başbakanlığa baglanır
Temmuz 2014

Engin Ergül   yeni bir  gönderide  bulundu.

Temmuz 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Oligarşi nedir?

Oligarşi, sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Yunancadaki 'az' ve 'yönetim' kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir.

Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi, dini, kültürel veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler.

Oligarşi, küçük bir azınlığın kanunsuzca yönetimde olduğu devlet biçimidir. Bu açıdan ele alındığında, oligarşi kavramı, devletin tüm kurumlarının küçük bir azınlığının kontrolünde olması demektir. Bu yönetim biçiminin demokrasi olarak halka yansıtılması nadir görülen bir durum değildir. Hükumet oy sayma yetkisi dahil demokrasinin tüm kuvvetlerine (yasama, yürütme, yargı) hükmeder.
Bilmem tanıdık geldi mi.
Haziran 2014

Esra Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Oligarşi nedir?

Az ve belirli sayıda kişinin, bir ülkenin veya müessesenin idaresini ellerinde bulundurup, hakimiyet teessüs etmeleri. Gerçek iktidarın birkaç kişinin, bir grubun, birkaç ailenin veya bir sınıfın elinde bulunduğu idare tarzıdır.
Haziran 2014

Esra Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Büyükşehir belediyeleri ile normal belediyeler arasındaki farklar nelerdir?

Büyükşehirler 10.7.2004 tarihli 5216 sayılı kanuna göre çalışırlar.
5216 --> mevzuat.gov.tr/metin.aspx? Mevzuatkod=1.5...

Sınırları içerisinde ilçe belediyeleri ve orman köyleri bulunur. Daha çok kentin genelini ilgilendiren konularla uğraşırlar. Büyükşehir belediyelerini altındaki İlçe Belediyeleri ise daha çok mahalle ve sokaklar ile ilgilenir. (Örneğin meyve sebze halleri ile Büyükşehir ilgilenir, semt pazarları ile ilçe belediyeleri)
Haziran 2014

jennywilly, bir soruya yanıt verdi.

Oligarşi nedir?

Oligarşi... Zenginlikle soslanmış dikta... .
Mayıs 2014

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Oligarşi nedir?

Ülkenin sadece bir kesimin elinde olması, belirli bir grup tarafından yönetilmesidir. Halkın söz hakkı yoktur. Genelde asil ve soylulardan oluşur. Ancak günümüzde de demokrasi ile yönetiliyormuş gibi gözüküp asil olmayan gruplar tarafından yönetilme şekli de mevcuttur...
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Vergi nedir? Vergi bir devlet için neden önemlidir?

Kısaca, devletin çeşitli alanlarda hizmet sağlamak amacıyla yaptığı harcamalar için tüzel veya gerçek kişilerde aldığı paradır. Bugün dışarıda gördüğümüz yollar, kaldırımlar, okullar, hastaneler gibi devlete ait olan kamusal alanlar vergiler sayesinde yapılır. Vergiler çok çeşitlidir ve hepsinin sınırları kanunlarla çizilir.
Daha fazla

39 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.