Bilmek istediğin her şeye ulaş

Devlet

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Hukukî açıdan devlet, genellikle unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna göre devlet; "Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir." Bu tanımdaki unsurlar şunlardır: İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir. Modern yaklaşıma göre millet unsurunun kurulabilmesi için manevi nitelikte bağlar yeterli olup bu manada birlikte yaşama iradesinin doğması yeterlidir. Egemenlik unsuru: Siyasal iktidar unsuru olarak da adlandırılan bu unsur, Devletin esas kurucu unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik kavramı otoriteden farklı olarak ülke içinde biricik meşru güç kaynağı olmayı ifade ederken ülke dışında (uluslararası alanda) bağımsız olmak anlamına gelmektedir. Ülke unsuru: Ülke, coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Ancak devletin sınırları konusunda bir tartışma bulunması mümkündür. Ancak devlet sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.

Nisan 2017

Eren Ergez, bir soruya yanıt verdi.

Dinen haram olmasına rağmen kumar, alkol satışı gibi işlemlere devletin aracı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burası laik bir ülke ve herkes senin dinini yaşamak zorunda değil. Özgürlük denen bir şey var isteyen alkol sigara kullanır bu seni ilgilendirmez ve en önemlisi BİZ MÜSLÜMAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ!! Çünkü devletin dini olmaz. Hükümetin müslüman ayağına yatıp alkoldeki vergiyi indiregandi yapması ironik bir durum evet.
Nisan 2016

Peri Özdil, bir soruya yanıt verdi.

Devlet kurumlarındaki işlerin daha hızlı ve seri yapılması için sizce ne yapılması gerekir?

İnsanlar başa çıkamıyorsa bu tip olaylarda gelişmiş teknoloji vardır elbette, bir de araştırma, gelişmiş ülkeleri araştırıp sistemlerine bakıp uygulama yapmak gibi çok kolay yollar var bizdeki mesele iş yapamayan yapmaya da pek niyeti olmayan bürokratlar
Mart 2016

Ali Sinan Demirörs, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

''Üniversite'' Antik Yunanda evrensel yapıda öğrenmeyi, öğretmeyi bilhassa düşünme ve sorgulamayı amaçlamıştır. Sözcüğün kendisi de buradan gelmektedir. Öğrenci her düşünce, kavram ve yapıyı olduğu gibi devleti de sorgulayacaktır.Devlet dediğimiz teşkilat da hata yapabildiğinden bu çok normal ve aslında olması gereken bir süreçtir, yani oluşumun amacı aslında budur. Günümüzde ise yüksek öğretim kurumları devletlerin himayesinde olan bir takım kuruluşlar tarafından şekillendirildiği için art niyetli olan devlet ebette sorgulanmak istemeyecek, buna yola açan akademik birimleri, öğretim görevlilerini ve öğrencileri baskılayacaktır.
iBugüne dek hiçbir üniversitede ''bölün, parçalayın'' zihniyeti duymamış olmamıza rağmen akademisyenleri ötekileştirip muhtarlardan medet uman devletler, ''En iyi toplum cahil olandır'' diyen akademisyenler de görmek mümkündür...Yani iyi bir üniversiteden kasıt her şeyi sorgulatan olmalıdır.Yönetime karşı veya yandaş olmak ise kişinin sorgulama sonrası beğeni veya eleştiri oluşturarak hareket etmesidir.İnsan her şeyi nedenlerini bilerek benimsemeli veya karşı çıkmalıdır.Bu da sorgulamada imkansızdır.
Mart 2016

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' K. Atatürk. Bu sözden hareketle, Türkiye bir cumhuriyet olamamıştır. Adamı olan kimsesi vardır, olmayanın kimsesi yoktur.

Tekmeci Müşavir Yusuf Yerkel Dosyası Kapandı Haberi ve Son Dakika Haberler Mynet

Tekmeci Müşavir Yusuf Yerkel Dosyası Kapandı haberi ve daha fazla haberler için hemen tıklayın! En güncel haberler ve son dakika haberleri Mynet Haber'de!
Şubat 2016

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Şubat 2016

Osman Smn, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Orta okulda çok donanımlı ve kaliteli bir Türkçe dersi öğretmenim vardı. Hiç unutmam şöyle demişti: "Bir eğitim kurumunun öğrencinin başarısına katkısı maksimum %30'dur, gerisi öğrencinin kendisine aittir. " Üniversite iyi olabilir ama kişi bundan faydalanıp kendini donanımlı hale getirmeyebilir. Üniversite yetersiz olabilir fakat kişi çabasıyla bu eksiklerini giderebilir.

Devlet yönetimine karşı olmak için devletin kendini konumlandırdığı yer önemlidir. Devlet belli bir zümrenin üstünlüğünü meşrulaştırmak üzere diğer insanların hakkını gasp ediyorsa bu sisteme hakkı gasp edilen kesimin karşı çıkması gayet doğal bir sonuçtur. İnsanın temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan ve tüm insanları hukuk önünde eşit kabul eden bir devlet anlayışına ise eşkiyalık düzenini arzulayan nefisler itiraz eder. Bu açıdan devlete karşı olmak terimini sağlıklı ifade etmek için devletin neyi temsil ettiğini iyi belirlemek gerekir.

İyi bir eğitim alarak donanımlı hale gelmek, sistemin çarpıklığına ve yanlışlarına karşı olmayı tetikler demek daha doğru bir ifade olur.

Şubat 2016

Kerem Yakutlu, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Hükümet politikalarını eleştirme, yerel yönetimin politikalarını eleştirme gibi yetenekleri geliştirebilir zira yukarıda bahsi geçen kurumlar, siyaset bilimlerinde uzmandırlar fakat bu tamamen karşı olmayı tetiklemeyebilir. Aile kültürü, çevre kültürü ve milli kültürün bireyin görüş ve düşüncelerini daha fazla etkilemekte olduğunu söyleyebiliriz. Bakış açısını belki bir miktar değiştirebilir.
Şubat 2016

Tahir Kavbri  yeni bir  gönderide  bulundu.

Büyük devlet, büyük millet, büyük medeniyetler kurmuş bir neslin torunlarıyız

1389
Büyük devlet, büyük millet, büyük medeniyetler kurmuş bir neslin torunlarıyız
Büyük Türkiye bilincini her türlü sıkıntılarımıza rağmen içimizde yaşatmaya devam etmeliyiz.

Bütünü oluştururken manevi değerlerimiz, dini değerlerimiz, aile kurumumuz, kültürümüz gibi birçok hasletimiz önem arz eder her daim. Bu bütün içerisinde beliren ara renkler, büyük parçaları birbirine perçinleyen harç gibidir.

Günümüzde sadece, ya -yaşasın kralım- ya da -kahrolsun-u yaşamamalıyız. Olaylara karşı hoşgörümüzü ve öz eleştiri yetilerimizi kaybetmemeliyiz hiçbir zaman.
Son yüz yılda, "büyük medeniyet" ülküsüyle yola çıkanlar, "daha iyi bir hayat" anlayışına dönmeseler idi, bizler çoktan büyük medeniyetimizi kurmuştuk bile.

Yeter ki insanın içinde o ruh olsun. O kararlılıkta olanlar, yalın ayaklarıyla bile büyük medeniyetini kurmak için yola çıkarlar diye düşünüyorum.
Biz Müslümanlar, farklı coğrafyalarda olsak bile, aynı dünyada yaşayıp aynı dünyada öleceksek fazla konuşmamıza gerek yok. Safları sıklaştıralım yeter.
Kalın sağlıcakla.
Şubat 2016

Tembel Haydut, bir soruya yanıt verdi.

Devlet kurumlarındaki işlerin daha hızlı ve seri yapılması için sizce ne yapılması gerekir?

Devlet kurumları cok hantal ve eski memurlar yetersiz... Devletin asli görevi olmayan konulardan elini ayağını çekmesi ve denetleyici olarak bulunması gerekiyor. Bilişim teknolojilerini geliştirmesi ve vatandaşa bir çok hizmeti uzaktan ( e-devlet ) vermesi ve en önemlisi emekliliği gelen eski memurların süresini uzatmadan emekli etmesi gerekiyor. Onların yetersiz olması ve yeniliğe açık olmamaları aynı zamanda suanda yetki sahibi olmaları işleri yavaşlatıyor.
Ocak 2016

Adem Ekinci, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Devlete karşı olmanın karşılık kelimesini zaten biliyorsunuz. Ama yönetimi eliştirmek tabiki makul ve gerekli. Eleştiri olmadan daha iyisine ulaşamassın. İyi bir üniversiteden mezun olan kişi bunu aile terbiyesiyle birleştirirse bence vatana millete, yönetime karşıda olsa desteklesede hayırlı olur.
Ocak 2016

Adem Ekinci, bir soruya yanıt verdi.

Devlet kurumlarındaki işlerin daha hızlı ve seri yapılması için sizce ne yapılması gerekir?

Yetenek ve bilgiye dayalı atama. Ayrıca performansa dayalı maaş ve terfi işlemleri.
Kasım 2015

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Devlet kurumlarındaki işlerin daha hızlı ve seri yapılması için sizce ne yapılması gerekir?

Bir zamanlar bir savcının restoranında müzik yapıyordum. Bu abi makamına yeni bir telefon aldı, faxlı falan... Sene 1992... Bu aletin kullanma kılavuzunu tercüme etmemi istedi, bana da o anda pasaport yenilemesi lazımdı. Ertesi gün gittim abinin makamına bir saat içinde ben onun tercümesini yaparken o da benim pasaportu yaptırdı. Yalnız nüfus kağıdım da kayıptı, önce onu çıkarttırması gerekti.

İkinci hikaye de şöyle; Ankara'da bir barda müzik yapıyordum (yine yıllar önce). Müziği çok beğenen orta yaşlı bir çift İsviçre'deki bir üniversitede okuyan kızlarının doğum gününe denk gelen Türk gecesinde çalıp çalmayacağımı sordular. Tabii ki ücreti mukabilinde olur dedim. Kızları gecenin organizatörlerindendi, beni de doğum günü hediyesi olarak göndereceklerdi. Yine pasaport problemi vardı, bu sefer hatta vize problemi bile olmalıydı. Barda konuştuğum adam ertesi gün pasaportu emniyete götürüp, adı aklımda değil bir emniyet müdür yardımcısı kadına vermemi, uzatıldıktan sonra da alıp ofisine getirmemi söyledi. Ertesi gün götürdüm, abla çay ikram etti, pasaportu aldı, ben çayımı bitirene kadar uzatılmıştı. Beni gönderen abinin konumunu bilmiyordum ama bayağı iyiymiş. İş bitince pasaportu abinin ofisine götürdüm, ertesi gün İsviçre vizesi, biletim ve bir miktar harcırahla geri aldım.

☺ Kıssadan hisse; bi abi, dayı vb her zaman çok yararlı oluyor.
Kasım 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

125 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Başbakanlık

12 Kullanıcı   18 Soru   47 Yanıt

Özelleştirme

3 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt

Devlet Politikaları

218 Kullanıcı   46 Soru   121 Yanıt

Devlet Kurumları

85 Kullanıcı   17 Soru   66 Yanıt

E-devlet

30 Kullanıcı   6 Soru   14 Yanıt

Kamu

43 Kullanıcı   14 Soru   51 Yanıt

Koalisyon

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt