Bilmek istediğin her şeye ulaş

Devlet

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Hukukî açıdan devlet, genellikle unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna göre devlet; "Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir." Bu tanımdaki unsurlar şunlardır: İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir. Modern yaklaşıma göre millet unsurunun kurulabilmesi için manevi nitelikte bağlar yeterli olup bu manada birlikte yaşama iradesinin doğması yeterlidir. Egemenlik unsuru: Siyasal iktidar unsuru olarak da adlandırılan bu unsur, Devletin esas kurucu unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik kavramı otoriteden farklı olarak ülke içinde biricik meşru güç kaynağı olmayı ifade ederken ülke dışında (uluslararası alanda) bağımsız olmak anlamına gelmektedir. Ülke unsuru: Ülke, coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Ancak devletin sınırları konusunda bir tartışma bulunması mümkündür. Ancak devlet sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.

Kasım 2010

Byrm @nightwalker

Devlet sana ne kadar müdahale etmeli?

Devlet, ona müdahale edebildiğim kadar bana müdahale edebilmeli..
Ocak 2015

Muharrem Şahin @mhrmshn

Aselsan mühendislerinin intihar süsü verilerek, cinayete kurban gitmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İntihar mı yoksa cinayet mi?

Hep soylerim bir bulus yapacaksiniz Turkiyede yapmayin.
Turk patent kurumu, tubitak, Kosgeb vb kurumlar hep
yabancilarin elinde. Bunu defalarca kanitlayacak tecrubelerin
ve bu kurumlarda calisan kisilerle sohbet etme firsatim oldu.

Bu muhendis arkadaslar gibi caninizdan olursunuz. Anadolunun
ucra koselerinde bir tamirci vatandasimiz petrole bagimli olmayan
bir arac motoru yapmisti.
Kedisine 1 hafta sonra araba ile ezdiler ve oldu. Icat ettigi motor
dukkandan kayboldu ve dukkani yandi.
Varin siz dusunun gerisini.

Turkiyede malesef Devlet kurumlarinda calisan makam sahibi
kisiler o makami mevkiyi dolduracak capta insanlar deyiller.
Dussunsenize! Yillarca kasaplik yapmis ve parayi bulmus adam
partiye yuklu bagis yapinca ve secim bolgesinde taniniyorsa parti
tarafindan aday gosteriliyor ve seciliyor.
Allah askina bu kasap adam mecliste ne ise yarar. Hicbir ise yaramaz
onune ne getirilirse imzalar. Kendi bir gurusu olmaz. Bugun Turkiye
bu tur capsiz insanlar tarafindan yonetiliyor.

Bu tur olaylar ancak bizim gibi ulkelerde oluyor.
Kasım 2014

Şaman @chamacon

Muhalefetin herhangi bir teklifini kabul etmek iktidara zarar verir mi?

İktidarın her icraatına "tüh! Kaka! " dememenin, gerektiğinde alkışlamanın da muhalefete zarar vermeyeceği hatta yücelteceği gibi iktidarın da muhalefetin düşüncelerini dikkate alması zararlı değil bilakis kalkınmanın lokomotif olgunluklarından biridir. İkili ilişkilerde de görülen kibir duvarı ne hikmetse dışarıdan gelene pek işlemez ve modernlik adı altında hemen içeri alınır. Oysa fikrin yüceliği nereden geldiğinde değil, ne niyetle ve ne emekle üretildiğindedir. Su bulandırmak için de ortaya sürekli dezenformasyon yaymak da affedilir bir yanlış değildir. Ülkemizdeki muhalefet anlayışının tabanı maalesef gözü kapalı bir kötülemeye dayanır, oysa eleştiri alternatif fikri ile birlikte yapıldığında muteberdir. Bu kötü üslup bugünün sorunu olmayıp demokratik yaşamımız boyunca vuku bulan, ilerlememizin önünde topyekün olmaya en büyük engeldir.
Mayıs 2014

Mehmet Çapur @mmtcpr

Sizce devlet olmalı mıdır?

Kesinlikleee tek kelimeee
Mayıs 2014

Mehmet Çapur @mmtcpr

Tek dünya devleti oluşunca sizce dünya barışı adına mantıklı bir sonuç getirecek mi?

Tek dünya devleti kontrolsüz güç demektir. Kontrolsüz güçte barıştan ziyade beraberinde zulmü getirecektir... Saygılar... .
Ocak 2014

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki fark(lar) ne(ler)dir?

Önce hukukun tanımını yapmak lazım. Hukuk bireyler arası ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Türleri ise. Gelenek görenek, ahlak, din kuralları ve yaptırımı devletçe belirlenen yasalardır. Kanun ise anayasa ile tanınan hak ve menfaatlerin nasıl uygulanacağını kurala bağlayan hukuk kaynağıdır. Görüldüğü üzere hukuk ile kanun ana başlıkta birleşen ancak unsurları itibarı ile birbirinden farklı kavramlardır. Hukuk devleti hukuku her nevi ile uygulayan genel ve özel kanunlarla anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükleri mümkün olduğunca hukukun tanımına uygun olarak bireyler arasında uygulayan erk iken. Kanun devletinde ise erkin yarattığı ve düzenlediği çerçevede yaşama hakkı veren devlettir. Hukuk devletinde birey hak sahibi iken kanun devletinde hak bireye tanınan başka bir ifade ile lutfedilen menfaattir.
Aralık 2013

Şaman @chamacon

İyi bir devlet başkanı olmak için ne tür bir eğitim alınmalıdır?

Hukuk almamalı (hukukla oynayarak kendi aleyhine çevirebiliyorlar)
İktisat almamalı (parayı kendi aleyhine çevirebiliyorlar)
İşletme almamalı (makamı işletme olarak görüyorlar)
Türkçe ve Edebiyat almamalı (Yalanları çok iyi sıralayabiliyorlar)
Psikoloji almamalı (Kimi nasıl susturabileceğini öğreniyorlar)
İngilizce almamalı (one minut çıkışları yapabiliyorlar)
Biyoloji almamalar (Toma suyuna biber gazı yerleştiriyorlar)
Aralık 2013

Gizli Kullanıcı

Sizce asgari ücret uygulaması verimlilik, hakkaniyet ve çalışan hakları açısından uygulanmalı mı yoksa kaldırılmalı mıdır?

Ekonomist değilim ama ya kaldırılmalı yada hayatın her alanında azami sınır gibi bir uygulama konulmalı yoksa dengesizlikten herkes durumunu kabullenerek yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla haksızlık sürüp gidecek. Sosyal devlet ilkesine ters yani.
Eylül 2013

Tanju Ergul @ergulice

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulum paradigmaları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist bir devlet olamaz; buna karşın emperyalizme karşı duruşuyla mazlum halklara örnek teşkil eder. Komşularıyla işbirliği yapar, dayanışma içerisinde olur. Geçmişteki düşmanlıkları, bugünün politikası yapmaz. Sosyal bir devlettir, yurttaşlarının refahını ön planda tutar, ekonomik kalkınma bunun için temel ilkedir. Dünyadaki yeniliklere ve gelişmelere önyargılı değildir, bu yönüyle dışa açık bir devlettir. Yabancı yatırıma hayır demezken, millî sanayiî destekler. Geçmişi, geleceğini şekillendirmekteki en büyük esin kaynağıdır. Ülkede asil sınıfı olamaz; asalet, halka aittir.
Şubat 2013

Üzeyir Ilkgül @tevazu

Devlet memurları arasındaki (polis,asker hariç) ücret uçurumunun nedeni nedir?

Görülebilir bir uçurum yok. Az da görünmüyor, kendi mesleğime baktım KPSS'yi kazanan yeni mezun bir mühendis 2726 lira kazanabilir ki özel sektörde o mühendis bunun yaklaşık yarısını alır.

Memuriyet
Kasım 2012

Nazende @nazende

Eski Mit Müsteşarı Mahir Kaynak'ın ''Her ülkeye bir derin devlet lazım'' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı ülkelerin derin devleti var mıdır?

Demirel bu meseleye nokta koymuştur; derin devlet devletin ta kendisidir.

Yani, devletin kurumlarındaki bireylerin kendi inandıkları devlet çıkarlarını koruma uğruna, ortak hareket etmeleri ve çoğunlukla icra noktasında pratik olmayan hususları hukuk dışına çıkarak aşmaya çalışmaları ve bunu gizlemeleridir. Şayet ortak hareket eden bireyler bunu bir usüle dayandırabiliyorlarsa ve neredeyse devletin tüm erkleri sürece dahil olmuşsa, zaten devlet toptan derinleşmiş demektir. Ancak bu kısmi bir oluşumsa ve deşifre olursa, alayı çete, örgüt filan diye isimlendirilebilir, ve perde önünde açıklanacak hiçbir yönü yoktur, yok sayılır, olan olur, ölen ölür, sayfa kapatılır.

Genellikle artan tehdit durumlarında bu iskelet belirginleşir, kısa sürede reaksiyon gösterme zorunluluğu, legal olmayan devlet sırrı kapsamında usül dışı eylemlerin yapılma mecburiyeti, ya da kısas durumu vardır. Reyhanlı yı yapanlara karşı devletin istihbarat birimleri becerebilir de, karşı eylem yaparsa, ve racona uyarsa, bunu devlet hiç bir zaman kabullenmez, ama maruz kalan da izleyenler de onu kimin yaptığını bilir, kısas yapılmış olur, gibi. Bunu hiçbir anayasa çerçevesinde yapamazsınız.

Bakınız ASALA terör örgütüyle mücadele,
Bakınız Berlin Olimpiyatları sonrası MOSSAD ın faaliyetleri,
Bakınız Ladin operasyonu,

Devletler sürekli bir savaş halindedir, bazen düşük bazen orta yoğunlukta savaşırlar, kuralları yoktur, her devletin derin devleti vardır, bu yüzden derin devletlerle ancak derin devletler mücadele edebilir.
Eylül 2012

Aykut Kardaş @unknow

Distopya nedir?

Ütopyanın aksine olumsuz oluşumdur. Genelde totalitarizm tehlikesinden bahsedilir. En bilinen örnekleri George Orwell'in 1984 ve Aldoux Huxley'in Cesur Yeni dünya kitapları olsada ilk distopya örneği Yevgeni Zamyatin'in "Biz" kitabıdır.
Daha fazla

124 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Başbakanlık

12 Kullanıcı   18 Soru   47 Yanıt

Özelleştirme

3 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt

Devlet Politikaları

218 Kullanıcı   46 Soru   121 Yanıt

Devlet Kurumları

85 Kullanıcı   17 Soru   66 Yanıt

E-devlet

30 Kullanıcı   6 Soru   14 Yanıt

Kamu

43 Kullanıcı   14 Soru   51 Yanıt

Koalisyon

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt