Bilmek istediğin her şeye ulaş

Devlet

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Hukukî açıdan devlet, genellikle unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna göre devlet; "Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir." Bu tanımdaki unsurlar şunlardır: İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir. Modern yaklaşıma göre millet unsurunun kurulabilmesi için manevi nitelikte bağlar yeterli olup bu manada birlikte yaşama iradesinin doğması yeterlidir. Egemenlik unsuru: Siyasal iktidar unsuru olarak da adlandırılan bu unsur, Devletin esas kurucu unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik kavramı otoriteden farklı olarak ülke içinde biricik meşru güç kaynağı olmayı ifade ederken ülke dışında (uluslararası alanda) bağımsız olmak anlamına gelmektedir. Ülke unsuru: Ülke, coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Ancak devletin sınırları konusunda bir tartışma bulunması mümkündür. Ancak devlet sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.

Mayıs 2013

Caner Acuyeni bir link paylaştı.

Nisan 2014

Hakan Köseyeni bir link paylaştı.

Devlet dev bütçeli projelere garanti verdi

Türkiye'nin dev projeleri için Hazine garantisi formülü devrede...
Haziran 2014

Şamanyeni bir link paylaştı.

TIR şoförlerinden 30'u serbest - Dünya Haberleri - Radikal

Irak ve İslam ile ilgili haberleri mi aramıştınız? TIR şoförlerinden 30'u serbest haberi için hemen tıklayın!
Haziran 2014

Şamanyeni bir link paylaştı.

#Breaking: Police Raid Activists' Homes, Arrest 4 On Eve Of FIFA's World Cup - Updates

UPDATE 9: in response to yesterday’s police repression, today there will be 21 protests just in Brazil;we’ll live blog them all. via AnonOpsBrazil: “Ladies and gentleman, welcome to the World Cup in Rio de Janeiro. Protests today in the city: Candelária Church: 10 am (GPS: -22.9012 ; -43.1782 ); Copacabana: 4 pm (GPS: -22.964939 ; -43.180279) andRead More
Temmuz 2014

Şamanyeni bir link paylaştı.

Bayrağı indirenin kimliği tespit edildi - Türkiye Haberleri - Radikal

PKK ve Diyarbakır ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Bayrağı indirenin kimliği tespit edildi haberi için hemen tıklayın!
Eylül 2014

Cem Turanyeni bir link paylaştı.

Ekim 2014

Ayhan Şimşekyeni bir link paylaştı.

İlkel Toplumlarda İktidar Sorunu - Birikim Yayınları | Aylık Sosyalist Kültür Dergisi

Son yirmi yıl boyunca, etnoloji parlak bir gelişme gösterdi; bu sayede ilkel toplumlar, kaderlerinden (yok olmaktan) değilse bile, en azından, çok eski bir egzotizm geleneğinin, Batı düşüncesinde ve imgeleminde onları mahkum ettiği sürgünden kurtuldular. Avrupa uygarlığının bütün diğer toplum sistemlerinden mutlak biçimde üstün olduğu konusundaki s... - Birikim Yayınları | Aylık Sosyalist Kültür Dergisi
Mart 2016

Gökhan Biçeryeni bir link paylaştı.

Tekmeci Müşavir Yusuf Yerkel Dosyası Kapandı Haberi ve Son Dakika Haberler Mynet

Tekmeci Müşavir Yusuf Yerkel Dosyası Kapandı haberi ve daha fazla haberler için hemen tıklayın! En güncel haberler ve son dakika haberleri Mynet Haber'de!

124 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Başbakanlık

12 Kullanıcı   18 Soru   47 Yanıt

Özelleştirme

3 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt

Devlet Politikaları

218 Kullanıcı   46 Soru   121 Yanıt

Devlet Kurumları

85 Kullanıcı   17 Soru   66 Yanıt

E-devlet

30 Kullanıcı   6 Soru   14 Yanıt

Kamu

43 Kullanıcı   14 Soru   51 Yanıt

Koalisyon

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt