Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon (Fr. desinfection) salgın hastalıklarla savaşmak için patojen mikropların yok edilmesidir. Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon korunmaya çalışılan ürüne bulaşabilecek patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar. Dezenfektanların etki biçimi, ışığın, ateşin, kostiklerinki(sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir. Gaz halde (formol buharı,klor, kükürt dioksit, etilen oksit) Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot) Katı ya da kıvamlısıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen) Dezenfektanlar genel olarak kuvvetli zehirlerdir; bu yüzden ancak belirli koşullarda uygulanır. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir.

Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Dezenfeksiyon ve Dezenfekte Nedir?

Bir yerin, bir maddenin, bir aletin ya da bir eşyanın hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılması işlemine dezenfeksiyon denir. Dezenfeksiyon işleminde hastalık yapıcı (patojen) organizmalar ya tamamen yok edilir ya da etkisiz hale gelmeleri sağlanır.

Dezenfeksiyon çoğu zaman sterilizasyon ile karıştırılır. Sterilizasyon işlemi hastalık yapsın ya da yapmasın tüm mikroorganizmaları yok eder ve aslında dezenfeksiyon ile uzaklaştırılamayan zararlı mikroorganizmalara karşı kullanılır.

Çeşitli dezenfeksiyon işlemleri eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Suyu kaynatarak içmek, suyun bakır kaplarda saklanması buna birer örnektir. Suyun klorlanması da bir dezenfeksiyon işlemidir ve ilk olarak 1904 yılında sodyum hipoklorit kullanılarak uygulanmaya başlanmıştır.

Dezenfektanların etki biçimi, ışığın, ateşin, kostiklerinki (sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir.
  • Gaz halde (formol buharı, klor, kükürt dioksit, etilen oksit)
  • Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot)
  • Katı ya da kıvamlısıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)
Dezenfektanlar genel olarak kuvvetli zehirlerdir; bu yüzden ancak belirli koşullarda uygulanır. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir.
Mart 2013

Deniz Yalçın @denizyalcin

Depozitolu bira şişeleri tekrar kullanılıyor. Dezenfeksiyonu nasıl yapılıyor? Bu işlem ne kadar güvenli?

Dokuz Eylül üniversitesinde bu konu ile ilgili bir araştırma var ;
web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc124.htm

Yapılan işlemler sırasıyla;
  • Önce şişeler bir ayıklama işleminden geçirilir.
  • Daha sonra bazı kimyasallar kullanılarak sıcak su ile yıkama işlemine tabi tutulur.
  • Yıkanan şişeler kurutulur ve kontrol makinesinden geçirilir.

Ama en önemlisi;

Üretilen bira doldurulduktan sonra pastörizasyon yapılır. Hatta bira sütten önce pastörizasyon uygulanmış bir üründür. Bu işlemle olası mikroorganizma aktivite riski ortadan kalkar.
O nedenle içiniz rahat olsun.

Ayrıca Efes'in bira ile ilgili hazırladığı bir video var çok eğlenceli, siz de deneyin

konubira.com/?gclid=cjtpka_uj7ycfugr3god5xgatg

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.