Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dilbilim

Dilbilim, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dilbilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı. Genel (veya kuramsal) dilbilim dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlambilim) inceler. Dil bilgisinin incelenmesi, biçimbilim (sözcüklerin oluşumu ve değişimi) ve söz dizimini (sözcüklerin ifade veya cümle oluşturmak için bir araya getirilmesi ile ilgili kurallar) kapsar. Dili sesler aracılığıyla ifade etmek için kullanılan sistem olan ses bilimi de bu alanın bir parçasıdır. Dilbilim, genelgeçer dil özelliklerini bulmak ve gelişimleri ile kökenlerini açıklamak için dilleri karşılaştırır (karşılaştırmalı dilbilim) ve dillerin tarihleri üzerinde araştırma yapar (tarihsel dilbilim). Ses bilimi, dilbilimin bir dalı olarak, seslerin üretilişi, hareketi ve algılanışını inceler. Sosyal bir bilim olan dilbilim ile doğa bilimlerinden fiziğin ilişkilendirilebileceği tek noktadır. Uygulamalı dilbilim dil bilimsel teorileri, yabancı dil öğretimi, konuşma terapisi, çeviri ve konuşma bozukluğu gibi alanlarda uygulamaya geçirir.

Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Temiz Türkçe için neler yapabiliriz?

Dili temizlemek başlangıç olarak, kullandığı kelimeler anında milyonlara ulaşan kişiler tarafından yapılmalıdır. Örneğin bir haber "spiker"i, ünvanı bile Türkçe olmayan kişinin TV dünyası tarafından halka yabancı birisi gibi tanıtılması ve kendisinin de 1 saatlik zaman dilimi içerisinde, öğrendiği farklı dildeki kelimeleri (daha çok İngilizce kelimeler kullanılıyor) Türkçe kelimelermiş gibi halka takdim etmesi...
İngilizce'de sonu (suffix) -ion (yerine göre; t-ion, s-ion) ile biten kelimelerin neredeyse tamamı bugün dilimize haber bültenleri başta olmak üzere, politikacılar, spor yorumcuları, radyo programları, diziler ve sinema filmleri... Tarafından [-y-on] eki getirilerek ne yazık ki Türkçeleştirilmektedir. Bugün, hemen hemen her alanda bu gibi örnekler doygunluk sınırının çok ötesinde ve kabul edilemez seviyededir.
Söz sahibi konumunda olmadığımız için de bu konuda ne kadar duyarlı olursak olalım kendi neslimizi yetiştirmekten öteye gidemeyiz.

Duyarlılık konusu bugün için "halk"la birlikte bir üst seviyeye çıkmadıkça söylediklerimizi kimseye duyuramayız.

Ne yazık ki sosyal algının esiriyiz.
Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Herşey nasıl yazılır?

"Hiçbir" şey "Her şey"in ayrı yazıldığı kuralını değiştiremez.
Ağustos 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Temmuz 2014

Beril, bir soruya yanıt verdi.

Bir insan en fazla kaç dil bilebilir?

Dil öğrenmenin kesinlikle sınırı olduğunu düşünmüyorum. İnsanların farklı konulara yatkınlıklara vardır. Eğer birisi dil öğrenmeye yatkınsa ve gerçekten istekliyse bir çok dili konuşabilir. Günümüzde insanların iyi bir meslek edinmesi için ortalama 3 dil bilmesi gerektiği düşünülürse isterseniz 10 hatta belki de 20 dil bile konuşabilirsiniz. Zaten bir noktadan sonra her dil birbirinden kelimeler ve dil bilgisi kuralları aldığından ve benzerlikleri arttığından daha da kolaylaşacağına inanıyorum.
Temmuz 2014

Elif Tunç, bir soruya yanıt verdi.

Bir insan en fazla kaç dil bilebilir?

Bazı kişiler sinir bozucu şekilde daha kolay öğrenebiliyorlar bu ilgi mi istek mi kapasite mi hala anlamış değilim galiba hepsinin kombinasyonu olsa gerek.
Temmuz 2014

Kadir Uzunoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Bir insan en fazla kaç dil bilebilir?

Alım kapasitesine göre değişir bu kişiden kişiye ve yüksek çoğunluktaki kesim max 2 dilde tıkanır.
Haziran 2014

Mert T., bir soruya yanıt verdi.

Bir insan en fazla kaç dil bilebilir?

İhtiyar bir amca ile tanismistim. 6 dil konusuyordu. Komik tarafi o an hangi dilde konustugunu unutuyordu. 6 dilin hepsi ana dilim diyordu. Anlatmaya Almanca basliyorr bir bakmissiniz italyancaya bir bakmissiniz Fransiz anlatmaya baslamis :)
Haziran 2014

Zehra Yerebakan, bir soruya yanıt verdi.

Haziran 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Haziran 2014

Nazlıcan Çalımlı, bir soruya yanıt verdi.

Bir insan en fazla kaç dil bilebilir?

BeNce bu insanların öğrenme hevesi ve kapasitesine göre değişir.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Ulama nedir?

Ünsüzle sonlanan bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse ünsüzle ünlünün bir hece gibi bağlı okunmasına “ulama” denilmektedir.

Ulamaya örnekler:
Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda
Arabanın önüne çıkan adam az daha eziliyordu.

Ulama'nın kuralları nelerdir?
1- Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.
2- Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
3- Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

Ulama'nın özellikleri nelerdir?

1- Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir.

Yazıda:
Ak--şam-- ol--du.
E--lim--den-- al--dı.
Konuşmada:
Ak--şa--mol--du.
E--lim-de--nal--dı.

2- Orijinal yapılarında "b, c, d, g" harfleriyle biten kelimeler vardır. Bunlar yalın kaldıklarında "p, ç, t, k"ya dönüşürler. Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler.
Örneğin; Arapça orijiniyle "kitab" Türkçe'de "kitap" şeklinde yazılır. Ancak yanına ek aldığında "kitabım" örneğinde olduğu gibi "p", "b"ye dönüşür.(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı) Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir. Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar.

Yazı Dilinde İfadesi:
(Mahmud) Mah--mut ev--len--di.
Konuşma Dilinde İfadesi:
Mah-mu--dev--len--di.

3- Türkçe'de kelime sonundaki "k" ünsüzünü, "h" ünsüzü ile başlayan bir kelimenin izlemesi durumunda "h" ünsüzü düşer. İki kelime birbirine bağlanır.

Yazı Dilinde:
Ye--mek ha--ne
Konuşma dilinde:
Ye--me--ka--ne

4- Eğer kelimeler arasında durak olursa, kurala uygun olsa da ulama yapılmaz.

Yazı Dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.
Konuşma dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.

5- Bazı durumlarda İki ayrı kelimenin tek heceli olan ilkinde bir ünlü düşer ve iki kelime birleşir.

Yazı Dilinde:
Ni-çin
Na-sıl
Konuşma dilinde:
Ne i--çin
Ne a--sıl
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

7 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Sıfat

1 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt