Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dinler

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Din tarihine bakıldığında, birçok farklı kültür, topluluk ve bireyde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

Ocak 2017

Insan @cahilinsan

Ağustos 2016

Gizli Kullanıcı

Kuran'a göre Kuran anlaşılır gönderilmiştir. Anadili Arapça olmayanlarla ilgili bir anlaşılırlıktan bahsetmek için çevirileri/mealleri işin içine katmamız gerekir. Fakat bu meallerin güvenilirliğini nereden bileceğiz? Ya da herkes klasik Arapça mı öğrenecek?

Esirgeyen ve bağışlayan Allah (C. C.) ın adıyla :


Âl-i İmrân, 7.. Ayet: "Sana Kur'anı indiren O'dur. Bunun bir kısım âyetleri açık ve kesindir. Bunlar Kur'ân'ın esasıdır. Diğer bir kısım âyetler de vardır ki, (onların mânası sizce anlaşılmaz) müteşâbihtirler. (1) İşte, kalblerinde şüphe bulunanlar, fitne aramak ve te'viline gitmek için Kur'ân'ın müteşâbih âyetlerine uyarlar. Halbuki, o müteşabihin te'vilini yalnız Allah bilir. İlimde kökleşmiş ve metin olmuş kimseler ise: “- Biz ona (manâsı anlaşılmıyan müteşabihe) inandık; açık ve kapalı bütün âyetler Rabbimiz tarafındandır”, derler. Bunları ancak akılları tam olanlar iyice düşünür. "

Buyuruyor.


Allah 'a , peygamberlere ve kitaba inanan bir zihin , bu ayetten şöyle bir çıkarımda bulunabilir.

Tıpkı hayatını tıbba adayan bir doktorun , bu ilme adadığı zaman ve emek her ne ise , salih kul mertebesinde sırra vakıf olur. Fakat bazı ayetler (sözler ve buyruklar) vardır ki , onları sadece ben bilirim buyuruyor Allah.

Kulun vazifesi , sarih olan yani vurgusu iman , ahlak ve adalet olan açık net ayetlerin , akıl ve mana aleminde idraki ve kabulüdür.

ASR suresini kim çevirirse çevirsin , akılda ve manada vereceği mesaj nettir.

Ama Kehf suresi , bu alanda emek ister, adanmışlık ve salih kul olmayı gerektirir ki "yedi uyuyanları" idrake vakıf olunsun. (Ki orada dahi Allah ın eşsiz ilmine akıl sır ermez)


Çünkü , inancın temelinde Allah ın eşsiz benzersiz , tek ve "ezeli ebedi" yegane varlık olduğu yatar. Tüm sıfatlarla övgüye layık tek Yaratandır.

Bu imana sahip bir akıl/kalp , teslimiyeti bu kabulleniş ile yaşamaya başladığında , deney gözlem aşamasındaki bilimden , manayı idrak ile lutuflandıran ilme geçiş yapar ki ; amacım bu durumu tartışmak değil , inanan bir akıl ile hislerimi paylaşmaktır.

Kur an ı ve ayetleri de bu kalple okumaya başladığında , ben size şah damarınızdan yakınım diyen Rabb in lutfu da tecelli eder.

Kul , ahlaka ve merhamete yönelir. Yargılamaz ve zorlamaz. Her canlıya saygı ve hürmet eder ki , ta ki canına kast edilmesin. Her inanç özgürdür ta ki aynı saygıyı görmekten yoksun kalıp kendi inancını yok etmeye yönelik bir saldırı olmasın. Meşru müdafa hakkı saklı kalmak kaydı ile , var olanı sever ve sayar.

Özetle , mealler , kelime çevirileri olmakla birlikte , temelde imani hasreti giderecek boyuttadır.
En büyük mesele de budur.

Sonrası mana işidir ki , oturup bir tırtılı dahi ayrıntılı incelese insan , varacağı nokta LAİLAHEİLLALLAHTIR.

Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir.

Hatam varsa Allah affetsin.

Selamlar
Ocak 2016

Hakan @hakkan

İçinde cinsel içerikli öğeler (resim, video, sohbet kaydı v.b.) bulunan cep telefonu ya da flash bellek ile camiye, kiliseye, havraya gitmek caiz midir?

Tabii ki caizdir, dijital verinin tümü sanaldır yani kullanılmak istenildiğinde sanal olarak resmi, videoyu oluştururlar ama kullanılmadıkları zaman gayet masum 0 ve 1'lerden oluşup durdukları yerde dururlar. Zaten dijital veriden ziyade o mekanlara giden herkes cinsel organlarını da oralara götürmektedir hatta ağzından s.ktiri, g.tünü s.ikeyim'i eksik etmeyen hetero görünümlü genellikle bıyıklı homo seksüeller namaz kılarken beraberlerinde getirmiş oldukları cinsel organlarıyla tahrik de olabilmektedir ki asıl caiz olmayan bu durumdur. Bir de dindarların kutsal olduğunu düşündükleri kitapların hiçbirinde cep telefonu ya da flash bellekte porno taşımanın caiz olmadığı yazmamaktadır demek ki yasak olamaz. Eğer veri dijital değil de filmin üstünde olsaydı insanın resmedilmesi yasağına takılıp caiz olmayabilirdi ama o bile şüpheli; sonuçta bir fotoğraf ya da film karesi insanın resmedilmesinden ziyade zamanın durdurulması, anın sabitlenmesi olayıdır, onun da yasak olduğu bahsi geçen kitaplarda yazmaz. Bir diğer bakış açısı da mutlaka şöyle olacaktır: Eğer insan kendi helalinin resim ve videolarını dijital olarak taşıyorsa kesinlikle caiz olacaktır. Helalim kimdir diye düşünecek olursanız diyanetin son açıklamalarına göre 9 yaşındaki öz kızınız bile olabilmektedir. Yani erkekseniz neredeyse dünyadaki tüm kadınlar helalinizdir, kadınsanız sadece sizi helali bellemiş olan adam helalinizdir.
Ocak 2016

Mustafa Ali Uğurtan @maliu

Her konuda profesyonelliğin ön plana çıktığı günümüzde, en basit konular bile uzmanına danışılırken din gibi önemli bir alanda herkesin kendini yetkin görmesi, ağzı olanın konuşması ve ahkam kesmesi doğru mudur? Hatta ciddiyetsiz ve aşağılayıcı bir üslubun kullanılması ne kadar ahlaki ve insanidir?

İddianız doğru değil ki. En boktan yorumlar diyanetten geliyor. Türkiye'deki İslam konusundaki en yetkili kurum da diyanet. İslam adına yapılan kafa kesmeler, kadınları köleleştirip önce düzüp sonra pazarda satmalar, 9 yaşındaki öz kıza yürümeler, yolsuzluklar, buna destek çıkan halkı sadakaya bağlamalar sonlandığında eminim İslam daha az aşağılanacak, alay edilecek bir dogma olarak hayatına devam edecek. Şu anki hali trajikomik. Birileri din adına kelle kesiyor, ota boka cihat açıyor, önüne geleni yaşına bakmadan düzüyor, bol bol çalıyor, yolsuzluk yapıyor, halkı sadakaya bağlıyor. İslam'ın olduğu hiçbir yerde ne huzur ne de refah var. Sonra kalkıp Türk Müslümanları dini tefsirden ve salak diyanetten bildikleri halde hiç hadleri olmadan kitabı anadilinden okuyup, tefsircilerden çok daha iyi anlayıp, gereken en vahşi şekliyle uygulayanlara "onlar gerçek Müslüman değil" diyorlar. Bunu diyenler bütün dünyayı kendileri gibi cahil zannediyor ve dinlerini daha da zedeliyorlar. Bu alaycı ve aşağılayıcı üslup görünen kocaman ahlaksızlığa karşı az bile. Evrensel ahlak düşünüldüğünde şu anda dünyada hüküm süren İslamdan çok daha ahlakidir. İnsaniliğine gelince kafa kesen dinin mensuplarının bu soruyu soruyor olmaları bile o dinle alay edilmesine yeter... Görünen yüzünüz çok çirkinken bence hiç eşelemeyin. Eğer iyi Müslüman diye bir şey kaldıysa ve siz onlardan biriyseniz siz de ışitleri, aqopeyi, diyaneti, tayyibi eleştirmeye başlayın, desteklemeyi bırakın. Dininizi zedeleyenler ateistler ya da diğer dindekiler değil. Bizzat sizler Müslümanlar dininizi zedeliyorsunuz ki bu soru bile bu zedelemeye yardımcı oluyor.
Ocak 2016

Gökhan Temur @gokhantemur

Hindistan'da doğsaydın ineğe şu anki anlamından daha fazla anlamlar yükler miydin?

Yukleyebilirdim. Çünkü ister istemez o toplumun değer ve öğretilerini alırdım herhalde. .
Kasım 2015

Bora Kasap @borakasap

Nefsimizle savaşmak neden haz verir?

Sen bu işten haz alıyorsan aşmışsın demektir ne söylenebilir ki, bir ilave yapabilirsem haddimi aşarak şunu söyleyebilirim, haz nefsin menfaat duygusunu kullanarak elde etmeye çalıştığı kimlikte gizlidir, ancak bu tabii ki senin söylediğinden farklı bir nokta , öğretici bir soru teşekkürler
Temmuz 2015

Şaman @chamacon

İdeoloji nedir? Ne için gereklidir? İnsanların kararlarını kendi akıl ve vicdanlarıyla değil de ideolojiyle vermeleri daha mı doğrudur?

Farklı farklı olguları belirli bir bakış açısıyla değerlendiririz. İdeoloji bu değerlendirmelerin toplamıdır. Aynı bakış açılarına sahip insanların belirli ideolojiler altında birleşmeleri normaldir. Olmaması gereken ise insanların tüm detaylarını bilmedikleri halde kendilerini bir ideoloji altına sokmalarıdır. İkinci birşeyde bir ideolojiye yada bir öndere bağlanmış kişi büyük ihtimalle ideolojinin yada önderinin kusurlarına kördür. Bundan dolayı her daim eleştirel düşünce elden bırakılmamalıdır. Nesnel olan bilim bile dün beyaz dediğine bugün siyah diyorsa, öznel konularda belli görüşlere sıkı sıkıya bağlanmak akıl karı değildir.
Haziran 2015

Gizli Kullanıcı

Hangi din gerçektir?

Sanırım aynı dertten şikayetçiyiz. Hiçbirimize doğarken dini inançlarımızı seçme şansımız verilmedi. Çoğumuz İslam dininin egemen olduğu ailelerde büyüdük.Doğal olarak dini inançlarımız onların bize öğrettikleri ile şekillendi. . Tanrıyı kendi aklınla bulduysan bu paha biçilmez bir lütuftur senin için. Eğer ki namaz kılarken şüphe duyuyorsan da hiç kılmamanı tavsiye ederim. Bu senin için en iyisi olur. Önüne kuranı aç ve özellikle aklının takıldığı noktalara bakmaya başla.Anlaşılmayacak çok yer var biliyorum ancak bazı noktalarda açıklayıcı hiç bir kaynağa ihtiyaç duymaksızın kendin bir şeyler çıkarabilirsin.Son olarak internette yazılan konulara fazla takılmamaya çalış. Aynı şekilde hiçbir din alimiyim diye geçinen kişiden de medet umma. Emin ol iki tarafta seni kendi saflarına çekmek isteyecektir.Kendinin öğrenmesi senin açından en iyisi olacaktır.Zaten kendimiz öğrenmediğimiz için her söylenene kulak kabartıyoruz. Bu da bizi ya o inanç sisteminden soğutuyor ya da yozlaştırıyor, yobazlaştırıyor.Ancak unutma ki iyilik en doğru inançtır ve hepsinden üstündür.
Mart 2015

Arif N. @Ardesenli

Kadın kaburga kemiğinden yaratıldı cümlesi aceba dogmatik bir bilgi mi?

Bu soru aklım dincilerin sık sık sorduğu şu soruyu getirdi: İnsan maymundan olduysa maymun neden var? Şimdi de ben soruyorum kadın erkeğin kaburga kemiğinden olmuşsa neden hala tüm erkeklerin kaburgaları simetrik ve aynı sayıda? Tabii ki dini bilgileri hepsi dogmatiktir.

dogma
isim Yunanca1.isim Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi
2.felsefe Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak
"Dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır. " - M. C. Anday
Şubat 2015

Osman Tüysüz @osmanraul7

Aralık 2014

Hakan Özerdem @hakanozerdem

Bana Osmanlıca dayatacağına kendisi biraz Matematik öğrense nasıl olur?

Bende ingilizce dersini istemiyorum ama onuda dayatıyolar ne olcak
Daha fazla

1001 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Kıyamet Günü

7 Kullanıcı   5 Soru   5 Yanıt

İslam (İslamiyet)

591 Kullanıcı   221 Soru   609 Yanıt

Hristiyanlık

32 Kullanıcı   20 Soru   89 Yanıt

Yahudilik

18 Kullanıcı   10 Soru   52 Yanıt

Dua

21 Kullanıcı   8 Soru   20 Yanıt

Mezhep

16 Kullanıcı   8 Soru   15 Yanıt

Risale-i Nur Külliyatı

15 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Günah

11 Kullanıcı   4 Soru   14 Yanıt

Misyonerlik

5 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Fethullah Gülen

4 Kullanıcı   2 Soru   6 Yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı

13 Kullanıcı   8 Soru   26 Yanıt

Deizm (Tanrıcılık)

31 Kullanıcı   7 Soru   24 Yanıt

Dini Semboller

24 Kullanıcı   7 Soru   21 Yanıt

Budizm

15 Kullanıcı   22 Soru   33 Yanıt

Kutsal Kitaplar

18 Kullanıcı   6 Soru   16 Yanıt

Bible

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Müslümanlık

27 Kullanıcı   59 Soru   171 Yanıt

God

0 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt