Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dini Terimler

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Kasım 2016

Birkan Aydin, bir soruya yanıt verdi.

Vahiy nedir?

Yaratıcının, elçileri ile iletişim kurup yönergeler vermesine vahiy denir.
Ocak 2016

Siran Camgöz, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Deizm, mantık ve akıl yolu ile ulaşma ilkesini savunan bu sebep ile vahiy ile gelen dinleri reddedip tek Tanrıya inanmaktır; ancak Deistler Tanrının evren üzerinde hakimiyetinin olduğuna inanmazlar
Teizm, tek ve çok Tanrıya ve Tanrının evren üzerinde hakimiyeti olduğuna inanmaktır.
Panteizm, evrenin kendisinin Tanrı olduğuna inanır ve her şeyin Tanrıya döneceğini söyler
Agnostisizm, bilinmezciliktir. Yanii Tanrının varlığı veya yokluğu bilinemez
Ateiz, Tanrıya inanmamaktır. Tanrıyı reddeder.
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Vahiy nedir?

Allah'ın emirlerini insanlara iletmek için seçtiği peygamberlere ilettiği ilahi emirlere vahiy denir. Vahiy, peygamberlere özgü olup normal insanların üstünde bir hissiyat ve idrak meselesidir.

Vahiylerin peygamberlere beş türlü iletildiği görülür:
 1. Rüya yoluyla
 2. Vahiyden sorumlu Cebrail'in görünmemesi fakat duyulması yoluyla
 3. Cebrail tarafından peygamberin kalbine söylenmesi yoluyla
 4. Cebrail'in insan suretine bürünüp bildirmesi yoluyla
 5. Peygamberin Allah'la (C. C) konuşması yoluyla
 6. Cebrail'in tamamen kendi suretini göstererek bildirmesi yoluyla
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Teizm, Tanrı'nın varlığına inanmaktır. Çok Tanrılı veya tek Tanrılı olsa bile bir Tanrı'nın varlığının olduğunu savunmaktır. Deizm ise teizmden farklı olarak sadece bir yaratanın olduğunu kabul eder. Buna göre evreni yaratan biri vardır fakat bu varlık yaşama ve evrene müdahale etmez. Teizmde peygamber ve mucize inanışı varken, deizmde bu inanış yoktur.

Panteizm'e göre evrenin kendisi Tanrı'dır. Tanrı, tüm varlıklarla bütünleşiktir. Tasavvufta da vahdet-i vücut anlayışıyla örtüşür. Agnostisizm, Tanrı'nın varlığının insan tarafından bilinemeyeceğini savunur. Buna göre insan Tanrı vardır ya da yoktur diyemez. Bu bilinmez bir şeydir. Ateizm ise bunlardan farklı olarak tamamen yaratıcı ve Tanrı'yı reddeden anlayıştır.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Suhuf nedir? Suhufların önemi nedir?

Allah'ın, dört kutsal kitaptan başka vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sayfalara suhuf denir. Suhuflar, her peygamberin getirdiği şeriatte temel esasların aynılığını, değişmezliğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu esaslar; herkesin kendi yaptığından sorumlu olması, herkesin kendi yaptığının cezasını çekmesi ve herkesin kendi ameli ile sorumlu tutulacağıdır. Bu suhuflar, gününde önemli olmuştur. Nitekim hiçbiri günümüze intikal etmemiştir.
Haziran 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Gıybet nedir? Çeşitleri nelerdir?

Gıybet, insanların ayıbını arkasından söylemek veya aleyhine konuşmaktır. Türkçe'de gıybet için dedikodu veya çekiştirme kelimeleri kullanılır. İslam'da büyük günahlardan biridir. Hucurat suresi 12. ayette, gıybet yapmak, ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Surenin 12 ayetinin meali: "Ey âmenû olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin (merak edip insanların hatalarını araştırmayın). Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul eden ve Rahîm olandır."
Din
Hucurat suresi, Ayet: 12

Fakat haksızlığa uğramış birinin, sorununu, çözebilecek birine anlatması veya bir kişiyi ona zarar verebilecek birine karşı (iddiası bilgiye dayanıyorsa) uyarmak gıybet olmaz. Gıybetin nasıl yapıldığına göre çeşitleri vardır:
 1. İnsanın bedeni ile ilgili kusurlarını söylemek: Bir kişi hakkında "Kördür, topaldır, keldir, şaşıdır, kısa boyludur, uzun boyludur, çirkindir" gibi kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı kusurlarını söylemek.
 2. İnsanın elbisesiyle ilgili kusurlarını söylemek: Bir kimse hakkında "Pantolonu kısadır, eteği uzundur, elbisesi eskidir, ceketi kirlidir" gibi kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı ayıplarını söylemek.
 3. Dünya işleri ile ilgili kusurlarını söylemek: Bir kimse hakkında "Terbiyesizdir, çok yer, çok uyur, ailesi çok gezer, evi temiz değildir" gibi kişinin duyduğunda rahatsız olacağı sözleri söylemek.
 4. Ahlakı ile ilgili kusurlarını söylemek: Bir kişi hakkında "Kötü huyludur, acizdir, zayıftır, korkaktır, cimridir, öfkelidir" gibi kişiyi rencide edici şeyleri söylemek.
 5. Asaleti ile ilgili kusurlarını söylemek: "Annesi hizmetçidir, babası çöpçüdür, kapıcıdır, çiftçidir veya ayakkabı boyacısıdır" gibi kişiyi küçük düşürücü sözleri söylemek.
 6. Dini işleri ile ilgili kusurlarını söylemek: Bir kimse hakkında "Fasıktır, yalancıdır, anne ve babasına itaat etmez, zalimdir, namaza tembeldir, daha Fatiha'yı bile düzgün okuyamıyor, üçkağıtçıdır, helal ve harama aldırmaz..." gibi duyduğunda kişiyi rahatsız edecek kusurlarını söylemek.
Mayıs 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Tevekkül nedir? Tevekkül etme türleri nelerdir?

Tevekkül kelime anlamı olarak Allah'a güvenmek, bağlanmak, sığınmak anlamına gelmektedir. Bir olay için insanın elinden gelen her şeyi yapması sonucunda devamını Allah'a bırakması ve ona güvenmesi demektir.

Türleri
 • Yaratılmışlara tevekkül
 • Mala tevekkül
 • Nefse tevekkül
 • Allah-u Zülcelal'e tevekkül
Mayıs 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Tevekkül nedir? Tevekkül etme türleri nelerdir?

Tevekkül, Allah'a teslim olmak, sığınmak ve kalben bağlanmak demektir.Tevekkül dört kısma ayrılır:

1-Yaratılmışlara tevekkül: Burada insan, yeryüzündeki diğer insanlara güvenip sığınır.
2-Mala tevekkül: Bu tür tevekkülde insan, arkasına malvarlığına yaslar.
3-Nefse tevekkül: İnsanın kendine güvenidir. Kişi, hayatta olduğu sürece her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünür.
4-Allah-u Zülcelal’e tevekkül: Bunda ise insan sabreder ve isyan etmez. Ne olursa olsun Allah benimledir diye düşünür.
Nisan 2013

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

İslam dinine göre haram ile mekruh arasındaki fark nedir?

Haram bizzat yaratıcı tarafından konulan yasaklardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak geçmektedir. Bağlayıcılığı vardır. Yoruma kapalıdırlar. Reddedilmeleri kişiyi dinden çıkartır.

Mekruh ise alimler tarafından belirlenmiş olan -bir nevi- yasaklardır. Alimlerce yapılması uygun görülmeyen herşeydir. Bağlayıcılığı yoktur. Yoruma açıktır. Reddedilmeleri kişiyi dinden çıkartmaz.

Mekruhların yukarıda saydığım özelliklerinden dolayı her mezheb, tarikat ve cemaat kendisine göre mekruhlar ya da mübahlar belirler. Birbirlerinin mekruhlarını ya da mübahlarını kabul etmedikleri, reddettikleri olur.
Nisan 2012

Cnsu, bir soruya yanıt verdi.

Resul ve nebi arasındaki fark nedir?

Nebi kendinden önce gelen resulün dinini tebliğ eden peygamberdir.Yeni din getirmeyip önceki dine davet eder.
Nisan 2012

Ertuğrul Babazade, bir soruya yanıt verdi.

Resul ve nebi arasındaki fark nedir?

Serdar ortaç tarzı cevap vericek olusam binlerce nebi var.
resuller azdır ama.
Nisan 2012

Nazende , bir soruya yanıt verdi.

Resul ve nebi arasındaki fark nedir?

Resul, kitap gönderilen peygamberdir. Kitap indirilmemiş ve Resullerin getirdiği dini tebliğ eden peygambere de Nebi denir. 
Nisan 2012

June,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

15 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.