Bilmek istediğin her şeye ulaş

Dinler Tarihi

Dinler tarihi, dinlerin diğer dinlerle olan ilişkisini, benzer, farklı ve ortak yönlerini karşılaştırmalı olarak ele alan bilim dalıdır. Dinler tarihi, dinlerin tarihini, ortaya çıkış sebeplerini, önemli şahşiyetlerini, tarihi gelişimini, ibadetlerini, ahlak kurallarını inceler.

Nisan 2016

Ali Sinan Demirörs, bir soruya yanıt verdi.

11 subat 1925 Kürt yani Şeyh Said isyanı hakkında detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Üzgünüm ama Türk kaynaklarından -doğrusunu- bulamazsınız. Tarihimiz çok kirli, karmaşık ve yalan/yanlışlarla yazılmış durumda. Maalesef politikayı da ''tarih'' olgusuna alet ettiğimizden doğru bildiğimizi zannettiğimiz pek çok tarihi olay aslında ya hiç yaşanmamış ya da yanlış yazılmış. Bu nedenle The British Council gibi kurumların dijital yayınlarını ve Lord Kinross, David Hotham, Arnold J. Toynbee gibi Türk tarihiyle yakından ilgili tarihçilerin makalelerini tavsiye ederim.
Şubat 2016

Selim Kaplan, bir soruya yanıt verdi.

Şanlıurfa'ya neden "Peygamberler Şehri" denilmektedir?

Peygamberler Şehri Diyarbakır'dır.

Peygamberler Şehri Diyarbakır olduğu 2012 yılında tescillenmişti. Başlığı değiştirin Topluma yanlış bilgi vermeyin.

Peygamberler Şehri Diyarbakır olduğu tescilleyen videolar:

Şubat 2016

Umut Solmaz, bir soruya yanıt verdi.

Yahudilik neden babadan değil sadece anneden geçer?

Yahudiler uyanıktır.
Yahudi kadınları dinlerine örf ve adetlerine daha bağlıdırlar.
Yahudi erkekleri ise para için herşeylerini satarlar dinlerinide değiştirebilirler korkusuyla
bu şekilde dinlerini devam ettirmeye çalışıyorlar
Ocak 2016

Siran Camgöz, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Deizm, mantık ve akıl yolu ile ulaşma ilkesini savunan bu sebep ile vahiy ile gelen dinleri reddedip tek Tanrıya inanmaktır; ancak Deistler Tanrının evren üzerinde hakimiyetinin olduğuna inanmazlar
Teizm, tek ve çok Tanrıya ve Tanrının evren üzerinde hakimiyeti olduğuna inanmaktır.
Panteizm, evrenin kendisinin Tanrı olduğuna inanır ve her şeyin Tanrıya döneceğini söyler
Agnostisizm, bilinmezciliktir. Yanii Tanrının varlığı veya yokluğu bilinemez
Ateiz, Tanrıya inanmamaktır. Tanrıyı reddeder.
Aralık 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Aralık 2014

Düşünce Hırsızı, bir soruya yanıt verdi.

Semavi dinlerin hepsinde Tanrının dünyayı 6 günde yarattığı söylenir akabinde bir günlük tatil tahsis ettiği belirtilir. Müslümanlikta cuma Hristiyanlıkta pazar Yahudilerde c.tesi aslında 3 günlük tatili olduğu anlaşılmıyor mu?

Ben buna nedense gülmek istiyorum. :) Farklı dinler için farklı tatil günleri olsa da haftanın yedi gününü dünyanın yaratılışı üzerinden hesaplayınca, onu yaratanın da toplamda 3 gün tatil yaptığını düşüneceğiz öyle mi? :) Peki bu açıdan bakılınca o zaman şunu da ben sorayım; Allah, dünyayı yaratmaya hangi gün başlamış? :)
Kasım 2014

Hakan Özerdem, bir soruya yanıt verdi.

Semavi dinlerin ortak özellikleri nelerdir?

Dünyada onca topluluk ve lokasyon varken hepsinin nokta atışı aynı bölgeye inmiş olması da ilgi çekicidir.
Mayıs 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

İslamiyet'in evrensel öğütleri nelerdir?

"Bu Kur'an, alemler için bir öğüttür. "
(Sad: 87. Ayet)

"Dileyen onu düşünüp öğüt Alır. "
(Abese: 12. Ayet)
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

İslamiyet'in evrensel öğütleri nelerdir?

 • Doğruluk: Kuran'ın ilk suresi olan Fatiha'da şöyle denir: "Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi, doğru yola ilet. Kendisine nimet verdiklerinin yolunu sapıtmışların ve gazaba uğramışların yoluna değil. "
  Hus suresinin 112. Ayetinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Seninle beraber tövbe edenler de. Aşırı gitmeyin... " denir.
 • Temizlik: Hz. Muhammet'in temizlikle ilgili çok sayıda hadisi vardır. Özellikle evrensel nitelik taşıyan hadisi: "Temizlik imandandır. " (Müslim, Taharet 1)
 • İyilik ve yardımseverlik: Bakara suresinin 215. Ayeti: "... İyilik olarak ne yaparsanız Allâh onu çok iyi bilir. "
  Hz. Muhammet'in hadisi: "Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır" (Buhari, Zekât 18)
 • Büyüğe saygı, küçüğe sevgi: Hadiste buyruluyor: "Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. " (Tirmizi, Birr 15, [1920])
  Başka bir hadis: "Bir genç; bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse, o kişi yaşlandığı zaman ona hizmet edeceği kimseleri yüce Allah yaratır. " (Tirmizi, Birr 75, [2023])
 • Hayvanlara iyi davranmak: Peygamberimiz Hz. Muhammed anlatıyor:
  Bir adam yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine "Bu köpek de benim gibi susamış" dedi. Tekrar kuyuya inip, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti.
  Oradakilerden bazıları:
  - "Ey Allah'ın Resülü! Yani bize hayvanlara yaptığımız iyilikler için de sevap mı var? " deyince:
  - "Evet! Her "yaş ciğer" (canlı) için bir ücret vardır" buyurdu. (Ebu Dâvud, Cihâd 47, [2550])
 • Başkalarına zarar vermemek: Hadis: "Allah’ım! Başkasına zulüm etmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. " (Ebu Davud 1320)
  Başka bir hadis: "Allah'ım! Uyuşmazlıklardan, nifak (gizli ve karanlık işler) den ve kötü ahlâktan sana sığınırım. " (Ebu Davud 1322)
 • Öldürmemek: İsra suresi 33. Ayet: "Bir mümin bir mümini öldürme hakkı yoktur. Haklı bir sebep olmadıkça Allâh'ın haram kıldığı canı katletmeyin. "
  Maide suresi 32. Ayet: "Kim haksız yere bir kimseyi öldürürse; sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de hayat verirse sanki bütün insanlara hayat vermiş olur. "
  Hadis: "Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası Cehennemdir. " (Sahihi Buhari 4224)
 • Hırsızlık yapmamak: Nisa suresi 29. Ayet: "Ey iman edenler! Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak, karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesnadır. "
  Maide suresi 39. Ayet: "Kim yaptığı hırsızlık zulmünden tövbe eder ve halini düzeltirse muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, yegane hüküm verici ve hikmet sahibidir. "
 • Yalancı şahitlik yapmamak: Nisa suresi 135. Ayet: "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız, akrabanızın aleyhine de olsa Allah için şahitler olarak, adaleti ayakta tutunuz. (Hakkında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize kapılıp adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlikten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haber­dardır. "
  Bakara suresi 283. Ayet: "Şahitliği gizlemeyin. Onu kim giz­lerse şüphesiz kalbi âsim (gü­nahkâr) olur. Allah iş­lediklerinizi bi­lir. "
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Zerdüştlük nedir?

Dünyanın en eski tek Tanrılı dinlerinden biri olan Zerdüştlük, insanın öldükten sonra tekrar dirilip iyilik Tanrısı Ahuramazda'nın önüne çıkarılacağına inanır. 3500 yıl önce İran'da ortaya çıkmıştır. Diğer ismi mecusiliktir. Günümüzde hala daha inananları mevcuttur. Kutsal kitabı Avesta'dır.

Zerdüştlük
Faravahar: Zerdüştlüğn inandığı iyilik meleği.

Zerdüştlüğün temelinde iyilik ve kötülüğün savaşı yer alır. Tanrı olarak kabul edilen Ahuramazda iyiliği, Ehriman ise kötüşüğü temsil eder. İlginç bir şekilde zerdüştler dünyanın insan kalıntısıyla kirletilmemesi gerektiği inancıyla ölülerini yüksek noktalarda doğal koşullarda çürümeye veya yok olmaya terk ederler. Doğal elementler yani toprak, hava, su ve ateş kutsal kabul edilerek bunların sürekli temiz tutulmasına çalışılır. Bundan ötürü ibadetler güneş veya ateşe bakarak gerçekleştirilir.

Zerdüştlük
İran'ın Yezd kentinde bulunan bir Zerdüştî tapınağı.

Kutsal kitap olan Avesta'da bütün dinlerde olduğu gibi doğruluk ve iyilik emredilir. Cömertlik, misafirperverlik, temiz ve saf olmak, tarım ve hayvanla ilgilenmek faziletli işlerden sayılır. Cinsel korunma veya döllenmeyi engellemek yasaktır, şarap dinsel düşünceleri geliştirdiği için içilir. Ayrıca şiir ve müzik de faziletli işlerdendir.

Yanlış bir bilgi olarak, zerdüştlerin ateşe taptığı düşünülür fakat zerdüştler ateşe tapmaz. Onu bir nevi kıble kabul ederler ve ibadetlerini ateşe dönük olarak yaparlar. Ateşin kutsal kabul edilmesinin nedeni ise Tanrı'nın ışığının olduğu düşünülmesidir. Ateş için özel yakım prensipleri vardır ve ateşe üflemek çok büyük günahlardan sayılır.
Mayıs 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Semavi dinlerin ortak özellikleri nelerdir?

Ben
 • tek tanrı
 • kitap
 • peygamber
sahibi olmalarının ortak özellikleri olduğunu öğrenmiştim, bilmem doğru mu hatırlıyorum.
Daha fazla

27 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.