Bilmek istediğin her şeye ulaş

Divan Edebiyatı

YÖNLENDİR Divan edebiyatı

Ekim 2015

Mesut Yurt,  yeni bir soru sordu.

Ekim 2014

MESUT YALGIN, bir soruya yanıt verdi.

Önerebileceğiniz bir kitap var mı?

Ruhsal gelişime yönelik kitaplar ilginizi çekerse; okuduğum ve beğendiğim şu kitaplar var:
Eckhart Tolle - Şimdinin Gücü
Erich Fromm - Sevme Sanatı
Victor E.Frankl - İnsanın Anlam Arayışı

Fantastik roman olarak Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Buz ve Ateşin Şarkısı serilerini öneririm.
Ekim 2014

Ebru Ayşen, bir soruya yanıt verdi.

Önerebileceğiniz bir kitap var mı?

Charles Bukowski- Ekmek Arası✌
Christy Brown-Sol Ayağım✌
Patrick Süskind- Koku✌
George Orwell-Hayvan Çiftliği ✌
Eylül 2014

Canan Unalan, bir soruya yanıt verdi.

Rubai nedir?

Rubai, aruz ölçüsüyle yazılır. Birimi 4'lüktür. 4 dizelik (mısralık) bir Divan Edebiyatı nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adı verilir. Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur. Bunlardan; mef'ûlü birimiyle başlayan 12 kalıba "ahreb", mef'ûlün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da "ahrem" denir. Kalıpların sonu "fâül" ya da "fa" birimiyle biter.
Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. Türk divan şiirinde daha çok ahreb kalıbına rastlanır. Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir. Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar. Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam’dır.
Türk edebiyatında Mevlana’nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün hızla yayılmasını sağladı. Kara Fazlî, Fuzûlî 16. Yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler. Divan edebiyatı'nda 17. Yüzyıl rubainin altın çağı oldu. Azmizade Haleti, yazdığı bin kadar rubai ile "en büyük Osmanlı rubai şairi" olarak tanındı. Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır. Arif Nihat Asya ise rubailerini "Rubaiyyat-ı Arif" adlı eserinde yer almıştır
Ağustos 2014

Canan Unalan, bir soruya yanıt verdi.

Türklerin Divan edebiyatına kattığı nazım biçimleri nelerdir?

I. Bentlerle Kurulan Nazım BiçimleriII. Dörtlüklerle Kurulan Nazım BiçimleriIII. Beyitlerle Kurulan Nazım Biçimleri
Haziran 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türklerin Divan edebiyatına kattığı nazım biçimleri nelerdir?

Türk Divan edebiyatına özgü olan iki biçim vardır:
 1. Şarkı: Bestelenmek üzere yazılan, aşk ve güzellik konularını işleyen, 3-5 dörtlük arası şiirlerdir. Kafiyelenişi murabba tipidir (aaaa/bbba/ccca) . Divan edebiyatında ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim'dir. En önemli temsilcisi ise Nedim'dir. En çok şarkı sahibi şair ise Enderunlu Vasıf'tır.
  ŞARKI
  Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
  İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
  Mâ’-i Tesnîm içelim Çeşme-i Nev-peydâdan
  Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  Geh varub havz kenârında hırâmân olalım
  Geh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayrân olalım
  Gah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalım
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  İzn alub Cum’a namâzına deyu mâderden
  Bir gün uğrulayalım çerh-i sitem-perverden
  Dolaşub iskeleye doğru nihân yollardan
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ
  İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
  Gayrı yârânı bugünlük edib ey şûh fedâ
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
 2. Tuyuğ: Halk edebiyatındaki maninin Divan edebiyatındaki karşılığıdır. Tek dörtlük şeklinde yazılır. Aaxa şeklinde kafiyelenişi vardır. Kurucusu Kadı Burhaneddin'dir. Azerî şairi Nesimi ve Çağatay şairi Ali Şir Nevai'nin bu türde çokça eseri vardır.
  TUYUĞ
  Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş
  Kamu âlem varlığı bir hûyimiş
  Kaplan aslan ejdehalar cümlesi
  Kaynağında ecelin âhûyimiş
  Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş
  Kamu âlem varlığı bir hûyimiş
  Kaplan aslan ejdehalar cümlesi
  Kaynağında ecelin âhûyimiş
Haziran 2014

Erkân Genç, bir soruya yanıt verdi.

Önerebileceğiniz bir kitap var mı?

Geleceği Üretenler - Makers
Haziran 2014

Aslı Yüzgül, bir soruya yanıt verdi.

Önerebileceğiniz bir kitap var mı?

Bülbülü Öldürmek, Alaska'nın Peşinde, Sokak Kedisi Bob, Mart Menekşeleri, Ateşböceği Yolu, Uçurtma Avcısı, Neva.
Haziran 2014

Esra Tosbatlıoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Haziran 2014

Aruzma, bir soruya yanıt verdi.

Önerebileceğiniz bir kitap var mı?

Ne tür kitaplardan hoşlandığınızı söylerseniz bir kaç tavsiyem olur.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Rubai nedir?

Rubai, Divan edebiyatında kullanılan bir şiir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki maniye benzer. Tasavvuf, dünya görüşü, felsefe gibi konular içeren dörtlüklerdir. Teknik özellikleri:
 • aaxa şeklinde bir uyak düzeni vardır.
 • 24 farklı aruz kalıbı kullanılabilir. Dizelerin kalıpları birbirlerinden farklı olabilir.
 • Mahlas kullanılmaz.
 • Asıl verilmek istenen mesaj 3. ve 4. dizededir.
 • Bu türün en büyük şairi tartışmazsız İranlı şair Ömer Hayyam'dır.
 • Çağdaş Türk edebiyatında Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya rubai şeklinde şiir yazmıştır.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Klasik Türk edebiyatı neden halka inememiştir?

En basit nedeniyle Divancıların kullandığı dilden ötürü. Divan edebiyatı ağırlıklı olarak Farsça ve Arapça sözcüklerin kullandığı bir edebiyattı. Divan tarzı şiir yazmak için bu dilleri bilmek gerekliydi. Halkın ise bildiği dil Türkçe idi. Hal böyleyken Divan şairlerinin düşünüş, üslup ve dili ile halk şairlerinin veya halkın dili çok farklı idi. Bir şair "Eczâmızı hep rîk-i beyâbân-i gam itsek/Cânâne giden nâme-i hicrâna dökülsek" derken diğer şair "Elâ gözlüm ben bu ilden gidersem/ Zülfü perişanım kal melûl melûl/ Kerem et aklından çıkarma beni/ Ağla göz yaşını sil melûl melûl" der. Bu aslında meselenin en anlaşılır örneğidir.
Daha fazla

21 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.